DOCUMENT Inspecția specială și susținerea lucrării pentru gradul didactic I se realizează online, potrivit Ministerului Educației. Celelalte precizări pentru definitivat și gradul II / Criteriile generale pentru selecția profesorilor metodiști

11.334 de vizualizări
Inspecția specială
Foto: Pexels.com
Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I se realizează online, potrivit unei adrese a Ministerului Educației către inspectoratele școlare. Inspecțiile pentru obținerea definitivatului și pentru gradului II se vor putea susține și online, la decizia inspectoratului școlar, pe baza unei analize.

Inspecția specială din cadrul examenului pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I precum și susținerea lucrării metodico-științifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se realizează în sistem online, având în vedere atât specificul organizării și desfășurării cât și finalitățile acestor activități didactice. Cadrul didactic inspectat și elevii participă la cursuri din cadrul unității de învățământ – in situ”, apare în documentul citat.

În adresă se arată că „directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic inspectat/candidatul transmite inspectorului școlar/tuturor membrilor comisiei, cu trei zile înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire, toate informațiile necesare pentru accesul la platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de conectare”

Profesorii care vor susține inspecțiile de specialitate pentru definitivat, gradul II și inspecțiile curente pentru gradul I le vor putea da și în sistem online, la decizia inspectoratelor școlare județene (în caz de condiții epidemiologice, reabilitarea sălilor), conform adresei Ministerului Educației.

„Inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ, inspecțiile speciale din cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic II și inspecțiile școlare curente din cadrul examenelor pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II se pot organiza și desfășura și în sistem online, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, fundamentată pe baza analizei situațiilor specifice unității/unităților de învățământ din județ/ municipiul București (ex: condiții epidemiologice / reabilitarea spațiilor școlare, alte situații), cu respectarea prevederilor metodologice specifice examenului pentru definitivare în învățământ și ale examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I.”

Criteriile generale pentru selecția profesorilor metodiști în anul școlar 2022-2023:
  • a) studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
  • b) statut profesional: titular în învățământul preuniversitar de stat;
  • c) evoluție în carieră: minimum grad didactic II;
  • d) calitatea activității didactice: calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare dintre ultimii cinci ani școlari;
  • e) experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022 a unor activități de tip metodică, certificată de conducerea unității de învățământ.

Condiția de departajare aplicabilă în situația candidaților cu punctaje egale: acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile, în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, exceptând perioadele de suspendarea contractului individual de muncă.

În adresă este menționat că „la nivelul fiecărui inspectorat școlar se pot stabili și criterii specifice raportat la specificul fiecărei discipline, respectiv la situația numerică a resurselor umane pentru fiecare disciplină/domeniu la nivelul județelui/municipiului București”.

Pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală selecția metodiștilor se va face dintre cadrele didactice care îndeplinesc condițiile generale și specifice și au și calitatea de diriginte.”

Selecția metodiștilor dintre persoanele cu funcția de educator-puericultor, pentru inspecțiile de specialitate din cadrul examenului de definitivare

Selecția personalelor cu funcția de educator-puericultor se va face dintre cadrele didactice care îndeplinesc criteriile generale de mai sus, cu excepția criteriului referitor la studiile superioare, și sunt absolvente cu diploma liceului pedagogic cu specializările „educatoare”, „învățător”, „educatoare/ învățător” sau absolvente cu diplomă de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar și preșcolar” și au absolvit cursurile de formare continuă din cadrul unuia dintre următoarele proiecte ale Ministerului Educației: Programul de Reformă a Educației Timpurii (PRET), Programul pentru Educație Timpurie Incluzivă (PETI) și proiectul Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (ETIC).

„În cazul în care la nivelul județului nu se identifică astfel de cadre didactice, inspecțiile de specialitate din cadrul examenului de definitivare în învățământul preuniversitar pentru educatori-puericultori vor fi efectuate de inspectorul pentru învățământ preșcolar/educație timpurie/educație timpurie antepreșcolară”, potrivit sursei citate.

Cadrele didactice care ocupă funcții de conducere
Foto: Captură Adresă Ministerul Educației
Ce documente trebuie să trimită inspectoratele școlare la Ministerul Educației până pe 10 octombrie
Foto: Captură Adresa Ministerul Educației

Adresa Ministerului Educației poate fi consultată mai jos:


2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Împărțirea elevilor în clase, în mod aleatoriu, cu participarea părinților ca observatori – proceduri centralizate de Ministerul Educației într-un proiect de ordin de ministru, pe baza căruia fiecare școală își face propria procedură de distribuire

Fiecare creșă, grădiniță, școală sau liceu își elaborează propria procedură privind repartizarea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor înscriși în grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a…
Vezi articolul