Obligațiile și drepturile elevilor, aprobate ca amendamente la proiectul legii educației

2.361 de vizualizări
Bacalaureatul reformat
Foto: © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com
Obligațiile și drepturile elevilor au fost aprobate în Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților ca amendamente la proiectul legii învățământului preuniversitar. Conform textului consultat de Edupedu.ro, aceste drepturi și obligații sunt similare cu cele pe care elevii le au în prezent prin diverse regulamente școlare sau chiar în textul actualei legi.

Redăm forma aprobată în Comisia pentru Învățământ:

Art. 1021 – (1) În calitatea de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a avea acces la educație de calitate și gratuită, în sistemul de învățământ de stat. Accesul la educație presupune și posibilitatea studierii în limba maternă, accesul la servicii de informare și consiliere școlară, profesională și psihologică, conexe activității de învățământ, accesul la biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale disponibile, manuale școlare gratuite;

b) dreptul de a învăța în spații adecvate desfășurării activităților didactice și conexe. Spațiile trebuie să respecte normele de igienă, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, să fie adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și a numărului de beneficiari primari;

c) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți;

d) dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ;

e) dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;

f) dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

g) dreptul la evaluare obiectivă și corectă cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor scrise;

h) dreptul de a fi informat cu privire la: notele acordate, înaintea consemnării acestora; planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar, rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare;

i) dreptul de a fi susținuți în conformitate cu nevoile educaționale sau sociale în vederea finalizării învățământului obligatoriu. Statul și unitățile de învățământ preuniversitar sprijină elevii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv în ceea ce privește condițiile de acces, de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare; Elevii cu CES au dreptul la școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip spital;

j) Dreptul de a decide, în funcție de vârsta beneficiarului primar, privind: disciplinele din CDEOS, tipul și forma de învățământ pe care le va urma, de a participa la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau unitățile de educație extrașcolară precum și de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de învățământ;

k) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile;

l) dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare ori în unități medicale de stat;

m) dreptul de a primi burse și alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În calitatea de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar au următoarele îndatoriri:

a) obligația de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competențelor și însușirii cunoștințelor prevăzute de programele școlare;

b) obligația de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. În acest sens beneficiarii primari au obligația de a cunoaște prevederile Statutului elevului și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora;

c) obligația de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar;

d) obligația de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: beneficiari primari și personalul unității de învățământ;

e) obligația de a sesiza reprezentanții unității de învățământ și, după caz, a autorităților competente cu privire la orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ și a activităților conexe acestuia sau cu privire la orice situație care ar pune în pericol siguranța beneficiarilor primari și a personalului unității de învățământ;

f) obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care au acces;

g) obligația de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către unitățile de învățământ preuniversitar. Obligație se aplică și în cazul manualele școlare primite gratuit, beneficiarii primari având obligația restituirii în stare bună, la sfârșitul anului școlar;

h) obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul școlar;

i) obligația de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a mediului;

j) obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor și a personalului din unitate“.

Foto: © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


2 comments
  1. Este cuprins in curicula si un curs despre rezistenta anti-comunista ? Ar fi mai mult decat necesar atata timp cat ea apare in O ISTORIE SINCERA A POPORULUI ROMAN a lui Florin Constantiniu și sunt atatea documente recente care arata ca a fost un capitol important al vietii noastre istorice . Ignorarea ei deliberata nu duce decat la aceasta deriva morala paguboasa, cu consecinte dezastruoase pentru poporul roman. Sa speram ca veti intelege NECESITATEA introducerii acestor actiuni eroice ale luptei pentru libertate si onoare a poporului nostru mai ales in aceasta perioada de deriva spirituala mondiala.

    Rodica-Smaranda Vulcanescu, presedinta Fundatiei *Dr.Ion D.Vulcanescu pentru o filosofie sincretica si democratica*

  2. Sunt m drepturi și f obligații,dar dacă cele de la a la m drepturi se vor respecta conform legii,nu știu câte dintre cele de la a la f obligații se vor aplica așa cum spune această lege…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

UPDATE Nicolae Istudor, rector ASE: Nu cred că există universitate să fi acordat până acum burse. Principala dificultate – analiza dosarelor sociale, proces care urmează să se încheie la noi pe 22 noiembrie / Sunt așteptați încă banii de la Minister

“Nu cred că există universitate să fi acordat până acum burse”, a spus luni, pentru Edupedu.ro, rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor, după ce Edupedu.ro a semnalat…
Vezi articolul

A rămas o lună până la simulările pentru Evaluarea Națională și BAC 2023. Ce conținuturi au fost scoase din programă și care sunt regulile pentru probele scrise / Notele nu se trec în catalog și rezultatele nu se contestă

A rămas o lună până când elevii claselor terminale (a VIII-a și a XII-a) vor susține probele scrise din cadrul simulărilor examenelor naționale. Concret, simulările pentru Evaluarea Națională 2023 se…
Vezi articolul