BREAKING Universitatea din București solicită posibilitatea să organizeze examenele de licență și disertație online. Plus: Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2020 să fie susținute prin testare online sau să fie amânate până în septembrie

36.730 de vizualizări
Școala de profesori - Universitatea din Bucuresti / Foto: unibuc.ro
Universitatea din București / Foto: unibuc.ro
“Specialiștii în educație de la Universitatea din București susțin că finalizarea acestui an școlar și universitar este posibilă”, anunță instituția de învățământ superior, într-un comunicat remis Edupedu.ro. “Anii terminali pot și trebuie să încheie semestrul, anul școlar/ universitar și ciclul de studii într-un interval cât mai rezonabil, în acest an calendaristic”, este poziția Universității din București, care face o analiză a structurii anului școlar 2019-2020, a momentului în care au fost închise școlile și universitățile și avansează soluții pentru ca anul să nu fie repetat.

Universităților trebuie să li se dea autonomie și posibilitatea de a organiza examenele de licență și disertație în acele modalități pe care le consideră potrivite, inclusiv online (susținerea lucrărilor) și de a identifica modalități de testare/ evaluare finală adaptate pentru acest context (platforme securizate de testare standardizată, evaluări orale online, predarea unor proiecte și portofolii în platformele de învățare utilizate etc.)”, spune Universitatea din București, care avansează câteva soluții pentru a nu repeta anul școlar și universitar.

Pentru examenele finale de Evaluare Națională și Bacalaureat pot fi identificate și aprobate rapid modalități eventual simplificate și flexibile de evaluare:

 • testare standardizată pe platforme securizate – există deja practici diverse în acest domeniu, precum testele de certificare a competențelor de limbă străină –,
 • extinderea timpului de evaluare,
 • examinare orală online sau față în față, în condiții de distanțare fizică – săli mari – etc.
 • Se pot identifica inclusiv modalități de testare la școală, folosind versiuni simplificate/ semi-standardizate de testare, cu o programare a examenului pe grupe mici, pe parcursul mai multor zile, pentru a respecta normele de distanțare, pentru cei care nu pot avea acces la tehnologie/ nu au abilități digitale suficient dezvoltate.)
 • Singurul scenariu alternativ aici, dacă se prelungește perioada de izolare și, implicit, de educație online și există probleme de masă cu privire la sănătatea populației, este de a amâna data propriu-zisă a examinării finale până către finalul anului școlar/ universitar (septembrie)“, spune Universitatea.

“Nu este rezonabil să anulezi ani de zile de studiu ai unui ciclu de educație, pentru mai puțin de două luni, sau cât va fi nevoie ca școlile să facă educație online. Competențele și conținuturile care erau planificate pentru această perioadă vor fi scoase din programele de examen”, susține Universitatea din București, în analiza trimisă Edupedu.ro.

Analiza a fost realizată “de o echipă de specialiști în științele educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, coordonată de prof. Lucian Ciolan, Prorector și cadru didactic al FPSE, și de Romiță Iucu, Președinte al Consiliului de Orientare și Analiză Strategică și profesor în cadrul FPSE, Universitatea din București.”

Analiza integrală remisă Edupedu.ro de către Universitatea din București, cu soluțiile pe care le avansează pentru a nu pierde anul universitar și școlar 2019-2020:
“Efectul de domino în sistemul de educație trebuie evitat!
Specialiștii în educație de la Universitatea din București susțin că finalizarea acestui an școlar și universitar este posibilă; sistemul de educație dă acum testul rezilienței și agilității instituționale

Educația este unul dintre sectoarele cele mai afectate de situația actuală chiar dacă, în mod firesc, la nivelul percepției publice, lucrurile nu par să stea așa. În primă instanță, atenția noastră este acaparată de problemele vizibile ale momentului (criza medicală și evoluția exponențială a acesteia) și de perspectivele generice pe termen mediu și lung, legate de securitatea materială (iminența crizei economice).

