BAC 2024 Elevii de clasa a XII-a trebuie să dovedească că pot citi corect și cursiv pentru a obține calificativul mediu la proba orală de competențe în limba română / Ce trebuie să știe un elev pentru a primi calificativul avansat sau experimentat

47.109 vizualizări
Foto: © Adamgregor | Dreamstime.com
La proba orală de comunicare în limba română, elevii de clasa a XII-a trebuie să poată citi corect și cursiv, pentru a obține calificativul mediu, potrivit procedurii de desfășurare a probelor A și B, la examenul de Bacalaureat, obținută de Edupedu.ro. Singurele diferențe ale nivelului de competențe sunt legate de înțelegerea textului, nivelul de exprimare și adaptarea la situația de comunicare.

Elevii de clasa a XII-a trebuie să dovedească că pot citi corect și cursiv pentru a obține calificativul mediu la proba orală de competențe în limba română. Pentru a primi calificatul avansat sau experimentat în limba română trebuie să aibă câteva competențe în plus privind înțelegerea unui text.

Potrivit procedurii aprobate de Ministerul Educației, nu se admite schimbarea biletului de examen, iar în cazul în care candidații refuză să răspundă la întrebările formulate se consideră că nu au susținut proba de comunicare orală. (limba română sau maternă).

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A – are loc în perioada 17 – 19 iunie 2024, iar cea în limba maternă – proba B are loc în perioada 20 iunie 2024.

Potrivit procedurii privind modul de desfășurare a probelor orale de limba română și maternă, singurele diferențe privind nivelul de competențe sunt legate de înțelegerea textului, nivelul de exprimare și adaptarea la situația de comunicare. Astfel:

 • Un elev utilizator mediu citește corect și cursiv.
 • Utilizatorul avansat citește corect, cursiv și conștient și în plus, formulează clar și coerent ideile textului.
 • Un utilizator experimentat este elevul care citește corect, cursiv și expresiv. Sintetizează mesajul global al textului și explică aspectele implicite ale acestuia. La capitolul exprimare și argumentare, elevul va primi calificativul utilizator experimentat dacă susține și exprimă cu argumente un punct de vedere personal, demonstrând capacitate de persuasiune a interlocutorilor.

Competențe de evaluat identice pentru toate tipurile de utilizator:

 • Construiește un discurs clar, respectând parțial structura specifică tipului de text vizat prin cerință (descriptiv / informativ / narativ / argumentativ).
 • Își adaptează parțial discursul la interlocutori și la scopul comunicării
 • Își adaptează parțial comportamentul la contextul de examen, cu folosirea ezitantă a mijloacelor comunicării orale, (verbale, non verbale și paraverbale)
 • Utilizează corect limba literară, în situațiile de comunicare date
Din procedură:

Art. 2. În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) grila descriptorilor competentelor lingvistice de comunicare reprezintă cadrul de
evaluare a competentelor de receptare a mesajului
— în formă scrisă, având ca suport
diverse tipuri de texte în conformitate cu programa școlară — si de producere a mesajului oral sub forma diferitelor tipuri de discursuri — descriptiv, informativ, narativ, argumentativ —, cu valorificarea achizițiilor dobândite la disciplina limba si literatura română/limba si literatura maternă; grila descriptorilor competentelor lingvistice de comunicare (probele A si B) este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba
maternă
— denumit în continuare nivel de competență — reprezintă gradul de utilizare a limbii române/limbii materne, demonstrat de candidat în comunicarea orală, evaluat pe baza celor cinci competente, precizate în grila descriptorilor competentelor de comunicare; nivelurile de competenta lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator avansat si utilizator experimentat.

(1) Probele A si B sunt evaluate de câte doi profesori. Fiecare dintre cei doi profesori
examinatori notează în mod independent, pe baza grilei descriptorilor competentelor
lingvistice de comunicare, pe un borderou individual, nivelul corespunzător fiecăreia dintre
cele cinci competente de evaluat la care se situează candidatul, completând inclusiv rubrica
nivel de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă acordat
candidatului. (…)

(3) Imediat după sustinerea probei de către un candidat, profesorii examinatori stabilesc
nivelul de competență lingvistică al candidatului, pe baza nivelului înscris în borderourile
individuale, după cum urmează:
(i) În situatia în care cei doi profesori examinatori acordă acelasi nivel, acesta devine
nivelul de competență lingvistică.
(ii) În situatia în care cei doi profesori examinatori acordă niveluri diferite, nivelul de
competentd lingvistică se stabileste astfel:

Art. 6. Elaborarea si transmiterea biletelor de examen pentru Probele A si B sunt asigurate
de Centrul National de Politici și Evaluare în Educatie (CNPEE). Transmiterea biletelor de
examen se face în baza Manualului de proceduri privind organizarea și desfășurarea
procesului de transferpreluare a arhivelor de subiecte pentru examenul national de
bacalaureat — 2023, aprobat cu nr. 1558/26.04.2023, valabil si pentru examenul national de
bacalaureat — 2024.

Art. 7 Biletele de examen nu pot deveni publice, cu exceptia celor selectate de CNPEE în vederea publicării modelelor de subiecte, conform celor precizate în Metodologie.

Art. 4. — (1) Nu se admite schimbarea biletului de examen.

(2) În cazul în care candidatii refuză să răspundă la întrebările formulate se consideră că nu
au sustinut Proba A, respectiv Proba B.

Competențele orale pentru candidați cu deficiențe

Art. 5. — (1) Asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente se
realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei si ale Procedurii nr. 31816/25.10.2023
cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz și tulburări de neurodezvoltare care sustin examenele nationale:
evaluarea națională pentru absolventii clasei a VIII-a și examenul national de bacalaureat –
sesiunea 2024.

