Reorganizarea și reformarea ARACIP, agenția care asigură calitatea în învățământ, cerută ministrului Educației de Asociația Școlilor Particulare: Conducerea agenției are mandat pe viață / După sute de milioane de lei cheltuite în 15 ani, nu există un impact semnificativ în creșterea calității educației

9.683 de vizualizări
FOTO: ASP
“Au fost cheltuite sute de milioane de lei din bugetul de stat, din fondurile partenerilor privați, care investesc în educația din România, precum și din fondurile europene, fără un impact semnificativ în creșterea calității educației”, în cei 15 ani de funcționare ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, potrivit Asociației Școlilor Particulare. Organizația cere, printr-o scrisoare deschisă, ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, reorganizarea agenției care oferă acreditările și face evaluarea externă a unităților de învățământ din preuniversitar.

„Din păcate, după 15 ani de la apariție, A.R.A.C.I.P., instituția însărcinată cu asigurarea calității în învățământul preuniversitar, nu a reușit să câștige încrederea sistemului de învățământ”, precizează în argumentele expuse pentru cererea de reorganizare reprezentanții școlilor private.

Aceștia enumeră o serie de „greșeli” pe care „agenția care impune standardele de calitate le comite și care, în timp, au devenit o practică”, potrivit documentului citat.

 1. Rapoartele de evaluare realizate de evaluatorii externi nu sunt aduse la cunoștința instituțiilor evaluate deși legea prevede acest lucru;
 2. Nu există mecanism prin care să putem contesta rapoartele de evaluare, suntem rugați să mergem în instanță dacă sunt aspecte care le considerăm neconforme;
 3. Termenele prevăzute de lege în procesele de evaluare sunt ignorate;
 4. Comunicarea este aproape inexistentă;
 5. Adresele, petițiile, înștiințările și sesizările nu primesc răspuns;
 6. Conducerea A.R.A.C.I.P. are mandat pe viață;
 7. Nu există mecanisme de control intern în agenție, sau proces de evaluare externă;
 8. Nu există răspundere administrativă pentru nerespectarea prevederilor legale;
 9. Discriminare între tipurile de unități din sistemul de învățământ preuniversitar, în procesul de evaluare;

Statisticile reliefate de ASP arată că deși legea prevede evaluări obligatorii o dată la 5 ani, 1785 unități de învățământ de stat nu au trecut prin niciun proces de evaluare externă în perioada 2010-2020.

Redăm scrisoarea deschisă:

„Asociația Școlilor Particulare – ASP, împreună cu reprezentanții a 250 de unități particulare de învățământ, membre ale ASP, vă supunem atenției următoarele aspecte ce ar putea contribui la creșterea calității în învățământul preuniversitar, precum și îmbunătățirea proceselor de evaluare conduse de agențiile de asigurare a calității. 

Standardul european pentru agențiile de asigurare a calității în învățământ prevede ca structurile responsabile să aibă siguranța ca rezultatele procesului de evaluare externă să fie acceptate de sistemul de învățământ, de autoritățile publice centrale și locale, de către părțile interesate și de către public.

Din păcate, după 15 ani de la apariție, A.R.A.C.I.P., instituția însărcinată cu asigurarea calității în învățământul preuniversitar, nu a reușit să câștige încrederea sistemului de învățământ. Evaluările externe sunt în continuare momente în care instituțiile școlare produc sute de pagini de maculatură fără ca procesul de evaluare să conducă la o îmbunătățire reală a actului educațional.

