Etapa a III-a de admitere la liceu 2023. În București au rămas 720 de locuri libere după a doua etapă. Pe listă se află și Colegiul Național „Sfântul Sava” / Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

10.732 de vizualizări
Foto: Captură ISMB
În Capitală, după primele două etape de admitere la liceu 2023, au rămas neocupate 720 de locuri, potrivit unui document publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Dintre acestea, 128 sunt pentru elevii romi și 119 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Vezi mai jos, în articol, lista liceelor unde se pot înscrie cei care încă nu au un loc în clasa a IX-a.

La Colegiul Național „Sfântul Sava” este un loc liber la „filologie”. Tot la „filologie” sunt 4 locuri la Colegiul Național „I.L.Caragiale”, iar unul este pentru elevii cu CES. La Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” este un loc liber pentru elevii ce cerințe educaționale speciale, specializarea „matematică-informatică”.

Potrivit procedurii Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), la această etapă se pot înscrie cei care se află într-una dintre următoarele situații:

„a) au fost repartizați în cele două etape de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;

b) nu au participat sau au participat la repartizarea din cele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat;

c) sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 și care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învăţământ;

d) sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu au susținut evaluarea naţională şi nu li se poate calcula media de admitere;

e) sunt absolvenți ai învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârșitul clasei a VIII-a.” 

Calendar etapa a III-a de admitere la liceu 2023

23 august: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învăţământ de masă;

24-25 august 2023: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă;

28 august 2023: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoștintelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;

29-30 august 2023: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru romi şi a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unitățile de învăţământ de masă;

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea natională, inclusiv a absolvenților cu studii gimnaziale efectuate parţial sau integral în străinătate;

31 august 2023: Repartizarea candidaților din etapa a doua/ absolventilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, inclusiv a absolventilor cu studii gimnaziale efectuate parţial sau integral în străinătate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;

1-4 septembrie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților care au primit rezoluție favorabilă la unitățile de învăţământ la care au fost repartizați;

Dosarul de înscriere
Cererea de înscriere pentru etapa a III-a
Situația locurilor libere în București – etapa a III-a
SECTORUNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNTCOD SPECIALIZAREFILIERAPROFILULSPECIALIZAREA/ DOMENIULIMBA DE PREDARETIPUL CLASEI (BILINGV SAU MATERN)ULTIMA MEDIENr. locuri libereNr. locuri libere ROMINr. locuri libere CES
1Colegiul Naţional “Sfântul Sava”104TeoreticăUmanistFilologieROM
9.671

1Colegiul Naţional “I.L.Caragiale”110TeoreticăUmanistFilologieROM
9.321

1Colegiul Naţional “I.L.Caragiale”111TeoreticăUmanistFilologieROMGER9.151

1Colegiul Naţional “I.L.Caragiale”112TeoreticăUmanistFilologieROMGER9.27

1
1Colegiul Naţional “I.L.Caragiale”113TeoreticăUmanistFilologieROMENG9.351

1Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”115TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.7

1
1Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”116TeoreticăRealMatematică-InformaticăROMGER9.72


1Colegiul German “Goethe”122TeoreticăUmanistFilologieGER
8.211

1Colegiul Naţional “Ion Neculce”127TeoreticăUmanistFilologieROM
9.121

1Liceul Teoretic “Jean Monnet”132TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
9.07


1Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu”133TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.651

1Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu”134TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.372

1Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu”135TeoreticăUmanistFilologieROM
8.321

1Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu”136TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.251

1Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”137TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.372

1Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”140TeoreticăUmanistFilologieROM
9.23

1Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”141TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
9.252

1Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă”143TeoreticăUmanistFilologieROMGER8.673

1Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă”144TeoreticăUmanistFilologieROMGER8.821

1Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”145TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.17

1
1Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”146TeoreticăRealMatematică-InformaticăROMESP8.2

