LISTA Peste 2680 de localități eligibile pentru programul PNRR, “Microbuze electrice pentru elevi” / Cererile pot fi depuse de primării până în data de 13 iunie 2023. Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect

1.587 de vizualizări
Photo 58150362 © Amoklv | Dreamstime.com
Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. UAT-urile pot depune cererile până pe data de 13 iunie 2023. Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din localitățile izolate, în special în zonele rurale și periurbane. Lista celor 2688 de localități eligibile poate fi consultată la finalul articolului.
 • 70.000 de elevi nu au mijloc de transport în comun pentru a ajunge la școală, potrivit Ministerului Educației
 • Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Apelul privind Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, vine în contextul în care școlile din mediul rural sunt mai puțin accesibile și dispun de puține variante de transport, iar școlile din mediul urban au înmatriculați elevi care nu locuiesc în apropierea unităților de învățământ, parcurgând distanțe lungi către școală.

Alocarea financiară PNRR totală disponibilă pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 milioane de euro, fără TVA. Alocarea financiară per proiect este de maximum 6,097,560.97 de euro, fără TVA.

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică https://proiecte.pnrr.gov.ro, în intervalul: 18.05.2023-13.06.2023.

Cine depune cererile de finanțare

Solicitanții eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt unitățile administrativ-teritoriale județe. Cererile pot fi depuse în perioada 15.05.2023 – 26.05.2023.

Beneficiarii finali ai investiției alocate pentru dotarea cu microbuze sunt următoarele tipurile de unități administrativ-teritoriale: primăriile comunelor, orașelor, municipiilor. Un solicitant poate să beneficieze de finanțare doar în cadrul unui singur proiect, prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar din județul respectiv cu microbuze electrice.

Fiecare UAT – Primărie deleagă dreptul de depunere a aplicației UAT-ului județ, transferând totodată dreptul de proprietate cu titlul gratuit, pe durata implementării proiectului, pentru toate bunurile achiziționate conform prevederilor proiectului, cu scopul utilizării acestora, exclusiv, pentru activități cu elevii/copiii. Beneficiarul finanțării (UAT județ) are obligația de a încheia contracte de comodat cu fiecare UAT – Primărie care administrează unitatea de învățământ, pentru ai căror elevi este necesară achiziționarea de microbuze.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, UAT-ul județ, care a preluat delegarea depunerii proiectului, va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate către UAT-ul – Primărie (sat/comună/oraș/municipiu), care a delegat dreptul de depunere a proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare la data realizării.

Perioada de implementare a proiectului se încheie după finalizarea tuturor achizițiilor, efectuarea recepțiilor și punerii în funcțiune a microbuzelor electrice, conform prevederilor contractelor de achiziție.

Ce trebuie să conțină cererea de finanțare

În baza acestei alocări prestabilite, la care se va adăuga cofinanțarea solicitantului, fiecare UAT județ va depune o cerere de finanțare. Selecția proiectelor depuse de către UAT județ, prin prezentul apel, se realizează pe baza cererii de finanțare (însoțită de anexele aferente), care trebuie să cuprindă:

 1. Lista localităților care vor beneficia de microbuze (din lista localităților eligibile din Anexa 13 a prezentului Ghid)
 2. Numărul microbuzelor pentru fiecare localitate
 3. Alocarea microbuzelor pe baza criteriilor de prioritizare menționate în prezentul ghid

Criteriile de prioritizare a distribuției microbuzelor electrice ce trebuie respectate la nivelul fiecărui UAT solicitant, în vederea finanțării, sunt următoarele:

Pentru a verifica dacă unitatea de învățământ se află în zonă cu marginalizare la medie
(rural), zonă dezavantajată (urban), zonă cu marginalizare severă și peste medie (rural) sau
zonă marginalizată (urban), se recomandă consultarea: Atlasului Zonelor Rurale
Marginalizate
sau Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate.
În situația în care unitatea de învățământ se află într-o localitate care nu se regăsește în
Atlasele menționate, ca urmare a schimbărilor demografice din ultimii ani, solicitantul poate
argumenta încadrarea în zonă defavorizată.


c) Existența stațiilor de încărcare (valoarea maximă pentru acest criteriu este de 10
puncte).

