Marți, 3 mai, ultima zi pentru înscrieri la concursul prin care Ministerul Educației angajează 5 consilieri la direcția Achiziții / Vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor

1.848 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Ultima zi pentru depunerea dosarelor la concursul prin care Ministerul Educației angajează 5 consilieri achiziții publice clasa I grad profesional superior la Direcția Achiziții, potrivit anunțului de pe site-ul instituției. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 14.04.2022-03.05.2022, la sediul Ministerului Educației, str. G-ral Berthelot, nr 28-30, sector 1, București, la secretarul comisiei de concurs, potrivit sursei citate.

Condițiile specifice sunt similare celor de la astfel de concursuri:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă acesteia în domeniul științelor inginerești, economic sau științe juridice,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,
  • perfecționări (specializări): achiziții publice,
  • durată normală a timpului de lucru (8h/zi, respective 40h/săptămână).

Proba scrisă și interviul au loc la sediul Ministerului – în data de 16.05.2022 ora 10:00 – proba scrisă. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină mai multe documente:

a. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
b. curriculum vitae, modelul comun european;
c. copia actului de identitate;
d. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g. adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h. cazierul judiciar;
i. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Modelul orientativ al adeverinței care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice este prevăzut în anexa nr. 2D din HG. Nr. 611/2008.

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor”, se arată în anunțul concursului.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

DNA a solicitat primăriei Sectorului 1 contractele privind documentația pentru modernizarea mai multor licee și școli / Clotilde Armand: ”Firma aleasă de PSD care a realizat devizele umflate are legături cu Vladimir Plahotniuc”

DNA a solicitat primăriei Sectorului 1 contractele – privind devizele și studiile de fezabilitate pentru modernizarea mai multor licee și școli din Sectorul 1 – din perioada administrației fostului edil…
Vezi articolul

Agresiunea militară premeditată a Rusiei împotriva Ucrainei, condamnată de Sorin Cîmpeanu la reuniunea informală a miniștrilor educației din Uniunea Europeană, la care a participat și ministrul ucrainean al educației. Cei 27 au stabilit să aibă o acțiune coordonată

Reuniunea miniștrilor educației din UE, cu tema „Răspuns european de solidaritate coordonat în domeniul educației în contextul crizei din Ucraina”, s-a desfășurat joi, în prezența ministrul ucrainean al educației. În…
Vezi articolul