DOCUMENT Ministerul Educației a prelungit perioada de depunere a proiectelor în apelul „Microbuze electrice pentru elevi” până pe 30 iunie /  Principalele modificări și noul Ghid al solicitantului

760 de vizualizări
Photo 58150362 © Amoklv | Dreamstime.com
Ministerul Educației a prelungit perioadei de depunere a proiectelor în apelul „Microbuze electrice pentru elevi”. Noul termen de depunere a proiectelor este 30.06.2023, ora 17:00, potrivit Ordinului de ministru nr. 4.444/12.06.2023. Astăzi, 13 iunie, ar fi tot ultima zi pentru depunerea proiectelor , conform calendarului vechi.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma electronica: https://proiecte.pnrr.gov.ro si evaluarea proiectelor depuse se va derula într o singură etapă. Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare va fi publicată pe site-ul www.edu.ro

Ministerul Educației a modificat calendarul apelului „Microbuze electrice pentru elevi” astfel:

Alte modificări din Ghidul solicitantului:

  • La Capitolul 7. Informații despre apelul de proiecte se precizează că „apelul de proiecte este de tip competitiv pe bază de criterii de selecție și este finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, Componenta C15. Educație, Reforma R6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar”.
  • La Capitolul 9. Activitățile eligibile se introduce un paragraf legat de achiziții și specificațiile tehnice: „Termenii de referință recomandați în Anexa 12 pentru elaborarea caietelor de sarcini sunt orientativi.
  • La Capitolul 14. Eligibilitatea cheltuielilor, se introduce următorul paragraf: Cheltuielile aferente serviciilor de consultanță pentru derularea procedurii de achiziție publică a microbuzelor electrice nu sunt eligibile din PNRR, fiind suportate din bugetul propriu al solicitantului.

Ghidul solicitantului – varianta republicată pe 12 iunie 2023

Cine poate depune cererile de finanțare

Solicitanții eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt unitățile administrativ-teritoriale la nivel de județ, reprezentate de Consiliile judetene.

Ce tipuri de microbuze se pot finanța

Se vor finanța exclusiv microbuze școlare electrice de 16+1 locuri, respectiv 8+1 locuri, care vor fi realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare.

  1. Microbuzul electric cu o capacitate de 16 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități (în cadrul celor 16 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.
  2. Microbuzul electric cu o capacitate de 8 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități (în cadrul celor 8 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.

Alocarea financiară PNRR totală disponibilă pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 milioane de euro, fără TVA. 

Alocarea financiară per proiect este de maximum 6,097,560.97 de euro, fără TVA.

Lista finală privind repartizarea microbuzelor electrice la nivel național va fi publicată la finalul perioadei de evaluare a proiectelor depuse de către UAT solicitant.

Cererile de finanțare pot include în buget și contribuția proprie a solicitantului, care este opțională, fiind cheltuială neeligibilă, care nu se va deconta din bugetul PNRR.

Bugetele proiectelor vor fi exprimate în lei, cu TVA evidențiată distinct pentru fiecare linie bugetară.

Evaluarea și selecția proiectelor în apelul „Microbuze electrice pentru elevi„

Scopul procesului de evaluare vizează determinarea calității proiectelor depuse în vederea finanțării acestora, Ghidului solicitantului.

Evaluarea proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se va derula într-o singură etapă: Evaluarea eligibilității solicitanților și conformității proiectelor, conform criteriilor stabilite în Anexa 12 a ghidului. În cadrul criteriilor de verificare a eligibilității se vor evalua măsurile în vederea respectării principiilor ”de a nu prejudicia în mod semnificativ”, tranziția verde respectiv, tranziția digitală.

După finalizarea etapei de evaluare, se va publica lista cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși, cu termen pentru eventuale contestații, respectiv, soluționarea eventualelor contestații, conform calendarului de la secțiunea 8. Ulterior etapei de soluționare a contestațiilor, conform calendarului din prezentul ghid, se va publica lista finală a proiectelor declarate admise/respinse în urma soluționării contestațiilor.

În final, se va stabili și publica Lista finală a solicitanților acceptați/solicitanților respinși.

Cererea de finanțare va fi depusă și va fi verificată, de către o comisie de evaluare, pe baza grilei de evaluare (Anexa 12). Operațiunile vor fi admise dacă cererea de finanțare primește pentru toate criteriile conformității administrative DA. În cazul în care se constată lipsa unor documente, evaluatorii pot formula solicitări de clarificări, pentru a completa informațiile/documentele necesare unui dosar complet al cererii de finanțare. Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 2 (două) zile calendaristice. În cazul în care solicitantul consideră, în mod justificat, că termenul stabilit nu poate fi respectat, solicită în scris prelungirea termenului cu maximum 2 (două) zile calendaristice, situație în care se stabilește un nou termen de răspuns. În cazul în care solicitantul nu furnizează clarificările solicitate sau acestea nu sunt transmise în termenul stabilit, evaluarea se va realiza pe baza informațiilor comunicate la depunerea cererii de finanțare. 

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare va fi publicată pe site-ul www.edu.ro. Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanțării se va transmite către beneficiar o notificare privind selectarea proiectului pentru finanțare, cu specificarea documentelor ce trebuie depuse în etapa de contractare, precum și a termenului maxim de depunere a documentelor solicitate„.

Ordinul de ministru nr. 4.444/12.06.2023:

Photo 58150362 © Amoklv | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și 
LISTA Peste 2680 de localități eligibile pentru programul PNRR, “Microbuze electrice pentru elevi” / Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de BCR

Boncănitul cerbilor, întoarcerea prigoriilor, iarna în Munții Rodnei și toamna pădurilor virgine: Natura țării, prezentată interactiv prin imagini spectaculoase și Quiz-uri în aplicația educațională gratuită “România sălbatică”

Nuferi albi din Balta Mică a Brăilei, cocoșul de mesteacăn din Munții Rodnei, Piatra Craiului învelită în zăpadă, Cheile Bicazului înghițite de ceață – fauna și flora României, imagini spectaculoase…
Vezi articolul