Două posturi de experți au fost scoase la concurs de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație / 4.600 de profesori vor deveni vectori în implementarea evaluării unitare, în cadrul proiectului care va produce standarde de evaluare și notare – documente

610 vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Au fost scoase la concurs două posturi de experți de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, potrivit unui anunț al instituției. Posturile sunt în cadrul proiectului „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”. În cadrul proiectului se urmărește formarea continuă și perfecționarea profesională pentru 4.600 de profesori care vor deveni vectori în implementare a evaluării unitare. Vezi mai jos, în articol, ce trebuie să conțină dosarul.
 • Proiectul se implementează în perioada 13.06.2022 – 31.12.2023 și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe.
 • Cele două posturi sunt în afara organigramei instituției.
 • Pe 28 octombrie, ministrul Educației anunța că Guvernul a aprobat un memorandum pentru ocuparea unor posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației și a instituțiilor publice din subordinea sa. Ligia Deca îi încuraja pe experți să participe la concursuri: „Fac un apel pe această cale pentru persoanele interesate, cu expertiză în domeniu, să participe la aceste concursuri”. – detalii aici

Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate la sediul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, sediul central din București sector 1 str. G-ral Berthelot nr. 26, personal sau transmis prin curierat, până la data de 23.11.2022, ora 16, inclusiv.

Conform documentului consultat, obiectivul general al proiectul constă în creșterea calității serviciilor educaționale în sistemul de învățământ preuniversitar prin elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea unui sistem național coerent și fiabil de standarde curriculare de învățare și standarde de evaluare, construit pe bază de soluții digitale/de tip TIC, până în 2023.

Un obiectiv specific se referă la îmbunătățirea competențelor de evaluare ale personalului didactic cu atribuții în monitorizarea și implementare evaluării unitare la nivelul ISJ și CCD. Astfel, se urmărește formarea continuă și perfecționarea profesională pentru 4.600 de profesori care vor deveni vectori de implementare a evaluării unitare.

Un alt obiectiv este formarea/dezvoltarea profesională a 476 de experți în testare, evaluare, scriitori de itemi, experți în evaluarea standardizată digitală și monitorizarea progresului școlar, care își vor desfășura activitatea în cadrul/sub coordonarea Centrul Național de politici și evaluare în educație, potrivit sursei menționate.

Condițiile generale pentru cele două posturi:

 • are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, cu reședința în România;
 • are capacitate de exercițiu deplină și stare de sănătate corespunzătoare;
 • îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a altor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește cerințele/competențele necesare descrise în termenii de referință pentru postul scos la concurs pentru care candidează.

Posturile scoase la concurs sunt următoarele:

responsabil raportare activități – număr experți – 1:

Foto: Captură rocnee.eu

responsabil resurse umane – număr experți – 1:

Foto: Captură rocnee.eu

Dosarul de înscriere la selecție va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 • Declarație de disponibilitate, conform modelului din anexa 1 la anunțul de selecție;
 • Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea altor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;
 • CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresă de e-mail și număr de telefon);
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data probei de evaluare a dosarelor);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

În anunț se arată că „documentele doveditoare ale studiilor și a experienței/ expertizei declarate în CV (copii are diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul (de candidat/ instituția / unitatea de învățământ în care funcționează)”.

„Dosarul va avea un opis (în dublu exemplar, semnat de candidat) și toate paginile numerotate. Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului și a numerotării paginilor, va duce la respingerea dosarului”, potrivit documentului.

Selecția constă în parcurgerea a două etape:

 • proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;
 • proba de evaluare a dosarelor;

Calendarul de desfășurare a selecției:

Foto: Captură rocnee.eu

Cerere de înscriere:

Declarație de disponibilitate:

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Anunțul complet poate fi consultat aici.

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Prioritățile propuse de Ministerul Educației pentru “consolidarea calității” doctoratelor și integritate în mediul universitar / Prioritățile pe termen mediu pentru studenți, finanțarea și reforma activităților universitare – descrise în proiectul de buget pe 2022

Transparentizarea deciziilor pe care le iau universitățile cu privire la studiile doctorale este o prioritate pe termen mediu pentru Ministerul Educației, alături de “strategii proprii” ale universităților pentru prevenirea fraudelor…
Vezi articolul

Vaccinarea se va face etapizat, anunță Klaus Iohannis. Pentru alte categorii, în afară de medici, va avea loc prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centre drive-thru

Vaccinarea pentru alte categorii decât medicii se va face prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centre drive-thru, potrivit anunțului făcut de…
Vezi articolul

Directorul școlii din Mehedinți, căruia „i s-a descărcat” un camion cu lemne pentru școală în fața pensiunii sale, pe motiv că s-a defectat mașina, va fi schimbat din funcție, după ce ministrul Educației a cerut acest lucru

Ministrul Educație, Sorin Cîmpeanu, a solicitat Inspectoratului Școlar schimbarea directorului Școlii generale din localitatea Isverna, județul Mehedinți. Oficialul a confirmat informația pentru Edupedu.ro. Cazul directorului Marian Balaci care și-a adus…
Vezi articolul

Peste 1.300 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 75 din București trec la școala online după doar două zile de cursuri față în față. Un caz de COVID-19 în rândul îngrijitoarelor suspendă toată activitatea școlii

Toți elevii din clasele aflate într-un corp de clădire al Școlii Gimnaziale nr. 75 din Sectorul 3 al Capitalei au trecut de miercuri, 15 septembrie, la școala online, potrivit Ministerului…
Vezi articolul