LIVE VIDEO TEXT Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: La titularizare, 97% dintre contestații s-au soldat cu schimbarea notei inițiale / Nu va fi modificat nimic din regulamentul și metodologiile CNATDCU / 10 nereguli identificate la ARACIP

6.014 vizualizări
Sorin Cîmpeanu / Foto: gov.ro
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține la această oră o conferință de presă în care, după cum a anunțat luni, urmează să facă o serie de anunțuri cu privire la “probleme” în activitatea ARACIP, noul regulament CNATDCU, rezultatele la titularizare și “aspecte rectificare bugetară”.

Declarațiile pe larg:

“Tocmai ce au fost afișate rezultatele examenului de titularizare în urma corectării contestațiilor. S-au înregistrat 6248 de contestații, din care 6045 de contestații s-au soldat cu schimbarea notei inițiale. Un procent de 97 la sută procent greu de explicat în condițiile în care e nevoie de încredere în evaluarea inițială.

La titularizare s-au înscris în număr de 34.000 de candidați, au reușit să ajungă la proba scrisă 27000 de candidați. Au fost înregistrate 25.000 de lucrări scrise din care, v-am spus, 6045 au avut nota schimbată în urma contestațiilor.

Prin urmare, a crescut la 47 la sută, procent asemănător cu cel din anul 2019, mult sub cel înregistrat în anul 2020. Doar 11.000 de candidați au reușit să obțină peste nota șapte necesară pentru titularizare. Este un puternic semnal de alarmă.

Avem un sistem profesori extraordinari de competenți. Care au nota 10, situația a rămas neschimbată după contestații.

Este inadmisibil să îți dorești să fii cadru didactic și să obții nota unu la examen.

Trebuie o evaluare digitalizată care să elimine subiectivismul uman. Mă refer la numărul foarte mare de contestații care s-au soldat cu schimbarea notei. Dacă acest lucru este posibil pentru elevii care susțin evaluările de la clasele a doua, a patra, a șasea, va trebui să fie posibil și pentru cei care susțin evaluările profesorilor.

Rezultatele cele mai slabe sunt obținute de cei mai proaspeți absolvenți din învățământul superior.

Nu toți cei care au obținut peste nota șapte vor putea să obțină un post de titular, dar la unul dintre subiectele următoare – o să mă refer la rectificarea bugetară pentru care am solicitat o creștere de buget bazată pe creșterea numărului de posturi. Creșterea numărului de posturi are la bază micșorarea numărului de elevi în clasă și are la bază construcția de noi grădinițe, spre exemplu. Odată cu creșterea numărului de posturi în sistem va crește și șansa de titularizare a acelor cadre didactice care au obținut rezultate bune.

Pe de altă parte, numărul total al posturilor titularizabile este dat de suma deciziilor fiecărei școli de la nivelul Consiliului de Administrație. Aceste decizii trebuie să fie profesioniste, e nevoie de un management mult mai bun în școli. În acest sens vom organiza concursul pentru ocuparea posturilor de directori în școli. Așa cum v-am spus, la finalul acestei săptămâni, va fi publicată metodologia de concurs.

În data de 14 septembrie va debuta concursul, pe 15 octombrie vom avea proba scrisă, apoi cei care vor putea să obțină peste nota șapte la proba scrisă se vor prezenta la comisiile de interviu care vor avea o structură puternic profesionalizată, în așa fel încât înainte de sărbătorile de iarnă să se emită deciziile pentru directorii câștigători ai concursului începând cu ianuarie 2022.

Este al doilea motiv pentru care dorim să dăm șansa profesorilor buni, cu vocație de dascăl, se poate să obțină posturi de titulari în sistemul de educație. Pentru că avem nevoie de resursă umană, competentă în sistemul de educație.

Pentru examenul de bacalaureat am anunțat că va fi un sistem pilot, care va fi susținut anul viitor cu corectare digitalizată a tuturor tezelor din evaluarea Națională. Avem resursele financiare necesare, este important să avem și resursele umane: este un angajament pe care mi l-am asumat public. Deși sunt foarte mulți în sistem care se îndoiesc că vom avea această corectare digitalizată începând cu anul viitor.

