Ce fac contabilul școlii, administratorul, secretarul sau bibliotecarul. Explicații pentru premierul Ludovic Orban într-o scrisoare comună a tuturor sindicatelor din Educație în care-i cer să nu bage în șomaj tehnic personalul administrativ

32.377 de vizualizări
Foto: FSLI
Toate cele trei federații sindicale din Educație, FSLI, FSE Spiru Harte și Alma Mater, au trimis o scrisoare comună premierului Ludovic Orban în care-i cer acestuia să nu trimită în somaj tehnic personalul din Educație, potrivit documentului primit de Edupedu.ro. Argumentele lor sunt întinse pe 12 pagini, iar documentul explică pentru fiecare funcție în parte care este rolul acesteia și car sunt atribuțiile fiecărui funcționar.

Scrisoarea are ca titilu „Argumente pentru exceptarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar, din inspectoratele școlare, din bibliotecile centrale universitare, precum și din învățământul universitar, de la măsura trecerii în șomaj tehnic”.

„Majoritatea personalului nedidactic are acum salariul minim brut pe economie, venit care include această categorie de salariați în rândul celor săraci, astfel că o diminuare cu 25% a salariilor îi va duce la limita subzistenței”, scriu sindicatele în scrisoarea către premier.

Fotografia publicată pe Facebook de către FSLI este una care ilustrează sindicaliști în fața ministerului, protestând.

Mai întâi sunt enumerate principiile publicate recent de Internaționala Educației în condițiile Pandemiei COVID-19. După acestea, urmează atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic vizat de declarațiile premierului Orban privind o eventuală trimitere în șomaj tehnic cu diminuarea veniturilor. Redăm câteva dintre acestea:

1. ”Administratorul financiar

Conform atribuțiilor pe care le are în fișa postului, acesta realizează raportările lunare
care se efectuează către instituțiile administrației publice centrale și locale (primărie,
inspectorat școlar, ANAF etc.), precum și plățile, astfel:
– în perioada 01- 03 ale fiecărei luni se fac raportările către Primărie – plăți restante, componența soldului, furnizori neachitați pentru luna anterioară, raportări care se pot întocmi doar după ce se contabilizează toate facturile furnizorilor intrate în unitate în luna de raportare și se verifică balanța;
– până în data de 04 a lunii se întocmește Situația plăților pentru bugetul de stat și se depune la registratura Trezoreriei;

– până în data de 05/06 ale fiecărei luni se fac raportările către ANAF în platforma FOREXEBUG “SITUAȚIA PLĂȚILOR RESTANTE” – Formularul F1118 – pentru finanțarea de la bugetul local și pentru finanțarea de la Bugetul de stat (care, de multe ori, funcționează mai mult noaptea); nedepunerea acestui formular generează blocarea conturilor unității;
– în perioada 06-08 a lunii se încarcă Cererea de deschidere credite pentru Cheltuielile de personal cu finanțare din bugetul de stat (după validarea Statului de plată) și a Fondului de Handicap în platforma Finantare.org a inspectoratului școlar;
– până în data de 07 a lunii se transmite inspectoratului școlar Necesarul pentru Transport Elevi, Burse profesionale și Bani de liceu, care de asemenea se încarcă în platforma Finantare.org;

De subliniat faptul că, în situația în care administratorii financiari/contabilii inspectoratelor școlare vor fi în șomaj tehnic, nu vor mai putea întocmi majoritatea actelor de mai sus, deoarece nu au voie să semneze nimic pe perioada șomajului tehnic, neputând fi folosită nici semnătura electronică.

