Profesorii se pot înscrie online pentru a evalua proiectele de manuale școlare pentru clasa a V-a și manualele de liceu cu programe școlare noi

2.564 de vizualizări
Licitația de manuale pentru clasa a VIII-a
Foto: © Eugene_Put | Dreamstime.com
Profesorii se pot înscrie online, până pe 18 februarie, prin Centrul National de Politici și Evaluare în Educație, în procesul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare, anunță portalînvățământ.ro.

Centrul National de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) realizează procesul de selecție a cadrelor didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a și manualelor de liceu cu programe școlare noi. 

Evaluarea proiectelor de manuale școlare se face conform prevederilor legale în vigoare.  

A. Obiectivele selecției CNPEE organizează, în conformitate cu Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar anexa la OMEN nr. 3103/28.01.2019 cu modificările și completările ulterioare, selecția cadrelor didactice, pe discipline, cu statut de experți cooptați, în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare depuse în perioada februarie-martie 2022.

Cadrele didactice selectate vor desfășură următoarele activități, conform Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar: 

 1. fiecare expert cooptat primește, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale școlare corespunzătoare unei discipline de studiu, depuse de ofertanți; 
 2. activitatea de evaluare a proiectelor de manuale școlare se desfășoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat; 
 3. fiecare expert cooptat analizează proiectele de manuale școlare repartizate prin intermediul aplicației dedicate și completează, pentru fiecare, fisele-tip (A și B) de evaluare; în urma completării fisei-tip B se obține punctajul individual (PI); 
 4. experții cooptați evidențiază obligatoriu în fișele de evaluare argumente/exemple care susțin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformității (din Anexa); 
 5. respectă termenele stabilite de către CNPEE; 
 6. răspund din punct de vedere profesional pentru acuratețea și realitatea informațiilor consemnate. 

B. Criterii de selecție – Selecția cadrelor didactice cu statut de experți cooptați, pe discipline, se face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate, precum și pe baza disponibilității manifestate pentru implicarea în activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare. 

Condițiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa în calitate de experți cooptați, la evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar: 
 • 1. Să desfășoare activități de predare-învățare-evaluare în cadrul învățământului preuniversitar corespunzătoare nivelului de învățământ și disciplinei/modulului de pregătire pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare; în situații excepționale, pentru discipline/module de pregătire la care numărul cadrelor didactice care desfășoară activitate în învățământul preuniversitar (corespunzătoare respectivului nivel de învățământ) este insuficient, se acceptă și cadre didactice care predau disciplinele/modulele de pregătire respective la un nivel superior de învățământ; 
 • 2. Să dovedească, prin acte de studii, că posedă specializarea corespunzătoare care-i acordă dreptul de a preda disciplina/modulul de pregătire la care s-a înscris și de a evalua proiectele de manuale școlare depuse la disciplina/modulul de pregătire în cauza; 
 • 3. Să dețină abilitați practice de operare pe calculator, certificate prin documente; 
 • 4. Disponibilitate pentru participarea la activitățile de evaluare/reevaluare desfășurate individual, coordonate de către CNPEE, respectarea hotărârilor luate de grup și a termenelor prevăzute stabilite de către CNPEE; 
 • 5. Nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin (3) din Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar anexa la OMEN nr. 3103/28.01.2019 cu modificările și completările ulterioare.

În procesul de selecție a experților cooptați-cadre didactice au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care: 

 • 1. au titlul științific de doctor sau gradul didactic I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire pentru care aplică; 
 • 2. au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculara/de evaluare de proces; 
 • 3. au obținut premii și mențiuni cu elevii, la olimpiadele și concursurile școlare, la nivel județean și național organizate de ME sau la nivel internațional, sau au participat la pregătirea loturilor olimpice, în ultimii 10 ani. 

C. Disciplinele pentru care se organizează selecția – Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția cadrelor care vor fi implicate în activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare este cuprinsă în Anexa la prezentul Apel. Candidații, care se vor înscrie la disciplinele care sunt însoțite în Anexa cu mențiunea traducere la rubrica Observații, vor fi selectați în echipele de experți cooptați pentru evaluarea traducerilor manualelor din limba romana în limbile minorităților naționale. 

Cadrele didactice interesate își pot depune candidatura pentru o singura disciplină/nivel. 

Procedura și calendarul de selecție a candidaților:

Etapa I: perioada 01.02. – 18.02.2022 – înscrierea candidaților și respectarea instrucțiunilor.

Acte necesare în vederea înscrierii și selecției, la rubrica încărcare documente, este necesară încărcarea unui singur document, care să cuprindă: 

 1. CV-ul în format european (maxim 4 pagini); 
 2. copii ale actelor de studii și de grade didactice și/sau care atestă titlul de doctor în științe; 
 3. adeverință de încadrare eliberată de instituția de învățământ, care atestă nivelul la care activează candidatul; 
 4. alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecție. *NU se vor încărca în plus documente care nu sunt relevante în procesul de selecție. 

Etapa a II-a: perioada 21.02 – 28.02.2022:

 • Selecția candidaților prin aplicarea unei proceduri specifice CNPEE în urma căreia vor fi contactați candidații pentru a face parte din grupurile de experți cooptați pentru fiecare disciplina în parte. 
 • Anunțarea rezultatelor selecției, individual, doar pentru candidații selectați. În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competență și eficiență și de asemenea, dacă se constată încălcarea regulilor de asigurare a confidențialității în activitatea desfășurată, acestea pot fi înlocuite cu alte cadre didactice care, în urma procedurii de selecție, au fost desemnate ca rezerve.

Foto: © Eugene_Put | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comentariu
 1. Cand se introduce si la noi “Educatie rutiera” ca obiect de studiu in liceu? In SUA se studiaza in clasa a 10 a. Incepand cu varsta de 15 ani si 6 luni poti sa iti obtii un permis de conducere cu restrictii (conduci cu parintele langa tine). Dupa ce implinesti 18 ani ai dreptul sa obtii permisul clasic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Oana Moraru: Copiii care intră în grădinițe și clase primare cu probleme de atenție, vocabular sărac, logică dezorganizată, ies din școli și grădinițe tot cu probleme de atenție și de limbaj

“Cât progres se datorează creșterii și dezvoltării naturale? Cât progres vine odată cu programul educațional al școlii?”, scrie Oana Moraru, pedagog și fondator de școală privată, într-un text în care…
Vezi articolul

VIDEO Ce înseamnă că profesorii care nu vor să se vaccineze sau testeze „să se odihnească puțin”? Cîmpeanu: Atunci au dreptate acei părinți care spun că acel profesor poate reprezenta un pericol pentru elevii cu care intră în contact / Vom respecta întocmai cadrul legal

“Vom respecta întocmai cadrul legal fără niciun fel de discriminare și fără a exceda Codul Muncii”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi24, întrebat ce a vrut să spună…
Vezi articolul

Scriitoarea Ioana Nicolaie, profesor de Limba română, despre predarea online: „Un profesor trebuie să fie un fel de magician în contextul acesta, să găsească o cale să transmită informația virtual, să inventeze un alt mod de a preda”

Mutarea orelor din sala de clasă, în online a fost cea mai abruptă măsură luată în ultimii ani în sistemele de învățământ din toată lumea, cu atât mai mult în…
Vezi articolul