Titularizare 2021. Proba scrisă are loc miercuri – care sunt regulile. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu primesc posturi didactice sau catedre în anul școlar următor

15.198 de vizualizări
Foto: captură titularizare.edu.ro
Proba scrisă a concursului de titularizare, care permite angajarea în învățământ pe perioadă nedeterminată, acolo unde sunt posturi de acest fel, are loc miercuri, 21 iulie 2021. Intrarea candidaților în sală începe la ora 7:00 și se încheie la ora 8:15, potrivit procedurii oficiale. Candidații primesc subiectele la ora 9:00, potrivit procedurii de concurs. Durata de rezolvare a subiectelor este de 4 ore din momentul primirii acestora.
Regulile de examen sunt următoarele:

În intervalul orar 8:15 – 9:00, responsabili de sală verifică identitatea candidaților pe bază de buletin de identitate cartea de identitate cartea de identitate provizorie, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.

  • Candidații pot avea asupra lor dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”.

Materialele și sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitarea obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.

Candidații au obligația de a redacta lucrările scrise cu cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele sau graficele se pot realiza și cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit.

Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii, inclusiv denumiri de unități de învățământ, care nu au legătură cu cerințele subiectului, în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare.

În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație timpul alocat subiectelor nu se prelungește.

Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmițând soluții cu privire la subiectul sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor menționate sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei de concurs, situație în care profesori asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheia un proces-verbal.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2021-2022.

Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces verbal semnat de responsabilul de sală și profesorii asistenți.

Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

Model de secretizare:

Ordinul Nr. 3165 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022 se găsește aici.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022 se găsește aici.

Ordinul Nr. 5991 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022 se găsește aici.

Ordinul Nr. 3229 din 2 februarie 2021 pentru aprobarea Centralizatorului se găsește aici.

Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2021 se găsește aici.

Programele valabile pentru concursul din 2021 se găsesc aici.

Ce urmează după proba scrisă
  • comunicarea rezultatelor iniţiale: 27 iulie 2021
  • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare în perioada: 27-28 iulie 2021
  • soluţionarea contestațiilor în perioada: 29 iulie – 2 august 2021
  • comunicarea rezultatelor finale: 3 august 2021
Ce este Titularizarea

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție. Reamintim că prin prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile s-au suspendat inspecțiile speciale la clasă și probele practice pentru candidații la concursul național.

Au fost scoase la concurs sub 4.700 de locuri pentru o perioadă nedeterminată în învățământ în acest an. Pe județe, situația posturilor pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs, arată că în Gorj sunt cele mai puține, doar 15, apoi în Olt 24 și în Mehedinți 26.

Cele mai multe posturi sunt în București – 574, urmat de Ilfov cu 286 și Prahova cu 194.

Foto: captură titularizare.edu.ro


4 comentarii
  1. Urez multa bafta tuturor celor care sustin examenul de titularizare . Teoretic nu are cum sa fie greu . Pentru cei care in acest an scolar si-au luat meseria in serios nici nu era necesara o pregatire suplimentara speciala . Eventual doar o mica trecere in revista a subiectelor date in ultimii ani la titularizare , dar nu e obligatoriu . In principiu subiectele contin chestiunile pe care un profesor serios le parcurge oricum o data cu elevii , in timpul anului scolar , in timp ce isi preda materia . Multa bafta !

  2. Nu trebuia să fie acum ținând cont ca elevii au luat vacanta mai târziu decât trebuia și cei de la tehnic abia satpamana trecuta au terminat.Si acum sunt diferențe,sn ,corigenți și altele.Nu am avut timp doar pentru pregătire examen.Sa ma deconectez,să închid tot și sa ma liniștesc.Sunt cu capul făcut calendar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

VIDEO Cum devii profesor în Franța, în 30 de minute: Îți trebuie minimum o diplomă de licență, susții interviu cu inspectori și ești instruit câteva săptămâni până în septembrie / Criza de cadre didactice este mare, iar participanții la concursul de titularizare sunt nemulțumiți

De o lună și câteva săptămâni încoace, în Franța, Ministerul Educației organizează sesiuni de recrutare de profesori, în contextul unei crize de personal didactic, adâncită de criza pandemică în care…
Vezi articolul

VIDEO Protest al profesorilor în Belgia față de condițiile de lucru și tăierile de buget. “Încercăm să facem față întrebărilor, absențelor, bolilor, dar suntem pur și simplu obosiți” – profesor protestatar

După doi ani de închidere a școlilor și de măsuri anti-Covid-19 impuse de guvern, mii de profesori și de cadre didactice francofone din Belgia au ieșit marți pe străzile din…
Vezi articolul