Lipsa transparenței, a comunicării și a predictibilității a distrus încrederea sistemului de învățământ în agenția responsabilă cu asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

Pentru a oferi un model de bune practici pentru instituțiile pe care le evaluează, Agenția Română de Asigurare a Calității trebuie să dovedească că poate, la rândul ei, să se ghideze după niște standarde de calitate, pe care să le și îndeplinească. Nu poți pretinde ceea ce nu ești capabil să oferi. În acest sens, oferim câteva exemple dintr-o listă lungă de greșeli pe care însăși agenția care impune standardele de calitate le comite și care, în timp, au devenit o practică, parte integrantă a procesului de evaluare externă:

 1. Rapoartele de evaluare realizate de evaluatorii externi nu sunt aduse la cunoștința instituțiilor evaluate deși legea prevede acest lucru;
 2. Nu există mecanism prin care să putem contesta rapoartele de evaluare, suntem rugați să mergem în instanță dacă sunt aspecte care le considerăm neconforme;
 3. Termenele prevăzute de lege în procesele de evaluare sunt ignorate;
 1. Comunicarea este aproape inexistentă;
 2. Adresele, petițiile, înștiințările și sesizările nu primesc răspuns;
 3. Conducerea A.R.A.C.I.P. are mandat pe viață;
 4. Nu există mecanisme de control intern în agenție, sau proces de evaluare externă;
 5. Nu există răspundere administrativă pentru nerespectarea prevederilor legale;
 6. Discriminare între tipurile de unități din sistemul de învățământ preuniversitar, în procesul de evaluare;

În ultimii 15 ani, de când a fost înființată Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, au fost cheltuite sute de milioane de lei din bugetul de stat, din fondurile partenerilor privați, care investesc în educația din România, precum și din fondurile europene, fără un impact semnificativ în creșterea calității educației.

Rezultatele din ultimii 10 ani arată o eficiență scăzută a procesului de evaluare externă:

1785 unități de învățământ de stat nu au trecut prin niciun proces de evaluare externă în perioada 2010-2020 deși legea prevede ca toate unitățile de învățământ să fie evaluate o dată la 5 ani.  

28,36% din totatul de 6293 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de stat, nu au fost evaluate în perioada 2010 – 2020. 

În perioada 2010 – 2020 cele 6293 unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, aveau obligația legală de a se supune la cel puțin două procese de evaluare externă. 

ARACIP a realizat 4454 (35%) de evaluări externe din totalul de 12586 în perioada 2010 – 2020.

Ne dorim ca următorii 10 ani să fie marcați de o eficiență crescută a procesului de evaluare externă, cu schimbări semnificative, menite să crească calitatea învățământului. 

Având în vedere aspectele mai sus menționate, vă propunem să luați în considerare o reorganizare a Agenției Române de Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, instituție pe care, de altfel, o considerăm esențială pentru educația din România.

Vă asigurăm de întreaga noastră deschidere, disponibilitate și considerație”.

Informații de background:

Evaluarea externă a tuturor școlilor și grădinițelor din România, indiferent dacă sunt private sau de stat, este realizată de ARACIP (pentru învățământul preuniversitar), pe baza standardelor naționale de calitate și a procedurilor comune, care se aplică, nediscriminatoriu, instituțiilor publice și private de învățământ, potrivit legii. Există trei tipuri principale de evaluare externă:

 • Pentru autorizarea de funcționare provizorie – înainte ca unitatea de învățământ să înceapă să funcționeze (este interzisă funcționarea fără, cel puțin, autorizație de funcționare provizorie). Cerințele evaluate pentru autorizarea provizorie, reprezintă un sub-set din cele utilizate la acreditare, care pot fi evaluate înainte ca unitatea de învățământ să funcționeze.
 • Pentru acreditare, după parcurgerea unui ciclu întreg de învățământ, dar nu mai târziu de 3 ani de la prima promoție de absolvenți, care conferă unității de învățământ evaluate toate drepturile stabilite de lege. Cerințele prevăzute în standarde reprezintă condițiile minime de funcționare stabilite prin lege care, de aceea sunt, toate, obligatorii și reprezintă nivelul minim (’satisfăcător’) la care poate funcționa o instituție de învățământ.
 • Evaluare periodică – din 5 în 5 ani – permite evaluarea nivelului de calitate oferit de instituțiile de învățământ, față de standarde și standarde de referință: dacă standardele reprezintă nivelul minim acceptabil de realizare a activității de învățământ, standardele de referință reprezintă nivelul optim de realizare a acestora. 

