Bacalaureatul, promovat doar de puțin peste un sfert dintre cei înscriși în sesiunea de toamnă

751 de vizualizări
Rezultate finale Evaluarea Națională 2020
Foto: INQUAM Photos – Bogdan Dănescu
Peste 9.270 de candidați au promovat examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, potrivit datelor Ministerului Educației. Dacă raportăm numărul promovaților la numărul celor înscriși, procentul obținut este peste 26%. Acest lucru înseamnă că examenul a fost promovat de puțin peste un sfert din cei înscriși în această sesiune. Este vorba de rata de promovare înainte de contestație.

Amintim că peste 34.820 de tineri s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului: „aproape două treimi provin din promoţia anului 2022 (22.586 candidați), iar 12.237 candidați provin din promoţiile anterioare”, conform Ministerului Educației. Potrivit unei analize Edupedu.ro, este cel mai mic număr de candidați din istoria ultimilor 18 ani a Bacalaureatului.

„La probele scrise s-au prezentat 28.496 de candidaţi din totalul celor 34.823 de candidaţi înscrişi”, precizează ministerul într-un comunicat.

Pe de altă parte, procentul de promovare a fost calculat de Ministerul Educației din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Astfel, rata de promovarea a examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, este peste 32%.

„Din totalul candidaților promovați (9.271), 6.412 candidaţi provin din promoţia 2021 – 2022, iar 2.859 de candidaţi provin din promoţiile anterioareRata de succes pentru promoția curentă este 34,1%, iar pentru promoțiile anterioare – 29,5%”, potrivit Ministerului Educației. Rata de promovare pentru toți candidații este 32.5%.

Analizând datele din dosarul de presă, se poate observă că, în perioada 2014-2022, rata cea mai mare de promovare, înainte de contestații, a fost înregistrată în acest an: 32.5%. Anul trecut, au promovat puțin peste 30% din totalul candidaților. În 2020, anul când a debutat pandemia, au promovat 31.5% din tineri.

În perioada 2014-2022, cea mai mică rată de promovare a fost înregistrată în 2014. Atunci au reușit să ia bacul puțin peste 22% din candidați. În 2015 și 2016, rata de promovarea a fost de 24%.

În comunicatul Ministerului Educației apare că rata de promovarea din această sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 este “cea mai ridicată rată de succes consemnată pentru acest tip de sesiune din anul 2009 până în prezent“.

În județul Călărași, „unde lucrările scrise ale candidaților au fost evaluate digitalizat în cadrul unui program-pilot derulat în premieră în acest an, rata de succes a fost de 26,6%”, notează ministerul.

  • Amintim, în Călărași, lucrările elevilor de la BAC 2022 au fost corectate digital. Ei au dat examenele în scris, în formatul clasic, dar lucrările lor au fost scanate de profesorii din comisie.
La nivel național, au fost eliminați peste 110 candidați

„Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 112 candidaţi (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni)”, informează ministerul.

Când se pot depune contestațiile

„Contestațiile pot fi depuse tot astăzi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format clasic/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere”, potrivit sursei citate.

Model cerere contestație:

Modelul de cerere în format .pdf:
Iată ce prevede ordinul 5151/2021 în privința contestațiilor:

În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

Ce se întâmplă dacă diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct: acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

  • președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
  • după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;
  • președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor amintite mai sus.

Cele 3 condiții pentru a promova Bacalaureatul
  1. să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  2. să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. să obţină media generală 6(cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc
simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Dosarul de presă poate fi consultat mai jos:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Schimbări intempestive la BAC și Evaluare Națională 2019: Teste grilă introduse în subiectele de bacalaureat și de final de clasa a VIII-a – Oficial

Modificare intempestivă la examenele de anul acesta. Testele grilă intră în subiectele de Bacalaureat 2019 și Evaluare Națională 2019, fără nicio dezbatere publică. Ministerul Educației a modificat structura subiectelor chiar…
Vezi articolul

Elevii cer oficial un Corp Național de Experți în Evaluare și sesiuni de formare în evaluare pentru profesori, după greșelile de corectare și numărul record de contestații de la BAC și Evaluarea Națională 2020

“Elevii solicită reforma sistemului de evaluare la examenele naționale, prin înființarea unui Corp Național de Experți în Evaluare și organizarea unor sesiuni de formare pentru profesori”, anunță Consiliul Național al…
Vezi articolul