BREAKING Proba scrisă de la Titularizare 2024 are loc pe 17 iulie – proiect / Calendarul complet al concursului

11.324 de vizualizări
Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com
Proba scrisă de la Titularizare 2024, concursul de angajare în învățământ, are loc pe 17 iulie anul viitor, potrivit proiectului de metodologie, document pus în consultare publică de Ministerul Educației. Vezi mai jos, în articol, calendarul complet al concursului.
Calendarul ocupării prin concurs naţional a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; Termen: 15 aprilie 2024

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 15-18 aprilie 2024

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 16-24 aprilie 2024

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

  • (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;
  • (ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
  • (iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
  • (iv) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ; (v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
  • (vi) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. Până la data de 25 aprilie 2024

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 8-10 mai 2024

9) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 24 aprilie 2024

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 29 aprilie 2024

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2024; Perioada: 8-17 mai 2024

d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-21 mai 2024

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 9-22 mai 2024; 8-11 iulie 2024 pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025

Notă: (1) În perioada 8-17 mai 2024 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

f) afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:

  • (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
  • (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 24mai 2024

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe. Perioada: 29 mai-28 iunie 2024

Notă: (1) În perioada 27 mai-30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 27 mai –14 iunie 2024.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 5 iulie 2024

j) desfășurarea probei scrise; Termen: 17 iulie 2024

k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 23 iulie 2024

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilorde soluţionare a contestaţiilor; Perioada: 23-24 iulie 2024

m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 25-30 iulie 2024

n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 31 iulie 2024

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie; Perioada: 1-2 august 2024

Calendarul poate fi descărcat în format .pdf:

Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
PROIECT Titularizarea pe jumătate de normă se aplică din anul școlar 2024-2025

2 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Consorțiul de universități europene Civica, din care face parte și SNSPA, condamnă încălcarea flagrantă a libertății de exprimare în Iran: “Universitățile nu ar trebui să interzică accesul femeilor la anumite domenii academice, ci să ofere aceleași condiții de studiu pentru toți”

Consorțiul Universitatea Europeană de Științe Sociale, numit și alianța CIVICA, lansează, într-o declarație comună, un apel la comunitatea internațională pentru a condamna brutalitatea și agresiunea forțelor guvernamentale împotriva protestatarilor din…
Vezi articolul
educația ecologică

Elevii și studenții pot aplica pentru bursele și premiile programului „Henri Coandă”, până pe 17 aprilie, potrivit unui informări a Ministerului Educației / Tinerii pot să primească până la 15.000 de lei, în funcție de locurile obținute

Până pe 17 aprilie, elevii și studenții pot aplica pentru bursele și premiile programului „Henri Coandă”, potrivit unei informări trimise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Prin acest program, se…
Vezi articolul