Evaluarea externă este realizată de un corp specializat de evaluatori, selectați dintre cadrele didactice și directorii de școli, pregătiți printr-un program specific de formare, înscriși într-un registru special, făcut public. Pentru fiecare vizită de evaluare externă sunt formate echipe de 2-4 evaluatori, care judecă nivelul de calitate, pe baza standardelor și, după caz, a standardelor de referință și folosind dovezile oferite de unitățile de învățământ: documente, statistici, observare directă (a spațiilor școlare și a activităților de învățare), interviuri sau chestionare aplicate reprezentanților actorilor esențiali (conducerea instituției de învățământ, cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale, angajatori etc.).

Procedura, pe scurt, este următoarea:

 • Cererea de evaluare externă, făcută fie de instituția de învățământ, fie de alte părți interesate (Ministerul Educației, autoritățile locale) este punctul de pornire.
 • Înainte de vizita de evaluare, instituția de învățământ trebuie să prezinte un set de date și documente, cuprinzând dovezi că sunt respectate cerințele standardelor și orientărilor naționale.
 • Personalul propriu al ARACIP examinează documentele și datele justificative (completitudine și relevanță) și, dacă sunt îndeplinite aceste condiții preliminare, se stabilește calendarul vizitei de evaluare externă și se numește o echipă de evaluatori externi. Evaluatorii trebuie să aibă expertiză relevantă în nivelul de educație respectiv, iar calitatea rapoartelor lor de evaluare anterioare este luată în considerare în procesul de selecție. În plus, evaluatorii selectați nu trebuie să locuiască în același județ cu instituția de învățământ preuniversitar evaluată.
 • Echipa de evaluare contactează instituția de învățământ, negociază agenda concretă și efectuează vizita la fața locului: 2-3 zile pentru instituțiile de învățământ preuniversitar. Pentru autorizarea provizorie, evaluatorii verifică facilitățile, examinează documentația mai detaliat (dacă este necesar) și intervievează echipa de conducere. Pentru acreditare și evaluare periodică, se adaugă: observarea activităților de învățare, interviuri cu personalul, interviuri și / sau chestionare pentru elevi și, dacă este cazul, cu reprezentanții altor părți interesate (părinți, administrația locală, angajatori). Interviurile acoperă subiecte precum: comunicarea între instituția de învățământ și principalii actori, participarea lor la procesul decizional și nivelul de satisfacție cu privire la oferta educațională.
 • Echipa de evaluare redactează raportul de evaluare externă, pe baza formatelor furnizate de ARACIP.
 • Personalul propriu al ARACIP analizează și validează raportul de evaluare externă. Pe baza acestor rapoarte și a dovezilor furnizate de instituția de învățământ, Consiliul ARACIP decide să recomande Ministerului Educației autorizarea provizorie sau acreditarea.
 • Autorizația de funcționare provizorie se acordă, pe baza avizului ARACIP, prin ordin al ministrului Educației, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.
 • Acreditarea se acordă, pe baza avizului ARACIP, prin ordin al ministrului educației, pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.
 • Rezultatul evaluării externe periodice este un “certificat de calitate” emis de ARACIP.
 • Rapoartele de evaluare externă se publică pe site-ul ARACIP. 