1
1Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”150TeoreticăUmanistFilologieROMLBU7.956
1
1Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”151TeoreticăUmanistFilologieROMLBU7.21

1Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”152TeoreticăUmanistFilologieROMLNGR7.371

1Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”154TeoreticăUmanistFilologieROMRRO6.07


1Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”155TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.25221
1Colegiul Economic “V. Madgearu”156TehnologicăServiciiEconomicROM
8.852

1Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”158TeoreticăUmanistFilologieROM
7.7231
1Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”159TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
7.37

1Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”160TehnologicăTehnicMecanicăROM
5.427

1Colegiul Tehnic “Media”161TeoreticăUmanistFilologieROM
7.772

1Colegiul Tehnic “Media”162TehnologicăTehnicProducţie mediaROM
5.1510

1Colegiul Tehnic “Media”163TehnologicăTehnicTehnici poligraficeROM
5.051
1
1Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”164TeoreticăUmanistFilologieROM
7.552

1Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”166TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.953

1Liceul Teoretic “George Călinescu”168TeoreticăUmanistFilologieROM
8.922

1Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”169TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.153
1
1Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”170TeoreticăUmanistFilologieROM
8.023

1Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”171TehnologicăTehnicMecanicăROM
6.557

1Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”172TehnologicăTehnicElectromecanicăROM
5.822
1Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”173TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
7.72
1
1Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”174TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.2632
1Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”175TehnologicăTehnicElectricROM
4.927

1Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”176TehnologicăServiciiEconomicROM
6.071
1
1Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”177TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.12412
1Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”178TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.2
21
1Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”179TehnologicăTehnicConstrucţii, instalaţii şi lucrări publiceROM
7.37412
1Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj”180TehnologicăServiciiEconomicROM
6.82012
1Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj”181TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.973
1
1Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj”182TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiAgriculturăROM
4.6751
1Liceul “Dimitrie Paciurea”183TeoreticăUmanistFilologieROM
83
1
2Colegiul Național ”Mihai Viteazul”185TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.6


2Colegiul Național ”Cantemir Vodă”186TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.37

1
2Colegiul Național ”Cantemir Vodă”188TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.35

1
2Colegiul Național ”Spiru Haret”198TeoreticăUmanistFilologieROM
9.52


2Colegiul Național “Școala Centrală”204TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.27

1
2Colegiul Național “Școala Centrală”205TeoreticăRealMatematică-InformaticăROMFRA8.85
21
2Colegiul Național “Școala Centrală”207TeoreticăUmanistFilologieROM
9.07


2Colegiul Național “Școala Centrală”208TeoreticăUmanistFilologieROMFRA8.6
11
2Colegiul Național ”Victor Babeș”211TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.851
1
2Colegiul Național ”Victor Babeș”212TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.51
2
2Colegiul Național ”Victor Babeș”213TeoreticăUmanistFilologieROM
8.653

2Colegiul Național ”Victor Babeș”214TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.622

2Liceul Teoretic ”Ady Endre”215TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiLMA

1111
2Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”216TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.272

2Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”217TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.151

2Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”218TeoreticăUmanistFilologieROM
8.151

2Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”219TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.153

2Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu”221TeoreticăUmanistFilologieROM
8.455

2Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu”222TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.475

2Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti”224TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.021
1
2Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti”225TeoreticăUmanistFilologieROM
91

2Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”226TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.474

2Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”227TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROMGER8.351

2Liceul Teoretic ”Traian”229TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.02

1
2Liceul Teoretic ”Traian”230TeoreticăUmanistFilologieROM
8.021
1
2Liceul Teoretic ”Traian”231TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.972

2Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”232TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.627
1
2Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”233TehnologicăTehnicElectronică automatizăriROM
4.351

2Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”234TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.622
1
2Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”235TehnologicăTehnicElectronică automatizăriROM
5.451

2Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”236TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.522
1
2Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”238TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.51
1
2Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”239TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.755

2Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”240TehnologicăTehnicMecanicăROM
5.174
1
2Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”241TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
7.073
1
2Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”242TehnologicăTehnicFabricarea produselor din lemnROM
5.253

2Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”243TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
6.723

2Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”244TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiIndustrie alimentarăROM
6.55

1
2Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”245TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.82

2Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”246TehnologicăTehnicElectricROM
4.721
1
2Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”247TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.37
21
2Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”248TehnologicăServiciiEconomicROM
7.67
1
2Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”249TehnologicăTehnicElectricROM
5.524
1
2Colegiul Economic ”A.D.Xenopol”250TehnologicăServiciiEconomicROM
8.471

2Colegiul Economic ”Hermes”252TehnologicăServiciiEconomicROM
7.91

2Colegiul Economic ”Hermes”253TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
7.82

2
2Colegiul Economic ”Hermes”254TehnologicăServiciiComerţROM
7.773
1
3Colegiul Național “Matei Basarab”256TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.471

3Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”259TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.253
2
3Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”260TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.31

3Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”261TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
9.173

3Liceul Teoretic “Dante Alighieri”262TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
91
1
3Liceul Teoretic “Dante Alighieri”263TeoreticăRealMatematică-InformaticăROMITA7.8

1
3Liceul Teoretic “Dante Alighieri”265TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiITA
3Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”268TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.42

1
3Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”269TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.371

3Liceul Teoretic “Nichita Stănescu”271TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.1

1
3Liceul Teoretic “Nichita Stănescu”272TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
84

3Liceul Teoretic “Decebal”273TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.271
1
3Liceul Teoretic “Decebal”274TeoreticăUmanistFilologieROM
8.073

3Liceul Teoretic “Decebal”275TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.023

3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”279TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.71

3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”280TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.65


3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”281TehnologicăTehnicChimie industrialăROM
6.55

1
3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”282TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiChimie industrialăROM
6.35

1
3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”284TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
6.17

2
3Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”285TehnologicăTehnicElectromecanicăROM
5.11
1
3Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”286TehnologicăTehnicConstrucţii, instalaţii şi lucrări publiceROM
5.321

3Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”287TehnologicăServiciiEconomicROM
7.3


3Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”288TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
7.051

3Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”292TehnologicăTehnicElectricROM
4.87

1
3Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”293TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.45111
3Liceul Tehnologic “Elie Radu”294TehnologicăServiciiEconomicROM
5.5322
3Liceul Tehnologic “Elie Radu”295TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.453
1
3Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”296TehnologicăServiciiComerţROM
5.821
1
3Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”297TehnologicăServiciiEconomicROM
6.624
1
3Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”298TehnologicăServiciiEstetica şi igiena corpului omenescROM
5.122
1
3Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”299TehnologicăTehnicElectromecanicăROM
4.4

1
3Liceul Tehnologic Theodor Pallady300TeoreticăUmanistFilologieROM
7.524
1
3Liceul Tehnologic Theodor Pallady301TehnologicăTehnicMecanicăROM
3.951
1
3Liceul Tehnologic Theodor Pallady302TehnologicăTehnicElectronică automatizăriROM
3.91
1
3Liceul Tehnologic Theodor Pallady303TehnologicăTehnicElectricROM
3.94
1
4Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”304TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.221

4Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”305TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
9.271

4Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”306TeoreticăUmanistFilologieROM
9.121

4Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”307TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
9.171

4Colegiul Naţional “Octav Onicescu”317TeoreticăUmanistFilologieROM
8.571

4Colegiul Naţional “Octav Onicescu”318TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.651

4Colegiul Romano-Catolic “Sfântul Iosif”319TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.5531
4Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”322TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
7.65
11
4Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”323TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.451
4Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”324TeoreticăUmanistFilologieROM
7.5


4Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”327TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
5.8

1
4Liceul Tehnologic “Dacia”328TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
6.95511
4Liceul Tehnologic “Dacia”329TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.0231
4Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu”330TehnologicăServiciiEconomicROM
6.47

