Guvernul legalizează mita la concursurile pe posturi în universități: Evaluatorii pot fi profesori sau cercetători care au beneficiat de foloase din partea candidaților

46.616 vizualizări
mita la concursurile pe posturi
SURSA: gov.ro
Profesorii universitari și cercetătorii își pot evalua de acum înainte asociații din firme și șefii din proiectele europene, la concursurile pe post organizate de universități. Cel mai grav este că a fost scoasă interdicția ca evaluatorii să fi primit de la candidați “servicii sau foloase de orice natură”, în perioada examenului sau cu 5 ani înainte.

Aceste modificări la metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior au fost făcute ieri de către Guvernul Dăncilă. Amintim că Ministerul Educației nu mai are ministru plin deja de 40 de zile.

Guvernul Dăncilă a modificat Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, printr-o Hotărâre aprobată în ședința de vineri a executivului.

Mita la concursurile pe posturi

Executivul a redus astfel la 3 zile termenul în care pot fi contestate procedurile de concurs (de la 5 zile câte erau stabilite în 2011). A scos elemente care securizau concursul. Concret, acum pot să fie implicate în concurs persoane care “sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale”, profesori sau cercetători care “au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului”, “beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat”.

A scos obligativitatea ca posturile didactice și de cercetare să fie ocupate “numai” prin concurs public. Așadar, putem avem și concurs de care să știe numai cei pentru care universitatea deschide, cu dedicație, postul.

Guvernul a înființat o comisie sau un consiliu științific, care trebuie să verifice dacă fiecare candidat are o anumită fişă necesară obținerii avizului compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior.

De acum înainte, Comisia de concurs este cea care are obligația “de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naționale”.

Modificările aduse metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, articol cu articol:

1. Aliniatul (7) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins:
” (7) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de comisia de soluționare a contestațiilor.”

Aliniatul (7) al articolului 1, înainte de a fi modificat:
(7) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de comisia de concurs.

2. Aliniatul (2) al articolului 6, se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului; ”

Aliniatul (2) al articolului 6, înainte de a fi modificat:
(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;
c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;
e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat.

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 8 – Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Articolul 8 înainte de a fi modificat:
Articolul 8 – Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.

4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 18
(1) Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului de Administrație.
(2) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, în baza rezoluției de la alin. (1) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs.
(3) Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minim 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. ”

Articolul 18, înainte de a fi modificat:
Articolul 18 – Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, pe baza verificării informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.

5. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de concurs.
(2) Comisia de concurs are obligația de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naționale.

Articolul 20, înainte de modificare:
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs.

6. După articolul 22, se introduce un nou articol, art. (22^1), cu următorul cuprins: “Art. 22^1.
(1) În vederea stabilirii componenţei comisiilor de soluționare a contestațiilor, se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs.
(2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
(3) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.”

7. La articolul 23 alineatul (10) lit. c), se modifică și va avea următorul cuprins:
” c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau în domeniu apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultății, care organizează concursul.

Articolul 23 alineatul (10) lit. c), înainte de a fi modificat:
(10) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii, conform metodologiei proprii:
c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultăţii, delegat în acest scop prin votul consiliului respectiv.

Art. II.
“În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri instituţiile de învăţământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzută la art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 457/2011 cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior. ”

documentul APROBAT DE GUVERN

Descarcă de aici Hotărârea de Guvern adoptată ieri de Executivul Dăncilă și care aduce toate modificările de mai sus

Mita la concursurile pe posturi

Vezi aici Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, în varianta inițială, aprobată în 2011 de premierul de atunci, Emil Boc, și ministrul de la acea vreme, Daniel Funeriu.

Citește și:


4 comments
  1. Rusine acestui guvern incompetent care favorizeaza hotia si coruptia .Doresc sa raspunda pentru tot ce a facut cat mai repede.m

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Simulare Evaluare Națională 2024. La limba și literatura română sunt permise sublinierile pe text, la matematică, figurile geometrice/ Trei elevi rămân în sală până la scanarea ultimei lucrări

La simularea Evaluării Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a, la proba de Limba și literatura română sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră și…
Vezi articolul

INTERVIU Reprezentantul special ONU pentru combaterea violenței împotriva copiilor, Najat Maalla M’jid: Agresorii nu au idee cât de devastatoare este atitudinea lor umilitoare pentru psihicul unui copil / Este foarte important pentru o societate să se asigure că profesorul care supune un copil la rele tratamente este pedepsit corespunzător, nu doar transferat de la o școala la alta

Agresiunea profesor-elev și elev-elev la școală este poate cea mai întâlnită formă de bullying din sistemul educațional românesc, așa cum am văzut în cazul de la Târgu Mureș. Edupedu.ro a…
Vezi articolul