DOCUMENT Școli de aplicație 2022. Unitățile de învățământ pot trimite aplicația până pe 15 mai. Ce trebuie să conțină aceasta

9.591 de vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Unitățile de învățământ care vor să devină școli de aplicație începând cu anul școlar 2022-3023 se pot înscrie în perioada 13.04-15.05.2022, potrivit unei note trimise inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației. Școlile cu profil pedagogic și cele din județele în care nu există centre universitare nu sunt eligibile în această sesiune, potrivit prevederilor de la articolul 5 din Ordinul 4813/2020.

„Prin Nota nr. 27426/2022, Ministerul Educației a aprobat organizarea, în perioada 13.04-13.05.2022, a unei noi etape de selecție a unităților de învățământ care să funcționeze cu statut de școală de aplicație începând cu anul 2022-2023”, conform anunțului Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Aplicația va fi transmisă prin e-mail, la adresa scoli.aplicatie@formare.edu.ro, printr-un mesaj având subiectul Scoli_aplicatie_selecție_2022_judet_nume abreviat al unității de învățământ.

În nota trimisă se arată că la procesul de selecție pot participa unitățile de învățământ din județele în care există centre universitare și care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 8 alin. (3) din Ordinul Ministerului Educației 4811/2020. Județului Ilfov i se asociază centrul universitar București.

Art. 8 alin. (3) stabilește următoarele criteriile generale de selecție pentru școlile de aplicație, altele decât unitățile de învățământ cu profil pedagogic:

a) solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală de aplicație;

b) structură instituțională adecvată contextelor de formare/desfășurare a practicii pedagogice;

c) resurse umane calificate/specializate, care pot oferi îndrumare elevilor/studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică;

d) nivel corespunzător de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale, în funcție de context.”

Potrivit anunțului Inspectoratului Școlar Județean Mureș, aplicația va conține un Opis, cu precizarea paginii la care se găsește fiecare document și va fi organizată astfel:

 1. „cerere de acordare a statutului de școală de aplicație și de includere în rețeaua școlilor de aplicație, semnată de directorul unității de învățământ;
 2. declarație pe proprie răspundere a directorului unității de învățământ, privind autenticitatea și conformitatea documentelor care compun aplicația;
 3. acord de parteneriat încheiat cu o universitate în vederea desfășurării practicii pedagogice pentru anul școlar în curs;
 4. solicitare scrisă din partea conducerii unității de învățământ pentru funcționarea cu statut de școală de aplicație;
 5. documentele care atestă structura instituțională adecvată contextelor de formare/ desfășurare a practicii pedagogice (declarația conducerii unității de învățământ aprobată în CA).
 6. declarația conducerii unității de învățământ care atestă existența resurse umane calificate/specializate, care poate oferi îndrumare elevilor/studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitatea metodică;
 7. declarația conducerii unității de învățământ care atestă nivelul corespunzător de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale, în funcție de context.”

Notă: Lipsa oricărui document menționat anterior atrage după sine neevaluarea aplicației depuse de unitatea de învățământ.

Iată ce condiții trebuie să respecte unitatea de învățământ solicitantă, în elaborarea aplicației:

 • elaborarea și transmiterea conformă și completă a aplicației;
 • încadrarea în perioada stabilită prin prezenta adresă;
 • încadrarea în limita de stabilită pentru aplicație;

Școlile aplicante trebuie să respecte următoarele instrucțiuni tehnice, conform notei:

 1. „aplicația cuprinde documentele în ordinea precizată în prezenta adresă, se numerotează pe fiecare pagină și se consemnează în opis, cu precizarea paginii la care se găsește fiecare document;
 2. documentele care compun aplicația, scanate, se organizează într-un singur folder, în format PDF, la o rezoluție care să permită vizualizarea documentelor;
 3. dimensiunea folderului nearhivat va fi de maximum 50 MB;
 4. dacă dimensiunea folderul lui depășește 25 MB, atunci acesta se va încărca în drive sau se va folosi un serviciu de curierat electronic (exemplu: wetransfer.com) și se va transmite prin e-mail linkul de descărcare al acestuia. Unitatea de învățământ solicitantă se va asigura că valabilitatea linkului de transfer va fi de 7 zile calendaristice.”

Verificarea aplicațiilor, selecția și elaborarea proiectului de ordin pentru validare a listei finale a școlilor de aplicație se realizează în perioada 16.05-01.07.2022. Rezultatele selecției se comunică aplicanților prin e-mail.

Articolul 5 din Ordinul 4813/2020 stabilește că „statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării”.

„La expirarea perioadei de minimum 5 ani, la solicitarea unităților de învățământ preuniversitar – școli de aplicație, altele decât unitățile cu profil pedagogic, cu aprobarea inspectoratului școlar și cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, statutul de școală de aplicație poate fi prelungit, pentru o perioadă egală cu perioada inițială”, mai prevedere articolul menționat anterior.

Nota trimisă inspectoratelor școlare poate fi citită mai jos:

Citește și:
Anunț pentru înscrierea în programul de școli-pilot, publicat de Ministerul Educației. Au prioritate proiectele care pilotează măsuri propuse în România Educată

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Mesaj al premierul lui Ciucă, de Ziua Învățătorului, după ce a aprobat cu forța OUG fără un acord al cadrelor didactice și după o serie de minciuni: Am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ / Greva profesorilor continuă

De Ziua Învățătorului, Nicolae Ciucă a transmis că „în calitate de prim-ministru am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ și prin soluțiile adoptate deja în…
Vezi articolul