Pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, Ministerul Educației recomandă părinților să depună cereri la școală pentru a obține tehnologii speciale în vederea examenelor de evaluare națională și bacalaureat, anunță Federația părinților

12.574 de vizualizări
Foto © Chansom Pantip | Dreamstime.com
Ministerul Educației recomandă părinților elevilor care au nevoie de tehnologii speciale la examenele de evaluare națională și bacalaureat să depună o cerere la unitatea școlară, pentru ca acești elevi să beneficieze de respectivele tehnologii, în funcție de cerințele educaționale, potrivit Federației Naționale a Părinților – EDUPART. Aceasta precizează care sunt referințele legale și procedurale necesare elevilor cu tulburări specifice de învățare care urmează să dea examene, conform informațiilor oferite acestei organizații de către minister.

Potrivit FNAP-EDUPART, citând precizările ministerului, arată că cererea depusă la unitatea școlară de către părinții elevilor cu astfel de nevoi trebuie depusă în perioada calendarelor de înscriere la examenele naționale.

Prevederile metodologice și procedurale ce trebuie avute în vedere:

  • OME nr. 5149/2021, prevede la art. 4, alin. (2): ”pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind condițiile de egalizare a șanselor”.
  • Procedura ME nr. 25464/2022, secțiunea 3.2, art. 16, alin. (2), lit. c), prevede: “candidații cu TSI pot utiliza materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologii asistive , ca de exemplu: calculatorul de buzunar/birou, tabla pitagoreica, tabele cu formule matematice”, iar la alin. (4) este stipulat: ”Comisia județeană /a municipiului București de organizare a evaluării naționale poate aproba și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor Evaluării Naționale pentru candidații cu TSI, precum folosirea instrumentelor compensatorii, la propunerea comisiilor din unitățile de învățământ, avizate de către inspectorul de specialitate care coordonează disciplina respectivă/ cadrul didactic desemnat de ISJ/ISMB, cu informarea Comisiei Naționale.”.
  • Metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017 la art. 20, litera a) și litera i), definește aceste tehnologii asistive astfel: “ a) computer/tabletă cu software – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire și de corectare a eventualelor greșeli;”.
Comunicatul Federației Naționale a Părinților, integral:

“Federația Națională a Părinților- EDUPART continuă demersurile necesare pentru o mai bună înțelegere și aplicare a prevederilor legislative de către toți factorii implicați, în scopul asigurării egalității de șanse a elevilor care participă la examenele de evaluare națională și bacalaureat.

În acest sens, a fost  înaintată Ministerului Educației o adresă prin care s-au solicitat  clarificări în privința utilizării tehnologiilor asistive pentru elevii cu Tulburări Specifice de Învățare, dislexie, disgrafie, discalculie, disortografie (TSI), în timpul desfășurării examenelor naționale la care aceștia participă.

Răspunsul Ministerului Educației aduce lămuriri asupra modului de aplicare a metodologiilor în vigoare, venind în sprijinul familiilor elevilor, încurajându-le să solicite unităților de învățământ aprobarea utilizării acelor tehnologii asistive care corespund cerințelor educaționale ale fiecărui elev.

OME nr. 5149/2021, prevede la art. 4, alin. (2) : ”pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind condițiile de egalizare a șanselor”.

Procedura ME nr. 25464/2022, secțiunea 3.2, art. 16, alin. (2), lit. c), prevede: ”candidații cu TSI pot utiliza materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologii asistive , ca de exemplu: calculatorul de buzunar/birou, tabla pitagoreica, tabele cu formule matematice”, iar la alin. (4) este stipulat: ”Comisia județeană /a municipiului București de organizare a evaluării naționale poate aproba și alte măsuri pentru adaptarea condițiilor de susținere a probelor Evaluării Naționale pentru candidații cu TSI, precum folosirea instrumentelor compensatorii, la propunerea comisiilor din unitățile de învățământ, avizate de către inspectorul de specialitate care coordonează disciplina respectivă/ cadrul didactic desemnat de ISJ/ISMB, cu informarea Comisiei Naționale.”.

Luând in considerare toate aceste prevederi, Ministerul Educației, apreciind că ”enumerarea materialelor și instrumentelor corespunzătoare utilizării tehnologiei asistive nefiind limitativă”, recomandă părinților să depună o cerere la unitatea școlară în care este înscris elevul, în perioada calendarele înscrierii la examenele naționale, urmând să fie întreprinse toate măsurile necesare, conform prevederilor metodologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de tehnologiile asistive corespunzătoare cerințelor sale educaționale.

Metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017 la art. 20, litera a) și litera i), definește aceste tehnologii asistive astfel: “ a) computer/tabletă cu software – sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire și de corectare a eventualelor greșeli;”.

Demersul reprezintă o nouă etapă de sprijin în procesul de implementare a Legii 6/2016 (Metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017) care stabilește măsurile concrete de asigurare a dreptului egal la educație și adaptarea metodelor de evaluare în conformitate cu profilul funcțional al elevilor cu tulburări specifice de învățare, dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie.”

Foto: © Chansom Pantip | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
  1. Sa depuna parintele dosar cu sina, evident sa simta ca nu degeaba primeste suma aia de la stat… Dar oare Prof de sprijin, ala care e “specialistul, vorba aia.. Nu ar face el insusi aceasta “recomandarica” specific, pe situatia pe care o are/evalueaza el la fiecare elev cu nevoi educationale speciale in parte? Asa comunica Min Ed cu parintele, “pa net”? Bai. ministerule… Se pare ca parintele de copil special e secretara si psiholog si prof si invatator si coleg de banca in scolile tale… Si legat de aceste drepturi, probabil sa le aflam din grupurile de Facebook, nu e asa, care fac parte din strategia Min. Ed.probabil “lasa sa afle de pe Facebook de drepturi, si oricum.. Mai bine sa nu afle chiar toti.. Doamne fereste sa ne informeze careva, noroc cu Facebook-ul…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like