2
4Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu”331TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
6.4

1
5Liceul Teoretic “Ion Barbu”338TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.972

5Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”340TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.252

5Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”342TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.371

5Liceul Teoretic “Ștefan Odobleja”344TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.751

5Colegiul Tehnic Energetic348TeoreticăUmanistFilologieROM
7.2


5Colegiul Tehnic Energetic349TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.75


5Colegiul Tehnic Energetic350TehnologicăTehnicElectricROM
4.75


5Colegiul Tehnic Energetic352TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.672
1
5Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”353TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiIndustrie alimentarăROM
4.755

5Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”355TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.522

5Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”356TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.973

5Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”357TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.73

5Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”358TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.91

5Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”359TehnologicăTehnicMecanicăROM
5.423

5Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”360TehnologicăServiciiEconomicROM
7.023

5Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”361TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.855

5Colegiul Economic “Viilor”362TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.927

5Colegiul Economic “Viilor”363TehnologicăServiciiEconomicROM
6.8


5Colegiul Economic “Viilor”364TehnologicăServiciiComerţROM
5.823

6Colegiul Naţional “Elena Cuza”365TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.371

6Colegiul Naţional “Grigore Moisil”368TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9.67
12
6Colegiul Naţional “Grigore Moisil”370TeoreticăUmanistFilologieROM
9.371

6Liceul Teoretic “Marin Preda”372TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.572

6Liceul Teoretic “Marin Preda”373TeoreticăUmanistFilologieROM
8.422

6Liceul Teoretic “Marin Preda”374TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.371

6Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”375TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
9
2
6Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”376TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.922

6Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”377TeoreticăUmanistFilologieROM
8.91

6Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”378TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.853

6Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”379TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.7
3
6Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”380TeoreticăUmanistFilologieROM
8.651

6Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”383TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.63

6Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”384TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.429
1
6Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”386TehnologicăServiciiEconomicROM
6.85

1
6Colegiul Tehnic “Petru Maior”388TeoreticăRealMatematică-InformaticăROM
8.32111
6Colegiul Tehnic “Petru Maior”389TeoreticăUmanistFilologieROM
8.22


6Colegiul Tehnic “Petru Maior”390TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.221

6Colegiul Tehnic “Petru Maior”391TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
7.851

6Colegiul Tehnic “Petru Maior”392TehnologicăTehnicElectricROM
6.7511
6Colegiul Tehnic “Petru Maior”393TehnologicăTehnicMecanicăROM
6.5

1
6Liceul Tehnologic “Petru Poni”394TehnologicăTehnicElectricROM
4.3351
6Liceul Tehnologic “Petru Poni”395TehnologicăServiciiEconomicROM
5.8542
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”396TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.32611
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”397TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
7.251011
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”398TehnologicăTehnicElectricROM
4.344
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”399TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.05
2
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”400TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
5.82
1
6Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”401TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
8.153
1
6Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”402TeoreticăUmanistŞtiinţe SocialeROM
8.21

6Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”405TehnologicăTehnicIndustrie textilă şi pielărieROM
5.7742
6Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”406TehnologicăTehnicProducţie mediaROM
6.8
5
6Colegiul Tehnic “Carol I”407TeoreticăRealŞtiinţe ale NaturiiROM
7.482
1
6Colegiul Tehnic “Carol I”408TehnologicăResurse naturale și protecția mediuluiProtecţia mediuluiROM
6.32212
6Colegiul Tehnic “Carol I”409TehnologicăTehnicElectricROM
5.1241
6Colegiul Tehnic “Carol I”410TehnologicăTehnicElectronică automatizăriROM
4.9

1
6Colegiul Tehnic “Carol I”411TehnologicăTehnicMecanicăROM
4.213
6Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu”413TehnologicăServiciiTurism şi alimentaţieROM
8.172
1
1Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”801VocaționalăSportivSportivROM
7
1
1Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu”802VocaționalăMuzicăMuzicăROM
5.92

