Un sfert dintre domeniile de studii de doctorat evaluate în România au primit acreditare deși nu îndeplineau toți indicatorii / Ministerul proclamă finalizarea evaluării “la 10 ani de la intrarea in vigoare a Legii educației naționale”

2.975 de vizualizări
Consiliul Rectorilor
Foto: Pixabay.com
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a finalizat evaluarea instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat, anunță instituția, precum și Ministerul Educației, potrivit căruia au fost emise toate ordinele de ministru privind funcționarea școlilor doctorale. Ministerul marchează, chiar, în timp momentul: “la 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii educației naționale”. Instituția prezintă un bilanț al acestor evaluări, bilanț din care ies în evidență deciziile de acreditare condiționată, într-o formă sau alta, ceea ce indică neîndeplinirea tuturor indicatorilor sau alte posibile probleme. Astfel, dintre cele 398 de domenii evaluate în cadrul organizatorilor de studii universitare de doctorat, pentru 73 s-a decis reacreditarea cu condiția îndeplinirii tuturor indicatorilor în 3 ani, iar pentru 35 – acreditarea condiționată cu reevaluare la un an.

Astfel, potrivit unui comunicat al ME, au fost evaluate, “cu o componentă internațională”, 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD-uri), anume Academia Română, 47 de universități de stat și 2 universități particulare. Ministerul precizează că patru universități au renunțat la a mai solicita organizarea/acreditarea studiilor universitare de doctorat, iar una a decis evaluarea de către o agenție din străinătate.

În cele 50 de IOSUD-uri u fost evaluate:

  • 189 de școli doctorale, care gestionează 
  • 398 de domenii de studii universitare de doctorat (DSD). 
Rezultate: 

Pentru 363 de domenii de studii universitare de doctorat evaluarea s-a finalizat cu menținerea acreditării. Dintre acestea, 73 de domenii din 35 de IOSUD-uri au fost reacreditate cu condiția să îndeplinească toți indicatorii de calitate în maximum 3 ani.

UPDATE Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat joi după-amiază că după această perioadă de 3 ani va avea loc o evaluare: “Un număr de 73 de domenii de doctorat care funcționează în 35 de universități de asemenea urmează să fie evaluate după o perioadă de 3 ani în vederea îndeplinirii tuturor indicatorilor de calitate”.

Pentru 35 de domenii de studii universitare de doctorat din 16 IOSUD-uri s-a decis acreditarea condiționată cu reevaluare la un an.

Cele 108 de domenii pentru care acreditarea a fost astfel acordată, dar condiționat, reprezintă 27% din totalul domeniilor de studii universitare de studii de doctorat dintre cele evaluate de ARACIS.

Potrivit Ministerului, din comisiile de evaluare au făcut parte peste 1.400 de membri: cadre didactice coordonatoare de doctorat, studenți doctoranzi, experți naționali și experți internaționali (cca. 300 de membri străini). Instituția notează că, “în urma acestui proces de evaluare, România se află printre cele 15 state, dintre cele 49 membre ale Ariei Europene a Învățământului Superior, în care s-au realizat activități de evaluare externă a calității studiilor universitare de doctorat, incluzând indicatori de etică și integritate academică”.

ARACIS precizează, la rândul său, că “în perioada următoare va realiza o analiză tematică a rezultatelor evaluării externe a studiilor universitare de doctorat care va contribui la elaborarea politicilor educaționale în acest domeniu, precum și la revizuirea procedurilor elaborate. Totodată, procesul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat continuă, prin intermediul procedurilor de evaluare intermediară (follow-up) care au un rol foarte important în verificarea modului în care instituțiile evaluate vor pune în aplicare recomandările comisiilor de evaluare externă cu privire la îmbunătățirea activității viitoare în cadrul IOSUD, respectiv al domeniului de studii universitare de doctorat”.

Evaluarea școlilor doctorale, conform Eurydice

Informații privind evaluările în domeniu, așa cum sunt prezentate pe platforma europeană Eurydice:

“Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD din care face parte școala doctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

Conform Legii învățământului nr. 1 din 2011, programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

  • doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământ cu frecvență. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și cercetare;
  • doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pe baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice, asupra unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional și care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare în domeniile artelor și sportului.”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like