Clasa pregătitoare 2022: Astăzi sunt afișate circumscripțiile școlare și numărul de clase. Înscrierile încep pe 11 aprilie

8.313 vizualizări
Scădere dramatică a numărului copiilor de grădiniță
Foto: Pexels.com
Astăzi se afișează circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, potrivit calendarului oficial. Înscrierile încep pe 11 aprilie și durează până la data de 10 mai 2022. Părinții vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, în perioada amintită anterior.
 • Circumscripția școlară reprezintă totalitatea străzilor arondate unității de învățământ respective de către inspectoratul școlar, potrivit metodologiei.

28 martie 2022: Afișarea circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar”, se arată în calendar.

Părinții pot afla dacă în scoală se va organiza programul „Școală după școală”, dar și alte detalii, precum: fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

„Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.”, conform calendarului.

Potrivit metodologiei, numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este cel puțin egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând fiecărui copil un loc.

De asemenea, „la alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ, precum și de efectivul maxim de elevi la clasă prevăzut la art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Articolul 63 din legea educației naționale stipulează că o clasă din învățământul primar cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22.

În metodologie se mai arată că părinții ai căror copii împlinesc  în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

În privința alegerii unității de învățământ, toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată, potrivit documentului amintit.

Articolul 9 din metodologie stipulează că „pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii”.

 • „În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.”

Dacă numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică următoarele criterii de departajare generale și specifice:

„a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă”.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile enumerate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar un criteriu.

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și care nu au mers la grădinița sau au venit din străinătate vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
 • Potrivit calendarului, pe data de 29 martie 2022 va fi postat modelul de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor. În aceeași zi va fi afișat și programul programul de evaluare a copiilorl a avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE. Mai multe detalii aici.
 • Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță.

Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare poate fi consultat aici.

Citește și:
OFICIAL Înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 11 aprilie
OFICIAL Clasa pregătitoare 2022 – Procedura de înscriere, etapele și documentele necesare, publicate în Monitorul Oficial

2 comments
 1. Buna ziua,

  Pe pagina uneia dintre scoli este afisat: “PLAN DE SCOLARIZARE: o clasă/ 25 de locuri”, dar vad ca, la articolul 63 din legea educației naționale, se stipulează că “o clasă din învățământul primar cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22”.
  Ma poate lamuri cineva?
  Multumesc!

  1. La articolul 63, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   (3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preşcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță. Cei care vin din străinătate sau nu au frecventat grădinița, din aceeași categorie de vârstă, trebuie să susțină o evaluare a dezvoltării – surse

Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 și care au frecventat grădinița se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza…
Vezi articolul

Clasa pregătitoare 2023 – Model de cerere pentru părinți. Copiii care împlinesc 6 ani în 2023, dar după data de 1 septembrie, au nevoie de o recomandare de la grădiniță pentru înscriere. Cei care vin din străinătate sau nu au mers la grădiniță vor fi evaluați psihosomatic

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă…
Vezi articolul