Reducerea birocrației pentru bursele sociale. Școlile vor solicita eliberarea documentelor care atestă veniturile părinților / Bursa socială va fi primită automat de către elevii din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, pe bază de cerere

2.247 de vizualizări
Foto: © Wenling01 | Dreamstime.com
Ministra Educației, Ligia Deca, a anunțat că procesul de acordare a burselor sociale a fost debirocratizat în noul proiect al legii învățământului preuniversitar. „Elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune primesc bursă socială automat, pe bază de cerere; se iau în considerare doar veniturile impozabile”, a declarat Ligia Deca, în cadrul conferinței de presă de luni, 27 februarie, în care a prezentat principalele modificări aduse proiectelor legilor Educației.

„Confidențialitatea beneficiarilor de burse sociale este respectată. De bursele sociale beneficiază şi elevii înscrişi în unităţi de învățământ private/confesionale, care nu plătesc taxe de studiu”, a precizat Ligia Deca.

Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al bursei sociale este de 300 lei/lună, potrivit proiectului legii învățământului preuniversitar, publicat de Ministerul Educației. În prezent, bursa de ajutor social este de 200 lei.

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar, conform proiectului de lege.

Prevederile legate de bursele sociale din proiectului legii învățământului preuniversitar:

„Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor personale și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru de acordare a burselor care va fi adoptată prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFÎP).

Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor.

Bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru sunt alocate din bugetul Ministerului Educației

Elevii și părinții sunt informați cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și documentelor justificative.

Bursele sociale se pot cumula cu orice tip de bursă.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale”.

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație a unităților de învățământ în funcție de:

  • venituri obținute pentru fondul de burse din partea autorităților locale;
  • alte venituri obținute potrivit legii.

Pentru anul școlar 2022-2023, erau necesare mai multe documente pentru dosarul de bursă de ajutor social pentru venituri mici:

  • Cerere tip
  • Documente venit (pe ultimele 12 luni):
  • adeverință de salariat/ talon de pensie pentru toți membrii familiei (inclusiv frați/surori care lucrează),
  • declarație ANAF că nu realizează alte venituri,
  • declarație notarială că nu are terenuri în proprietate pentru toți membrii familiei,
  • acte doveditoare, dacă unul din părinți nu susține financiar copilul,
  • copie certificat de naștere sau carte identitate copil și certificate de naștere de la frați/surori aflați în întreținere

Bursele de ajutor social pentru venituri mici se acordă în acest an școlar elevilor proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.

Foto: © Wenling01 | Dreamstime.com | Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 300 de școli din București au Săptămâna Verde 2024 înainte de vacanța de Paște, în ultimele zile în care mai pot organiza programul. Altele aproape 70 desfășoară „Școala altfel” – LISTĂ

Programul „Săptămâna verde” a fost ales de peste 300 de școli în săptămâna dinainte de vacanța de Paște pentru elevi, conform datelor Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), la solicitarea…
Vezi articolul

Consilierul prezidențial Ligia Deca contestă testarea doar scrisă a copiilor, în general, și sugerează și testarea, pe viitor, a modului în care ei învață din reprezentări grafice și clipuri video: Impresia mea este că din ce în ce mai mulți copii folosesc mediile sociale pentru învățare, inclusiv YouTube sau alte platforme și că știm prea puține despre modul în care învață copiii noștri

„Impresia mea este că din ce în ce mai mulți copii folosesc mediile sociale pentru învățare, inclusiv YouTube sau alte platforme și că știm prea puțin despre modul în care…
Vezi articolul