DOCUMENTE Școlile se pot înscrie în competiția „Școală Europeană” 2023 până pe 25 aprilie. Ce trebuie să conțină dosarul / Cuantumul premiilor va fi aprobat prin ordin de ministru

1.263 de vizualizări
Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com
Ministerul Educației lansează Competiția Națională „Școală Europeană” 2023, care se adresează tuturor unităților de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Dosarele de candidatură se trimit prin poștă, până pe 25 aprilie 2023, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Modalitatea de premiere și cuantumul premiilor vor fi aprobate prin ordin de ministru, după ce va fi parcursă etapa de selecție/jurizare, a precizat Ministerul Educației pentru Edupedu.ro. Rezultatele finale și lista școlilor câștigătoare vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației, după 25 mai 2023, potrivit apelului lansat Minister.

Modalitatea de premiere și cuantumul premiilor ce vor fi acordate în cadrul Competiției Naționale „Școala Europeană” (ediția 2023) vor fi aprobate, prin ordin de ministru, după ce va fi parcursă etapa de selecție/jurizare. Cu același prilej, vor fi validate și rezultatele finale + lista unităților de învățământ preuniversitar câștigătoare ale competiției/deținătoare ale certificatului „Școală Europeană””, a precizat Ministerul Educației, la solicitarea Edupedu.ro.

Pe lângă obținerea certificatului de „Școală Europeană”, în anii trecuți, premiul era de 5.000 de lei pentru fiecare școală.

„Prin această inițiativă, lansată în 2004, Ministerul Educației încurajează și motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997-2006, LifelongLearning 2007-2013, Erasmus+ 2014-2020 și Erasmus+ 2021-2027) și contribuie la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate pentru construirea Spațiului European al Educației”, se precizează în apel.

La cele 17 ediții ale competiției naționale „Școală Europeană” (2004-2022) au participat 2.289 de unități de învățământ din toate județele țării și 952 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”, potrivit Ministerului Educației. 

Ce este Competiția „Școală Europeană” 

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Odată obținut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

În mod excepțional, în condițiile întreruperii organizării competiției în 2020 și 2021 din cauza pandemiei de Covid 19, certificatele „Școală Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 au o valabilitate de 5 ani.

Activitățile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru ediția din acest an a competiției sunt cele desfășurate în perioada septembrie 2020 – iulie 2023, precizează Ministerul:

 • „derulate de școli prin programele de educație și formare profesională gestionate în Uniunea Europeană de Comisia Europeană, Parlamentul European, alte instituții europene: Erasmus+, e-Twinning, Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola, Lider European, EuroQuiz etc;
 • derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc.;
 • finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener”.
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii în competiția națională „Școală Europeană” 2023
 1. „Formularul-tip de candidatură pentru anul 2023 (disponibil pe site-ul M.E.), tehnoredactat în limba română, semnat și ștampilat/semnat electronic;
 2. Portofoliu ilustrativ;
 3. Proiectul de dezvoltare instituţională (P.D.I. sau P.A.S.) aprobat de C.A. al unității de învățământ (o copie, avizată la zi de directorul școlii şi ştampilată pe prima pagină/semnată electronic);
 4. Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021, Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022 și Planul managerial pentru anul școlar 2022-2023 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate/semnate electronic);
 5. Avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.).
 • Cele 4 documente manageriale (de la pct. c și d) pot fi transmise și în format electronic (pdf) pe Memory Stick. Înainte de a fi scanate, asigurați-vă că documentele au fost avizate de către conducerea unității de învățământ/semnate electronic. Verificați dacă aceste documente au fost încărcate pe suportul electronic și pot fi vizualizate”.

DOCUMENT Avizul pentru participarea la Competiția Națională „Școală Europeană” 2023:

Documentul în format .doc:

DOCUMENT Formular de candidatură la Competiția Națională „Școală Europeană” 2023:

Documentul în format .doc:

Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor este 25 aprilie 2023 (data poștei).

„Dosarele de candidatură pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2023, vor fi trimise Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prin poștă, la adresa: Inspectoratul Școlar Județean Constanța, str. Mihai Eminescu, nr. 11, Constanța, cod poștal 900664, cu mențiunea „Pentru Competiția națională Școală Europeană, ediția 2023”. 

 1. Documentele expediate după termenul limită (25 aprilie 2023, data poștei) nu vor fi luate în considerare;
 2. Datele privind expeditorul trebuie să conţină, în principal, denumirea corectă și completă a unităţii de învățământ;
 3. Toate documentele de candidatură se trimit într-un singur colet;
 4. Dovada eliberată de compania de curierat (ex. Poșta Română, alte companii) trebuie păstrată de către școală până la momentul confirmării înregistrării coletului la I.S.J. Constanța”, conform apelului.
Evaluarea dosarelor din Competiția Națională „Școală Europeană” 2023 se realizează în două etape 

„Plicurile/coletele care conțin candidaturile școlilor vor fi înregistrate la I.S.J. Constanța, de unde vor fi preluate de către Comisia națională de evaluare, pe bază de proces-verbal. După evaluare, toate candidaturile se păstrează la I.S.J. Constanța, pentru un an.

Etapa administrativă

În această etapă, Comisia națională de evaluare va desigila plicurile/coletele și va verifica conformitatea și eligibilitatea candidaturilor. Dosarele de candidatură ale școlilor rămase în competiție vor fi grupate în 9 loturi, în funcție de tip, nivel de învățământ, filieră etc.

În această etapă, candidaturile pot fi respinse pe criterii formale, pentru cel puțin una din următoarele situații:

 1. data poștei de pe plicul/coletul în care s-a trimis dosarul de candidatură este ulterioară termenului limită 25 aprilie 2023;
 2. dosarul de candidatură nu conține toate documentele (numărul de formulare indicate la pct. 3 din prezentul apel);
 3. documentele din dosarul de candidatură nu sunt complete și avizate de conducerea unității de învățământ”.