Legat de legea pentru directorii interimari aleși de consiliile de administrație: a fost trimisă în parlament pentru reexaminare, ea avea mai multe puncte care vor fi examinate.

Al doilea subiect. Vineri a expirat termenul de consultare publică pentru propunerea de modificare a regulamentului și metodologiilor CNADTCU. Au fost înregistrate puncte de vedere, pe parcursul acestei perioade de consultare, care, repet, a fost o inițiativă a Ministerului Educației de a extinde perioada de consultare pe o perioadă mai mare de 10 zile, perioada la care Ministerul Educației avea obligația legală să lanseze această consultare.

Punctul de vedere al Ministerului Educației este următorul: nu va fi modificat nimic din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului, nimic din metodologiile CNADTCU. Deci nu vor fi modificate.

Atâta vreme cat sunt ministru al Educației, nu voi accepta alte solicitări de modificare. Dacă toți cei care s-au pronunțat au spus că este foarte bine așa, am luat act și vor rămâne în aceeași formă.

Aceste propuneri de modificare vizau pe deoparte îmbunătățirea transparenței, vizau consolidarea responsabilității, vizau de asemenea consolidarea bune administrări și aici (…) insist ca pe viitor dacă toți cei care s-au exprimat au spus că este foarte bine așa, se poate să elimine acele întârzieri prin care sute de candidați la titlul de doctor sau de abilitare depun plângere la Ministerul Educației cu privire la întârzierea procesului. Dacă nu este nevoie de celeritate, așa cum am apreciat atunci când am făcut propunerile de modificare, înseamnă că este bine cu aceste reguli, deci nu se vor mai înregistra întârzieri.

Un aspect foarte important: îmi place să cred că solicitarea pe care am făcut-o către consiliu încă din luna februarie, de realizare a unei strategii de prevenire și combatere a plagiatului, va fi onorată cat se poate de curând în așa fel încât în această toamnă să putem avea această strategie de prevenire și combatere a unui fenomen extrem de grav care afectează foarte mult imaginea sistemului de educație.

Au fost eliberate 77.111 titluri de doctorat din 1990 până acum, cea mai mare parte de către Universitatea București – aproape 9000 de titluri, Universitatea Babeș-Bolyai – aproape 7500 de titluri, Universitatea Politehnica București aproape 5000. Peste 2000 de titluri sunt eliberate de Academia Română. Solicit universităților în care s-au susținut toate aceste teze de doctorat, ca într-un termen rezonabil, un an spre exemplu, să analizeze toate tezele de doctorat din aceste universități, să asume răspunderea și să declare sub semnătură că au fost analizate și că sunt și sau nu sunt situații neconforme, rezultate în urma acestei analize.

În acest sens, Ministerul Educației va acorda și o finanțare pentru acest proces de analiză a tuturor lucrărilor de doctorat susținute în fiecare din universități.

Va fi un sistem prin care pentru analiza fiecărei teze se va fi acordat o sumă rezonabilă, cu titlu de exemplu în jur de 50 €, 50-60 € pentru fiecare teză.

Din bugetul Ministerului Educației unde avem un fond de situații speciale, consider că această provocare este una majoră, care justifică folosirea acestui fond.

Dacă Universitatea nu vrea să facă această analiză? Sunt convins că nu trebuie ca în mediul universitar să obligăm pe nimeni. Sunt convins că vor dori colegii rectori. Practic nu am auzit de o universitate care să refuze o finanțare.

Sinteza raportului corpului de control cu privire la activitatea ARACIP:

Agenția trebuie să funcționeze în așa fel încât să existe încredere în sistemul de Educație din România. Trebuie să funcționeze în funcție de interesele majore ale sistemului de Educație din România. Mai exact, atunci când avem 35 de grădinițe noi construite, ARACIP trebuie să meargă cu celeritate în acele grădinițe, astfel încât să poată fi înmatriculați copii încă din toamna acestui an.