„Închiderea” școlilor și a universităților reprezintă, pentru orice perioadă istorică și pentru orice societate, o măsură extremă, cu consecințe majore, mai ales  pe termen mediu și lung. Sistemele educaționale sunt mecanisme fundamentale care asigură nu doar formarea tinerei generații, dar și stabilitatea familială, ordinea socială și dezvoltarea economică, în acord cu valori durabile, a căror importanță o semnalăm chiar acum. Nivelurile educației sunt organic legate atât între ele (preșcolar, gimnazial, liceal/ secundar superior, universitar, postuniversitar), dar și cu celelalte sisteme sociale (economia, piața muncii, sistemul de protecție socială, comunitățile și administrația publică centrală/ locală etc). Fiecare treaptă a educației este o piesă a acestui mare domino care este societatea românească în ansamblu. Intervenția asupra fiecăreia dintre piesele sistemului de educație are repercusiuni în lanț asupra întregului sistem social, asupra României în ansamblu. Piesele unui domino pot fi mișcate, rearanjate ușor, dar nu trebuie bruscate, pentru că pot produce efecte catastrofale asupra întregului ansamblu.

Specialiștii în științele educației de la Universitatea din București (Facultatea de Psihologie și Științele Educației) au evaluat scenariile publice aflate în dezbatere în România cu privire la evoluția anului școlar și universitar, au analizat opțiunile propuse în alte sisteme de educație din lume, aflate în același tip de dificultate, și au revăzut în literatura de specialitate comportamentul decizional al guvernanțelor centrale din educație, în momente disruptive, de întrerupere temporară a studiilor, din motive de forță majoră.

Noi ne aflăm acum în situația de închidere a școlilor și a universităților pentru tot ce înseamnă instruire directă, față în față, în paralel cu tentativa de a continua studiile în mediul online. Tocmai această migrație în online, tocmai digitalizarea forțată care, în mod evident, se face cu ”viteze diferite” de la o comunitate la alta, de la o școală/ universitate la alta, de la un profesor/ elev la altul, a condus la dezbateri ample și la aducerea în discuție a opțiunii de a îngheța anul școlar/ universitar. Această opțiune a fost negată public de Ministerului Educației și Cercetării. Considerăm însă necesară configurarea până la capăt a unui scenariu post-criză, care să fie realist, fezabil și echitabil pentru toți, aducând în plus stabilitatea familială și socio-economică despre care vorbeam.

Mai întâi, să vedem în ce situație ne aflăm analizând, pe rând, situația din sistemul preuniversitar și pe cea din învățământul superior.

Al doilea semestru a început, în învățământul preuniversitar, la data de 13 ianuarie, iar finalul oficial este prevăzut pentru 12 iunie pentru toate clasele, cu excepția celor de final de ciclu: clasa a VIII-a termină școala pe 5 iunie, iar ultima clasă de liceu finalizează pe 29 mai.

Școlile s-au închis la data de 11 martie 2020.

Dacă facem niște calcule simple, luând în considerare cele mai bine de două săptămâni de vacanță de Paște (4-21 aprilie) și zilele libere de 1 mai și 1 iunie, practic, în termeni absoluți, clasa a VIII-a ar avea un an școlar în condiții clasice, cu interacțiune directă, mai scurt cu aproximativ 2 luni, iar clasele finale de liceu cu aproximativ 1 lună și trei săptămâni. Toate celelalte clase ar avea o întrerupere a învățării clasice de două luni și o săptămână. Aceste perioade înseamnă undeva între 2% și 5% din întregul ciclu de studii. Nu este puțin, dar nici nu este foarte mult, mai ales că multe activități sunt compensate în sistem online. Desigur, Ministerul Educației trebuie să facă eforturi semnificative pentru a asigura elevilor din grupurile dezavantajate contactul cu școala și o formă de învățare care să nu adâncească și mai mult, în această perioadă, decalajele și inechitățile existente. 

În majoritatea universităților, studiile din cel de-al doilea semestru au fost reluate la data de 6 ianuarie (cu mici diferențe, date de autonomia universitară). Dacă socotim și aici vacanța de Paște și faptul că anii terminali finalizează studiile mai devreme (începe sesiunea de examene și apoi sunt prevăzute examenele de finalizare a studiilor), avem o situație oarecum asemănătoare, cu „pierderi” chiar mai reduse decât în învățământul preuniversitar. În plus, învățământul superior are o capacitate mai mare de a genera învățare în mediul virtual iar studenții, beneficiind de consiliere și orientare potrivită, se pot angaja în experiențe consistente de învățare individuală.

Nu insistăm acum asupra învățării de acasă, a „mutării” forțate în zona digitală, a eficienței, a echității și a altor criterii de analiză a noului mod în care educația încearcă să supraviețuiască.

