Calculul mediei de admitere în învățământul dual și profesional 2023 a fost modificat – documente / Schimbarea are loc în timpul anului școlar și nu a fost anunțată / Ligia Deca, în urmă cu o săptămână: Pot garanta că Ministerul Educației, cât voi fi ministru, nu va abdica de la principiul predictibilității

5.436 de vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Media de admitere 2023 în învățământul dual și profesional se calculează diferit, potrivit unor ordine publicate în Monitorul Oficial. Concret, au fost modificate metodologiile-cadru de organizare și desfășurare în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 și în învățământul profesional. De remarcat este că modificările au loc în timpul anului școlar și nu au fost anunțate înainte de Ministerul Educației. Un alt aspect este reprezentat de faptul că cele două ordine au fost semnate pe 26 septembrie, iar publicarea în Monitorul Oficial are loc după 3 săptămâni de la semnare. Vezi mai jos, în articol, cum se calculează media de admitere pentru învățământul dual și profesional.

Pe 13 octombrie, Ligia Deca, noul ministru al Educației, a avut prima conferință de presă, dar aceasta nu a comunicat schimbarea. În schimb, Deca a vorbit atunci despre predictibilitate: „Pot garanta că Ministerul Educației, cât voi fi ministru, nu va abdica de la principiul predictibilității. (…) Urmărim echitatea, predictibilitatea în sistemul de educație”.

Ordinul 5.442 din 26 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, modifică 2 articole din Metodologia-cadru din 29 martie 2017 de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — Admiterea în învățământul dual se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere calculate în mod diferențiat, după cum urmează:

a) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri s-au organizat probe eliminatorii și s-au organizat și probe de admitere;

b) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri s-au organizat probe eliminatorii și nu s-au organizat probe de admitere;

c) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri nu s-au organizat probe eliminatorii și s-au organizat probe de admitere;

d) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri nu s-au organizat probe eliminatorii și nici probe de admitere.”

La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Potrivit ordinului citat, calculul mediei de admitere în învățământul dual se face astfel:

a) în cazul în care s-au organizat probe eliminatorii și probe de admitere sau în situația în care nu s-au organizat probe eliminatorii și s-au organizat probe de admitere:

unde:

MAID = media de admitere în învățământul dual;

EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

PA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7);

b) în cazul în care s-au organizat probe eliminatorii și nu s-au organizat probe de admitere sau nu s-au organizat probe eliminatorii și nici probe de admitere:

MAID = EN,

unde:

MAID = media de admitere în învățământul dual;

EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a.”

Înainte de aceste modificări, dacă numărul de candidați înscriși nu depășea numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și nu se organizau probe de admitere, admiterea se realiza pe baza portofoliului educațional al elevului (medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care avea o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care avea o pondere de 20%)

În cazul în numărul de candidați înscriși era mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situația în care se organizau probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, admiterea se făcea astfel: 70% media de admitere definită în paragraful de mai sus și 30% media notelor obținute la probele de admitere stabilite la nivelul unității de învățământ.

Foto: captură Monitorul Oficial – Ordinul 5.442 din 26 septembrie
Noul calcul al mediei de admitere în învățământul profesional

Ordinul 5.443 din 26 septembrie 2022 modifică articolul 10 din Metodologia-cadru din 31 august 2016 de organizare și funcționare a admiterii în învățământul profesional de stat:

„Art. 10. — Admiterea în învățământul profesional se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere calculate în mod diferențiat, după cum urmează:

a) situația în care numărul de candidați înscriși depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ;

b) situația în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.”

Conform ordinului publicat în Monitorul Oficial, calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:

În situația în care numărul de candidați înscriși depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, calculul este următorul:

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri;

În cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, atunci media se calculează astfel: MAIP = EN

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a.

Foto: Captură Monitorul Oficial – Ordin nr. 5.433 din 26 septembrie 2022

Până acum, în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi în învățământul profesional nu depăşea numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului (media de admitere era calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%).

Dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se făcea luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere prevăzută în paragraful anterior şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de școală.

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2022-2023 a fost publicat. Etapa I de admitere va începe pe 4 iulie 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Ghidul pentru Smart Lab-uri de 60.000 de euro, finanțate din PNRR, lansat în consultare publică. Liceele și școlile profesionale pot cumpăra zeci de dispozitive, ochelari de realitate virtuală, dar totul fără mentenanță

Un ghid al solicitantului pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior”, finanțat prin Investiția 9, a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației, pe edu.ro. Solicitanții…
Vezi articolul

Elevii ar trebui să dezvolte la școală respectul pentru mediu și să învețe despre efectele schimbărilor climatice, începând cu anul școlar viitor. Strategia națională pentru educația pentru mediu, adoptată de Guvern, va fi transpusă în programa școlară

Strategia Națională privind Educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 a fost adoptată de Guvern miercuri. Documentul prevede că elevii de clasele primare, gimnaziu și liceu vor învăța la discipline…
Vezi articolul