Din păcate au fost identificate 10 nereguli pe care le trec în revistă.

A fost identificată o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educație.

În hotărârile Biroului Executiv apar indicatori de performanță altfel decât sunt reglementați de Legea Educației.

Au fost identificate situații în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese. Spre exemplu dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate. De reclamant în calitate de persoană fizică și de pârât în calitate de reprezentant al instituției.

Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare și acreditare. S-a refuzat punerea la dispoziția echipei de control la Ministerul Educației, deși raportul va fi înaintat pentru clarificare Curții de Conturi.

Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acestora fără nicio bază legală. Ultima evaluare a fost realizat în anul 2007, acum 14 ani. De atunci sunt aceleași persoane.

A fost emis ordinul de eliberare din funcție a domnului Iosifescu Șerban Constantin din funcția de președinte al ARACIP.

Referitor la activitatea specifică, cu colaborator extern, niciun document din categoria registrelor colaborator extern din cele care au fost puse la dispoziția echipei de control nu are număr de înregistrare. Deci nu este înregistrat niciunul dintre acestea.

Nereguli grave care privesc registrele de intrări – ieșiri ARACIP:

Sunt atât de grave încât depășesc limitele de competență ale Ministerului Educației, raportul corpului de control a fost trimis astăzi către Curtea de Conturi, către Agenția Națională de Integritate și către Parchetul de pe lângă Judecătoria București.

Prin consultare cu juriștii Ministerului, vă vom pune la dispoziție un raport de sinteză în care vom preciza atât cat putem preciza, fără exemple concrete cu nume prenume. Pot descrie situațiile care au generat această decizie tristă.

Subiectul rectificării bugetare: vreau să vă spun că au fost multiple discuție între Ministerul Educației și Ministerul de Finanțe, vor fi discuții și la nivel de ministru și premier și se va lua o decizie cu privire la aceste solicitări formulate de către Ministerul Educației.

Sunt solicitări care vizează creșterea finanțării care nu este cuprinsă în bugetul Ministerului Educației, este cuprinsă în bugetul autorităților locale din cote defalcate din TVA.

Mă refer aici la programul de masă caldă doar pentru lunile rămase din acest an.

Mă refer la o solicitare a suplimentării bugetului de burse, pentru prima dată în acest an au fost suplimentate în buget cu 540 milioane RON. S-a dovedit că această sumă nu a fost suficientă, apreciez că asta a fost un lucru bun pentru că înseamnă că au fost mai mulți elevi care au înregistrat note bune și au avut acces la burse și am identificat o nevoie suplimentară de 107 milioane RON pentru burse.

Sunt solicitări care vizează direct bugetul Ministerului Educației. Creșterea numărului de posturi cu un număr de 4500, creștere generată atât de construcția de noi grădinițe, creștere care va avea loc în București, Ilfov, Bihor, Cluj, Iași; creștere generată de numărul minim de elevi în clasă, situație care a generat creșterea numărului de profesori.

Avem de asemenea o componentă de 150 milioane RON solicitare pentru preluarea creșelor în sistemul de educație conform legii.

Avem de asemenea o solicitare de 300 de milioane de lei, cheltuială din sold a universităților, pentru investiții.

Aici este vorba doar despre o creștere de buget pentru că universitățile să-și poate cheltui resursele acumulate în sold, îndeosebi pentru cheltuieli de investiții.

Avem o creștere de buget de 455 milioane RON, generată de, din fericire, o creștere a veniturilor proprii realizate de universități prin câștigarea de proiecte sau alte venituri proprii generate de universități. Este o componentă importantă.

Avem de asemenea o solicitare de creștere cu 150 milioane RON destinată exclusiv bugetului învățământului superior pentru finanțarea rezidenților. Numărul de rezidenți a crescut anul acesta față de anii anteriori cu 6000, de la 23000 de rezidenți la 29000 de rezidenți.

