Scenariile de predare de la Universitatea București și condițiile de cazare în cămine. Rectorul Marian Preda: „ Nu ne vom mai putea întâlni față în față la fel de des ca până acum, vom lucra pe formațiuni mai mici, vom avea trasee clare în universitate”

12.103 vizualizări
CIVIS Open Lab
UniBuc / Foto: Universitatea din București
Majoritatea facultăților Universității din București au optat pentru varianta activităților academice derulate în sistem mixt, se arată într-un comunicat de presă al instituției. Este cazul facultăților de Administrație și Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie și Geofizică, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Psihologie și Științele Educației și Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

În schimb, facultățile de Drept, Litere, Matematică și Informatică, Sociologie și Asistență Socială, Științe Politice, Teologie Baptistă și Teologie Romano-Catolică au optat pentru desfășurarea activităților academice în sistem online.

La Facultatea de Administrație și Afaceri, studiile universitare de licență, anul I și II, cursurile din prima săptămână se vor desfășura față-n față, iar studenții vor fi împărțiți astfel încât să fie respectate normele de distanțare socială. Începând cu a doua săptămână, orele se vor desfășura online.

În ceea ce privește seminariile studenților din anul I, acestea se vor desfășura în regim intensiv, față în față, o dată la două săptămâni cu jumătate de grupă. Pentru studenții din anul III, activitatea didactică va avea loc online, cu cel puțin o întâlnire pe lună, în regim față-în-față.

Pentru studenții din anul I de master, cursurile se vor desfășura față în față în prima săptămână, cu respectarea normelor de distanțare socială, urmând ca, în al doilea semestru, cursurile să se desfășoare online. Activitatea didactică a studenților din anul II de master se va desfășura online.

Facultatea de Biologie a stabilit că activitățile didactice din semestrul I al anului universitar 2020-2021 se vor desfășura în sistem mixt, atât online cât și față în față.

În primul semestru al anului universitar, Facultatea de Chimie va desfășuracursuri și laboratoare  față în față pe toată durata semestrului. Pentru asigurarea distanțării fizice la laboratoare, jumătate din durata unei ședințe de laborator se lucrează cu o sub-subgrupă, cealaltă jumătate cu cealaltă sub-subgrupă (sau 2 lucrări simultan într-o săptămână pentru o sub-subgrupă și în săptămâna următoare 2 lucrări pentru cealaltă sub-subgrupă). De asemenea, seminariile, colocviile de laborator și lucrările cu profil teoretic se vor face online.

Facultatea de Drept va desfășura activitatea didactică în sistem online, atât la studiile universitare de licență cât și la cele de master. În ceea ce privește masterul „Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)”, cursurile se vor desfășura față în față. La Colegiul juridic franco-român, programul Licence și Master 1, unele seminarii vor avea loc față în față, un seminar/săptămână/grupă, iar restul activității didactice se va desfășura online. Școala Doctorală optează pentru activitatea față în față.

Activitățile la Facultatea de Filosofie (licență și master) se vor desfășura în semestrul I al anului universitar 2020-2021 în sistem mixt. În acest caz, sistemul mixt este înțeles în sens secvențial, conform unei programări în două perioade distincte, astfel:

– 4 octombrie – 25 octombrie: cursul introductiv + 2 seminare introductive/de acomodare față în față (3 săptămâni);

– 26 octombrie – finalul seminarului: restul cursurilor și seminarelor (și toate celelalte activități) online (11 săptămâni).

La cursurile de la masteratele UNESCO, unde activitatea are loc modular, întâlnirile introductive se vor desfășura în primele două zile de activitate.

În ceea ce privește activitățile didactice ale Facultății de Fizică, acestea se vor desfășura într-un sistem modular. Astfel, studenții anului I de la studiile de licență vor avea 2 săptămâni de cursuri și seminarii online, 2 săptămâni de activități față în față (seminarii+activități practice), 2 săptămâni activități online (cursuri și seminarii), 1 săptămână examene parțiale, 4 săptămâni activități față-în-față (seminarii+activități practice), 3 săptămâni activități online (cursuri și seminarii). Pentru ceilalți ani de studiu, planificarea presupune 4 săptămâni activități online (cursuri și seminarii), 3 săptămâni activități față în față (seminarii+activități practice), 1 săptămână examene parțiale, 3 săptămâni activități online (cursuri și seminarii), 3 săptămâni activități față în față (seminarii+activități practice).

