BAC 2024 Competențe la Limba germană modernă. Proba explicată de profesoara Octavia Popescu și sfaturi pentru candidați: Încurajez toți elevii să învețe cel puțin două limbi străine, oricare ar fi acestea

1.945 de vizualizări
Sfaturi Competențe Germană BAC / Foto: Octavia Popescu – colaj Edupedu.ro
Un ghid de prezentare a probei de evaluare a competențelor lingvistice la limba germană modernă pentru candidații la examenul de Bacalaureat 2024 a fost realizat pentru Edupedu.ro de profesoara Octavia Popescu. Candidații sunt sfătuiți ca la proba orală să se folosească de cuvinte cheie de pe ciornă și să vorbească tare și clar.

Cât despre itemii de la proba de înțelegere a textului, „nicio variantă de răspuns nu trebuie lăsată necompletată: în caz de nesiguranță, se recitesc textul și cerințele și se verifică fiecare variantă de răspuns în comparație cu textul primit”, spune profesoara de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București.

Când sunt probele de competențe lingvistice. Conform calendarului de Bacalaureat 2024, evaluarea competențelor lingvistice (proba C) are loc pe 25 – 27 iunie 2024. În aceleași zile se desfășoară și Evaluarea Națională la clasa a VIII-a.

Citește și:

Redăm indicațiile profesoarei integral mai jos:

„În zilele noastre, engleza este un „must have”, oricare a doua limbă străină este un „plus”. În acest context, încurajez toți elevii să învețe cel puțin două limbi străine, oricare ar fi acestea. Din punctul meu de vedere, până la finalul clasei a XI-a ar trebui să aibă fiecare câte un certificat de competență lingvistică pentru minimum două limbi străine. Dacă acest lucru nu este posibil, exista soluția salvatoare de la Bacalaureat în urma căreia se poate obține un certificat lingvistic. Acesta este obligatoriu însă, la finalul clasei a XII-a, dacă nu există deja un alt certificat obținut.

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de liceu, toate profilurile şi specializările, au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la limba germană modernă în cadrul Probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Această probă se susţine în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:

a. proba de înţelegere a unui text audiat – Hörverstehen

b. proba scrisă – Schriftliche Prüfung

c. proba orală – Mündliche Prüfung

Categoriile menţionate corespund nivelurilor de competenţă A2, B1 și B2 prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECRL).

În cadrul probelor orale, scrise şi de înţelegere a unui text audiat se evaluează nivelul de cunoaştere a limbii germane ca limbă modernă, modul de utilizare a acesteia în comunicare. Acest lucru presupune evaluarea competenţelor lingvistice şi a conţinuturilor pe care candidatul şi le-a însuşit pe parcursul anilor de studiu, în conformitate cu programa şcolară.

Proba de înţelegere a unui text audiat – Hörverstehen – constă în două subiecte, la care candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidaţii vor demonstra următoarele competenţe:

  • înţelegerea sensului global al unui text;
  • identificarea informaţiilor semnificative dintr-un text;
  • rezolvarea de itemi care au drept scop acest lucru;

  În cazul ambelor subiecte, fiecare text audiat se va asculta de două ori. Primul subiect conține patru itemi de tipul richtig/ falsch (adevărat/ fals), fiecare răspuns corect fiind punctat cu 10 puncte. Al doilea subiect conține 6 itemi de tipul „alegeți răspunsul corect a/b/c, fiecare răspuns corect având 10 puncte. Totalul maxim este de 100 puncte.

  Recomand elevilor să citească cu foarte mare atenție și concentrare enunțurile, înainte să aibă prima audiție a textului. Fiecare text audiat se ascultă de două ori, astfel încât candidații au posibilitatea de a alege raspunsul corect și de a se și verifca. Elevilor le este atrasă atenția să aibă grijă și la bifarea raspunsului corect pe foaia de răspuns. Nimic din ceea ce bifează sau încercuiesc pe foaia de subiect nu se ia în calcul.