Rezultatele posibile ale evaluării externe sunt:

 • Autorizația de funcționare provizorie este acordată instituției de învățământ pentru nivelul de educație respectiv. Instituția poate apoi să înscrie elevi, să angajeze profesori și să înceapă să ofere programele de studiu autorizate. Dacă autorizația nu este acordată, instituția de învățământ o poate solicita din nou de câte ori consideră.
 • Acreditarea se acordă instituției de învățământ pentru nivelul de educație respectiv. Instituția poate elibera diplome și certificate de absolvire sau, după caz, de calificare. În cazul în care acreditarea nu este acordată, instituția poate aplica din nou după un an. Dacă această a doua cerere este refuzată (în urma unei alte proceduri de evaluare externă), instituția de învățământ este închisă.
 • Evaluarea externă periodică pentru instituțiile de învățământ preuniversitar implică utilizarea unui „indice de eficiență / valoare adăugată”. Acest indice arată rezultatele evaluării, după controlarea influenței contextului școlar și a factorilor de intrare (cum ar fi mediul familial și factorii comunității, mediul socio-economic al școlii, infrastructura școlară etc.). Acest indice este destinat să măsoare eficiența educației în termeni de efort depus de școli, arătând dacă rezultatele reale ale școlilor sunt superioare sau inferioare celor așteptate, având în vedere și resursele și circumstanțele în care au fost obținute.
 • Rapoartele de evaluare externă, deciziile Consiliului ARACIP, respectiv ordinele de ministru, precum și certificatele de calitate sunt publicate pe site-ul web al ARACIP.
 • ARACIP publică un rapoarte anuale de activitate și, periodic, rapoarte generale privind calitatea educației la nivel de sistem, care cuprind și recomandări privind îmbunătățirea calității, la același nivel, de sistem.

În 2020 au fost adoptate, prin hotărâri de guvern, noi standarde de calitate (standarde și standarde de referință), precum și o nouă metodologie de evaluare externă pentru învățământul preuniversitar. Noutățile introduse vizează: 

 • Eficientizarea evaluării interne și externe, prin simplificare (reducerea numărului cerințelor cu peste 50%), debirocratizare (reducerea semnificativă a numărului documentelor solicitate), digitalizare (întregul proces de evaluare externă se poate face online), unificare (au fost unificate mai multe acte normative emise anterior) și clarificare (vor fi elaborate ghiduri explicative, care vor fi puse la dispoziție tuturor părților interesate). 
 • Descentralizarea și implicarea beneficiarilor, prin clarificarea atribuțiilor ARACIP și ale inspectoratelor școlare și prin corelarea mai strânsă a sistemului de calitate cu inspecția școlară. Totodată, a fost mai clar stabilită răspunderea diferitelor instituții în privința îmbunătățirii calității. 
 • Reorientare, prin mutarea accentului de la evaluarea intrărilor și a resurselor la proces și rezultate și de la analiza documentelor la observare directă (condiții oferite de unitatea de învățământ și activitățile de învățare propriu-zise), și evaluarea feedbackului oferit de actori (cadre didactice, elevi, părinți), prin chestionare și interviuri.
 • ”Umanizare”:  starea de bine, accesul la educație și echitatea furnizării serviciilor educaționale devin dimensiuni esențiale ale standardelor de calitate. 

Președintele ARACIP este, de la înființarea acesteia, Șerban Iosifescu.


11 comments
 1. ARACIP-ul plin de pile care iau o căruță de bani și care cere mii de hârtii. Educația în România lui Iohannis, înseamnă hârtii multe hârtii. Cred că ar trebui eliminate hârtiile și pus accentul pe ceea ce se face la clasă. La noi dacă ai multe hârtii dar nu faci mare lucru la clasă ești cel mai bun.

