Apel de 120 de milioane de euro pentru înființarea de creșe și grădinițe în regiunile mai puțin dezvoltate din România. Consiliile județene pot să aplice pentru finanțare până pe 10 septembrie 2024

489 de vizualizări
Foto: © Oksun70 | Dreamstime.com
Consiliile județene, în parteneriat cu inspectoratelor școlare județene, pot solicita finanțare pentru înființarea/extinderea serviciilor de educație timpurie (creșe, grădinițe, servicii complementare) până pe 10 septembrie 2024, în cadrul apelului „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”, lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Educației.

Serviciile nou înființate beneficiază de personal de la Ministerul Educației, prin asigurarea costului standard, conform Ghidului solicitantului.

Bugetul total alocat este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru) și este de 120.000.000 de euro.

Prin acest apel apel va fi finanțat un proiect la nivelul fiecărui județ. 

 • Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro.
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 7.814.851,40 euro.
 • Valoarea eligibilă a proiectelor va fi dimensionată în funcție de valoarea grupului țintă aferentă indicatorului EECO06+07 având ca reper suma de 3.117,21 euro/copil

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 40 de luni.

Proiectele care vor viza regiunea dezvoltata București-Ilfov vor fi declarate neeligibile, potrivit Ghidului solicitantului. 

Cererile de finanțare pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 11 iunie 2024 – 10 septembrie 2024.

Cine poate depune proiecte?

Proiectele pot fi depuse de Consiliile județene în parteneriat cu:

 • Inspectoratul Școlar Județean (obligatoriu);
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Unități de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);
 • Furnizori privați de educație timpurie, inclusiv organizații neguvernamentale.

Este obligatoriu ca Inspectoratul Școlar Județean să participe la implementarea proiectului în calitate de partener.

Serviciile înființate de unități de învățământ acreditate private, furnizori privați de educație timpurie, organizații neguvernamentale trebuie să îndeplinească cumulativ următoare 2 condiții:
1) să ofere gratuit servicii de educație timpurie pe perioada implementării proiectului;
2) să respecte ca proporție din grupul țintă procentul de 70% care să fie alcătuit din copii din grupuri vulnerabile, inclusiv în perioada de sustenabilitate a proiectului.”

Activități eligibile

„Activitățile enumerate în continuare se vor regăsi în mod integrat în cererea de finanțare, abordarea integrată a măsurilor fiind o condiție de eligibilitate a proiectului:

1. Crearea cel puțin a unui serviciu standard/ complementar de educație, îngrijire și supraveghere, a copiilor de 3 luni- 6 ani (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • desfășurarea unui studiu/analize de nevoi pentru fundamentarea înființării/ extinderii serviciilor de educație timpurie la nivel județean;
 • vizite de studiu la autorități publice locale/ în unități de educație timpurie din țară și străinătate;
 • activități de facilitare comunitară și/sau consultare publică în vederea stabilirii unor obiective județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie;
 • elaborarea unei strategii județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie la nivel județean pentru asigurarea participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri dezavantajate;
 • diseminarea obiectivelor și activităților stabilite prin strategiile județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie în rândul tuturor celor interesați;
 • înființarea/extinderea unui serviciu de educație timpurie standard/complementare (creșă, grădiniță, servicii complementare);
 • formarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ din serviciile nou înființate de educație timpurie standard/complementare;
 • studii de impact/evaluarea progresului în îndeplinirea obiectivelor și activităților stabilite prin strategiile județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie.

2. Furnizarea serviciilor integrate de educație, îngrijire și supraveghere în cadrul serviciilor standard (creșe/grădinițe) sau complementare de educație timpurie înființate/extinse (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • activități de informare, consiliere și sprijin al părinților/reprezentanților legali/tutorilor privind nevoile de dezvoltare ale copiilor (nutriție, siguranță, igienă, îngrijire, sănătate, educație); activități de conștientizare a părinților/ reprezentanților legali/tutorilor privind importanța educației timpurii, inclusiv vizite la domiciliu și evenimente de tip „Ziua porților deschise”; activități specifice de sprijin al părinților minori (subvenții, consiliere juridică, sprijin pentru îngrijirea copiilor etc.);
 • activități de învățare organizate în acord cu curriculum național pentru educație timpurie (jocuri și activități liber-alese, rutine și tranziții, activități tematice – nivel antepreșcolar și activități pe domenii experiențiale – nivel preșcolar);
 • activități de evaluare și observare a progresului în dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor;
 • dotarea și amenajarea spațiilor interioare cu mobilier adecvat copiilor de 3 luni-3 ani respectiv 3-6 ani (ex. pătuțuri pentru copii, lenjerii de pat, mese și scaune pentru copii, saltele pentru odihnă, dulapuri tip vestiar, rafturi pentru centre de activitate, mobilier și veselă pentru servirea mesei, mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea scutecelor etc.);
 • asigurarea materialelor educaționale potrivite copiilor de 3 luni – 6 ani (ex. jocuri educative, cărți de colorat, cărți de povești, caiete de lucru, plastilină, acuarele, saltea senzorială, tavă cu nisip kinetic, seturi litere și cifre de diferite dimensiuni și texturi, șabloane, litere, cifre și forme geometrice, jetoane cu imagini, jocuri pentru dezvoltarea psihomotorie, jocuri pentru stimularea limbajului, matematică, relaționare, puzzle-uri, materiale didactice de tip jocuri de manipulare si dexteritate; jocuri și jucării, de asociere și observare, de grup şi colaborare; jocuri motrice interior/exterior; cărţi adaptate antepreșcolarilor/ preșcolarilor etc.);
 • amenajarea centrelor de activitate (biblioteca, joc de rol, construcții, nisip și apă, artă, știință);
 • dotarea și amenajarea spațiilor exterioare într-un mod adecvat copiilor de 3 luni-3 ani respectiv 3-6 ani (kituri/trasee/seturi pentru dezvoltarea psihomotorie, balansoar, trambulina, leagăn, triciclete/biciclete, tobogan, spaliere, nisipar, umbrare, pietre senzoriale, tunel, popice, mingi, cercuri etc.);
 • asigurarea condițiilor de siguranță și securitate a mediului fizic (truse de prim ajutor, extinctor, camere de luat vederi etc.);
 • servicii de masă;
 • activități extracurriculare și/sau extrașcolare, inclusiv excursii, tabere, vizite la muzee, vizionarea unor spectacole de teatru cu păpuși, tabere etc.;
 • organizarea programelor „Școala Altfel” și/sau „Săptămâna verde” respectiv a programului național pentru preșcolari „Ateliere de vară”.

