LISTA Broșura de admitere la liceu 2023. Toate județele au publicat broșura cu numărul de locuri în clasa a IX-a pentru anul școlar 2023-2024

131.670 de vizualizări
Foto: © Andreaobzerova | Dreamstime.com
Inspectoratele școlare din țară au început să publice broșurile de admitere în liceu 2023-2024 ce conțin numărul de locuri la liceele din județ în acest an școlar. Peste 177.000 de elevi erau înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent, conform Ministerului Educației. Vor fi cu 3.400 de locuri mai multe, în clasa a IX-a, față de anul trecut, conform hotărârii de Guvern adoptată pe 4 mai 2023. UPDATE 12 mai: Toate județele au publicat broșura cu numărul de locuri în clasa a IX-a pentru anul școlar 2023-2024. Vezi in articol lista.

Lista pe județe cu broșurile de admitere liceu 2023 este mai jos. Lista se actualizează pe măsură ce inspectoratele vor publica broșurile:

MureșBroșura admitere 2023-2024

Vaslui Broșura admitere în liceu și scoala profesională 2023

AlbaGhidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024

Brașov Oferta educațională pentru clasa a IX-a 2023-2024 – format .xlxs

Sibiu – format .xlxs

Sălaj:
Oferta de scolarizare 2023-2024 – Clasa a IX-a Liceu

Oferta educationala 2023-2024 – Clasa a IX-a – Invatamant profesional si DUAL

VranceaAdmiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual – Ghidul Candidatului 2023

BucureștiBroșură admitere an școlar 2023-2024

Brăila:

Plan școlarizare clasa a IX-a învățământ liceal de zi

Plan școlarizare clasa a IX-a învățământ profesional

Plan școlarizare clasa a IX-a învățământ dual

Plan școlarizare clasa a IX-a învățământ liceal de zi, pentru elevii cu CES, în unitățile de învățământ de masă

Plan școlarizare clasa a IX-a învățământ liceal de zi, pentru elevii de etnie rromă, în unitățile de învățământ de masă

Satu MareBrosura Admitere in invatamantul liceal si profesional 2023, judetul Satu Mare

Bistrița-NăsăudBroșura de admitere în învățământul liceal, profesional și dual, an școlar 2023-2024

ConstanțaBroșura Admiterii pentru anul școlar 2023-2024

BihorGhidul admiterii în învățământul liceal, profesional și dual 2023

DoljBroșura de admitere în clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024

ClujGhid Admitere liceu 2023

MehedințiPlan de școlarizare pentru clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024

Călărași Broșura de admitere în învățământul liceal, profesional și dual, an școlar 2023-2024

PrahovaGhidul candidatului 2023 – admiterea în învăţământul liceal – admiterea în învăţământul profesional – admiterea în învățământul dual:

Galați:

Brosura pentru admiterea la liceu și scoala profesionala în anul școlar 2023-2024

Planul de școlarizare pentru clasa a-IX-a, invatamant de zi – liceu

Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, invatamant de zi – profesional și dual

Botoșani Broșură admitere liceu 2023

Dâmbovița Ghidul admiterii în învățământul liceal, profesional și dual 2023

TimișGhidul candidatului 2023-2024

Iași Volumul II al broșurii de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2023-2024

Argeș Broșura admitere 2023-2024

HarghitaGhidul admiterii în învățământul liceal, profesional și dual 2023

IalomițaBroșura admiterea în învățământul liceal de stat și admiterea în învățământul profesional de stat, anul școlar 2023-2024

NeamțBroșura privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

TulceaAdmiterea în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Teleorman Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Hunedoara Ghid admitere liceu 2023

Covasna Broșura de admitere 2023-2024

BuzăuAdmiterea în învăţământul liceal de stat şi în învățământul profesional cu durata de 3 ani

VâlceaBroșură admitere 2023-2024

MaramureșBroșură admitere 2023-2024

Giurgiu Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul preuniversitar de stat anul școlar 2023-2024

Caraș-SeverinGhidul admiterii în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

GorjBroșură admitere clasa a IX-a 2023-2024:

IlfovBroșura admitere liceu 2023:

BacăuBroșură admitere an școlar 2023-2024

OltBroșură admitere an școlar 2023-2024

Suceava Broșură admitere an școlar 2023-2024

AradBroșură admitere an școlar 2023-2024

Pe 8 mai 2023 sunt prevăzute următoarele:

 • „Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică;
 • Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare;
 • Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați;
 • Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare;”

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a fost primul inspectorat școlar care a publicat primul volum al broșurii pentru admiterii în învățământul liceal, pentru anul școlar 2023-2024, adică recomandări pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională 2023, cât și pentru completarea fișei de înscriere la admiterea la liceu. – Mai multe detalii aici

Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 9 iunie. Înscrierea candidaților se face automat de către secretariatele școlilor în perioada 6 – 9 iunie. Primele rezultate s-ar afișa pe 28 iunie, iar cele finale, de după contestații, pe 4 iulie 2023.

Calendarul probelor și rezultatelor de la Evaluarea Națională 2023 este următorul:
 • 6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională
 • 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Redăm calendarul admiterii la liceu 2023:

6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023.

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

6-7 și 10-14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată”.

Foto: © Andreaobzerova | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
 1. Brosura de la București ar fi trebuit să aibă la “PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT
  LICEAL DE STAT CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE URMEAZĂ A
  FI OCUPATE PRIN REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ” 101 opțiuni de licee, nu 91 de opțiuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Propunere pentru eliminarea concursului de admitere la liceu, trimisă de sindicatele profesorilor ca amendament la proiectul legii Educației: Elevii să susțină 5 probe la Evaluarea Națională, iar liceele să stabilească, cu un an înainte, pentru fiecare filieră, coeficienții pentru fiecare probă

Alternativa pentru admiterea separată la liceu ar putea fi ca elevii de clasa a VIII-a să susțină 5 probe la examenul de Evaluare Națională, potrivit amendamentelor trimise Ministerului Educației de…
Vezi articolul

Admitere liceu 2023. Testările de limbă străină și probele de aptitudini pentru liceele vocaționale încep miercuri. Numele și prenumele candidaților vor fi anonimizate, potrivit Ministerului Educației – document

Pentru admiterea la liceu 2023, testările de limbă străină și probele de aptitudini pentru liceele vocaționale încep miercuri, 17 mai, și durează până pe 19 mai, conform calendarului oficial. Numele…
Vezi articolul

Ecaterina Andronescu, după ce părinții au cerut publicarea clasamentelor de la Admiterea în liceu 2018: Părinții or solicita, dar noi avem niște reguli pe care trebuie să le respectăm

Ministrul educației spune că Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale a impus ștergerea mediilor elevilor care au susținut Evaluarea Națională și Admiterea în liceu în 2018, potrivit știrileprotv.ro. Ecaterina Andronescu a…
Vezi articolul

Cîmpeanu: 1.332 de elevi nu au fost repartizați în prima etapă / În 2022 nu vor fi schimbări în metodologia de admitere la liceu. Cîmpeanu, pe 9 iulie: Examenul de admitere în liceu s-ar putea întâmpla din toamna anului în care va trece o nouă Lege a Educației. O formă coerentă am putea avea din toamna acestui an

În total, 1.332 de elevi nu au reuşit să fie repartizaţi în prima etapă, a declarat astăzi ministrul Sorin Cîmpeanu la B1 TV. Acesta a mai spus că primele schimbări…
Vezi articolul