DOCUMENT Ultima zi în care școlile-pilot din proiectul de testare a metodologiei de monitorizare a segregării școlare mai pot completa chestionarul prin care să spună ce a mers și ce nu în această privință

528 de vizualizări
Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com
Luni, 9 octombrie, este ultima zi în care școlile incluse pentru testarea pe teren a metodologiei de monitorizare a segregării școlare pot completa chestionarul, potrivit unei adrese a Ministerului Educației. Chestionarul are 6 întrebări, iar completarea lui durează cel mult 15 minute, după cum informează sursa citată.

Chestionarul face parte din proiectul TSI pentru desegregare școlară, sprijinit și finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Suport Tehnic și implementat de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Comisia Europeană. Potrivit Planului Național de Reformă 2023, în 2022, proiectul ce vizează segregarea școlară a fost defalcat în două părți:

 • 1. TSI Desegregare – TSI Project on School Desegregation (prin contract încheiat de DG REFORM cu UNICEF);
 • 2. TSI Guvernanță (prin contract încheiat de DG REFORM cu OECD). Pentru componenta desegregare, a avut loc conferința de lansare și a fost constituită echipa de proiect.

În Planul Național de Reformă 2023 se arată că asistența tehnică acordată Ministerului Educației de UNICEF în domeniul desegregării școlare include ca acțiuni strategice cheie, printre altele, „testarea-pilot a metodologiei restrânse și a celei extinse la nivelul învățământului preuniversitar prin modulul SIIIR dedicat colectării datelor privind segregarea școlară la nivel de elev și unitate școlară pentru aspectele precizate în modulul de suport tehnic Monitorizarea Segregării Școlare (MSS), la secțiunile monitorizare restrânsă și monitorizare extinsă – acțiunea urmează a fi realizată până la finalul trim. III/2023.”

Conform adresei Ministerul Educației, chestionarul este „adresat fiecărei structuri școlare (cu personalitate juridică sau arondată), care a fost inclusă în eșantionul dedicat testării pe teren a metodologiei de monitorizare a segregării școlare.”

„Scopul chestionarului este de a obține feedback-ul unităților de învățământ privind procesul monitorizării segregării școlare”, potrivit Ministerului Educației.

În informare se arată că „va fi completat un singur chestionar pentru fiecare structură școlară (dacă de unitatea școlară cu personalitate juridică aparțin mai multe structuri școlare, se va completa un chestionar pentru fiecare structură școlară), dar este recomandabil a răspunde la aceste întrebări prin consultarea tuturor angajaților școlii care au participat la procesul de identificare, colectare și raportare a datelor în cadrul SIIIR.

Școlile au de completat următoarele secțiuni:

 • Datele de contact:
  • nume;
  • prenume;
  • email;
  • telefon;
 • Unitatea școlară participantă în procesul de pilotare:
  • județ;
  • localitate;
  • instituție;

La prima întrebare, unitățile de învățământ au avut să precizeze cine din personalul școlii a fost implicat în procesul de raportare a datelor privind segregarea școlară.

La cea de-a doua întrebare, școlile au de răspuns care este perioada cea mai potrivită din calendarul anului școlar pentru completarea și actualizarea datelor aferente procesului de monitorizare a segregării școlare.

La întrebarea a treia, respondenții au avut să spună care a fost durata necesară de timp (în zile), cu aproximație, pentru a finaliza următoarele:

 • doar procesul de identificare a datelor;
 • doar procesul de colectare și centralizare a datelor;
 • doar procesul de încărcare a datelor în SIIIR;
 • întreg demersul de raportare a datelor pentru monitorizare segregării școlare în modulul SIIIR;

La a patra întrebare, unitățile de învățământ au avut sarcina de a preciza cum au confirmat acordul părintelui / reprezentantului legal / tutorelui elevilor pentru colectarea și stocarea datelor personale colectate în procesul de monitorizare a segregării școlare.

O altă cerință a fost să dea o notă de la 1 la 6 pentru cât de dificil a fost să gestioneze următoarele situații pe parcursul procesului de monitorizare a datelor privind segregarea școlară:

Ultima întrebare a fost să descrie, dacă e cazul, orice altă situație sau aspect care v-a creat dificultăți în procesul de identificare și raportare a datelor pentru monitorizarea segregării școlare.

Informații de context

Ordinul nr. 5.633 din 23 decembrie 2019 a aprobat Metodologia de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar. Iată ce prevede metodologia.

Articolul 4 – „Pentru prevenirea și/sau combaterea segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de nivelurile de învățământ acoperite în activitatea lor, au obligația de a monitoriza repartizarea echilibrată a copiilor/elevilor în grupe/clase, clădiri, ultimele două bănci, pentru asigurarea diversității socio-culturale a comunității.”

Articolul 5 – „În cadrul monitorizării segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, precum și toți factorii implicați au obligația să asigure protecția datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare și comunicare a acestora, prevăzute în prezenta metodologie de monitorizare a segregării școlare.”