Ceea ce dorim să susținem aici, pe baza cifrelor de mai sus, dar și a modelării comportamentelor în perioadele de criză, este faptul că anii terminali pot și trebuie să încheie semestrul, anul școlar/ universitar și ciclul de studii într-un interval cât mai rezonabil, în acest an calendaristic.

Pentru a se putea realiza acest lucru sunt necesare cel puțin două măsuri:

 • revizuirea rapidă a programelor și a tematicilor pentru examenele de finalizare a studiilor, astfel încât acestea să nu cuprindă materia care trebuia parcursă după data de 11 martie 2020.

Nu este rezonabil să anulezi ani de zile de studiu ai unui ciclu de educație, pentru mai puțin de două luni, sau cât va fi nevoie ca școlile să facă educație online. Competențele și conținuturile care erau planificate pentru această perioadă vor fi scoase din programele de examen și pot fi parcurse prin învățare online, acolo unde este posibil, dar vor fi reluate și consolidate în anul imediat următor de studiu. Acesta ar putea, eventual, să înceapă mai devreme, exact cu abordarea acestei părți a materiei;

 • identificarea unor modalități flexibile evaluare de parcurs și de examinare finală; astfel, universităților trebuie să li se dea autonomie și posibilitatea de a organiza examenele de licență și disertație în acele modalități pe care le consideră potrivite, inclusiv online (susținerea lucrărilor) și de a identifica modalități de testare/ evaluare finală adaptate pentru acest context (platforme securizate de testare standardizată, evaluări orale online, predarea unor proiecte și portofolii în platformele de învățare utilizate etc.).
 • În învățământul preuniversitar, evaluarea curentă și notarea pentru încheierea situației școlare se poate face în condiții asemănătoare, mai ales prin utilizarea metodelor alternative de evaluare: proiecte, portofolii, interviuri realizate cu ajutorul tehnologiei.
 • Pentru examenele finale de Evaluare Națională și Bacalaureat pot fi identificate și aprobate rapid modalități eventual simplificate și flexibile de evaluare: testare standardizată pe platforme securizate –  există deja practici diverse în acest domeniu, precum testele de certificare a competențelor de limbă străină –, extinderea timpului de evaluare, examinare orală online sau față în față, în condiții de distanțare fizică – săli mari – etc. Se pot identifica inclusiv modalități de testare la școală, folosind versiuni simplificate/ semi-standardizate de testare, cu o programare a examenului pe grupe mici, pe parcursul mai multor zile, pentru a respecta normele de distanțare, pentru cei care nu pot avea acces la tehnologie/ nu au abilități digitale suficient dezvoltate.)

Singurul scenariu alternativ aici, dacă se prelungește perioada de izolare și, implicit, de educație online și există probleme de masă cu privire la sănătatea populației, este de a amâna data propriu-zisă a examinării finale până către finalul anului școlar/ universitar (septembrie).

Se pot analiza diverse versiuni și scenarii, dar credem că toate ar trebui să aibă ca scop finalizarea anului școlar și universitar actual, organizarea și parcurgerea tuturor formelor de admitere și absolvire, trecere în cicluri de studii superioare și începerea noului an școlar și universitar în toamnă sau, cel mai târziu, spre finalul anului 2020. Atunci când ne confruntăm cu situații de criză, măsurile sistemice ar trebui să se concentreze atât pe managementul situației curente, dar mai ales pe opțiunile de ieșire din situația critică și de funcționare post-criză.

În mod legitim, observăm cu bucurie că atenția și energia celor mai mulți sunt acum centrate pe a asigura acces la continuarea educației prin intermediul tehnologiei. Orice astfel de inițiativă trebuie încurajată și susținută, nu doar ca instrument de ”supraviețuire educațională”, ci și ca modalitate de a contribui, cum am mai arătat, la stabilitatea emoțională și socială a copiilor și a familiilor, dar și a cadrelor didactice.

Considerăm însă că, la fel de importantă trebuie să fie și preocuparea de a menține funcționalitatea sistemului, astfel încât copiii de clasa a VIII-a să poată finaliza gimnaziul și să poată începe un nou an școlar la liceu în 2020, elevii din anul terminal de liceu să poată participa la Bacalaureat și, pe baza rezultatelor, să încerce continuarea studiilor în învățământul superior sau în cel terțiar non-universitar (sau să își caute un loc de muncă, dacă vor decide această cale). 

