Admiterea la liceu 2022. Cum se face repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a și cine are prioritate – media sau opțiunea?

139.834 de vizualizări
Foto: Nicoleta Colibășeanu / Agerpre Foto
Admiterea liceu 2022 începe în curând, procedura de repartizare computerizată fiind programată pe data de 14 iulie. Până la momentul respectiv, mulți părinți și elevi întreabă care sunt criteriile de departajare și ce mecanism are repartizarea, astfel încât să știe cum să completeze fișa de admitere cu opțiunile elevilor. Compania care administrează softul de repartizare computerizată pentru admiterea la liceu a realizat, în 2017, un ghid explicativ, valabil și pentru sesiunea din acest an.

Cum se completează fişa de admitere

„Sunteţi părintele unui copil care se pregăteşte să intre la liceu, sau un candidat emoţionat la statutul de licean? Doriţi din tot sufletul „să prindeţi” un loc la un liceu bun, dar instrucţiunile pentru completarea fişei de admitere vă dau dureri de cap? Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Vedeți mai jos cum se face completarea fișei de admitere pentru fiecare câmp în parte.

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc.

Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri.

În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă. Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii – eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55.

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor” se transmite la şcoala de provenienţă.

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat, indiferent de media pe care o are”.

Model de fișă:

Exemple pentru explicarea algoritmului:

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune.

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.

De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui.

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

Alte exemple concrete:

Andrei are media 8,93, iar Matei are 8,91. Algoritmul de repartizare a ajuns la Andrei, care are prima opțiunune 999, iar pentru aceasta nu mai sunt locuri, dar la a doua lui opțiune – 777 – mai este un loc. Realizatorii softului de repartizare spun că la specializarea 7777, în acest caz, întră Andrei, care deși are opțiunea a doua, are o medie mai mare decât Matei, care și-a marcat prima opțiune 777.

Pe Florin îl atrage foarte mult specializarea 777, dar nu e sigur că are media destul de mare ca să intre acolo. Ar fi bună și specializarea 888, crede el, unde e sigur că și media l-ar ajuta să intre. În ce ordine trebuie să treacă Florin opțiunile pe fișă?

Programatorii recomandă următoarea succesiune: Întâi 777, apoi 888. Ar fi o greșeală să treacă întâi 888, în acest caz Florin sigur nu mai intră la 777, chiar dacă media i-ar permite, deoarece 888 va fi evaluată de soft înainte de 777.

Calculul mediei de Admitere la liceu 2022

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Ce se întâmplă dacă mediile de admitere sunt egale?

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 2. media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 3. nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională
 4. nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională
 5. nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

După consultarea broșurii Admitere 2022 editată de Inspectoratul școlar județean sau al Municipiului București și alegerea specializărilor apare întrebarea în ce ordine le treci pe fișă?

Sunt foarte importante următoarele reguli, spun programatorii softului de repartizare:

 1. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.
 2. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.
 3. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.
 4. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 5. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile.

Admitere liceu 2022: Algoritmul de repartizare

Softul de admitere ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare. Pentru fiecare elev, este examinată la început prima opțiune de pe fișă.

Admitere liceu 2022: Mai sunt locuri?

 • Dacă da, elevul este repartizat la acea specializare și se trece la următorul elev.
 • Dacă nu, se trece la a doua opțiune de pe fișa elevului, apoi dacă este nevoie la a treia și tot așa până este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

În cazul în care se trece în acest fel prin toate opțiunile din fișă dar nu mai sunt locuri disponibile la niciuna, elevul rămâne nerepartizat.

Mediile anilor trecuţi sunt orientative. 

Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică.

Completează cât mai multe opțiuni pe fișă în ordinea corectă – de la cea mai atractivă la cea mai puțin dorită.

Pentru a evita situațiile neplăcute, asigură-te că toate datele trecute pe fișa de înscriere sunt corecte, recomandă programatorii.


