ANALIZĂ Criteriile de acordare a gradației de merit 2020: Sunt punctate suplimentar rezultatele la olimpiade, participarea la comisii și simpozioane; depunctate rezultatele cu elevii dezavantajați sau crearea de resurse e-learning – proiect

28.136 de vizualizări
Modificările pentru Bacalaureat -Când au loc detașarea la cerere și detașarea în interesul învățământului
Foto: Moose Photos – Pexels.com
Criteriile de acordare a gradației de merit în Sesiunea 2020 se modifică, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. Comparativ cu criteriile din sesiunea 2019, sunt punctate mai puțin rezultatele pe care cadrele didactice le-au avut cu elevii din categoriile dezavantajate, iar rezultatele obținute la olimpiadele școlare primesc un punctaj dublu. În același proiect sunt scăderi mari de punctaje față de sesiunea 2019 pentru profesorii care participă la crearea de resurse educaționale e-learning, în timp ce cresc punctajele pentru cei care participă la simpozioane.

Prin gradația de merit profesorii, învățătorii și educatorii primesc 25% majorare de salariu timp de 5 ani. Miza acestei bonificații este extrem de mare. Gradația de merit se acordă pentru 16% din numarul de norme didactice la fiecare disciplină existente într-un judet, iar „câștigătorii” se aleg prin concurs anual de dosare. Acordarea gradației de merit se face prin participarea profesorilor la un concurs, în fapt o analiză a dosarelor cu un volum de documente foarte mare pe care aceștia trebuie să le depună. În metodologie există o fișă prin care profesorul își face autoevaluarea, iar pe aceeași fișă este evaluat de evaluator (inspectorat) pe baza documentelor depuse la dosar. Fișa acordă puncte profesorului, în funcție de activitățile avute.

Pentru comparație am folosit Criteriile de acordare a gadației de merit din sesiunea 2019 și proiectul privind Criteriile de acordare a gradației de merit din sesiunea 2020.

Iată cele mai importante modificări ale criteriilor de acordare a gradației de merit din proiectul pentru 2020 față de criteriile din 2019 pentru profesorii de gimnaziu și liceu:
 • Criteriul 1 a) privind Rezultatele deosebite obţinute în pregătirea elevilor, aici fiind incluse și rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 12 puncte
 • Criteriul 1 b) privind Rezultatele deosebite obţinute în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate (elevi cu cerinţe educaţionale speciale din învățământul special, integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din comunităţi sărace, comunităţi izolate, părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 5 puncte
 • Criteriul 1 d) privind Performanţele dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 12 puncte

Crește punctajul general pentru Criteriul 2: Performanţe deosebite în inovarea didactică/ management educațional

  • 2019 – 36 puncte
  • 2020 – 40 puncte

Cele mai importante modificări pentru punctajele de la Criteriul 2 sunt:

 • Criteriul 1 b) privind Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de M.E.C., articole în reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN scade ca punctaj în proiect:
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 7 puncte
 • Criteriul 2 c) privind Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de M.E.N. scade dramatic în punctajul din proiectul criteriilor de acordare a gradației:
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 2 puncte
 • Criteriul 2 e) privind Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie și în alte comisii câștigă puncte importante față de anul trecut
  • 2019 – 2 puncte
  • 2020 – 7 puncte
 • Criteriul 2 f) prevede creșterea față de 2019 a punctajului acordat dacă profesorul a fost Metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic.
  • 2019 – 1 punct
  • 2020 – 6 puncte
 • Criteriul 2 h) este și el punctat suplimentar. Acesta prevede Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional.
  • 2019 – 1 punct
  • 2020 – 6 puncte

Criteriul cu numărul 4 își dublează punctajul pentru toate cele trei subpuncte în proiectul din 2020 față de normele din 2019. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională are următoarele punctaje:

 • Criteriul 4 a) care prevede participarea profesorului la Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă
  • 2019 – 2 puncte
  • 2020 – 4 puncte
 • Criteriul 4 b) privind Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ
  • 2019 – 2 puncte
  • 2020 – 4 puncte
 • Criteriul 4 c) privind Participarea şi implicarea în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/ instituţie/ local/ judeţean/ naţional, precum şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale
  • 2019 – 1 punct
  • 2020 – 2 puncte
Care sunt cele mai importante modificări ale criteriilor de acordare a gradației de merit din proiectul pentru 2020 față de criteriile din 2019 pentru educatori și învățători:

Pentru educatori și învățători situația este modificată în privința punctajului pentru rezultatele de la oplimpiade, care în 2019 erau punctate cu 5 puncte și care în proiectul 2020 sunt punctate cu 7 puncte. Criteriul 1 a) privind Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, au punctaj de 16 puncte în proiectul 2020, față de 14 puncte în cel din 2019.

