Aproape 100 de locuri cerute de SRI în universități în domeniul tehnic, cele mai multe la Politehnica București, pentru anul universitar 2023-2024  – Lista 

20.210 vizualizări
Foto: Freepik.com
Serviciul Român de Informații (SRI) solicită 96 de locuri în universități, în domeniul tehnic, pentru anul universitar 2023-2024, dintre care 48 de locuri la Universitatea Politehnica din Bucureşti, potrivit ofertei publice de școlarizare a Serviciului Român de Informații prin studii universitare de licență organizate de instituții civile de învățământ superior. Locurile urmează să fie aprobate de Ministerul Educației. În instituţiile militare de învăţământ superior sunt solicitate 63 de locuri.

Elevii aflaţi în clasa a XII-a şi absolvenţii cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, pot opta să urmeze, pe locurile alocate Serviciului Român de Informaţii, studii universitare de licenţă sau postliceale în instituţii civile de învăţământ superior (Universitatea Politehnică din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi) și în instituţii militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale (Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Braşov şi şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri), potrivit site-ului SRI.

Locuri solicitate de SRI pentru anul universitar 2023-2024

„Academia de Studii Economice din Bucureşti – 7 locuri

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Specializare licenţă:

 • Cibernetică economică – 4 locuri
 • Informatică economică – 3 locuri.

Universitatea din Bucureşti – 14 locuri

Facultatea de Matematică şi Informatică, Domenii de licenţă:

 • Informatică – 7 locuri;
 • Calculatoare şi tehnologia informaţiei – 5 locuri.

Facultatea de Chimie, Domenii de licenţă:

 • Chimie – 2 locuri.

Universitatea Politehnică din Bucureşti – 48 de locuri

Facultatea de Energetică, Specializări licenţă:

 • Ingineria sistemelor electroenergetice – 2 locuri;

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Specializări licenţă:

 • Calculatoare – 4 locuri;
 • Tehnologia informaţiei – 6 locuri;

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Specializări licenţă:

 • Electronică aplicată – 4 locuri;
 • Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii – 6 locuri;
 • Reţele şi software de telecomunicaţii – 8 locuri;
 • Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii – 1 loc;
 • Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii – 3 locuri;

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică Specializări licenţă:

 • Mecanică fină şi nanotehnologii – 2 locuri;
 • Mecatronică – 2 locuri;
 • Optometrie – 1 loc;

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Specializări licenţă:

 • Robotică – 3 locuri;
 • Tehnologia construcţiilor de maşini – 1 loc;

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Specializări licenţă:

 • Ingineria procesării materialelor – 2 locuri;

Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii, Specializări licenţă:

 • Inginerie chimică – 2 locuri;

Facultatea de Ştiinţe Aplicate Specializări licenţă:

 • Matematică şi informatică aplicată în inginerie – 1 loc.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – 4 locuri 

Facultatea de Matematică şi Informatică, Program de licenţă:

 • Informatică – 4 locuri.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 6 locuri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Program de licenţă:

 • Electronică Aplicată – 2 locuri;
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii – 3 locuri;

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Program de licenţă:

 • Calculatoare – 1 loc.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa – 4 locuri 

Facultatea de Matematică şi Informatică Specializări licenţă:

 • Informatică – 2 locuri;
 • Matematică-informatică –  2 locuri.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – 6 locuri 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Program de licenţă:

 • Electronică aplicată – 1 loc;
 • Tehnologii şi sisteme de telecomunicații – 3 locuri;

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Program de licenţă:

 • Calculatoare – 2 locuri.

Universitatea Politehnica din Timişoara – 7 locuri

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Specializări licenţă:

 • Calculatoare – 1 loc;
 • Informatică – 1 loc;
 • Automatică şi Informatică Aplicată – 2 locuri;

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Specializări licenţă:

 • Electronică aplicată – 1 loc;
 • Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii – 2 locuri”.

Termenul de înscriere este 1 martie 2023 pentru învăţământ de zi, cu frecvenţă. Obiectivul este formarea de ofiţeri care vor fi încadraţi după absolvire în unităţile SRI, potrivit ofertei de școlarizare a SRI.

„Probe eliminatorii:

 • interviuri de selecţie;
 • evaluare psihologică preliminară;
 • evaluare psihologică complexă;
 • examinare medicală.

Candidaţii vor susţine aceste probe în unităţi specializate ale Serviciului Român de Informaţii şi vor putea participa la concursul de admitere pentru locurile solicitate de SRI doar dacă promovează toate etapele de selecţie.

De asemenea, pentru a participa la concursul de admitere pe locurile alocate SRI, candidaţii trebuie să facă dovada că au obţinut la evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională un nivel egal sau superior nivelului B1. Procesul de selecţie are loc anterior concursului de admitere. Probele de concurs sunt precizate pe site-urile instituţiilor organizatoare ale concursurilor de admitere

Înscrierea: candidaţii interesaţi se vor înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea unui CV la adresa hr.tehnic@sri.ro (cu titlul Licentă zona tehnică – Nume şi prenume) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI”, se precizează în document.

Condiţii de înscriere 

Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă în cadrul instituţiilor civile de învăţământ superior, pe locurile SRI, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii, conform documentului:

 • „au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2023;
 • sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);
 • au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiuni şi nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste calităţi;
 • nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii, culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de reglementările specific statutului de cadru militar;
 • acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informaţii secrete de stat.
 • după finalizarea programului de studii universitare de licenţă, acceptă încadrarea ca ofiţer în SRI (cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut) şi au disponibilitatea de a fi repartizaţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor Serviciului”.

Statutul studenţilor

„Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi “Admis” pe locurile alocate Serviciului Român de Informaţii vor fi înmatriculaţi la instituţia civilă de învăţământ superior şi luaţi în evidenţa de Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din cadrul SRI, cu statut de student militar.

Pe perioada deţinerii statutului de student militar, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” asigură pregătirea militară şi acordă drepturile de personal aferente acestui statut.

Studenţii militari înmatriculaţi de instituţiile civile de învăţământ superior în beneficiul Serviciului Român de Informaţii, încheie un contract de şcolarizare cu Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” pe componenta de pregătire militară şi un angajament cu Serviciul Român de Informaţii privind perioada de timp pentru care au obligaţia de a activa în cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la finalizarea studiilor universitare de licenţă”, potrivit documentului.

Oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații prin studii universitare de licenţă şi studii postliceale organizate de instituţii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale – anul 2023 cuprinde 63 de locuri


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ligia Deca, ministrul Educației: Scopul profesorului nu poate fi doar să termine programa. Scopul ar trebui să fie ca fiecare copil să aibă competențele pe care le presupune parcurgerea disciplinei respective în fiecare an

Ligia Deca critică profesorii care se concentrează doar pe terminarea programei și susține că aceștia trebuie să se concentreze pe competențele copiilor din parcurgerea programei respective – „acolo trebuie să…
Vezi articolul

Ligia Deca, despre acuzațiile că un examen în plus de admitere la liceu ar încuraja și mai mult meditațiile: Nu facem altceva decât să reușim să testăm potrivirea mai bună a candidaților cu profilul pe care ei și-l doresc

Ministrul Educației, Ligia Deca, a precizat că motivul pentru care a propus în proiectul legii Educației posibilitatea ca elevii să dea și examen de admitere la intrarea la liceu, pe…
Vezi articolul