Articolul 6 – „Fiecare unitate de învățământ preuniversitar are obligația monitorizării tuturor formelor de segregare școlară, așa cum acestea sunt definite prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar, începând cu anul școlar 2019 – 2020, în conformitate cu prezenta metodologie de monitorizare a segregării școlare.”

Articolul 8 – „(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, persoana responsabilă de colectarea datelor din unitatea de învățământ este responsabilul Comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. În cazul în care există structură arondată unității cu personalitate juridică, se desemnează un membru al Comisiei ca persoană responsabilă pentru colectarea datelor la nivelul structurii școlare arondate. Responsabilitatea datelor introduse în platforma electronică intră în atribuțiile directorului unității de învățământ.”

Despre segregarea școlară

Segregarea poate fi de mai multe feluri, potrivit ordinului de ministru 6.134 din 2016:

Segregarea școlară pe criteriu etnic înseamnă separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparţinând unui grup etnic în unitatea de învățământ preuniversitar / grupe / clase / clădiri / ultimele două bănci / alte facilităţi, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparţinând grupului etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar / grupă / clasă / clădire / ultimele două bănci / alte facilități este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii aparținând grupului etnic respectiv, îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă corespunzătoare unui ciclu de educație în respectiva unitate administrativ-teritorială”.

Constituie segregare școlară pe criteriul dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale în grupe / clase / clădiri / ultimele două bănci / alte facilități din învățământul de masă, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale dintr-o grupă / clasă / clădire / ultimele două bănci sau altă facilitate a unei unități de învățământ preuniversitar de masă este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu
dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale dintr-o altă grupă / clasă / clădire / ultimele două bănci / altă facilitate din aceeași unitate de învățământ preuniversitar de masă, de același nivel.

Constituirea de grupe sau clase cu antepreșcolari, preșcolari sau elevi cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale într-o unitate de învățământ preuniversitar de masă reprezintă segregare școlară și este interzisă.

Constituie segregare școlară pe criteriul statutului socio-economic al părinților / familiilor separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socio-economic în grupe / clase / clădiri / ultimele două bănci / alte facilități din învățământul de masă, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socioeconomic dintr-o grupă / clasă / clădire / ultimele două bănci sau altă facilitate a unei unități de învățământ preuniversitar de masă este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socio-economic dintr-o altă grupă / clasă / clădire / ultimele două bănci / altă facilitate din aceeași unitate de învățământ preuniversitar de masă, de același nivel. Evaluarea statutului socio-economic al părinților / familiilor antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor se va face în baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinși în metodologia de monitorizare a segregării școlare pe criteriul statutului socio-economic al părinților / familiilor (cum ar fi nivelul de studii al părinților, nivelul veniturilor familiilor, altele).

Constituie segregare școlară pe criteriul performanțelor școlare separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe / clase în funcție de performanțele școlare ale antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu un anumit nivel al performanțelor școlare, la constituirea unei grupe sau clase, este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu același nivel al performanțelor școlare din alte grupe / clase, de același nivel.

Constituie segregare școlară pe criteriul performanțelor școlare și separarea fizică a copiilor în clasa pregătitoare în funcție de frecventarea sau nefrecventarea unui ciclu de educație timpurie.

Constituie segregare școlară pe criteriul mediului de rezidență separarea fizică a elevilor din învățământul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un anumit mediu de rezidență este disproporționat în raport cu procentul elevilor care provin din același mediu de rezidență dintr-o altă clasă, de același nivel.

Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Mircea Miclea: Un profesor excelent vede că este un salariu prost, este inundat de birocrație și totuși el este total diferit. Predarea excelentă e ca un act de iubire. Nu mai ai argumente de ce să o faci, dar o faci și asta te diferențiază

„Un profesor excelent se definește prin contrapoziție. Vede cum e lumea, că este un salariu foarte prost, este inundat de birocrație și totuși el este total diferit. Cred că o…
Vezi articolul

Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu Mureș: Care ar fi tinerii care ar pleca afară și ar fi beneficiarii de credite din România? Măsura ar accentua un exod care deja este absolut dramatic / Eu zic să ne mai gândim

„Aș putea privi proiectul respectiv ca un soi de experiment”, a declarat Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină de la Târgu Mureș, senator PSD și membru în comisia de învățământ…
Vezi articolul

„Când vă cumpărați becurile întrebați dacă există vreo conspirație, a pus cineva în bec o cameră de filmat? Nu, pentru că aveți încredere în funcționarea mecanismelor. Aveți încredere în medicii voștri ” – Răzvan Cherecheș, expert în politici de Sănătate, despre vaccinarea împotriva COVID-19

Oamenii ar trebui să aibă încredere în medici așa cum au încredere și în alți specialiști fără să își imagineze tot felul de teorii ale conspirației, spune expertul în sănătate…
Vezi articolul