Titularizare 2023. Pe 5 mai va fi publicată lista finală a posturilor. Luni, 8 mai, încep înscrierile pentru concurs. Ce trebuie să cuprindă dosarul candidaților

19.574 de vizualizări
Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com
Pe data de 5 mai o să fie publicată lista finală a posturilor pentru concursul național de titularizare, potrivit calendarului oficial. Este vorba despre posturile complete cu viabilitatea de cel puțin 4 ani, cele cu viabilitatea sub 4 ani și posturile incomplete. Profesorii sau viitoarele cadre didactice se vor înscrie la concursul de Titularizare 2023 în perioada 8-17 mai, după cum apare în calendar.
UPDATE: Site-ul Titularizare 2023 poate fi accesat din nou, după câteva zile în care a fost nefuncțional.

Spre deosebire de anul trecut, a fost introdusă declarația privind postul didactic de predare ocupat în etapele anterioare ale mobilității.

Ce este Titularizarea

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de Titularizare 2023

Cerere pentru înscrierea la concursul de Titularizare 2023

Probele practice și inspecțiile speciale la clasă au loc în perioada 24 mai – 30 iunie 2023, după cum apare în calendar. În această perioadă se desfășoară și soluționarea contestațiilor.

Calendarul concursului este următorul:

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; – Până la 4 mai 2023

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 5 mai 2023

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023; Perioada: 8-17 mai 2023

d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-18 mai 2023

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs – Perioadele: 9-19 mai 2023;

În perioada 5-7 iulie 2023 pentru absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024

(1) În perioada 8-17 mai 2023 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

  • (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
  • (ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 23 mai 2023

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 7 iulie 2023.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*. Perioada: 24 mai – 30 iunie 2023

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2023 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 6 iunie 2023.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 4 iulie 2023

j) desfășurarea probei scrise; Termen: 12 iulie 2023

k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 18 iulie 2023

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 18-19 iulie 2023

m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 20-25 iulie 2023

n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 26 iulie 2023

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 27 iulie 2023

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

  • (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
  • (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
  • (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
  • (iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
  • (v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 28 iulie 2023

q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 31 iulie 2023

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 28 iulie-25 august 2023

Concursul național de Titularizare 2023 ar putea să nu se mai organizeze, având în vedere prevederile proiectului de ordonanță de urgență pentru economii la buget, după cum a declarat săptămâna trecută, pentru Edupedu.ro, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Actele necesare pentru înscrierea la concursul de Titularizare 2023. A fost introdusă declarația privind postul didactic de predare ocupat în etapele anterioare ale mobilității / Cazierul poate fi eliberat și online
Titularizarea 2023 ar putea să nu se mai organizeze, spune liderul sindical Marius Nistor. Textul proiectului de ordonanță pentru economii la buget „este foarte ambiguu”
DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în 2023
Modele de subiecte pentru Titularizare 2023 au fost publicate de Ministerul Educației
Centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial
Titularizare 2023. Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document
ULTIMA ORĂ Titularizare 2023 – proba scrisă are loc pe 12 iulie. Calendarul concursului a fost publicat în Monitorul Oficial

3 comments
  1. De ce examen de patru ore? Cine se poate concentra eficient atât timp? Nu mai bine se puneau două examene de câte două ore?

  2. cine se titularizeaza se bucura de nota obtinuta toata viata lui ! cine are ginionu dea examen de titularizare pe posturi netitularizabile adica da examen pe ceva ce nu exista, ia o nota mare , nu se bucura de acea nota decat 3 ani , maxim 6 ani !!!!! nu e discriminare ? CE vina are candidatul cu nota mare , ca nu sunt posturi ? Modificati legea stramba si discriminatorie !!!!! eu mai am 2 ani pana la pensie, am gradul 1 did. si trebuie sa dau examen , dupa 27 ani de vechime in invatamant !!!!! de ce ? ca sa ce ? Titulrizare nu mai vreau si nici nu sunt posturi !!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ploaie de promisiuni pentru profesori. Anton Hadăr, liderul federației sindicale „Alma Mater”, despre salariile de la 1 ianuarie 2024: Promisiunile prim-ministrului au fost că vom fi foarte aproape de ceea ce ar trebui să fie, pentru că ceea ce ar trebui să fie nu știm. Aici e problema

Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale (FNS) „Alma Mater”, a declarat, într-o intervenție la Euronews România, despre salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2024, că „promisiunile prim-ministrului au fost că…
Vezi articolul

Documentele necesare pentru organizarea excursiilor și taberelor în anul școlar 2023-2024. Pentru „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, activitățile nu trebuie avizate de inspectoratul școlar / Cele 6 obligații ale elevilor

Pentru programul „Școala altfel” și programul „Săptămâna verde”, excursiile/taberele/drumețiile nu trebuie avizate de inspectoratul școlar, doar de directorul unității de învățământ, informează Inspectoratul Școlar Județean Covasna. Vezi mai jos, în…
Vezi articolul

GHID Răspunsurile Ministerului Educației la cele mai frecvente întrebări despre înscrierea la creșă/grădiniță sau ludotecă 2024 / În perioada înscrierilor, părinții pot suna la un tel verde pus la dispoziție de fiecare inspectorat școlar

Ministerul Educației a publicat pe site răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinților privind înscrierea copiilor la creșă, grădiniță, ludoteci în 2024. Care sunt actele necesare, cum se alege…
Vezi articolul