3. Activități pentru stimularea participării la educația timpurie a copiilor cu statut socio- economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți și/sau alte categorii vulnerabile respectiv prevenirea abandonului (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • identificarea copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară în risc de a nu participa la educația timpurie;
 • programe de informare, de consiliere, de sprijin respectiv de consultare și implicare în decizii a părinților/ reprezentanților legali/ tutorilor copiilor de 3 luni-6 ani cu statut socio-economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți etc.;
 • campanii de informare/ mese rotunde/ ateliere/ alte activități pentru susținerea tranziției de acasă la creșă/ grădiniță;
 • servicii de evaluare și terapie logopedică, consiliere și sprijin psihopedagogic pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
 • asigurarea echipamentelor, tehnologii asistive și altor resurse necesare mediu fizic, comunicațional, informațional, digital accesibil și favorabil copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • înființarea și dotarea de camere resursă în unitățile de educație timpurie pentru suport educațional și psihopedagogic în mod corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/sau alte terapii specifice;
 • asigurarea personalului specializat necesar incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în creșe și/sau grădinițe (infirmiere, interpreți, facilitator/shadow etc.);
 • susținerea copiilor din categorii vulnerabile, inclusiv roma, cu vouchere pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, mobilier specifice vârstei, transport, tehnologie asistivă;
 • personal de suport (ex. mediatori școlari) și/sau măsuri pentru asigurarea comunicării cu părinții și/sau copiii a căror limbă maternă este alta decât româna; activități dedicate învățării limbii române pentru copiii a căror limbă maternă este alta decât româna;
 • activități de studiu a limbii materne respectiv a istoriei, tradițiilor și culturii minorității căreia îi aparțin antepreșcolarii/preșcolarii;
 • activități școlare/extrașcolare/extracurriculare care recunosc și reflectă diversitatea etnică, lingvistică, religioasă a copiilor, părinților/reprezentanților legali și comunității locale;
 • campanii, mese rotunde, ateliere și alte activități de combatere a discriminării, excluziunii, stereotipurilor și stigmatizării copiilor cu statut socio-economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți și alte categorii vulnerabile; activități de desegregare;
 • întâlniri și ateliere de lucru a personalului unităților de educație timpurie cu reprezentanții direcției de sănătate publică respectiv a serviciilor publice de asistență socială în vederea asigurării unei viziuni unitare cu privire la funcționarea serviciilor de educație timpurie incluzivă si de calitate si pentru remedierea la timp a unor eventuale disfuncții.”

Grup-țintă: copii de la 3 luni la 6 ani înscriși sau nu la creșă/grădiniță/servicii complementare, precum și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Valorile minime ale grupul țintă la nivel de proiect:

DOCUMENT Ghidul solicitantului pentru apelul „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”:

Foto: © Oksun70 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


2 comments
 1. “pot aplica”???

  Analfabeți funcționali, nu cunoașteți nici măcar limba română elementară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ore obligatorii pentru toți elevii și copiii de grădiniță, din acest semestru, introduse în curriculumul școlar ca activități de educație psiho-emoțională. Ministerul Educației a trimis școlilor fișe de lucru făcute de specialiștii Colegiului Psihologilor din România

Elevii și copiii de grădiniță vor fi implicați în activități obligatorii de educație psiho-emoțională, în semestrul al II-lea, după cum se arată într-un anunț al Inspectoratului Școlar Județean Mureș (ISJ…
Vezi articolul

Avertisment pentru părinții cu copii la grădinițe private, din partea Agenției care le acreditează: Se înregistrează continuu sesizări privind legalitatea. Informațiile pe care trebuie să le solicitați pentru siguranța și sănătatea copilului

Agenția din subordinea Ministerului Educației care evaluează grădinițele pentru acreditarea acestora a emis o atenționare pentru părinții care își duc copiii la grădinițe private. “Întrucât la ARACIP se înregistrează continuu…
Vezi articolul

Guvernul plătește 6,63 de lei pe săptămână pentru porțiile de fructe/lapte și corn ale unui singur elev, cu aproape un leu mai mult decât anul trecut / Prin lege, produsele de panificație pot nici să nu fie distribuite dacă atribuirea contractului nu a fost finalizată

Pentru anul școlar 2022-2023 s-au alocat cu 62 de milioane de lei mai mult pentru “Programul pentru școli al României”, adică în total, suma de 563 de milioane de lei,…
Vezi articolul