  Competența de comunicare scrisă – Schriftliche Prüfung

  A. Leseverstehen – înțelegerea textului citit

  Primul subiect are ca scop înţelegerea sensului global al unui text și conține 4 itemi obiectivi  cu variantă multiplă de răspuns și alegerea unicului raspuns corect – 4×10 p = 40 p;

  Al doilea subiect definește identificarea informaţiilor semnificative din text pe baza a 6 itemi de tipul a/b/c/: 6×10 p = 60 p

  Pentru ca proba de înțelegere de text – Leseverstehen – să fie una fără probleme, recomand candidaților să citească textele de cel puțin două ori, marcând cuvintele cheie – Stichwörter – iar apoi să citească cu foarte mare atenție itemii primiți. Alegerea variantei corecte trebuie să fie realizată în urma corelării dintre text și răspuns, elevii bazându-se că informația se regăsește în text ca atare, prin sinonimie sau prin reformulare.

  Foarte mare atenție către negație, orice „kein/ keine” sau „nicht” schimbă întregul sens al răspunsului. Nicio variantă de răspuns nu trebuie lăsată necompletată: în caz de nesiguranță, se recitesc textul și cerințele și se verifică fiecare variantă de răspuns în comparație cu textul primit.

  Schriftliche Produktion – producerea de mesaje scrise – în urma carora candidatii vor demonstra următoarele competențe:

  • redarea informaţiilor unui text sub formă de rezumat;
  • comentarea unor aspecte din text;
  • exprimarea propriilor păreri în legătură cu ideile/conţinutul textului respectiv;
  • recunoaşterea şi utilizarea elementelor şi structurilor gramaticale studiate;
  • analizarea şi interpretarea unui aspect/ a unei idei din textul dat;
  • folosirea corectă a structurilor lexicale studiate;
  • descrierea unor locuri cunoscute/imaginare, activităţi;
  • descrierea/caracterizarea unei persoane; · relatarea unui eveniment/ a unui fapt divers/ a unei întâmplări/ a unei experienţe personale;
  • continuarea unui text, a unei idei;
  • alcătuirea un text pe baza unei teme date;
  • redactarea unui eseu;
  • comentarea unui subiect;
  • exprimarea şi/sau argumentarea unei păreri personale/ a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susţinut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociaţii şi comparaţ

  Discutăm de două subiecte de producere de mesaje text, la care conținutul, organizarea textului, corectitudinea gramaticală și vocabularul joacă rolurile esențiale.

  În vederea obținerii unui punctaj cât mai mare, elevii trebuie să țină cont de următoarele recomandări:

  Subiectul I:

  • Să scrie un text adecvat situației/tipului de text propus
  • Să respecte limita numărului de cuvinte indicat
  • Să scrie enunțuri simple pe tema propusă
  • Să explice pe scurt acțiunile prezente/ descrise
  • ⁠Să foloseasca structuri sintactice și forme gramaticale simple, fără a afecta sensul global al mesajului
  • Să folosească corect un repertoriu elementar de cuvinte și expresii adecvate temei propuse

  Subiectul II:

  • Să scrie un text adecvat situației/ tipului de text propus
  • Să respecte limita numărului de cuvinte indicat
  • Să argumenteze opiniile prezentate
  • Să utilizeze o gamă variată de conectori pentru a evidenția relațiile dintre ei
  • Să folosească corect paragrafele
  • ⁠Să folosească un vocabular variat și adecvat temei
  • Să folosească corect structurile gramaticale

  Competența de comunicare orală

  Pentru a evalua competenţa de comunicare orală, candidaţii vor fi solicitaţi să demonstreze capacitatea de exprimare orală în limba germană prin:

  • folosirea corectă şi adecvată a structurilor gramaticale şi lexicale studiate, pe tot parcursul comunicării orale;
  • rezolvarea unor itemi care au drept scop acest lucru;
  • realizarea unui discurs convingător, logic şi coerent pe o temă dată: – relatarea unui eveniment/a unui fapt divers/a unei întâmplări/ a unei experienţe personale; – prezentarea unui film/ a unei cărţi;
  • descrierea unui obiect, a unei persoane/ a unui personaj, a unei activităţi, a unor locuri cunoscute/imaginare;
  • exprimarea şi/sau argumentarea unei păreri personale/ a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susţinut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociaţii şi comparaţii cu texte cunoscute, situaţii şi experienţe personale sau experienţele altor persoane.
  • participarea activă la o conversaţie (interacţiune orală) în situaţia de examen, utilizând limba germană potrivit contextului comunicaţional.

