Ministerul Educaţiei reia, după o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de COVID-19, competiţia pentru obţinerea certificatului “Şcoală Europeană” în anul şcolar 2021 – 2022. Ce trebuie să conțină dosarul

5.762 de vizualizări
Inspecțiile școlare, norma profesorilor
Foto: Pexels.com
Școlile care au fost sau sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale se pot înscrie la Competiţia Națională „Școală Europeană” 2022, până la data de 20 aprilie, după cum anunță Ministerul Educației. Competiția a fost întreruptă timp de doi ani, din cauza pandemiei de Covid-19.

Potrivit ministerului, competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii.

„Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În mod excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 2020 – 2021, valabilitatea certificatelor „Școală Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani”, conform anunțului.

Etapele sunt următoarele:

  • 20 aprilie 2022 (data poştei): termenul limită pentru trimiterea candidaturilor
  • 2-7 mai 2022: evaluarea candidaturilor
  • Iunie 2022: acordarea certificatelor, în cadru festiv.

Dosarele de candidatură vor fi trimise Inspectoratului Școlar Județean Dolj, prin poștă, la adresa: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod poștal 200760, cu mențiunea „Pentru Competiția națională Școală Europeană, ediția 2022”.

Documentele necesare depunerii candidaturii:

  • a) Formularul-tip de candidatură pentru anul 2022 (disponibil pe site-ul M.E.), tehnoredactat în limba română, semnat și ștampilat/semnat electronic;
  • b) Portofoliu ilustrativ;
  • c) Proiectul de dezvoltare instituţională (P.D.I. sau P.A.S.) aprobat de Consiliul de Administrație al unității de învățământ (o copie, avizată la zi de directorul școlii şi ştampilată pe prima pagină/semnată electronic);
  • d) Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020, Planul managerial pentru anul școlar 2020- 2021 și Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate/semnate electronic);
  • e) Avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.). 

Avizul pentru participarea la Competiția Națională pentru obținerea certificatului de „Școală Europeană”

Documentul de mai sus poate fi descărcat și în format doc:

Formular-tip de candidatură


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like