Facultatea de Geografie optează pentru desfășurarea activității didactice în sistem mixt. Astfel, anii I, II, III de licență vor avea cursuri online, iar seminarele se vor desfășura mixt la anul I și online la anii II și III. Studiile universitare de master vor avea cursuri, seminare și lucrări practice online, iar cele de doctorat se vor desfășura tot online, cu excepția disciplinei „Comunicarea rezultatelor cercetării în public”. Tot online vor avea loc și cursurile postuniversitare de conversie profesională.

Anii I, II și III ai învățământului la distanță vor avea cursuri preponderent online, excepție făcând ședința din luna octombrie pentru anul I, care va avea loc față în față. În funcție de specificul disciplinelor, unele activități didactice se pot desfășura în teren cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

În Facultatea de Geologie și Geofizică, în primul semestru al anului universitar 2020-2021, activitatea didactică se va desfășura în sistem online, pentru cursuri și seminarii, și în sistem față în față, pentru aplicații, lucrări practice și laboratoare.

La Facultatea de Istorie s-a stabilit formula de desfășurare a activităților didactice în cursul semestrului I al anului universitar 2020-2021 ca fiiind una mixtă, cu preponderență online. Va fi asigurată o inducție față în față pentru activitățile anului I licență, la începutul anului universitar și vor fi organizate pe grupe mici, fără a aduce în același timp la facultate mai mult de un an de studiu la nivel licență.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării optează pentru organizarea exclusiv online a cursurilor și pentru desfășurarea orelor de seminar aplicativ și laborator față în față, doar cu opțiunea exprimată explicit de către titularul de seminar/laborator.

La Facultatea de Limbi și Literaturi Străine activitatea se va desfășura cu preponderență online, cu excepția unor secții din cadrul fiecărui departament. Mai multe detalii legate de modul de desfășurare al cursurilor pot fi accesate aici.

Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Teologie Baptistă și Facultatea de Teologie Romano-Catolică optează pentru desfășurarea integrală a cursurilor în regim online, în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

În ceea ce privește Facultatea de Psihologie și Științele Educației, scenariul propus pentru susținerea activității educaționale este unul mixt, cu o parte preponderentă online și un număr restrâns de întâlniri față în față, la începutul semestrului, cu studenții și masteranzii din anii I de studii.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială optează pentru desfășurarea online a activităților în semestrul I, pe cele două platforme de videoconferințe agreate de către Universitatea din București, Google Meet și MS Teams.

În perioada 1-9 octombrie 2020, cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” se vor desfășura cu participarea primei jumătăți a fiecărei formații de studiu, față în față, iar în perioada 12-16 octombrie 2020, cursurile vor avea loc tot față în față, cu participarea celei de-a doua jumătăți a fiecărei formații de studiu. Începând cu 19 octombrie 2020, cursurile se vor susține online, pe platformele indicate.

4.000 de locuri de cazare în cămine

În ceea ce privește cazarea în căminele Universității din București, pentru anul universitar 2020-2021 punem la dispoziția studenților un număr de aproximativ 4.000 de locuri de cazare, în condiții de distanțare. În acest sens, cazarea unui număr cât mai mare de studenți care au nevoi reale de a ocupa un loc în căminele UB se va face prin corelarea scenariilor de cazare cu scenariile educaționale adoptate de fiecare facultate pentru fiecare program de studii și cu veniturile studenților după cum urmează:

  • cazarea cu prioritate a studenților care participă la activități față în față, pe toată perioada de derulare a acestor activități;
  • cazarea cu prioritate a studenților care nu au mijloace financiare pentru a-și închiria un loc de cazare, altul decât cele oferite de UB;
  • cazarea cu prioritate a studenților care nu au condiții de studiu la domiciliu, chiar dacă participă exclusiv la activități online. În acest caz, studenții care doresc să beneficieze de dreptul la cămin trebuie să facă dovada lipsei condițiilor de studiu la domiciliu.

Reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenților cazați în căminele UB se va asigura prin respectarea următoarelor principii:

  • cazarea studenților cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 metru între paturi;
  • cazarea studenților aflați în grupe de risc în camere cu grup sanitar propriu;
  • cazarea studenților în camere pe formațiuni de studii;
  • cazarea studenților pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăți (și pe cât posibil pe programe și ani de studii);
  • minimizarea interacțiunii în utilizarea rutelor de transport în comun de la cămin la sediul facultății (pe cât posibil, linii directe de transport în comun – autobuz, metrou etc. – de la și către facultate);
  • interzicerea petrecerilor sau a oricărei alte manifestări de grup în incinta căminelor;
  • derularea programului de dezinfectare periodică a spațiilor comune din cămine.        

Cererile de cazare în căminele Universității din București se vor depune online. Informații cu privire la procesul de cazare și la calendarul stabilit pentru fiecare dintre cele 19 facultăți ale Universității din București pot fi consultate pe website-urile acestora. Lista completă a facultăților UniBuc, dar și datele de contact ale fiecăreia pot fi accesate aici.

De asemenea, servirea mesei la cantina Universității din București se va realiza în regim de ridicare a produselor gata preparate – „to go”. Accesul la cantină va fi restricționat în conformitate cu legislația în vigoare, realizându-se exclusiv pe baza legitimației de student vizate sau a altor documente similare, vizate la zi (și numai pentru persoanele care au dreptul de a beneficia de acces la serviciul de cantină al UB).

De câteva luni ne aflăm cu toții într-un context extrem de complicat și e important să încercăm să ne continuăm activitățile în măsura posibilului, să ne adaptăm, astfel încât perioada aceasta să nu fie imposibil de recuperat, într-o situație viitoare normală. De altfel, normalitatea o definim și o creăm noi. De aceea vrem să ne întâmpinăm studenții în noul an universitar într-o comunitate care colaborează pentru ca educația, formarea tinerilor și cercetarea să se desfășoare cât mai bine posibil. În mod cert nu putem discuta despre o situație ideală pentru că soluția vine din compromisurile mici pe care va trebui să le facem, compromisuri la care ne obligă contextul. Nu ne vom mai putea întâlni față în față la fel de des ca până acum, vom lucra pe formațiuni mai mici, vom avea trasee clare în universitate și nu se va mai putea petrece la fel de mult timp în spațiile comune. Pe de altă parte, este la fel de important să încercăm și noi, profesorii, să ne adaptăm conținuturile și metodele noilor tehnologii, pentru a putea oferi studenților noștri acel lucru pentru care au venit la Universitatea din București: educație academică și cercetare de calitate. Consider că înțelepciunea și încrederea trebuie să fie elemente definitorii în noul an academic,” a spus profesorul Marian Preda, rectorul Universității din București.

Sursă foto: Universitatea din București


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
directoare Liceul Lazar

Aproape 250 de elevi de la clasa a XII-a merg doar 3 zile pe săptămână fizic, la școală, pe un orar flexibil “de tip american“, în care mai fac doar materiile pentru Bac. Proiectul pilot de la Colegiul “Gheorghe Lazăr”, caracterizat de directoare după un semestru și jumătate de aplicare: Elevii vin cu plăcere la ore, nu mai sunt stresați

În septembrie 2021 Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” a devenit “școală pilot“ prin ordin al ministrului Educației, proiect prin care, în semestrul al II-lea, elevii de clasele a XII-a vor face…
Vezi articolul

Elevii care intră în clasa a VII-a în septembrie 2023 sunt prima generație care va da Bacalaureatul reformat, în anul 2029 / Ligia Deca: O să avem niște discipline cu un număr mic de ore și axate pe cunoștințe de bază la materiile la care se va da proba complementară

Elevii care, în septembrie 2023, încep clasa a VII-a, vor fi cei care vor susține noul Bacalaureat, reformat după prevederile din noua lege a învățământului, după cum spune ministrul Educației,…
Vezi articolul

Fiecare dintre cei 100.000 de profesori care vor fi formați în pedagogie digitală trebuie să facă cel puțin o resursă educațională deschisă de tip RED, potrivit Ministerului Educației

Toți cei 100.000 de profesori care vor fi formați în pedagogie digitală trebuie să elaboreze o resursă educațională deschisă de tip RED, potrivit Ministerului Educației, care răspunde la cele mai…
Vezi articolul