La fel, studenții care finalizează studiile de licență, master sau doctorat trebuie sprijiniți să poată să își obțină certificarea finală, pentru a continua studiile și/ sau pentru a participa, ca angajați sau antreprenori, la reconstrucția economică și socială post-criză.

Eventuala „înghețare” a anului școlar și a celui universitar ar genera un efect de domino aproape imposibil de gestionat, cu dificultăți logistice legate de spații, probleme de încadrare și acoperire cu resursa umană necesară, provocări pedagogice imense generate de suprapunerea unor generații „inegale”, la care se adaugă o serie de cheltuieli considerabile, importante pentru economia națională.

Toată această argumentare de mai sus se aplică, evident, și elevilor/ studenților care nu sunt în ani de finalizare de ciclu, pentru care cu atât mai puțin se poate justifica o eventuală înghețare a anului. Astfel, pentru învățământul preuniversitar materia de studiu rămasă poate fi reportată pentru anul următor, (astfel încât să nu se adâncească inegalitățile și inechitățile din sistem) continuând, totodată, creșterea capacităților de lucru în mediul virtual (suport logistic, formare, asistență și consiliere, asigurarea accesului). În învățământul superior este nevoie de decizie instituțională, în funcție de situație. În tot acest timp, învățarea ar trebui să continue cu ajutorul tehnologiei, iar unde sunt dificultăți majore (unele practici, laboratoare etc.) să fie identificate creativ soluții pentru a diminua la maximum perioadele necesare pentru recuperare.

Specialiștii în științele educației de la Universitatea din București consideră că dezavantajele și pierderile pe care le-am avea în urma înghețării anului școlar și a celui universitar sunt incomparabil mai mari decât asumarea unor măsuri de flexibilizare, de agilitate instituțională care să mențină liniștea familiilor, ordinea socială, fluxul de forță de muncă și, nu în ultimul rând, starea de bine a elevilor și a studenților. Cei care nu au avut acces la tehnologie (logistică) sau la competențe pentru învățarea online, pot intra în programe remediale focalizate, pe parcursul anului următor. Există, în mod clar, soluții și chiar unele compromisuri foarte rezonabile, care merită făcute în acest context în care o înghețare a anului educațional ar antrena un efect de domino.

Principala obligație morală, de echitate, este să nu punem copiii, tinerii și familiile lor, societatea în ansamblu, într-o situație de precaritate, de risc și de incertitudine majoră, ca urmare a acestei perioade turbulente, cu provocări fără precedent. Adaptabilitatea, flexibilitatea, agilitatea și capacitatea de a gestiona situații de risc sunt competențe de secol 21 pe care încercăm să le formăm celor care învață.

Avem obligația să le demonstrăm că noi, cei care facilităm și coordonăm programele de studiu, dar mai ales decidenții din educație, avem aceste competențe și le putem aplica și demonstra tocmai când nevoia este atât de mare. Este nevoie să ne ridicăm odată cu această provocare și nu să ne lăsăm copleșiți de magnitudinea ei! Putem muta cu finețe piesele dominoului, fără a strica arhitectura, fără a genera efecte care să amplifice și să prelungească perioada de criză.

Material realizat de o echipă de specialiști în științele educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, coordonată de prof. Lucian Ciolan, Prorector și cadru didactic al FPSE, Universitatea din București.

 