Solicitantul eligibil trebuie să se asigure, la nivel de județ, că fiecare UAT beneficiar respectă următoarele condiții:
a) capacitatea de conectare la rețeaua de curent electric a școlii/a UAT-ului, în localitatea pentru care se cere microbuz electric, în cazul în care în localitatea respectivă nu există deja o stație de încărcare funcțională;
b) asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.
Înainte de lansarea apelului, ME, prin inspectoratele școlare județene și autoritățile publice locale, a realizat o analiză la nivel național a nevoii de microbuze.

Ce tipuri de microbuze se pot finanța

Se vor finanța exclusiv microbuze școlare electrice de 16+1 locuri, respectiv 8+1 locuri, care vor fi realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare.

 1. Microbuzul electric cu o capacitate de 16 locuri pe scaune din care 1 loc pentru
  persoane cu dizabilități (în cadrul celor 16 locuri pe scaune unul trebuie amenajat
  pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.
 2. Microbuzul electric cu o capacitate de 8 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane
  cu dizabilități (în cadrul celor 8 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane
  cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto.
  Pentru toate microbuzele electrice achiziționate prin prezentul apel, furnizorul va asigura obligatoriu:
  a. instalarea și punerea în funcțiune, la sediile indicate ale utilizatorilor, a microbuzelor
  electrice, conform indicațiilor producătorilor celor două tipuri de echipamente.
  b. activitățile de instruire ce le va desfășura furnizorul pentru pregătirea personalului
  achizitorului în vederea exploatării microbuzului electric și a echipamentelor și a
  instalațiilor aferente acestora.
Informații de context

Apelul privind Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, vine în contextul în care școlile din mediul rural sunt mai puțin accesibile și dispun de puține variante de transport, iar școlile din mediul urban au înmatriculați elevi care nu locuiesc în apropierea unităților de învățământ, parcurgând distanțe lungi către școală.

În acest fel, se creează premise ale asigurării egalității de șanse tuturor elevilor și copiilor la nivel național, urmărindu-se și asigurarea mijloacelor de deplasare pentru elevii aflați în zone cu populație scăzută, facilitând accesul la educație de calitate a acestora, cu protejarea mediului, în același timp”, scrie în document.

70.000 de elevi nu au mijloc de transport în comun pentru a ajunge la școală, potrivit Ministerului Educației.

„Deși, de-a lungul timpului, numărul microbuzelor școlare a crescut, în continuare există o deficiență de mijloace de transport pentru aproximativ 70.000 de elevi. Necesitatea achiziționării de microbuze școlare este justificată și de uzura ridicată a microbuzelor școlare aflate în funcțiune, prin faptul că, cea mai recentă achiziție centralizată de microbuze școlare a fost realizată în anul 2012, acestea ajungând la capătul duratei de funcționare”, conform notei de fundamentare.

 • Edupedu.ro a scris că elevii care stau la internat și nu au mijloc de transport în comun spre casă nu primesc decontul celor 4 călătorii dus-întors pe lună, la care au dreptul prin lege, deoarece aceștia nu au ce documente de călătorie să prezinte la școală, din moment ce nu există autobuze. – Mai multe detalii aici

România s-a angajat prin Hotărârea de Guvern nr. 59/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-20301, ca educația privind schimbările climatice și mediu “să contribuie la modelarea comportamentelor individuale, de grup și de sistem care duc la degradarea naturii și a mediului înconjurător și de a crea comportamente responsabile cu mediul”.

Lista localităților eligibile pentru a beneficia de microbuze electrice
Ghidul solicitantului

Documente necesare pentru depunerea proiectelor

Photo 58150362 © Amoklv | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, în dezbatere publică. Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect, iar cererile se pot depune în perioada 15-26 mai / Lista celor 2600 de localități eligibile
DOCUMENT Ministerul Educației pregătește o licitație, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, pentru 3.200 de microbuze electrice. Microbuzele o să ajungă în școli anul acesta, potrivit Ligiei Deca. În prezent, 70.000 de elevi nu au mijloc de transport pentru a merge la școală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

BREAKING Ministerul Educației a retras proiectul de ordonanță de urgență care dădea posibilitatea universităților să înființeze societăți comerciale și consorții de învățământ dual

Ministerul Educației a retras proiectul de ordonanță de urgență în care erau prevederi prin care universitățile puteau înființa societăți comerciale și prin care se puteau înființa consorții de învățământ dual.…
Vezi articolul