Criteriul 2, cel privitor la Performanţele deosebite în inovarea didactică/ management educațional scade dramatic punctajul pentru subpunctele:

 • b) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de M.E.N., articole în reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 7 puncte
 • c) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de M.E.N.
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 2 puncte

În schimbe crește de la 2 puncte în 2019 la 7 puncte în 2020 prezența profesorului la Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii de sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI și situații de urgență, activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante. Crește și aici de la 1 punct la 6 puncte calitatea de profesor metodist, și tot de la 1 punct la 6 crește în cazul participării la simpozioane.

Pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământ fișa de evaluare devine comună, nu mai este o fișă separată ca în anii trecuți, pe niveluri de educație. Este vorba despre directorii școlilor, directorii adjuncți, inspectorii școlari. Iată cele mai importante modificări din proiectul 2020 față de metodologia din 2019:

 • Criteriul 1 c) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel judeţean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior de profil sau organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniu) şi/sau promovate de M.E.C. la nivel naţional, prin scrisorile metodice, respectiv în activitatea de consiliere psihopedagogică/de intervenție logopedică a unor metode, procedee şi tehnici inovative.
  • 2019 – 1 punct
  • 2020 – 5 puncte
 • Criteriul 1 e) Rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate
  • 2019 – 10 puncte
  • 2020 – 5 puncte

Dispare punctajul (1 punct) pentru Managementul activității didactice, prezent în criterii până în 2019.

 • Criteriul 1 g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/alternative educaţionale şi/sau în implementarea programelor sociale (de exemplu, rechizite şcolare, tichet social, masă caldă, programul pentru şcoli etc)
  • 2019 – 1 punct
  • 2020 – 4 puncte
 • Criteriul 1 h) care prevede Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (în domenii precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie remedială -inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului “Şcoala după şcoală”
  • 2019 – 2 puncte
  • 2020 – 7 puncte

Există modificări importante și la celelalte criterii. Puteți vedea aceste modificări consultând documentele oficiale:

FOTO: Photo by Moose Photos from Pexels


5 comments
 1. Gradația de merit este o modalitate perfidă prin care nu sunt remunerați mulți dintre cei care muncesc suplimentar. Mă refer aici doar la principiu, nu la goana penibilă după “dovezi”.

 2. Gradația de merit este o modalitate perfidă de a nu-i remunera pe foarte mulți profesori care au muncit suplimentar. Poți avea rezultate performante la un criteriu, dar la altul să nu excelezi. Ai muncit degeaba, nu te alegi cu nimic; a fost altul mai eficient. M-am referit aici doar la principiu, nu la ticsirea bibliorafturilor cu hârtii adunate într-o penibilă disperare.

 3. Grija principală a unor profesori este să ceară copiilor diplomele de la olimpiade și concursuri chiar dacă știu că nu au contribuit cu nimic la rezultatele copiilor. Orele de la clasă sunt insuficiente pentru a avea rezultate la olimpiade. Dacă nu fac la școală pregătire suplimentară pentru olimpiadă măcar să le recomande culegeri sau alte materiale.
  Dacă nu se renunță la gradația de merit (ceea ce ar fi foarte bine) măcar să se elimine criteriul cu olimpiade și concursuri.
  Ce am scris mai sus este din experienta personală cu profesori de la școală bine cotată.

 4. Salariile profesorilor ar trebui sa crească. Acest sport de 25% din salariu ajunge în buzunarul celor care aleargă doar după hârtii. Au uitat de elevi. Alearga doar cu câțiva elevi, care fac meditații și cu alti profesori, ca sa mai obțină hârtii. Inspectoratele zac de hârtii fără valoare Nu este nici o interdicție pentru pilele care nu au vreo întrerupere la acest spor. Mare păcat pentru profesorii care nu ia vreodată gradația pe meritul lor din cauza acestor putregaiul! Desființați aceasta rușine națională. Trimiteți profesorii la locul lor! Lăsați bibliorafturile! Ganditi-Va și la natură!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorii care nu au primit încă banii pentru lucrările corectate la examene vor fi plătiți după sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2023, spune secretarul de stat Sorin Ion din Ministerul Educației: Unele județe așteaptă să facă plata la pachet

Profesorii care nu au primit până acum banii pentru corectarea lucrărilor corectate la examenele naționale, inclusiv pentru echivalarea probelor de competențe de la Bacalaureat cu mediile din liceu, ar putea…
Vezi articolul