Rectificare. Venitul pe membru de familie pentru acordarea tichetelor educaționale pentru preșcolari este de 556,50 de lei / Informarea transmisă de Federația Părinților “Edupart” preciza un prag greșit / Model de cerere

82.894 de vizualizări
Foto: MIPE
Eroarea legată de valoarea venitului luată în considerare pentru a primi tichete educaționale pentru copiii preșcolari a fost semnalată de cititorii Edupedu.ro. Informația fusese preluată în mai multe articole pe site-ul nostru și de către întreaga presă, iar ea a fost transmisă de Federația Națională Părinților “Edupart” în data de 12 august printr-o notă care conținea o sumă greșită privind venitul minim pe membru de familie, în cazul preșcolarilor.
 • În funcție de vârsta elevului, cererile se depun fie la primărie (în cazul preșcolarilor), fie la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul (în cazul elevilor de clase primare și gimnaziu). 
 • Edupedu.ro a solicitat autorităților un punct de vedere pentru a clarifica situația. Conform datelor trimise de Inspectoratul școlar Timiș a trimis Edupedu.ro, venitul maxim de referință este 556,50 de lei pe membru de familie.
 • Edupedu.ro a contactat Federația Națională Părinților “Edupart” pentru un punct de vedere legat de transmiterea eronată a informațiilor: “Ne asumăm greșeala și ne cerem scuze, dar scopul informării era pentru termene și calendar și nu pentru această sumă. Inspectoratele școlare au obligația însă să calculeze cu legea în față, nu cu informarea noastră. Vom reveni cu o rectificare în cursul acestei zile, după ce verificăm”, a spus Iulian Cristache, președintele Edupart.
Condițiile pentru cei care au copii preșcolari pentru a primi tichetele educaționale în valoare de 500 de lei

(1) Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

(2) În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absențelor motivate.

(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniţă:
a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunțării cadrelor didactice.

Inspectoratul școlar Timiș a oferit Edupedu.ro un model de calcul pentru familiile cu preșcolari:

OUG 133/2020 – art. 2 alin. J, beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii 248/2015.

Legea 248/2015 republicată – art. 2, Stimulentele educaționale (tichete sociale) se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 

Drept urmare, preșcolarii care pot primi alocația pentru susținerea familiei sunt eligibili și la primirea stimulentului educațional.

Legea 277/2010 republicată, stabilește condițiile pentru cei ce au dreptul și sunt eligibili pentru alocația pentru susținerea familiei, condiții care le luăm în considerare pentru acordarea stimulentului educațional.

Veniturile pe membru de familie (Conform art. 5 și 6) 

 • Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora și care locuiesc împreună al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (adică 210 lei (0,4 x 525,5)).
 • Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora și care locuiesc împreună al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv (adică între 210 lei și 557).
 • Familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familia monoparentală) al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (adică 210 lei (0,4 x 525,5)).
 • Familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familia monoparentală) al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv (adică între 210 lei și 557).

Art.13 La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă stimulentul educațional se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului

Conform art. 8 din L. 416/2001 se iau în considerare inclusiv veniturile care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

 • Alocației pentru susținerea familiei
 • Alocației de stat pentru copii
 • Burselor școlare
 • Stimulentului educațional oferit 
 • Sprijinului financiar (Bani de liceu)
 • Veniturile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 • Sumelor primite de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale
 • Sume primite pentru participarea la programe de formare profesională

HG 15/2016 în Anexa 1 are Cererea tip ce trebuie depusă de către solicitant și cuprinde toate informațiile necesare și veniturile pentru care depuse documente justificative ce se iau în considerare. Este documentul tip care trebuie respectat”, precizează Inspectoratul școlar Timiș.

Model de calcul pentru stabilirea venitului minim în cazul elevilor din clasele primare și de la gimnaziu

Venitul mediu net lunar pe membru de familie se stabilește prin însumarea tuturor veniturilor nete realizate într-o lună de către membrii familiei împărțit la numărul total al acestora (media aritmetică) iar 50% din salariul de baza minim brut pe țară reprezintă un cuantum de 1275 lei (2550 lei * 50%).

