Supraveghere video la concursul pentru inspectori generali. Noutăţile examenului: înscriere online, dar cu dosar depus şi în format letric, test grilă de 50 de minute şi CV verificat după documentele din dosar

11.283 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Testul grilă pentru funcţiile de inspector şcolar general va avea o durată de 50 de minute şi nu 30 de minute, cum era la precedentul concurs, atât această probă, cât şi cea a interviului vor fi filmate. Evaluarea CV-ului candidaţilor va fi făcută corelând ceea ce a scris candidatul în document cu actele, certificatele şi adeverinţele depuse în dosarul de înscriere, dosar depus atât online cât şi în format letric – acestea sunt câteva dintre modificările apărute la concursul pentru inspectori şcolari generali, pregătit de minister pentru acest an, potrivit proiectului de Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, pus în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei.

Noile norme metodologice prevăd modificări încă de la înscrierea candidaţilor, înscriere care va avea loc online în acest an, spre deosebire de regulile precedentelor concursuri pentru funcţia de inspector şcolar general. Cu toate că, aparent, încărcarea online a tutror documentelor ar însemna debirocratizarea acestui concurs, candidaţii sunt apoi obligaţi ca la prima probă să depună şi în format letric tot dosarul de concurs, cu toate actele depuse deja online.

Documentele pe care candidaţii la funcţia de inspector şcolar general trebuie să le încarce în aplicaţia informatică, pe care ministerul o va pune la dispoziţie, sunt următoarele, potrivit metodologiei:

 1. cerere de înscriere;
 2. carte de identitate;
 3. certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie sau hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
 4. document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în
  managementul educaţional;
 5. actele de studii: diploma de licenţă/absolvire a studiilor universitare de lungă durată
  sau diploma de licenţă şi diploma de master
 6. ultimul act de titularizare în învățământ;
 7. adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de
  doctor;
 8. adeverință de vechime în învățământ, eliberată de unitatea sau instituția la care candidatul își desfășoară activitatea;
 9. adeverinţă/adeverinţe/document/documente din care să rezulte că nu a fost sancţionat
  disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi și în anul școlar curent, până la înscrierea la concurs;
 10. recomandare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de
  administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original;
 11. certificat medical, în original, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;
 13. declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 234 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
  completările ulterioare;
 14. cazier judiciar;
 15. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 16. curriculum vitae Europass, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documentele justificative care să susţină declaraţiile din curriculum vitae;
 17. documente justificative care să ateste cunoștințe de comunicare într-una din limbile străine: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau rusă.
 18. oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează;
 19. declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele
  depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

În plus, după ce încarcă oferta managerială în aplicaţia online, candidaţii trebuie să depună în format letric, în acelaşi timp cu întreg dosarul, aceeaşi ofertă managerială dar într-un plic sigilat.

Procedurile birocratice sunt aceleaşi de la fostele concursuri, fără nicio simplificare, debirocratizare, fiind cerute candidaţilor documente care există deja la şcoli, la inspectorate şi la ministerul Educaţiei, precum şi la alte instituţii ale statului român, şi care ar putea fi solicitate de către minister direct instituţiilor din subordine, pentru simplificarea, acurateţea şi debirocratizarea reală a concursului:

Candidaţii se prezintă cu dosarul de înscriere la concurs în format letric la prima probă a concurslui. Dosarul de înscriere trebuie să aibă fiecare filă numerotată şi să contină un opis în care se consemnează numărul total de file. Un exemplar al opisului se restituie, sub semnătură, candidatului.

Dosarul de înscriere la concurs în format letric trebuie să conţină aceleaşi documente care au fost încărcate electronic, respectându-se ordinea documentelor prevăzută la alin. (2) şi

Pentru documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) se respectă ordinea prevăzută de fişa de evaluare a curriculumului vitae prevăzută în anexa nr. 4

DESCARCĂ de aici Metodologia pentru concurs şi Anexele

O altă noutate din proiectul de Metodologie este durata concursului la proba testului grilă – aceasta va fi de 50 de minute, nu de 30 cum fusese la concursul trecut, organizat pe baza OMEN 5557/2011.

În momentul susţinerii probei de prezentare a ofertei manageriale, o noutate ar fi aceea că, printre elementele care se iau în calcul pentru punctare, se numără şi “adecvarea la
situaţiile concrete din judeţ”. În plus, apare şi “prezentarea studiului de caz”, care constă în “analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/ de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora“.

Comisia de concurs va face evaluarea curriculum vitae “pe baza documentelor înregistrate de candidat pe platforma informatică dedicată“, procedură care nu exista în metodologia precedentă, punctajul acordându-se în trecut doar pe baza a ceea ce scrisese candidatul în CV. Cu alte cuvinte, orice calificari/experienţe/cursuri fictive trecute în CV, care nu au acoperire în documentele depuse, atrage eliminarea candidatului din examen.

FOTO: pexels.com


1 comment
 1. Să cunoască o limbă străină ….limba rusă!
  ?

  Să fim serioși.
  PNL își pune oamenii pe posturi ,,prin concurs”
  Pe cine păcălim.
  Nu există depolitizare până când nu va scrie clar în lege ,,este interzis pe durata exercitării mandatului deținerea calității de MEMBRU sau a unei funcții de conducere în cadrul unui partid politic sau altă funcție asimilată numirii politice într-o funcție publică. În cazul în care candidatul deține o astfel de funcție ( președinte filială, membru partid, consilier local, județean, secretar de stat etc, ) va demisiona deîndată (sic) din orice funcție politică deținută.
  Vise, nu-i așa?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Programul Școală după școală aplicat la nivel național va fi “ca un fel de reconversie” pentru profesorii care pierd ore – anunță sindicatele, după o întâlnire cu premierul și ministrul Educației / Plus: revenirea la 2 educatoare la grupa de grădiniță

Tăierea numărului de ore de școală prin legea promulgată ieri de Iohannis nu va duce la disponibilizări în învățământ, a declarat liderul sindical din preuniversitar Marius Nistor. La finalul unei…
Vezi articolul

Primarul Timișoarei a lăsat Inspectoratul Școlar fără internet în zi de simulare de BAC și înscriere în clasa pregătitoare. Inspectorul general: Și linia de backup este tăiată

Primarul din Timișoara a lăsat inspectoratul Școlar Județean fără internet, în zi de simulare a examenelor de Bacalaureat și de înscrieri la clasa pregătitoare. În plus, “mâine este o zi…
Vezi articolul

Federația sindicală “Spiru Haret”, scrisoare către premierul Orban pentru suplimentarea masivă a numărului de profesori: E nevoie de 29.000 de cadre didactice și peste 8.600 de alți salariați, altfel “școlile riscă să devină focare Covid-19”

Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisă în care susține că, în contextul pandemiei, în învățământ “ar fi nevoie de circa 29.000 de…
Vezi articolul