Această creștere a numărului de rezidenți impune o creștere a finanțării învățământului superior pe care Ministerul Educației o primește pentru a o distribui universităților de Medicină și Farmacie.

Acestea sunt componentele de bază în rectificarea bugetară.

Aș vrea să precizez că avem o execuție bugetară de 49,5 la sută în primele șase luni.

Avem o execuție de 50,2% pe cheltuieli salariale, este vorba despre o sumă de 10 miliarde RON dintr-un buget anual de 20 miliarde RON. Avem o execuție de 54,4 la sută pe sistemul de învățământ universitar.

64 la sută pe cheltuielile aferente cu finanțare a programelor rambursabile: aici mă refer în special la programul ROSE.

Avem o creștere pe cheltuieli de capital, execuția pe acest capitol este sub media execuției.

Îmi place să cred că vom putea anunța o creștere de buget la Ministerul Educației.

Pot să vă spun că școala va începe cu prezență fizică în data de 13 septembrie. Am stabilit deja o întâlnire cu Consiliul Național al Elevilor pentru săptămâna viitoare, în ziua de marți. Președintele Consiliului Național al Elevilor va avea statut de invitat permanent în comitetul interministerial pentru implementarea proiectului România Educată, comitet condus de primul ministru al României în calitate de președinte și vicepreședinte fiind ministrul Educației.

Bazându-mă pe informațiile pe care le-am, în limitele de competență, bazându-mă pe faptul că în școli au fost respectate regulile sanitare mai bine decât în orice alte locuri… cu excepția unităților sanitare, bazându-mă pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învățământ în raport cu orice alt tip de personal, mă pronunț cat se poate de clar în favoarea deschiderea școlii cu prezență fizică pentru toți elevii fără scenarii de funcționare.

Despre centre de vaccinare în școli: trebuie văzut în ce măsură configurația școlii permite organizarea unor astfel de centre. Am discutat cu Ministerul Sănătății și cu coordonatorul campaniei de vaccinare pentru a realiza în zilele următoare acțiuni de prezentare a importanței procesului de vaccinare.

Deși susțin în modul cel mai profund și hotărât importanța vaccinării și avantajele vaccinării ca un mic gest care ne poate ajuta să punem capăt acestei pandemii, nu sunt adeptul obligativității.

Susțin importanța testării cel puțin în cazurile în care apar simptome. În aceste situații, testarea este o datorie a statului prin DSP și nu a angajatului din sistemul de învățământ sau din alt sistem, care prezintă simptome.

Pentru părinții elevilor de clasa VIII-a: răspunsul este – NU vor fi schimbate condițiile Evaluării Naționale, singura perspectivă din care se vor schimba este aceea corectării informatizate.

Voi combina finanțarea per elev cu finanțarea per formațiune. În mediul rural sunt clase cu 4, 5 elevi. Această inechitate va trebui reglată și reglajul intenționez să îl asum (în viitoarea Lege a Educației).

Vom propune să se facă finanțarea în aceste situații per formațiune.

Educația de calitate fără finanțare nu se poate. Educație de calitate nu se poate fără profesori. Profesorii trebuie să fie motivați inclusiv din perspectiva finanțării. Anul acesta a crescut semnificativ componenta pentru cheltuieli administrative.

La orele remediale, s-au înregistrat întârzieri la finanțare. Erau 5 județe care nu au primit deloc. Reglajul acestor incoerente a necesitat timp atât de mult, încât a trebuit să îmi cer scuze tuturor acelor colegi care nu și-au primit drepturile salariale.

Nu există nicio justificare sa nu fie plătite până la începerea școlii.

Am solicitat imperativ colegilor mei sa continue acest proces de verificare astfel încât aceste plăți să fie făcute.

Cu privire la situația fostului președinte ARACIP, Șerban Iosifescu: Sancțiunile le poate aplica ME în urma unei cercetări disciplinare care a început încă de astăzi.”