Exemplu 1: O familie este formată din 3 membrii: Maria (mama), Darius (tata), Matei (copilul)

 • Maria realizează în cursul lunii iulie un venit net de 3000 lei (2500 lei salariu + 500 lei din chirie)
 • Darius realizează în cursul lunii iulie un venit net de 3000 lei (3000 lei salariu)
 • Matei nu realizează venituri în cursul lunii iulie

A. Determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie:
=> (Maria + Darius + Matei) / 3
=> (3000 + 3000 + 0)/ 3
=> 6000/ 3 = 2000 lei venit mediu net lunar pe membru de familie

B. 50% din salariul de baza minim brut pe țară în anul 2022 = 1275 lei

Concluzie: Matei nu va beneficia de tichete sociale în temeiul OUG nr. 133/2020 deoarece venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este 2000 lei iar condiția pentru acordarea tichetelor sociale este ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, să fie de cel mult 1275 lei (maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Exemplu 2: O familie este formată din 3 membrii: Maria (mama), Darius (tata), Matei (copilul)

 • Maria realizează în cursul lunii iulie un venit net de 500 lei (500 lei din chirie)
 • Darius realizează în cursul lunii iulie un venit net de 3100 lei (3100 lei salariu)
 • Matei nu realizează venituri în cursul lunii iulie

A. Determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie:
=> (Maria + Darius + Matei) / 3
=> (500 + 3100 + 0)/ 3
=> 3600/ 3 = 1200 lei venit mediu net lunar pe membru de familie

B. 50% din salariul de baza minim brut pe țară în anul 2022 = 1275 lei

Concluzie: Matei va beneficia de tichete sociale în temeiul OUG nr. 133/2020 deoarece venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este 1200 lei iar condiția pentru acordarea tichetelor sociale este ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, să fie de cel mult 1275 lei (maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară)”.

Până la 9 septembrie, inspectoratele au termen să verifice venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2022 pentru elevii/copiii beneficiari ai sprijinului financiar în anul școlar 2021-2022 (cei care au primit carduri în cursul acestui an), fără a fi cuprinși absolvenții clasei a VIII-a din acest an școlar. Pentru acești beneficiari urmează a fi alimentate cardurile electronice deținute dacă îndeplinesc condiția de venit raportat la luna iulie 2022, conform OUG 133/2020;

Până la 20 septembrie inspectoratele trebuie să identifice elevii/copiii eligibili care nu au beneficiat de acest sprijin în anul școlar 2021-2022 și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate privind venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2022 și completarea acestor atribute în SIIIR. Pe baza cererii formulate de părinți/susținători legali și a documentelor justificative privind venitul mediu lunar aceștia vor beneficia de ajutorul financiar în anul școlar 2022-2023, urmând a le fi distribuite tichetele sociale pe suport electronic.

 • Ne cerem scuze cititorilor pentru eroarea din articol, provocată de preluarea informațiilor din informarea FNP-EDUPART ca atare. În condițiile în care organizația este partenera Ministerului Educației printr-un protocol semnat în 2020, am plecat de la premisa că informațiile au fost verificate cu autoritățile, constituind astfel sursă primară de informare.
Model de cerere pentru tichete educaționale:
Citește și:
Banii de vouchere educaționale pentru elevi întârzie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene evită să comunice data în care vor fi virate sumele pe carduri și susține că așteaptă o aprobare de la Comisia Europeană

14 comments
 1. Bună!
  Aș vrea să vă întreb ceva, De ce un card s-a încărcat și unul nu?
  Cardul băiatului din clasa a-ntâia sa încărcat și cardul băiatului din grupa mare din grădiniță nu ,oare de ce?!
  Precizez că nu de depășim venitul lunar pe membru de familie.

 2. Bună ziua! pe 5 septembrie pragul era 298 ,pe 9 septembrie pragul era 556 și acum a revenit la 298 de lei , cel puțin asa am fost anunțată!

  1. Suntem o familie cu 4 copii si locuim la 30km de Buc.
   Ca venituri, salarii, alocatii si bonuri de masa adunate si impartite la 6, suntem peste 1275 lei de fiecare.
   Acum 1 an aveam rate de 3400 lei. Acum avem 4700 lei.
   Pentru ca gradinita, care are program 8:00-12:00, este la 3km si scoala la 6km, iar masina scolii, care nu acopera gradinita, are program diferit de cel al scolii, autoturismul personal este o necesitate. Noi parinti, lucram in Buc, pana la 17:00, respectiv 18:00, uneori lucram de acasa.
   Avem cheltuieli de 900 lei doar cu benzina, fara RCA, rovinieta, reparatii, fara impozit si alte cheltuieli.
   Daca scadem ratele si cheltuielile, constatam ca traim prin fotosinteza.
   Nu ar fi corect sa scadem si rate, sau transport?
   Macar transportul scolar ca primaria a inches scoala de langa gradinita, dar nu poate acoperii necesarul. Uneori scoala are activitati cu o ora mai devreme, sau mai tarziu si ne spune ca nu avem transport scolar.
   Mai corect cred ca ar fi sa mai taie din taxe si accize pe benzina. Acum ne ia jumatate din salariu, tripleaza benzina si inventesza formule cui sa dea.

