GHID Înscrierea în clasa pregătitoare 2023. Părinții care își înscriu copiii la altă școală decât cea de circumscripție pot bifa să le fie locul păstrat la școala de care aparțin / Răspunsuri de la Ministerul Educației la cele mai frecvente întrebări

17.480 de vizualizări
Foto: ISMB
Cele mai frecvente întrebări privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2023 au primit răspunsuri de la Ministerul Educației într-un ghid publicat miercuri pe site-ul instituției. Astfel, pot fi înscriși la școală copiii care au împlinit deja 6 ani sau care vor împlini această vârstă până la 31 decembrie 2023, conform condițiilor actuale din legislație. Au nevoie de evaluare suplimentară numai copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița sau au fost plecați în străinătate până acum și vor să se înscrie în clasa pregătitoare în România, potrivit ghidului.
 • Menționăm că site-ul înscriere.edu.ro, la care face trimitere ghidul oficial, pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2023, este încă neactualizat cu datele pentru sesiunea din acest an, iar browserul afișează o avertizare roșie de „site nesigur”, neavând protocolul https://. În articol sunt mai multe detalii.

Nu există noutăți în privința înscrierii copiilor la școală, față de sesiunea de înscrieri de anul trecut, dar răspunsurile clarifică fiecare situație în parte. Astfel, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv, înscrierea în clasa pregătitoare 2023 se face automat, fără să fie nevoie de recomandare de la grădiniță pentru asta.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 au nevoie de recomandare de la grădiniță sau de la unitatea de învățământ la care sunt, pentru înscrierea în învățământul primar.

Această recomandare este necesară și pentru copiii care nu au frecventat grădinița, dar în acest caz recomandarea respectivă este acordată în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).

Ghidul Ministerului Educației menționează faptul că pentru obținerea recomandării de înscriere la clasa pregătitoare 2023 de la grădiniță părinții trebuie să depună o cerere, sau să o trimită pe email sau prin poștă, iar instituția de învățământ va elibera recomandarea. Atenție, recomandarea poate indica înscrierea la clasa pregătitoare sau înscrierea în grupa mare, după caz.

Redăm răspunsurile Ministerului Educației din ghidul publicat:

”Cui se adresează evaluarea CJRAE/CMBRAE ?

 • copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița
 • copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

Pentru evaluarea copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.
Când și unde se realizează evaluarea copiilor?

Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023.

Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din județ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădinițe.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris copilul?

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde vor avea loc înscrierile?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii”.

Nota redacției: Momentan, site-ul respectiv, inscriere.edu.ro, conține datele pentru anul anterior și browserul afișează faptul că este un site nesigur, deoarece nu are un certificat de siguranță atașat (de tipul https://), acest lucru fiind interpretat de majoritatea browserelor drept o breșă de securitate și apare recomandarea să nu fie introduse date personale sau sensibile pe astfel de portaluri „deoarece ar putea fi furate”.

Care sunt actele necesare pentru înscriere?

Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Copie şi original – certificatul de naştere al copilului

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul de completare și depunere a cererilor?

În perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Când și de unde vor fi afișate lista elevilor înscriși și lista locurilor libere?

31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Care sunt criteriile de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri?

I. Criterii generale:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

De unde își pot procura părinții informațiile?

 1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor afișa, pe prima pagină a site-urilor proprii, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2023
 2. Direct de la şcoli
 3. Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar). 
Există suficiente locuri pentru copii în clasa pregătitoare?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Cum funcționează înscrierea la clasa pregătitoare 2023 în școlile private?

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Ce este important de știut despre cererea de înscriere online?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării”, conform ghidului Ministerului Educației.


2 comments
 1. Dacă copilul împlinește sase ani în luna ianuarie nu poate fi inscris la școală? de exemplu dacă la începerea scolii, în luna septembrie are 5 ani și noua luni nu poate fi înscris? de ce anume? sunt paronti care vor sa își dea copii mai devreme ca să nu termine liceul la 20 de ani

 2. Ce golăneală! Cum adică copilul poate fi înscris la ce școală vrea părintele ? De ce nu desființăm partea cu școlile de circumscripție, ca să știm o treabă ? Aproape că nu-mi vine să cred că statul român încurajează fățiș smecheria.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
vârsta de pensionare, cancelarie profesori

Nu s-a preocupat nimeni de amenajarea cancelariei pentru asigurarea unei stări de bine, a unui vestiar, a unui loc de studiu sau de relaxare pentru profesori, spune Cornelia Popa Stavri, secretar general al FSLI / Aceste lucruri aduc o contribuție importantă la sănătatea în muncă, iar profesorul ar trebui să poată beneficia de asistența unui psiholog

În contextul dezbaterii organizate de Scena9, privind violența profesorilor la locul de muncă, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia- Popa Stavri, a vorbit despre lipsa unei legislații…
Vezi articolul