Definitivat 2023. Peste 8.400 de profesori debutanți susțin miercuri proba scrisă a examenului prin care încearcă să obțină dreptul de practică în învățământul preuniversitar / Sunt 105 discipline de examen

5.219 vizualizări
Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com
Ministerul Educației anunță că au fost admiși la proba scrisă de la Definitivat 2023 peste 8.400 de candidați, din cei peste 8.900 înscriși. Proba scrisă are loc miercuri la ora 9, iar condițiile de examinare le puteți citi aici. Anul trecut au fost 8.100 de candidați.

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin definitivare profesorul depășește stadiul de debutant și poate începe susținerea gradelor didactice.

Disciplinele de examen/specializările cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:

  • învăţământ preşcolar în limba română – educatori (2.668 de candidați)
  • învăţământ primar în limba română – învățători (1.408 candidați)
  • educaţie fizică şi sport (730 de candidați)
  • psihopedagogie specială (400 de candidați).

Cei care au fost admiși la proba scrisă au trecut prin mai multe etape, iar la final au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;
  • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Rezultatele profesorilor la inspecțiile la clasă au fost publicate de Ministerul Educației pe data de 4 iulie. Lista pe județe poate fi consultată aici.

Accesul candidaţilor în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, paşaportul în termen de valabilitate).

Proba scrisă începe la ora 9:00 și are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (de exemplu, pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere sau în situația în care proba se desfășoară prin dictarea conținutului acesteia de către un candidat cu anumite deficiențe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă).

Elaborarea subiectelor pentru cele 105 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.

Toate spațiile destinate desfășurării acestui examen (sălile în care se desfășoară proba, precum și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor etc.) sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulieContestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie (până la ora 20:00) și 26 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 1 august.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Foto: © Igor Mojzes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Evaluarea Națională 2019: Inspectoratul București anunță 2-4 ore de meditații la Română și Matematică, la clasele a VII-a și a VIII-a. Părinții vor afla absențele lunar

Elevii de clasele a VII-a și a VIII-a vor face între 2 și 4 ore de pregătire suplimentară săptămânală la Matematică și Română, la școală, în București. În plus, profesorii…
Vezi articolul