 3. Mare varza de articol. La inceput spuneti ca limita e la 556 de lei, apoi in calculul ISJ se precizeaza 1275 lei. M-am obisnuit ca Edupedu sa fie standardul calitatii in informare scolara, nu va stricati firma, va rog

  1. Citiți atent – pragul pt preșcolari e 566, iar cel pentru elevi e 1.275. Edupedu.ro este standardul calității în informare școlară. Mulțumim pentru mesaj!

 4. Buna ..eu sunt Mioara din suceava si am facut acte de două ori si nu am primit nimic …am doi copii la scoala si mi sa zis sa ma duc sa mai fac o dată că poate se da de data aceasta si pentru comuna noastră. dar mă gândesc dece a fost nevoie de atatea acte daca se stie din sistem care copi primesc alocație pentru susținere sau pur si simplu sa fi acordat la toți copiii din clasele 1-8 .

 5. faceți diferente intre copii tr buie sabia toti asta in seama discriminare toți copii sunt la fel și nu nai zic că sau scumpit toate am dat până acum de când sa inceput școala 600 de lei nu r normal plus că mai plătim și aftaru

  1. așa este toți sunt la fel,cei care învață și chiar merg la școală, ăia nu mănâncă și nu se îmbracă,ce inseamna asta la unii da la unii nu dă, eu zic sa meargă și în scolii sa se uite și prin catalog la unii care nu vin deloc.Si am va ut mai jos în comentarii ca cineva are pensie de handicap și ei o calculează dacă ei aveau o problemă,,ăștia din parlament,,ce făceau nu mai luau burse eu cred ca puneau mai mulți bani să le ajungă ca nu se mai satură.

 6. Bună dimineața sunt mama 2 copii minori eu numai sunt cu sotul meu din 2012 sunt căsătorită dar nu sunt divorțată copii sunt cu mine el nu participă la crestetea copiilor eu le întrețin singură și am un salariu de 2100 +alocația copiilor plus o pensie de handicap de grad 2 în valoare de 184 și o alocație dublă ma pot încadra de acele tichete suntem 3 persoane?

 7. Nu este corect ca duma pe persoana pentru preșcolari sa fie mai mică deoarece si ei sunt tot acri membri si familiei luati in calcul si pentru ceilalti frați mai mari unde este cazul.este total o descriminare .si atunci mai vorbește statul de descriminare….!!!

 8. Mare măgărie a-ți făcut aici, de ce calculați venitul din iulie, atunci la pensionari sa acordat 700 RON,, luați în calcul venitul venitul lunar nu cum vreți voi rușine statului roman

 9. Bună seara vi se pare normal să treacă ca venit penisia de hanficap si bursa medicală a unui copil bonlav grav cu handicap de gradul 1 facand parte dintr o familie monoparentala si luand dreptul altui copil de clasa a || a la cardul in coanum de 500 de lei mie nu !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Metodologia de evaluare a profesorilor: Fișele se completează la final de semestru, iar profesorii prezintă elevilor, în prima săptămână din semestrul următor, propunerile de îmbunătățire a activității de la clasă / Fișa de feedback semestrial, modificată de minister

Evaluarea profesorilor de către elevi se realizează prin intermediul unei fișe de feedback semestrial, care este completată de către elevi în penultima săptămână a fiecărui semestru, se arată în metodologia…
Vezi articolul

Consiliul Național al Rectorilor face scut în apărarea șefului Sorin Cîmpeanu, despre care susține că a fost linșat mediatic: Cursul fostului ministru ar fi “pretins în mod fals a fi plagiat”, susțin universitarii

Consiliul Național al Rectorilor îl apără pe Sorin Cîmpeanu în scandalul plagiatului: „Consiliul Naţional al Rectorilor din România îşi exprima susţinerea fermă pentru prof. univ. Sorin Mihai Cîmpeanu, preşedinte CNR,…
Vezi articolul

VIDEO și FOTO „Vive la Roumanie, vive la France!” – uimirea unei eleve olimpice când vede condițiile deplorabile de cazare și masă pentru cel puțin jumătate din loturile de la Olimpiada Națională de Limba Franceză, organizată la Craiova. Băi și toalete cu probleme, apă caldă cu porția „doar după mai multe telefoane la inspectorat”, camere murdare

Între 18 și 22 aprilie, orașul Craiova a fost gazda Olimpiadei Naționale de Limba Franceză, reunind elevi olimpici din toate județele cu excepția Covasnei și Harghitei, potrivit informațiilor de pe…
Vezi articolul