10 burse de 1.000 de lei pentru elevii performanți care trăiesc în medii defavorizate, acordate de Academia Română / Care sunt criteriile de selecție și ce trebuie să cuprindă dosarele candidaților. Bursele se acordă anual până la finalizarea studiilor de liceu sau facultate

552 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
10 burse de câte 1.000 de lei pentru elevii care trăiesc în medii defavorizate și care au rezultate școlare excepționale vor fi acordate de Academia Română, în anul 2023, potrivit unui anunț publicat de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Sunt vizați elevii din clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, cei din clasa a VIII-a. Aceștia vor primii banii anual, până la finalizarea studiilor de liceu și/sau facultate. Vezi mai jos, în articol, unde și până la ce dată pot fi transmise dosarele candidaților.

„Academia Română a pus recent bazele unui program intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit”, se arată în anunț.

De menționat este că bursele se acordă pe tot parcursul ciclului educațional, conform unui răspuns dat de Academia Română pentru Edupedu.ro.

Criteriile de selecție sunt următoarele:

  • rezultate performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale;
  • rezultate școlare excelente (media anuală cel puțin 9.50);
  • venitul per membru al familiei sub nivelul mediu național;
  • interval de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.

„Referitor la întrebarea formulată cu privire la bursele acordate în cadrul Programului Academia Română în dialog cu tinerii, răspunsul este afirmativ, cu mențiunea respectării și îndeplinirii condițiilor / criteriilor de selecție pe tot parcursul ciclului educațional, și anume:

– rezultatele școlare excelente – media anuală cel puțin 9,50;

– rezultate performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale, internaționale;

– venit per membru al familiei sub nivelul mediu național”, a precizat Academia Română

Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură al elevilor

Potrivit documentului, elevii care îndeplinesc toate criteriile de mai sus pot transmite dosarele de candidatură până la data de 15.03.2023 și trebuie să cuprindă:

  • o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;
  • copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau internaționale;
  • un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani emis de unitatea școlară;
  • o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal care să ateste situația materială;

Conform anunțului, dosarele pot fi transmite fie electronic, la adresa cancelaria@acad.ro sau georgeta.stanciu@acad.ro, fie prin poștă, la adresa Academia Română – Direcția Cancelarie, Programul „Academia Română în dialog cu tinerii”, Calea Victoriei, București, sector 1, cod 010071.

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like