2 comments
 1. Referitor la notele diferite la recorectarea contestațiilor pentru titularizare: este ceva normal, subiectele clasice (nu grila) sunt corectate de evaluatori umani care au un grad de subiectivism. Este normal sa existe diferente, iar când aceste diferențe sunt mai mici de 50 de sutimi nu exista pentru nimeni absolut nimic de reproșat. Atenție, și comisiile de recorectare pot sa greșească. O recorectare care să dea aceeași notă este o excepție nu o regulă!
  Referitor la Evaluarea Națională de anul acesta: am auzit de situații când membrii comisiilor de evaluare din școli au fost profesori sau alte categorii de angajați din școlile unde s-au ținut evaluarea, iar președintele comisiei de evaluare a fost directorul școlii. Daca asta e adevărat, acel examen este puțin viciat, zic eu.

 2. >> o evaluare digitalizată care să elimine subiectivismul uman
  Atata timp cat subiectele si baremul nu vin de la vreo entitate detinatoare a adevarului absolut, orice evaluare va fi subiectiva. Nici cei care corecteaza nu sunt niste dumnezei care au acces la adevarul absolut. Prea subtil pentru mintea ignoranta a acestui ministru.

  Nu digitalizarea va imbunatati corectarea, ci niste teste standardizate, cum este de exemplu GRE. Concepte prea complicate pentru un ministru incompetent: validitate, fidelitate, obiectivitate (a itemilor si erori personale minime ale celor care corecteaza). Testele care se dau acum la titularizare au probeleme la toate capitolele.

  >> Iosifescu Șerban Constantin
  Wow, un dinozaur a fost dat afara … Dar au mai ramas cateva sute in sistem. Pe ministru asta nu-l zboara nimeni?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Kelemen Hunor: La legile educației nu ar trebui să avem amendamente, nici noi, nici colegii din coaliție, în Parlament. Eu de la bun început am spus să trecem legea prin asumare, cum am făcut în 2011 cu legea lui Funeriu, dar nu au fost de acord colegii

Vicepremierul Kelemen Hunor a spus că “UDMR nu are amendamente la legile Educației și nici colegii de coaliție nu ar trebui să aibă în Parlament”. Proiectele legilor Educației se află…
Vezi articolul

Rezultate finale Olimpiada județeană de Informatică 2024, clasele IX-XII. Punctajele de după contestații au fost publicate de Societatea pentru Excelență în Informatică – SEPI / Etapa națională, din 23 aprilie, la București

Rezultatele de după contestații de la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică (ONI) 2024, pentru elevii de liceu, au fost publicate de organizatori. Peste 5.000 de elevi de clasele V-XII au…
Vezi articolul
Peste 100.000 de elevi din București revin la școală

Mai mult de 15% din elevii cu vârste peste 12 ani sunt vaccinați. 4.500 de copii s-au vaccinat în ultimele 5 zile. Cîmpeanu: Mai mulți elevi s-au vaccinat în ultimele 10 zile decât angajați din sistemul de învățământ pe parcursul verii

România a depășit pragul de 15% de elevi vaccinați, a anunțat vineri seara ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la finalul unei ședințe de Guvern dedicată Educației, pe fondul deschiderii anului școlar…
Vezi articolul

Ministerul Educației anunță că nu sunt bani pentru ca bursele elevilor să fie măcar 100 de lei. Era nevoie de 360.000 de lei pentru 400.000 de elevi. Instituția prezintă informații false într-un comunicat public

Într-un comunicat emis de Ministerul Educației după ședința de Guvern din 9 septembrie 2019, în care Executivul a aprobat o hotărâre de guvern prin care a impus autorităților locale să…
Vezi articolul

Ministerul Educației nu alocă bani pentru acoperirea transportului elevilor în mai multe județe, acuză transportatorii, care susțin că dacă rămân cu facturile neplătite, de la 1 decembrie nu vor mai duce elevii la școală

Ministerul Educației nu ar fi virat sumele pe care inspectoratele școlare ar fi trebuit să le plătească transportatorilor care asigură transportul elevilor, iar în județul Prahova operatorii de transport amenință…
Vezi articolul