Definitivat 2023. Subiectele și baremele pentru educatori au fost publicate / Eseu despre valențele educative ale unei poezii despre copilărie, subiect de examen

16.989 de vizualizări
Foto: captură – subiect
Subiectele și baremele de la Definitivat 2023 pentru educatorii din grădinițe au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00. Proba scrisă a examenului a avut loc între orele 9 și 13. Descarcă documentele de mai jos.

Profesorii au avut acces în sala de examen în intervalul orar 7:30 – 8:00, conform procedurii Ministerului Educației.

Instituția anunță că au fost admiși la proba scrisă de la Definitivat 2023 peste 8.400 de candidați, din cei peste 8.900 înscriși.

Disciplinele de examen/specializările cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:

  • învăţământ preşcolar în limba română – educatori (2.668 de candidați)
  • învăţământ primar în limba română – învățători (1.408 candidați)
  • educaţie fizică şi sport (730 de candidați)
  • psihopedagogie specială (400 de candidați).
DOCUMENT Barem Educatori:
DOCUMENT Subiect Educatori:

Rezultatele profesorilor la inspecțiile la clasă au fost publicate de Ministerul Educației pe data de 4 iulie. Lista pe județe poate fi consultată aici.

Primele rezultate și contestațiile

Rezultatele examenului se afişează la sediul si pe site-ul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba scrisă, la data de 25 iulie. Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 25 iulie 2023 până la ora 20.00 și 26 iulie până la ora 12.00.

În contestație, candidatul precizează următoarele informații: numele, inițiala tatălui și prenumele; codul numeric personal; denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul; disciplina la care a susținut examenul; nota contestată.

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport. 

Ce este definitivarea în învățământul preuniversitar?

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

În condițiile grevei generale din Învățământ, inspecțiile pentru Definitivat 2023 s-au putut susține „până la finalul cursurilor școlare”Pe 31 mai ar fi fost ultima zi până la care să se susțină a doua inspecție de specialitate pentru profesorii care s-au înscris la concursul de Definitivat 2023, conform calendarului inițial. Prin ordinul de ministru nr. 4.396 din 2023, inspecțiile s-au putut susține „până la finalizarea cursurilor școlare, conform structurii anului școlar”, adică până pe 16 iunie, vineri, ultima zi de școală prevăzută în structura anului școlar.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ligia Deca, la semnarea contractului prin PNRR a campusului dual la Oradea, care este aproape gata: Peste 40% dintre elevii înscriși în ruta dual în România se regăsesc în județul Bihor / Din această toamnă, elevii de clasa a IX-a vor putea urma aici ruta mecanică, construcții sau automatizări, promit autoritățile

Primul contract pentru finanțarea unui campus dual prin PNRR a fost semnat vineri, 25 august, de ministrul Educației la Oradea, acolo unde deja autoritățile locale au început construcția campusului cu…
Vezi articolul