2
1Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”803VocaționalăSportivSportivROM

542
1Colegiul Tehnic “Media”804VocaționalăSportivSportivROM


42
1Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”805VocaționalăArte vizualeArhitectură, Arte ambientale şi DesignROM
7.83
52
1Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I”806VocaționalăSportivSportivROM
6.74
2
1Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”807VocaționalăSportivSportivROM

121
1Liceul “Dimitrie Paciurea”808VocaționalăArte vizualeArte plastice şi DecorativeROM


6
1Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”810VocaționalăTeologicGhid turism religios catolicROM

12
2Colegiul Național ”Emil Racoviță”811VocaționalăSportivSportivROM

221
2Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”812VocaționalăSportivSportivROM

1022
2Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”813VocaționalăSportivSportivROM
6.30
11
2Liceul Teoretic ”Traian”814VocaționalăSportivSportivROM

721
2Liceul Teoretic Waldorf815TeoreticăUmanistFilologieROM


21
3Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”816VocaționalăSportivSportivROM
6.25
32
3Liceul Tehnologic “Elie Radu”817VocaționalăSportivSportivROM
6.22

1
3Liceul Teologic Baptist “Logos”818VocaționalăTeologicTeologie baptistăROM
3Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”819VocaționalăSportivSportivROM
6,51

1
4Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti”821VocaționalăMuzicăMuzicăROM


12
4Colegiul Romano-Catolic “Sfântul Iosif”822VocaționalăTeologicGhid turism religios catolicROM
8.40
2
4Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”823VocaționalăCoregrafieBalerin dansatorROM

12
4Liceul Tehnologic “Dacia”824VocaționalăSportivSportivROM

121
4Liceul Teologic Adventist “Ştefan Demetrescu”825VocaționalăTeologicTeologie adventistăROM
8.15
3
4Liceul Teologic Penticostal “Emanuel”826VocaționalăTeologicTeologie penticostalăROM

124
4Seminarul Teologic Ortodox827VocaționalăTeologicTeologie ortodoxăROM

64
6Colegiul Naţional “Elena Cuza”828VocaționalăPedagogicEducator – puericultorROM
8.721

6Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”830VocaționalăSportivSportivROM

1111
6Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”831VocaționalăSportivSportivROM

42
6Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”832VocaționalăSportivSportivROM

341
6Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”833VocaționalăSportivSportivROM

111

Procedura ISMB poate fi consultată mai jos:

Citește și:
Rezultatele admiterii la liceu, etapa a II-a, au fost afișate de inspectoratele școlare – listele pe fiecare județ

1 comment
  1. Buna ziua ,de ce afisați ca sunt locuri la licee si de fapt nu sunt ,copilul meu astazi a fost la liceul Nenițescu D.si a fost refuzat pe motivul ca nu mai sunt locuri si pe net apare ca sunt.Afisati realitatea nu sa umblam degeaba…..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Afterschoolurile rămân deschise, anunță ministrul Educației: Activitatea desfășurată în cadrul acestora nu este asimilată cu activitatea didactică / Care sunt regulile din aceste centre

Activitatea desfăşurată în cadrul afterschool-urilor nu este asimilată cu activitatea didactică desfășurată în cadrul unei unități de învățământ, le-a spus ministrul Educației Sorin Cîmpeanu jurnaliștilor acreditați la minister, când a…
Vezi articolul
meditații în perioada în care școlile au fost închise

Costul standard per elev pentru creșterile salariale se majorează cu 13,5% în 2020, cea mai mică creștere din ultimii 4 ani. Costul pentru pregătirea profesorilor, evaluări și dotări crește cu doar 17 lei și e de 15 ori mai mic – proiect

Costul standard per elev va fi 6.111 lei în anul 2020, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației. Suma reprezintă majorarea costului din anul…
Vezi articolul