Admitere liceu 2024. Procedura pentru completarea fișei de înscriere, trimisă de Ministerul Educației. Fișa poate fi completată la școală, în prezența părintelui și a dirigintelui, sau transmisă prin e-mail – document

4.544 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Procedura pentru completarea fișei de înscriere la liceu 2024 a fost trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioadele 11 – 12, 15 – 22 iulie 2024, conform calendarului oficial. Fișa de înscriere poate fi transmisă și electronic, după cum prevede procedura Ministerului Educației.

Procedura se adresează candidaților din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, care participă la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025. 

Art. 2 – „(1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial asigură completarea fișelor de înscriere ale absolvenților de clasa a VIII-a cu codul județului, cu codul și denumirea unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele și media generală de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și cu media de admitere. Fișele de înscriere ale candidaților care au susținut sau cărora li s-au echivalat probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă se completează și cu rezultatele acestor probe. Fișele se semnează de către directorul unităţii de învățământ și se aplică ștampila acesteia”, se arată în procedură.

Potrivit sursei citate, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora /reprezentanții legali se poate realiza la sediul unităţii de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul – Fișa de înscriere transmis electronic.

Completarea fișei la școală

Completarea opțiunilor la școală se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, după cum apare în document. Programarea se realizează la numărul de telefon, pe adresa de e-mail comunicate de unitatea de învățământ.

Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei. Acestia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere, potrivit procedurii.

Completarea fișei online

Dacă părintele solicită, școala poate transmite electronic fișa de înscriere. În acest caz, elevul va completa fișa în prezența părintelui.

Art. 2 – „(4) La solicitarea candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia, unitatea de învățământ poate transmite electronic Fișa de înscriere a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezența părintelui/reprezentantului legal al acestuia. În acest caz, Fișa de înscriere, completată de către unitatea de învățământ cu datele menționate la alin.(1) se transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicată de către candidat/părinte/reprezentantul legal al acestuia. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/ reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unităţii de învățământ, scanată/fotocopiată.

Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului. În procesul de completare a opțiunilor, candidatul/părintele/ reprezentantul legal poate beneficia de asistență din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online). În situația în care informațiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată inadvertente între informațiile din document și cele din aplicaţia informatică, unitatea de învăţământ poate solicita candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unității.”

Art. 6 – „(1) În situația transmiterii prin mijloace electronice a Fișei de înscriere, candidatul și părintele/reprezentantul legal al acestuia vor transmite unității de învăţământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa la prezenta procedură, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în Fișa de înscriere.”

Declarație-tip pe proprie răspundere

Adresa Ministerului Educației poate fi consultată mai jos:

Calendar admitere la liceu 2024

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, completează opțiunile în perioada 19 – 22 iulie 2023.

2) Candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 20 – 21 iulie 2024

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Calculul mediei de admitere la liceu 2024. Pentru al doilea an consecutiv, media claselor V-VIII nu are nicio pondere pentru admiterea la liceu, ci devine primul criteriu de departajare
DOCUMENTE Fișa de înscriere la liceu 2024, trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare / Calendar admitere liceu 2024 și perioada în care se susțin probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
OFICIAL Calendarul complet pentru admiterea la liceu – 2024. Primul criteriu de departajare va fi, anul viitor, media de gimnaziu
Repartizarea la liceu 2024, exemplul dat de Inspectoratul Școlar Județean Iași: Dacă vei nota în fişa de înscriere un număr mic de opţiuni, există pericolul să nu fii repartizat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Sistem de monitorizare a prezenței la școală a elevilor și asistență la orele profesorilor, printre cele 13 măsuri trimise de Ligia Deca, după ce în premieră au fost făcute rapoartele de cercetare cu neparticiparea copiilor la Evaluarea Națională și BAC

Ministrul Educației, Ligia Deca, a transmis inspectoratelor școlare, printr-o scrisoare, 13 măsuri pentru susținerea școlilor și liceelor cu rate mari de neparticipare la Evaluarea Națională și la examenul național de…
Vezi articolul

Cinci medalii de aur, două de argint și o mențiune pentru elevii români la Olimpiada Asiatică de Fizică 2024. În afară de un elev de la Colegiul Racoviță din Cluj, toți ceilalți sunt de la liceul privat ICHB / Ministerul Educației susține că aceste rezultate „confirmă nivelul școlii românești de fizică”

Cinci medalii de aur obținute de elevii români la a 24-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică, la Perak, în Malaezia, anunță Ministerul Educației. Au participat 208 concurenți din 28…
Vezi articolul