22 comments
  1. Da. În calendarul admiterii aveți așa: 4 – 11 iulie 2022 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată./ Dacă sesizați eroarea, atunci puteți merge la școală până pe 11 inclusiv pentru îndreptarea ei. Succes!

 1. In cazul departajarilor este incorect gandita pentru optiunile 3-5, respectiv mai intai romana apoi matematica, fara sa se ia in calcul daca respectivii aflati la baraj au optat pt un profil real sau uman. Cum sa fie corecta departajarea stabilita de optiunea 3 nota la lb romana pt 2 copii care au optata la profilul mate-info? Logic ar fi sa fie departajati prin optiunea Matematica avand in vedere profilul la care doresc sa intre. Ar fi trebuit stipulat ca optiunile 3-4 sunt determinante in fct de profilul ales, respectiv pentru un profil mate-info departajarea in padul 3 sa tina cont de nota la matematica, iar pentru un profil umanist ssctina cont de optiunea 3 ca fiind lb romana.

 2. Siveco este numele companiei de soft.
  Sunt la al trei-lea copil repartizat de acest sistem si, pana acum, nu am avut motive sa ma indoiesc de functionarea lui corecta.

 3. Buna seara,
  Cine este “compania care administreaza softul de repartizare computerizata”? De ce nu se spune nicaieri? Cine a auditat acest soft? Noi trebuie sa-i credem pe cuvant? Ministerul garanteaza ca repartizarea se realizeaza in mod corect? Se pot depune contestatii? Cum pot afla care era situatia locurilor disponibile exact inaintea repartizarii copilului meu?

 4. Buna ziua tuturor, vreau si eu un sfat. Daca media de admitere a mea e 8,91 si liceul la care doresc are media de intrare 8,86, credeti ca risc foarte mult? Am auzit ca vor creste…(:

  1. Da. In mod evident, rezultatele de anul asta sunt mai mari decat cele de anul trecut. Am calculat ca ar fi mai mari cu circa 13 sutimi, insa calculul este, la randul lui, aproximativ.

 5. Credeti ca mediile pe judetul Cluj de anul acesta se vor marii cu mult avand in vedere notele destul de mari de la EN? Eu am media de admitere 8,85 si vreau la Ghibu, unde anul trecut media a fost 8,53. Credeti ca o sa fie cu mult mai mare de 8,53 anul acesta? 🤔

 6. 1. Pot inscrie copilul si pe locuri de liceu si de scoala profesionala sau doar la specializarile de liceu ori specializarile de scoala profesionala?
  2. Copilul are certificat CES. Pot opta la inscriere doar pentru locurile alocate la CES sau pot sa-l inscriu si pe celelalte locuri?

  Multumesc!

 7. In ce ordine sunt repartizati elevii cu aceeasi medie de admitere? Ce criteriu ii departajeaza, doar ordinea alfabetica? Daca eu am aceeasi medie cu ultimul intrat la profilul dorit de mine , eu nu mai am loc acolo si mi se ia in considerare urmatoarea medie? Daca prin absurd 30 de elevi au media 10 si toti vor la aceeasi clasa, dar sunt doar 25 de locuri, dupa ce criterii sunt alesi primii 26?

  1. scrie in ghid:
   În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, 1. m în ordine , următoarele criterii: edia obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII 2. 3. 4. 5. media generală de absolvire a claselor a Va a VIII nota obţinută la proba de limba şi literatura română nota obţinută la proba de matematică la nota obţinută la proba de limbă maternă Evalu area la Evaluaa la Evalu area Naţional ă area Naţional ă Naţional ă , respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

  2. Bună,dacă citeai mai sus vedeai criterii de departajare:nota EN ,nota 5-8,nota limba română de la EN,nota matematică de la EN

 8. Practic, fiecare elev trebuie sa gandeasca lista ierarhica de la primul pana la el, cei de dupa el nu intra in competitie cu el.
  Personal nu insist foarte mult pe numarul optiunilor ci mai ales pe realismul lor.
  Este iluzoriu sa vrei sa intri la vreun profil “tare”, foarte cautat, dar apoi sa nu faci fata.
  In plus completezi un numar mare de optiuni nerealiste si te amagesti ca sunt “destule”.
  Argumentarea din articol mi se pare logica si de bun simt.

