Modificări la Titularizare: Fișa de înscriere, publicată de inspectorate. Cererea de înscriere, schimbată în ultima zi cu o cerere din 25 iunie. Documentele depuse online au condiție de rezoluție minimă

15.784 de vizualizări
Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com
Modificări la Titularizare în ultimul moment. Inspectoratele școlare județene au aufișat Fișa de înscriere la Titularizare, după ce Edupedu.ro a scris în această dimineață că acest document central al dosarului lipsește, nefiind încă publicat. Atât fișa cât și cererea de înscriere ar fi fost aprobate pe 25 iunie, potrivit antetului documentelor, în condițiile în care abia pe 2 iulie a apărut legea care permite organizarea Titularizării. Noua cerere prevede condiții diferite de alcătuire a dosarului pentru cei care au mai participat la Titularizare în ultimii 3 ani.

Fișa de înscriere pentru Titularizare cuprinde toate informațiile care vor fi apoi în aplicația candidatului. Documentul nu fusese publicat în dimineața zilei de 8 iulie, în condițiile în care pe 9 iulie încep înscrierile.

Modificări la Titularizare

În jurul prânzului inspectoratele au pus acest document pe site, acesta apare ca fiind anexă la o notă din 25 iunie 2020 – pe 25 iunie nu exista încă un calendar aprobat pentru Titularizare și nici perspectiva organizării acestui examen, când abia pe 2 iulie președintele a promulgat Legea care permite organizarea concursului de angajare în învățământ.

În interiorul fișei, sub data anexei scrie: „particip la concursul din 29 iulie 2020”, în condițiile în care pe 25.06 nu se cunoștea data concursului, în condițiile în care abia săptămâna trecută a fost stabilită data probei scrise.

De asemenea, deși până azi, 8 iulie, inspectoratele au publicat un anumit model de cerere de înscriere, azi la prânz, cu 20 de ore înaintea începerii înscrierilor, a fost publicat acest nou model de cerere de înscriere la Titularizare.

Și la această nouă cerere apare în antetul documentului că ar fi anexă la o notă din 25.06.2020.

Diferența între această nouă cerere de concurs și cea publicată până azi pe site-urile inspectoratelor este că prevede un set diferit de documente pentru candidații care au participat în ultimii 3 ani la Titularizare.

O altă noutate din cererea de înscriere este adăugarea cuvântului „transmit”, lângă „depun”, subliniind astfel că cererile și documentele pot fi transmise și online.

În plus, în situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi, se arată în cererea de înscriere nouă. Această condiție privind rezoluția documentului trimis este în premieră inclusă în condiții.

Ce înseamnă o rezoluție minimă de 150 dpi

Unitatea de măsură dpi (dot per inch) înseamnă că un document A4 ar trebui să aibă o dimensiune scanată de 1240×1754 de pixeli, adică 2,17 Mpx, adică 6,22 MB.

Iată ce documente trebuie să depună candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de:

 1. Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
 2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 3. Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul);
 4. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 5. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 6. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat întro funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale***
 9. Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală***

*Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2017 – 31.08.2020 (dacă este cazul).

**) Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate, obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Notă: În situaţia în care au apărut modificări faţă de documentele depuse la dosar în anii anteriori, candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip, documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori:

 1. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
 2. Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar;
 3. Copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic;
 4. Copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul).

Pentru cecelalte cadre didactice sau pentru absolvenții din promoția 2020, lista de documente în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2019-2020 sau scanate color, după actele originale**:

 1. Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
 2. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
 3. Absolvenţii promoţiei 2020 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 4. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 5. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 6. Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 7. Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 8. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 9. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 10. Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 14. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 15. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale***
 16. Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală***
 17. Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 (dacă este cazul).

**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia. În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi.

***) Dacă Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală și Cazierul judiciar nu pot fi prezentate la dosar, din motive obiective, acestea vor fi prezentate, obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


4 comments
 1. La ce trebuie revisal original…si tu dai examen2020-2021 an scolar!! Este concurs ce rol are!! Oare nu conteaza nota in baza careia mananci ori nu paine!!Sactionari disciplinare oare este echitabil …ganditi pt.cei ce vin….!!si daca asi avea…ce??unde scrie ca nu pot da ex.din aceasta cauza!?
  Sunt cerute toate prostiile,prof.imorali ne numim!!!si mai este si pademie!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ULTIMA ORĂ Modele de subiecte pentru Definitivat 2024, publicate de Ministerul Educației – descarcă documentele pentru peste 100 discipline școlare / Proba scrisă are loc pe 24 iulie 2024

Modelele de subiecte pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024, pentru profesorii de gimnaziu și liceu, au fost publicate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici în Evaluare.…
Vezi articolul

Material susținut de Samsung Electronics Romania

VIDEO Tehnologia oferă elevilor o experiență care nu este acoperită de cărți / Directorul Colegiului Național Ferdinand I din Bacău: Elevii trebuie orientați spre ceea ce este eficient în dezvoltarea lor

Dotarea școlilor din România cu tehnologie modernă și prietenoasă pentru elevi și pentru profesori este o necesitate, mai ales că în școală elevii se pregătesc pentru a fi adaptați la…
Vezi articolul

UPDATE Rezultatele finale de la Definitivat 2023 au fost afișate astăzi. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar

UPDATE: Rezultatele finale au fost publicate. Vezi notele pe județe Rezultatele finale de la Definitivat 2023 vor fi afișate marți, 1 august, de Ministerul Educației, conform calendarului oficial. Profesorii nemulțumiți de note au…
Vezi articolul