Două posturi de experți au fost scoase la concurs de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație / 4.600 de profesori vor deveni vectori în implementarea evaluării unitare, în cadrul proiectului care va produce standarde de evaluare și notare – documente

658 de vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Au fost scoase la concurs două posturi de experți de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, potrivit unui anunț al instituției. Posturile sunt în cadrul proiectului „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”. În cadrul proiectului se urmărește formarea continuă și perfecționarea profesională pentru 4.600 de profesori care vor deveni vectori în implementare a evaluării unitare. Vezi mai jos, în articol, ce trebuie să conțină dosarul.
 • Proiectul se implementează în perioada 13.06.2022 – 31.12.2023 și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe.
 • Cele două posturi sunt în afara organigramei instituției.
 • Pe 28 octombrie, ministrul Educației anunța că Guvernul a aprobat un memorandum pentru ocuparea unor posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației și a instituțiilor publice din subordinea sa. Ligia Deca îi încuraja pe experți să participe la concursuri: „Fac un apel pe această cale pentru persoanele interesate, cu expertiză în domeniu, să participe la aceste concursuri”. – detalii aici

Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate la sediul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, sediul central din București sector 1 str. G-ral Berthelot nr. 26, personal sau transmis prin curierat, până la data de 23.11.2022, ora 16, inclusiv.

Conform documentului consultat, obiectivul general al proiectul constă în creșterea calității serviciilor educaționale în sistemul de învățământ preuniversitar prin elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea unui sistem național coerent și fiabil de standarde curriculare de învățare și standarde de evaluare, construit pe bază de soluții digitale/de tip TIC, până în 2023.

Un obiectiv specific se referă la îmbunătățirea competențelor de evaluare ale personalului didactic cu atribuții în monitorizarea și implementare evaluării unitare la nivelul ISJ și CCD. Astfel, se urmărește formarea continuă și perfecționarea profesională pentru 4.600 de profesori care vor deveni vectori de implementare a evaluării unitare.

Un alt obiectiv este formarea/dezvoltarea profesională a 476 de experți în testare, evaluare, scriitori de itemi, experți în evaluarea standardizată digitală și monitorizarea progresului școlar, care își vor desfășura activitatea în cadrul/sub coordonarea Centrul Național de politici și evaluare în educație, potrivit sursei menționate.

Condițiile generale pentru cele două posturi:

 • are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, cu reședința în România;
 • are capacitate de exercițiu deplină și stare de sănătate corespunzătoare;
 • îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a altor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește cerințele/competențele necesare descrise în termenii de referință pentru postul scos la concurs pentru care candidează.

Posturile scoase la concurs sunt următoarele:

responsabil raportare activități – număr experți – 1:

Foto: Captură rocnee.eu

responsabil resurse umane – număr experți – 1:

Foto: Captură rocnee.eu

Dosarul de înscriere la selecție va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 • Declarație de disponibilitate, conform modelului din anexa 1 la anunțul de selecție;
 • Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea altor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;
 • CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresă de e-mail și număr de telefon);
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data probei de evaluare a dosarelor);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

În anunț se arată că „documentele doveditoare ale studiilor și a experienței/ expertizei declarate în CV (copii are diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul (de candidat/ instituția / unitatea de învățământ în care funcționează)”.

„Dosarul va avea un opis (în dublu exemplar, semnat de candidat) și toate paginile numerotate. Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului și a numerotării paginilor, va duce la respingerea dosarului”, potrivit documentului.

Selecția constă în parcurgerea a două etape:

 • proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;
 • proba de evaluare a dosarelor;

Calendarul de desfășurare a selecției:

Foto: Captură rocnee.eu

Cerere de înscriere:

Declarație de disponibilitate:

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Anunțul complet poate fi consultat aici.

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Le Figaro: Profesorii, neputincioși în fața ofensivei islamiste. Imixtiunea familiilor în conținuturile pedagogice devine tot mai problematică / Ministrul Educației din Franța: Știrbirea autorității unui profesor nu trebuie trecută cu vederea

Pentru profesori, imixtiunea familiilor în conținuturile pedagogice devine tot mai problematică, scrie Le Figaro într-un amplu material dedicat școlii din Hexagon în contextul „ofensivei islamiste”. „Trăim o perioadă nebună”, spune…
Vezi articolul
CIVIS Open Lab

Facultatea de Litere și cea de Științe Politice din cadrul Universității din București se solidarizează cu protestele din preuniversitar: “dacă azi sunteți voi în stradă, e foarte posibil ca mâine cadrele didactice din toate universitățile țării să vi se alăture”

“Ne solidarizăm cu protestele îndreptățite ale tuturor celor care lucrează în ciclul preuniversitar (chiar dacă nu intrăm și noi, deocamdată, în grevă) și îi avertizăm pe cei care ne conduc…
Vezi articolul

Alexandru Rafila: Va crește numărul de cazuri de Covid-19, după începerea școlii / El susține că nu știe țări unde școala să fi reînceput fără o creștere a cazurilor / Despre interacțiunea copii-bunici: Utilizezi masca şi în casă, de exemplu

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că numărul de cazuri de infectări cu Sars-CoV-2 va crește “cu siguranță” după reînceperea școlilor, potrivit News.ro. El a afirmat, pentru Digi24,…
Vezi articolul