 2. Datele statistice si faptele mentionate in solicitarea Asociatiei Scolilor Private adresata Ministerului Educatiei ilustreaza in mod relevant si convingator INEFICIENTA, LIPSA DE CREDIBILITATE si chiar INUTILITATEA ARACIP… Sunt convins ca multe alte scoli, mai ales publice, ar avea multe de dezvaluit public, inclusiv aici, daca li s-ar permite si daca ar fi convinse ca prin acest efort ar putea schimba ceva! De fapt situatia este mult mai complexa si dificil de solutionat datorita ambalajului judiciar creeat in 15 ani de promotorii SIMULACRULUI de asigurare a calitatii educatiei in Romaniei, incepand cu OG 75-2005, aprobata prin Legea 86-2006, aplicate de ARACIP si ARACIS de 15 ani in folosul lor exclusiv si in detrimentul scolilor si universitatilor care le platesc degeaba pentru tone de hartii inutile si fara ca ceva sa se schimbe… OG 75/2005 (aprobata prin Legea 87-2006 promulgata de un fost Presedinte fost Primar care, desi a fost atentionat ce semneaza a refuzat sa intervina in 2006) – este o reglementare plina de erori
  conceptuale, prejudecati, confuzii, lacune si interpretari pseudo-stiintifice (demonstrate in zeci de articole, comunicari, dizertatii de masterat, teze de doctorat, studii si carti, etc. publicate in Romania si in strainatate)
  Cand se va pune oare capat costisitorului SIMULACRU intretinut de ARACIS si ARACIP, conform OG 75-2005 prin care nu numai ca nu s-a realizat, in 15 ani, scopul asigurarii calitatii educatiei (INCREDEREA BENEFICIARILOR IN SCOLI SI
  UNIVERSITATI) dar a si fost uzurpat conceptul ASIGURAREA CALITATII in scop
  politicianist …Asigurarea calitatii nu inseamna “a face ca (!!!) calitatea sa fie sigura”, asa cum au tot declarat unii experti din cele doua agentii, ci cu totul altceva…Si nici ca Romania ar fi fost obligata sa adopte ce scrie in OG 75-2005 de Uniunea Europeana, ca o conditie a aderarii asa cum au declarat autorii acestei OG !!…. De fapt ei nici nu au respectat recomandarile conferintelor ministrilor educatiei din E15 conform carora asigurarea calitatii educatiei ar trebui sa implice doar invatamantul superior si ar fi trebuit sa se refere la adoptarea unor tehnici, modele si instrumente de asigurare a calitatii practicate de decenii in mediul de afaceri!!!! … De remarcat ca, desi au fost atentionati repetat, pentru ABROGAREA L86-2006 sau IMBUNATATIREA RADICALA a OG 75-2005, parlamentarii nostri nu au gasit timp in 15 ani!!! Si nici promotorii programului prezidential ROMANIA EDUCATA nu vor sa aiba in vedere si curmarea simulacrului de asigurare a calitatii educatiei… Sesizati din nou si recent, Comisia pentru Invatamant din Camera Deputatilor, Consortiul Universitarea si actualul ministru al Educatiei au promis sa intervina candva, cumva, undeva…. Nici macar nu a fost publicat spre dezbatere publica proiectul noii Legi a educatiei in care ar fi fost logic sa fie inclus si un capitol privind asigurarea calitatii educatiei!!!

 3. Iosifescu, alt dinozaur.

  >> un impact semnificativ în creșterea calității educației
  ARACIP face niste propuneri de imbunatatire a calitatii in fiecare an.

 4. Aracip o institutie imbatranita si cu mandat pe viata Iosifescu si Mihaila. M-am dus la Aracip sa discut cu un expert surpriza nu era nimeni la serviciu, am cerut sa vb cu Sefa Departamentului de acreditare nu este disponibila. Am facut solicitare in scris nici pana acum nu mi s-a raspuns. Aceasta Paraschiva Alina care cica e sefa departamentului de acreditare in viata ei nu a avut un bussines si hotaraste soarta Olga Gudynn, o parte din evaluatori fac ceea ce le spune Madam Paraschiva. Aracip isi depaseste atributiile in ceea ce priveste ISU. Madam Paraschiva nu a fost niciodata in evaluare, 2 ani de pandemie in care privatul a suferit pierderi financiare enorme si vine Madam Paraschiva Experta Aracip si spune nu ai scara exterioara. Madam Paraschiva demisia!