7 comments
 1. Articolul este scris din prisma experților ce trăiesc și din taxele școlare. Pare normal și cu gândul la elev/student tot ceea ce este scris aici, dar un singur fapt este omis, părerea subiecților pe seama cărora acești experți ai sistemului își dau cu părerea. Nu se ține cont de egaliatatea de șanse a elevilor/studenților față de factorii sociali ce le infuențeză toată activitatea, dar se prevede o supraaglomerare ce va fi “fatală”.
  Singurul argument viabil în aceste teorii ar trebui să fie confortul emoțional al elevilor/studenților. Nu parcursul universitaților, nu părerea specialiștilor ce emit studii “pe baza studiilor” . Situații de acest gen nu au fost în România din decembrie 1989. Nu vreau ca fiul meu să fie evaluat de acești experți care nu au capacitatea de a analiza starea emoțională a acestor tineri, în aceste momente, ci analizează cărți ce sunt scrise din perspectivă emoțională și a dezvoltării tehnologice complet diferită. Lipsa de asumare a unei soluții în asemena cazuri a dus la aceste polemici în presă. Perioada aceasta prin care trec elevii și studenții este tratată ca un subiect tipic de tabloid, aducător de senzațional prin modul
  În care sunt prezentate cu ușurință ca “viabile” nenumărate variante în care ei să se regăsească ca examinați. Poate un proces intentat din partea asociației naționale a părinților, acestor emițători de păreri pe studii din cărți asupra viitorului copiilor le-ar arăta faptul că elevul/studentul nu este apărat și nu este prioritar în sistemul de învătțământ unde are calitatea de beneficiar principal.

 2. Din nou un personaj rupt de realitate , Romania reala este cu totul altceva. Cum crezi ca sunt copii nostri in aceste zile? cand toata ziua se vorbeste numai de bolnavi ,pentru care nu este tratament, de morti, etc . Incercam in fiecare zi sa-i protejam , sa-i facem sa treaca mai usor peste toata nebunia asta.
  Cine raspunde daca sunt obligati sa se prezinte la scoala si la un examen, iar dupa apar cazuri de inbolnaviri?
  Ce-ar fi sa propuneti ca nota lor de finalizare a studiilor sa fie media notelor pe ani de studii 5-8, respectiv 9-12 si sa spunem stop scoala pana la toamna?

 3. Eu aș avea o întrebare. Discutăm despre predarea online, dar apare o “mică” problemă. România nu a dispus de o economie adecvată nici în perioada de stabilitate, darămite acum. Ce faceți cu școlile din mediul rural? Sunt copii care nu dispun de un televizor cu atât mai mult de un calculator? Și atunci cum se va pune problema? Scolile din mediul rural nu mai susțin aceste examene?

 4. Examenele de finalizare pentru clasa a-VIII-a si a-XII-a ar putea fi organizate pe materia din primul semestru, plus cele trei trei ani anteriori. Oricum, nu cred ca asta este problema esentiala de discutat in acest moment! Invatarea online precum si testarile online sunt o utopie! Pot sa fie facute in mod real doar in cazuri punctuale! Exista certificari prin examinare online pentru limbi straine sau calculator, dar si acestea se sustin in centre de testare supravegheate audio-video! La nivelul invatamantului de masa nu este permisa discriminarea elevilor pe baza diferentelor materiale dintre ei! Nu toti au calculator, internet si smartphone!
  Aceasta perioada scoate la iveala (pentru cine vrea sa vada) adevarata stare de inapoiere digitala in termeni reali ai intregii societati romanesti! Este perioada in care investitiile de viitor serioase vor viza infrastructura, digitizarea societatii in ansamblul sau, crearea unui mediu cu adevarat concurential si stimulativ pentru firmele si oamenii care produc!
  Daca avem un guvern responsabil cred ca acesta trebuie sa taie orice finantare neesentiala pe criterii de partid sau de alt tip! Trebuie taiate sinecurile, pensiile speciale, salariile de nabab de la stat!

 5. Fix asta intereseaza acum.Sa ne vedem cu totii vii si nevatamati si dupa aceea se pot da normal examenele.Universitatilor le’ crapa maseaua’ dupa studenti, nu dupa sanatatea lor.Niste vise Sf-istice ale unor capete prea luminate in perioada aceasta cand nu prea au ce face.La Pasti e preconizat varful infectarii si apoi cine stie cat si cum o mai fi.Domnilor respectivi le transmit ca viseaza frumos…auzi ..testare online in sali mari:)) Ca sa disloci atata personal online nu e posibil decat cu dislocarea lui si fizic.La fel si cu elevii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Subiecte Istorie, simulare Bac 2022. Elevii de clasa a XII-a au avut de scris un eseu de două pagini despre evoluția statului român între 1801 și 1930, dar și de argumentat că regimul politic de după 1989 are caracter democratic

Subeictele de la Istorie, proba obligatorie a profilului, pentru elevii de clasa a XII-a de la uman au fost publicate de ziarulunirea.ro. Subiectele date la Simularea Bacalaureatului 2022: Subiectul I…
Vezi articolul