OFICIAL Inspectoratele școlare au obligația să transmită la agenția de plăți și inspecție socială absențele elevilor ale căror familii iau venit minim de incluziune. Situația trebuie dată lunar, în format electronic, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna anterioară

Inspectoratele școlare trebuie să transmită, lunar, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană situația privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare ale Legii nr.…
Vezi articolul