(2) La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română,
elevii cu dizabilități primesc un set aparte de bilete de examen.

(3) La Probele A si B elevii cu dizabilități pot beneficia, la cerere, de prelungirea cu 10 minute
a timpului necesar pentru pregătirea răspunsului, respectiv a timpului de susținere a
răspunsului.

Informații de context

Elevii de clasa a XII-a au terminat cursurile vineri, 7 iunie și tot pe 7 iunie e ultima zi de înscriere la BAC.

Înscrierea a început luni, 3 iunie. Elevii au avut de completat o cerere, de regulă cu ajutorul profesorilor diriginți, care le transmit apoi secretariatelor liceelor.

După înscrierea pentru sesiunea de vară din perioada 3 – 7 iunie 2024, urmează în perioada 17-27 iunie 2024 evaluarea competențelor. Probele scrise BAC 2024 se desfășoară între 1 și 5 iulie. Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 8 iulie.

 • În premieră, sau cel puțin pentru prima dată în istoria recentă, absolvenții de liceu au o zi liberă între proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie (pe 2 iulie), și proba la alegere în funcție de profil (pe 4 iulie), la sesiunea de vară.

Certificatele care pot fi echivalate cu probele de competențe lingvistice la examenul de Bacalaureat 2024 au fost publicate în Monitorul Oficial pe 5 septembrie.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024, Sesiunea iunie – iulie 2024:

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2024

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

 • 8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor

30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Foto: © Adamgregor | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Au mai rămas 5 zile până la terminarea cursurilor pentru clasa a XII-a / Înscrierile pentru Bacalaureat 2024 încep luni, 3 iunie – model de cerere și calendarul examenului

7 comments
 1. ” Elevii de clasa a XII-a trebuie să dovedească că pot citi corect și cursiv pentru a obține calificativul mediu”

  PE BUNE???? Credeam că a citi cursiv și corect trebuie să dovedești (cuiva) pentru a trece in clasa a III a, nu ca să iei ditamai BAC-ul. De tot râsul (curcilor)

 2. Distorsionarea adevărului.

  Ne prefacem, dăm importanță unor activități cronofage, inutile care sunt doar un curat ,,meșteșug de tâmpenie”

  Ne tot învârtim pompos cu definiții alambicate când realitatea e simplă
  EN 2, EN 4 si EN 6 NU AU nicio valoare pedagogică iar ,, incompetențele ” de la BAC nu au absolut nicio miză, pici doar dacă ești absent sau culmea prostiei dacă încerci să copiezi.

  In rest, se va discuta din nou la anul inutil. Eventual cu un alt fost secretar de stat devenit între timp mare analist si specialist in educație.

 3. Cat de jos a ajuns stacheta incat sa se evalueze un elev daca stie sa citeasca. Nu ne miram, ca si evaluatorii au note foarte mici la evaluarile domniilor lor. Sistemul Romania Educata nu mai are academicieni si se complace in mediocritate. VAI de toate structurile statului cand vor iesi la pensie generatiile vechi si vin cei evaluati mediu la citire! Ne meritam soarta ca nu stim sa luam exemple bune de la altii!

 4. Obțin calificativul “mediu” și dacă nu știu să citească. Trebuie doar să încerce să citească, pe silabe sau pe litere. Daca incearcă sa citeasca, calificativul va fi “mediu”, pentru că altul mai jos de “mrdiu” nu există!

 5. Si daca elevul – absolvent de liceu ! – nu va dovedi ca citeste cursiv si corect, nu intelege textul sau nu are competente de comunicare elementara, ce se va intampla? Repeta anul, rateaza bacalaureatul, ia o nota proasta care ii va strica media, urmeaza cursuri de recuperare, orice altceva???

  Nimic din cele de mai sus si nici din altele, pentru niciuna dintre probele de evaluare a competentelor! Si toata lumea stie asta. In aceasta situatie, fara niciun fel de risc sau miza pentru candidati, nu e nicio mirare ca nimeni nu le ia in serios. Abia isi aduc aminte sa se prezinte multi dintre ei, prezenta fiind practic singura conditie sa iei examenul.

  De altfel, ar fi de interes o statistica care sa cuprinda numarul de elevi care au fost prezenti la probele de evaluare a competentelor de-a lungul anilor si care nu le-au promovat 🙄 sau cati angajatori au conditionat macar prezenta la un interviu de angajare de calificativele obtinute la aceste probe. Sau numarul de universitati care impun aceste probe ca o conditie de admitere, fie ea si preliminara.

  Dar cata agitatie, cate formulare, cate borderouri, comisii de examinare, comisii de organizare, registre…. cate zile pierdute degeaba – pentru ce?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

OFICIAL Listele profesorilor care iau prime de 1.500 de lei vor fi realizate de inspectoratele școlare până pe 15 iulie, prevede ordonanța de urgență adoptată de Guvern / Cei care intră în sistem, în urma concursului de Titularizare 2023, nu beneficiază de prime anul acesta

Până la data de 15 iulie, inspectoratele școlare vor elabora listele finale ale profesorilor care iau prime de 1.500 de lei, potrivit ordonanței de urgență publicate în Monitorul Oficial. Este…
Vezi articolul

UPDATE Curtea Constituțională a respins sesizările de neconstituționalitate pe cele două legi ale Educației Deca-Iohannis / Admiterea la liceu, transportul elevilor sau exmatricularea elevilor în timpul învățământului obligatoriu, printre chestiunile reclamate

Curtea Constituțională a respins sesizările de neconstituţionalitate depuse de USR şi Forţa Dreptei, în legătură cu noile legi ale Educaţiei. Procedura care a stat la baza adoptării proiectelor de lege…
Vezi articolul