 5. ARACIP-ul de fapt a deturnat activitatea profesorilor de la centrarea pe elev la centrarea pe ,,hartoage” daunatoare/inutile. E o ,,unealta” de intimidare a profesorilor, daca nu au maldarul de hartii absurde devin paria sistemului. Asta la scolile de stat. Cat priveste pe cele particulare, am vrut sa lucrez in privat ca sa scap de ,,nebunia hartiilor” si a evaluarii DOAR extra-catedra de la stat ( singurul minister care isi evalueaza oamenii in afara fisei postului), de ,,obligativitatea” ca angajatul sa cumpere cele necesare desfasurarii activitatii ( incalca Codul Muncii), a conditiei de paznic, politai, femeie de serviciu). La privat am avut surpriza sa constat ca salarizarea era tot pe criteriul hartogaraiei, evaluarea tot ca la stat. De salariu nici n-am mai intrebat.

 6. As dori o discutie si pe tema sumelor pe care o scoala trebuie sa le plateasca in vedera evaluarii externe. De ce trebuie sa le plateasca scoala ? Scoala nu produce bani !

 7. ”Eu va reprezint”! Zice domnul Comsa, fostul angajator al doamnei Anisie. Dupa ce a fost diriginta si profesoara in scoala domnului cu pricina, doamna senator, fost ministru al educatiei serveste si deserveste.
  Domnul Comsa ii reprezinta doar pe cei pe care i-a pacalit. Un ONG dubios, deloc democratic. Dar obtine pe banda rulanta rezultate ”de sistem”.
  Daca nu ar fi politic si vandut, ar fi chiar util sa ai o reprezentare la nivelul scolilor private. Dar cu o trompeta de tinichea…nu faci nimic. ARACIP-ul nu e minunat, dar e construit dupa modele europene. Domnul de la Asociatie e un bavarist, habar nu are despre structurile europene similare, dar face si el ce i se cere. Deh, ca intre complici.

 8. ARACIP bani cheltuiti degeaba,profesorii numiti asa zisi,,experti ARACIP” ,de la inv.prescolar cu grad did.I,doctorate ,asistenti si profesori universitari ,care nu stiu sa scrie corect româneste .Sunt profesor titular in 3 scoli din mediul urban ,toate au fost ,,evaluate” in lunile aprilie si mai. ,,Expertii ARACIP” realizau ,,evaluarea externa” prin sedinte online care se desfasurau in timpul orelor lor de curs,din sufrageria si chiar bucataria lor.La sedintele online cand luau cuvantul aveau greseli de exprimare,faceau dezacorduri gramaticale si cand transmiteau e mail in scoli pentru solicitat ,,situatii si date statistice” au scris ,,va rog sami trimite-ti”.Asa evaluatori ,asa evaluati.Sa l ascultati pe faimosul domn Iosifescu care este director ARACIP de zeci de ani si puteti constata care ca este ,,intelectual” la fel ca toti cei numiti politic sefi la ,,institutiile si agentiile publice” .Ce i recomanda pe acesti ,,experti “sigur ,,vocea si talentul lor””.

  1. Părinții cand se intereseaza de o școală pt copiii lor – de la gradinita pana la liceu – , caută cumva raportul de evaluare al Aracip ?!
   Pe profesori cum ii ajuta ?!
   Cerem desfiintarea, nu reformarea, caci stim ca nu se schimba nimic !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Evaluarea Națională 2023. Înscrierile au început, iar elevii de clasa a VIII-a sunt înscriși automat de școli până pe 9 iunie / Surse: Mediile din gimnaziu ale elevilor încă figurează în aplicație, deși nu mai contează în nota de admitere la liceu

Înscrierile absolvenților de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2023 au început marți, 6 iunie, și durează până vineri, 9 iunie, conform calendarului oficial al evaluării. Elevii sunt înscriși automat…
Vezi articolul