  Subiectul este structurat în trei părți:

  • Prima parte constă în a formula un răspuns scurt, adecvat subiectului, pe o temă dată – exemplu: „Was ist deine Lieblingsaktivität? Sprechen Sie darüber”
  • A doua parte constă în povestirea/ descrierea/ expunerea cu precizie a unei serii de elemente distincte, legat de tema dată – exemplu: „Meinen Sie, dass die Zahl 13 Unglück bringt? Erzählen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung”
  • A treia parte dezvoltă o argumentare clară, susțindându-și punctele de verdere cu argumente și exemple pertinente – exemplu: „Online oder im Supermarkt einkaufen? Nennen Sie Vorteile und Nachteile. Begründen Sie dann Ihre Antwort”.

  Pentru a trece cu brio proba orală – Sprechen – candidații trebuie să fie stapâni pe ei, să vorbească tare și clar și nu în ultimul rând să își construiască coerent răspunsurile la sarcinile primite, exprimând răspunsuri relevante pentru temele date. Este foarte important ca elevii să nu citească de pe foaie răspunsurile, ci să răspundă liber cerințelor subiectelor. De foarte mare ajutor este să-și noteze pe ciornă cuvinte cheie – Stichwörter – de care să se folosească în alcătuirea raspunsurilor.

  La partea de argumentare, candidații trebuie să foloseasca conectori adecvați, fiind totodată atenți la corectitudinea structurii gramaticală a răspunsului lor, precum și a unui vocabular adecvat temei. Nu sunt de neglijat nici pronunția și intonația limbii germane. Nu în ultimul rând, absolvenții de liceu trebuie să mențină contactul vizual cu profesorii examinatori și să fie stăpâni pe ei.

  În cazul fiecarei probe, punctajul maxim este de 100 puncte și, în funcție de punctajul obținut, se acordă nivelul de competență lingvistică, astfel:

  A1: 0 -30 puncte

  A2: 31-60 puncte

  B1: 61-80 puncte

  B2: 81-100 puncte”.

  „Mult succes tuturor!”, le transmite profesoara candidaților.


  2 comments
  1. Limbile străine sunt cele mai importante și nu sunt asa greu de învățat dacă începi din clasa 0.Desi pentru unii și limba română este o limba străină.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  You May Also Like

  HARTĂ Tinerii de 15-29 de ani reprezentau 16,3% din populația Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2021. Ponderea lor va scădea la sub 15% până în 2050 / Regiunile care vor întineri și cele unde îmbătrânirea se va accentua

  La 1 ianuarie 2021, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani reprezentau 16,3% din populația totală a Uniunii Europene. Până în 2050, tinerii vor reprezenta 14,9% din populația…
  Vezi articolul

  Serie de evenimente susținută de APRIL

  Lapte și Carte 2024. Dezbatere regională, la Iași, despre viitorul programului de lapte în școli, miercuri, 20 martie

  Reprezentanți ai autorităților locale, județene și ai inspectoratelor școlare, directori de unități de învățământ, reprezentanți ai patronatului producătorilor și distribuitorilor de lapte, elevi, profesori, părinți – cu toții vor participa,…
  Vezi articolul

  Frica noastră este că elevii nu vor mai avea gratuitate la transport, spune Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța, după ce deputații au votat mai multe amendamente care pot duce la un blocaj în asigurarea navetei

  Amendamentele pentru gratuitatea elevilor la transport au fost votate în cadrul ședinței Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Propunerea de a înlocui decontul cu gratuitatea a venit din partea lui…
  Vezi articolul

  BREAKING Olimpicii români la fizică au cel mai bun rezultat pe țări la Olimpiada Europeană de Fizică 2023. Coordonatoarea lotului: Primii trei elevi sunt români și avem premii pentru cea mai bună lucrare teoretică, cea mai bună lucrare experimentală și cel mai mare rezultat per total din concurs. Nicio altă țară nu are aceste performanțe

  Echipa de elevi români „a avut cel mai bun rezultat din concurs la Olimpiada de Fizică a Uniunii Europene”, transmite, într-o postare pe Facebook, Ministerul Educației, marți. Cei cinci elevi…
  Vezi articolul