Marți, 3 mai, ultima zi pentru înscrieri la concursul prin care Ministerul Educației angajează 5 consilieri la direcția Achiziții / Vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor

1.854 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Ultima zi pentru depunerea dosarelor la concursul prin care Ministerul Educației angajează 5 consilieri achiziții publice clasa I grad profesional superior la Direcția Achiziții, potrivit anunțului de pe site-ul instituției. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 14.04.2022-03.05.2022, la sediul Ministerului Educației, str. G-ral Berthelot, nr 28-30, sector 1, București, la secretarul comisiei de concurs, potrivit sursei citate.

Condițiile specifice sunt similare celor de la astfel de concursuri:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă acesteia în domeniul științelor inginerești, economic sau științe juridice,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,
  • perfecționări (specializări): achiziții publice,
  • durată normală a timpului de lucru (8h/zi, respective 40h/săptămână).

Proba scrisă și interviul au loc la sediul Ministerului – în data de 16.05.2022 ora 10:00 – proba scrisă. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină mai multe documente:

a. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
b. curriculum vitae, modelul comun european;
c. copia actului de identitate;
d. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g. adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h. cazierul judiciar;
i. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Modelul orientativ al adeverinței care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzut în anexa nr. 2D din HG. Nr. 611/2008.

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor”, se arată în anunțul concursului.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Silvia Mușătoiu a demisionat de la conducerea Colegiului Șincai din București: Nu e un moment bun să fiu director, într-o astfel de atmosferă de conducere la toate nivelurile: inspectorat, primărie, minister. Este o lume care nu este a mea

Silvia Mușătoiu a demisionat din funcția de director al Colegiului Național “Gheorghe Șincai” din București. În locul său, inspectoratul l-a numit, la propunerea sa, pe fostul inspector de matematică Vlad…
Vezi articolul

DOCUMENT “Instrucțiuni” suplimentare pentru aplicarea noilor reguli în scenariul roșu, transmise școlilor: Pot veni fizic la școală doar 15 elevi dintr-o clasă de-a VIII-a și 17 de-a XII-a, profesională/postliceală an terminal. Ceilalți elevi din aceste clase sunt obligați să participe la cursurile online

Pot veni fizic la școală doar 15 elevi dintr-o clasă de-a VIII-a și 17 de-a XII-a, profesională/postliceală an terminal, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro, cu “instrucțiuni” suplimentare pentru aplicarea…
Vezi articolul