OFICIAL Pentru toți profesorii din preuniversitar anul acesta școlar nu se fac decât cursuri de formare continuă în sistem online, iar evaluarea finală va fi tot online pe bază de portofoliu / Furnizorii trebuie să obțină avizul Comisiei Speciale de Acreditare din minister

22.279 de vizualizări
Foto: Pexels.com
În anul școlar 2020-2021 nu se desfășoară activități de formare continuă în sistem față-în-față sau blended-learning, ci doar în sistem online, asta prevede ordinul nr. 5.767 din 15 octombrie 2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, publicat vineri în Monitorul Oficial.

“În contextul respectării normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană, în anul școlar 2020-2021 nu se desfășoară activități de formare continuă în sistem față-în-față în cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar”, prevede actul normativ.

Documentul arată că activitățile de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate atât în sistem față-în-față, cât și în sistem blended learning vor fi reorganizate și desfășurate în sistem online, dar vor avea nevoie de avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA).

Tot de avizul comisiei au nevoie și cursurile care au deja avizul Comisiei Specializate de Acreditare de reorganizare și desfășurare a activităților de formare și de evaluare finală în sistem online de tip sincron audiovideo (webinar), vor solicita avizul CSA pentru reorganizarea activităților de formare și de evaluare finală în sistem online, în condițiile prezentului ordin.

Activitatea la cursurile de formare continuă se reorganizează, iar noile reguli sunt:
 1. grupele vor fi organizate cu maximum 35 de formabili/grupă
 2. activitățile de formare online meeting vor fi programate astfel încât să nu se suprapună cu activitățile didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică ale formabililor incluși în grupele respective;
 3. programarea mai multor grupe de formabili, în sistem online meeting, se va realiza astfel încât să se asigure nesuprapunerea activităților de formare pentru un formator; numărul de grupe planificat trebuie să se coreleze cu numărul de formatori acreditați în cadrul programului;
 4. furnizorul programului are atât obligația elaborării, gestionării și arhivării documentelor aferente implementării programului, separat pentru fiecare grupă, cât și obligația asigurării accesului reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării la activitățile și la documentele programului, în vederea monitorizării organizării și desfășurării programului de formare continuă acreditat.
Cum se va desfășura evaluarea finală – pe bază de portofoliu

Activitatea de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate se reorganizează și constă în analiza și evaluarea portofoliilor profesionale personale (elaborate de către fiecare formabil), în cadrul comisiei de evaluare finală constituite în baza deciziei furnizorului și a acordului Ministerului Educației și Cercetării

Activitatea de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate se planifică și se organizează întro perioadă de 15-45 de zile calendaristice, calculate de la data finalizării activităților de formare;

Se înființează comisia de evaluare finală, alcătuită din președinte și minimum 2 membri evaluatori, nominalizați dintre formatorii programului acreditat;

Pentru evaluarea finală, personalul didactic care a finalizat și a promovat activitățile de formare aferente programului de formare continuă acreditat elaborează și transmite comisiei de evaluare finală, prin intermediul tehnologiei și internetului – platformă, unități mobile de stocare, e-mail – un portofoliu profesional personal, realizat ca urmare a participării la programul de formare; portofoliile vor fi arhivate de către furnizorul programului de formare continuă acreditat;

Ce cuprinde portofoliul profesional personal

Portofoliul profesional personal al cadrului didactic poate cuprinde, după caz:

 • sesiuni de predare a unei teme din cadrul programei școlare pentru disciplina/domeniul pe care este încadrat cadrul didactic sau pentru care are competențe de predare, înregistrate prin tehnologie de tip video-streaming, Youtube, sau prin alte metode și canale puse la dispoziție de platformele utilizate în activitatea didactică;
 • studii de caz privind predarea unor teme/conținuturi din programa disciplinei/domeniului;
 • dezbateri, ateliere de lucru cu elevii sau cu alte cadre didactice, în care sunt utilizate/aplicate cunoștințe/ deprinderi/competențe acumulate/dezvoltate în cadrul programului de formare;
 • aplicații prin care sunt valorificate conținuturile tematice abordate în cadrul programului de formare parcurs și care demonstrează nivelul de dezvoltare a competențelor formabililor.
Criterii de evaluare a portofoliului profesional personal:
 • dezvoltarea competențelor și valorificarea acestora în activitatea specifică, desfășurată în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar;
 • transpunerea competențelor didactice specifice/a achizițiilor/a deprinderilor dobândite pe parcursul programului de formare în demersul didactic/în activitatea specifică desfășurată în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar;
 • aplicarea în procesul de predare-învățare-evaluare/în activitatea specifică desfășurată în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar a metodelor și tehnicilor utilizate în cadrul programului de formare;
 • dezvoltarea unor resurse educaționale deschise, elaborate la nivelul unității de învățământ și utilizate ca resurse pentru învățare.
 • materialele care compun portofoliul profesional personal trebuie să respecte principiile integrității și calității și legislația privind drepturile de autor;
 • în organizarea și desfășurarea activităților de formare continuă și de evaluare finală se respectă prevederile directivelor UE privind securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • în organizarea și desfășurarea activităților didactice și în elaborarea resurselor educaționale deschise – suport pentru elaborarea portofoliului profesional personal – cadrele didactice vor respecta prevederile Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020;
 • portofoliul profesional personal al fiecărui formabil este evaluat de către membrii comisiei de evaluare finală, prin acordarea calificativelor (insuficient – I, suficient – S, bine – B, foarte bine – FB, excelent – E).
Programe pentru care avizul CSA nu este necesar

Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem blended learning, care au minimum 50% din bugetul total al programului alocat activităților față-în-față, nu este necesar avizul CSA, furnizorul reorganizând activitățile de formare față-în-față în sistem online meeting, în condițiile dispozițiilor din ordin.

Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), în condițiile dispozițiilor din ordin, nu este necesar avizul CSA.

Documentele pe care furnizorii de cursuri trebuie să le depună la CSA

Descriere platformă/aplicație e-learning utilizată pentru desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, reorganizate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) și linkul către aceasta;

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind capacitatea acestuia de reorganizare a activităților față-în-față în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting);

Documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfășura activități de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) – echipamente, instrumente, softuri;

Planul de învățământ al programului reorganizat în sistem online, cu evidențierea bugetului de timp alocat activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting);

Declarație privind acordarea dreptului de acces (cu precizarea datelor și informațiilor necesare accesului) la desfășurarea activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, în scopul monitorizării programului de formare.

Foto: Pexels.com


2 comments
  1. Flavia, raspunsul tau ne arata cat de informata esti. Oare cum sa desfasori activitatea cu 28 de cursanti adulti, in sala de curs? Crezi ca sunt la fel de asculatatori ca si copii (ma refer la mijloacele de preventie pentru raspandirea virusului)?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Reducerea normei didactice pentru profesorii cu peste 15 ani vechime în învățământ și cu gradul didactic I se aplică din acest an școlar? Răspunsul sindicatelor: E o problemă. Toate catedrele au fost făcute până la 1 septembrie, iar legea a intrat în vigoare din 3 septembrie. Surse din minister spun că s-ar aplica de anul școlar viitor, dar legea Educației nu prevede niciun termen specific

Legea învățământului preuniversitar prevede că norma didactică pentru profesorii cu peste 15 ani vechime în învățământ și cu gradul didactic I se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere,…
Vezi articolul

DOCUMENT Din cele 250 de mii de tablete, niciuna nu va ajunge la profesori, deși oficialii ministerului anunțau că și 1.900 de cadre didactice vor primi astfel de instrumente. Condiție eliminatorie pentru elevii săraci: nimeni din familie să nu aibă telefon cu internet

Din cele 250 de mii de tablete pe care Ministerul Educației a anunțat că le va cumpăra pentru cei care nu au pe ce să învețe online, niciun dispozitiv nu…
Vezi articolul

Înscrieri deschise pentru profesori, viitori și actuali directori de școli sau cei implicați în management educațional, la webinarul despre construirea și dezvoltarea unui plan strategic relevant. Joi, de la 16:00 – invitat, Radu Szekely, vicepreședintele comisiei naționale pentru concursul de directori

Profesorii și cei implicați în managementul școlilor pot participa joi, 3 martie 2022, de la ora 16:00, la un webinar pentru conducerea școlilor organizat de Adservio și Asociația pentru Valori…
Vezi articolul