 9. Dar informatiile se contrazic…”incepe cu optiunile cele mai dorite ,chiar daca nu esti sigur ca media iti permite”….totusi daca ai 8.91 si ai bifat 777 optiunea 1,desi nu te atrage 777 …dar cel cu 8.93 a bifat 888 optiunea 1 si 777 optiunea 2 ,desi el vrea f tare la optiunea 888….ete ca 8.93 are intaietate pe optiunea 777….

  1. Nu se contrazice deloc, iar citatul nu este citat, este o interpretare gresita a explicatiilor lor. Explicatiile sunt coerente, clare, cu exemple. Recitii inca o data sistemul de repartizare, cu calm. Il veti intelege.

  2. “Softul de admitere ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare. Pentru fiecare elev, este examinată la început prima opțiune de pe fișă.” …deci daca copilul dvs are media de admitere 9 (toti cei care au media peste 9 sunt deja repartizati), ceea ce inseamna ca daca la prima optiune a copilului dvs nu mai sunt locuri (de exemplu daca clasa are 25 elevi si au optat pt clasa respectiva 25 elevi cu medii peste 9), calculatorul va lua pe rand urmatoarele optiuni din fisa de inscriere pana gaseste o clasa la care media 9 ii permita sa intre…SAU daca la prima sa optiune s-au inscris mai putini elevi (cu media peste 9) decat locuri disponibile, de exemplu 23 elevi dar clasa are 25 locuri, el va ocupa urmatorul loc, respectiv al 24-lea

   1. În cazul în care alegi ca prima optiune un liceu cu profil vocational, unde deja esti admis, există posibilitatea să fii admis și la cea de a 2 opțiune, chiar dacă media finala ti o permite?

  3. Pentru ca nu cunoastem (decat istoricul/statistica anilor precedenti) cu ce medii se va intra, pentru a ne maximiza sansele, ni se recomanda ceea ce e de bun simt si rational, sa ordonam optiunile in ordinea preferintelor. Intram la prima optiune din lungul sir de optiuni, la care elevul are media corespunzatoare si exista loc.

   Observ ca circula legenda urbana cum ca daca nu ai optat prima optiune la liceul X si altcineva a trecut prima optiune liceul X dar are media mai mica, cel cu media mai mica iti ocupa locul.
   100 % fals si ilogic.

   Articolul si ghidul este foarte clar.
   “Calculatorul face repartizarea” nu inseamna ca suntem la mana unui PC, ci ca se fac calcule laborioase cu date si variabile pe care doar calculatorul le poate gestiona.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ULTIMA ORĂ Calendarul pentru admiterea la liceu 2023 a fost modificat. Termenul contestațiilor la probele de aptitudini și de limbă străină a fost decalat. Recomandările pentru elevii romi și pentru cei cu cerințe educaționale speciale se depun la școală până pe 15 iunie

Calendarul pentru admiterea la liceu 2023 a fost modificat de către Ministerul Educației, potrivit unor documente obținute de Edupedu.ro. Sunt vizați elevii care au dat probele de aptitudini, cele de…
Vezi articolul

Admitere liceu 2024. Procedura pentru completarea fișei de înscriere, trimisă de Ministerul Educației. Fișa poate fi completată la școală, în prezența părintelui și a dirigintelui, sau transmisă prin e-mail – document

Procedura pentru completarea fișei de înscriere la liceu 2024 a fost trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la…
Vezi articolul

Elevii care au obținut locul I la olimpiadele naționale sau au luat premii la competițiile internaționale se vor putea înscrie la liceu, fără susținerea Evaluării Naționale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență

Absolvenții clasei a VIII- a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut locul…
Vezi articolul