Evaluarea propriu-zisă

În această etapă, membrii Comisiei naționale de evaluare vor fi grupați, prin tragere la sorți, în 9 echipe, corespunzătoare celor nouă criterii de evaluare prezentate în formularul-tip de candidatură. De asemenea, candidaturile vor fi grupate în 9 loturi (A- I). Fiecare echipă va evalua toate cele 9 loturi și va completa, pentru fiecare candidatură, o fișă de evaluare corespunzătoare criteriului respectiv. Secretariatul comisiei va asigura, pe baza unui grafic, rotația celor 9 loturi la toate echipele de evaluatori. La finalul evaluării, pentru fiecare candidatură vor exista 9 fișe de evaluare, corespunzătoare celor 9 criterii de mai jos, se precizează în apel.

Criteriile de evaluare (prezentate și în formularul-tip de candidatură) sunt:

 1. Coerența activităților derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituției școlare – 25 puncte. În ce măsură este corelată tematica acestor activități cu obiectivele și cu misiunea școlii? În ce măsură activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene se regăsesc în planurile manageriale anuale? În ce măsură obiectivele prezentate în formularul de candidatură (la pct. 5 și 7) sunt corelate cu obiectivele din proiectul de dezvoltare instituțională ?
 2. Integrarea activităților derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al școlii – 20 puncte. În ce măsură sunt utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare produsele rezultate din activitățile/proiectele/programele europene? În ce măsură activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene sunt integrate în programul școlii? Câte dintre ariile curriculare sunt reprezentate în activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene? Activitățile de cooperare europeană vizează diversificarea domeniilor care privesc activitatea educativă școlară și extrașcolară?
 3. Performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor – 25 puncte. În ce măsură activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene au contribuit la creșterea calității educației furnizate de școală și cum se reflectă aceasta în rezultatele elevilor școlii la examenele naționale? Explicați și comparați cu rezultatele obținute la nivel național. În ce măsură activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene au sprijinit învățarea online, în contextul determinat de pandemia de Covid-19 și cum se reflectă aceasta în rezultatele școlare obținute de elevi? Exemplificați.
 1. Asigurarea egalității de șanse și facilitarea accesului la educație – 25 puncte. În ce măsură egalitatea de șanse și dreptul la educație al copiilor cu cerințe educaționale speciale se regăsesc printre valorile promovate de școală? Activitățile derulate în cadrul proiectelor/programelor europene au vizat asigurarea egalității de șanse, prevenirea abandonului școlar și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii, mai ales în condițiile învățării online cauzate de pandemia de Covid 19?
 2. Continuitate și constanță în derularea de activități/proiecte/programe europene – 15 puncte. În ce măsură a fost asigurată sustenabilitatea activităților/ proiectelor/ programelor europene derulate? În ce măsură activitățile/ proiectele/ programele europene derulate au generat dezvoltarea altor tipuri de activități de cooperare?
 3. Strategie şi modalități de implementare și evaluare – 15 puncte. În ce măsură instituția are o strategie (obiective, planificare, evaluare) de implementare a proiectelor/programelor europene? În ce măsură instituția are o strategie (obiective, planificare, implementare) de evaluare a activităților/proiectelor/programelor europene?
 4. Strategie și modalități de valorizare (diseminare și exploatare a rezultatelor/produselor) – 15 puncte. În ce măsură instituția are o strategie de valorizare a activităților/proiectelor/ programelor europene? Activitățile de valorizare sunt variate și se regăsesc, detaliate, în documentele de organizare și implementare a proiectelor/programelor derulate de școală? În ce măsură produsele finale sunt utilizabile la nivelul comunității educaționale lărgite?
 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin activitățile de cooperare europeană – 30 puncte. În ce măsură este reflectată dimensiunea europeană a educației în cultura organizațională a școlii? Cât de semnificativ este impactul activităților derulate în cadrul proiectelor/ programelor europene asupra elevilor, profesorilor, părinților, comunității locale? În ce măsură diversitatea proiectelor/programelor sprijină dezvoltarea dimensiunii europene a educației în școală?
 6. Calitatea documentelor de candidatură – 30 puncte. Calitatea portofoliului ilustrativ (relevanța conținutului portofoliului pentru activitățile/proiectele/programele europene derulate). Calitatea și coerența documentelor manageriale (proiect de dezvoltare instituțională, planuri manageriale anuale)”.
Stabilirea câștigătorilor și festivitatea de premiere „Școală Europeană” 2023

„Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiția „Școală Europeană”, Ministerul Educației va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Școală Europeană”, ediția 2023. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare ale competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2023, vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației, după data de 25 mai 2023”, conform apelului.

Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

LISTA Peste 2680 de localități eligibile pentru programul PNRR, “Microbuze electrice pentru elevi” / Cererile pot fi depuse de primării până în data de 13 iunie 2023. Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect

Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. UAT-urile pot depune cererile până pe data de…
Vezi articolul

Ministrul Deca invocă posibilitatea ca legea salarizării să nu fie gata până la 1 ianuarie: “Trebuie să găsim o soluție chiar și pe actuala legislație, pentru ca profesorii să primească ceea ce li s-a promis” / În greva generală, guvernul a insistat că nu e posibilă creșterea salariilor cadrelor didactice fără Legea salarizării

“Chiar dacă noua lege a salarizării să zicem că nu este gata până la 1 ianuarie, (…) trebuie să găsim o soluție chiar și pe actuala legislație, pentru ca profesorii…
Vezi articolul