2. Secretarul-șef/Secretarul, mai ales acolo unde este post unic:
– întocmește pontajele personalului din unitate pe baza cărora s-au lucrat statele de personal și statele de plată a salariilor;
– desfășoară activitate în cadrul comisiei de la nivelul unității constituite pentru implementarea programului Euro 200;
– elaborează statele de plată pentru: salarii (prin programul EDUSAL), burse, concedii medicale și de odihnă, rețineri din salarii (CAR, titluri executorii);
– întocmește documentația pentru programul Bani de liceu;
– pregătește bazele de date pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat, prin verificarea dosarelor personale ale elevilor și a mediilor generale;
– întocmește foile matricole pentru elevii absolvenți;
– realizează, dacă este cazul, modificările în dosarele de personal, să elaboreze documentația aferentă (acte adiționale, decizii de suspendare etc.), să opereze modificările în REVISAL și să le transmită inspectoratului teritorial de muncă;
– rezolvă toate situațiile solicitate de diferitele instituții (inspectorat, minister etc.);
– se ocupă de corespondența unității de învățământ – nu doar din punct de vedere al înregistrării documentelor și repartizării acesteia pe compartimente, ci și al elaborării documentelor (adrese, răspunsuri etc.), conform competențelor;
– actualizează datele din SIIIR, când este cazul;
– elaborează statul de plată lunar pentru indemnizația de hrană a elevilor cu CES;
– participă, conform competențelor, la înscrierea preșcolarilor/elevilor, în măsura în care se reiau procedurile;

3. Informaticianul / analistul programator, în această perioadă asigură:
– administrarea platformelor specifice învățării on-line (inclusiv Google classroom & Google apps, având în vedere recomandarea MEC privind clasa viitorului);
– consilierea cadrelor didactice, din punct de vedere tehnic, în procesul de utilizare a aplicațiilor și în procesul de elaborare a materialelor educaționale;
– creare/administrare conturi platforme on-line (ADMA, Gsuite, Classroom, Webex, Clasa mea de acasă, ZOOM etc) atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți;
– asistență acordată cadrelor didactice la crearea și transmiterea lecțiilor on-line;
– mentenanța site-ului unității de învățământ care, în această perioadă critică, este una dintre puținele surse oficiale de informare directă a părinților și elevilor;
– gestionarea și actualizarea rețelelor de socializare ale unității de învățământ cu informații de ultimă oră;
– permanență pentru poșta electronică;
– elaborarea unor situații solicitate de inspectoratul școlar sau M.E.C.;
– derularea diverselor programe sociale de la nivelul unității (EURO 200, bani de liceu);
– sprijin administratorului financiar și secretarului în rezolvarea oricărei probleme apărute în aplicațiile EDUSAL, REVISAL sau pe alte platforme, pentru buna desfășurare a activității unității (atât de la distanță, cât și prin deplasarea la locul de muncă pentru remedierea problemelor);
– administrarea SIIIR;
– suportul tehnic pentru pregătirea în vederea desfășurării examenelor naționale (bacalaureatul și evaluarea națională), în institutia de învățământ;
– verificarea mediilor pe platforma ,,Catalogul on-line”;
– promovarea imaginii unității de învățământ, atât pe site-ul acesteia, cât și prin crearea de pliante, afișe și filmulețe;
– îndeplinirea restului sarcinilor conform fișei postului și a celor specifice activității din comisiile în care este cooptat la nivelul unității.

4. Bibliotecarul, a cărui muncă, potrivit reglementărilor în vigoare, este legată de elevi
și cadre didactice (și nu numai):
– lucrează de acasă la proiectele pe care și le-a propus în planurile de activitate pentru acest an școlar și pe care le va desfășura după reînceperea cursurilor;
– transmite on-line liste bibliografice pe niveluri de clasă, canale cu povești pentru copii sau opere audio/video pentru elevii din clase terminale (evaluare națională/bacalaureat);
– organizează „plimbări” prin biblioteci virtuale, pentru a face recomandări de carte online (așa-numita „lectură de carantină”);
– înregistrează în programul BIBLIOFIL cărțile primite prin achiziție de carte și donație de la elevi;
– colaborează cu alți membri ai Asociației Bibliotecarilor și își furnizează unii altora informații utile, pe care le redistribuie în județ/municipiul București și pe grupurile unităților în care își desfășoară activitatea;
– transmite pe grupurile claselor (whatsapp) accesarea bibliotecii virtuale „WORLD DIGITAL LIBRARY HOME – UNESCO”;
– întocmește, în această perioadă, listele cu cărți pentru premii;
– efectuează inventarul manualelor, casarea manualelor și a cărților, dar și recondiționarea acestora;
– răspunde de comenzile de manuale școlare pentru anul școlar 2020-2021;
– supervizează și acționează pentru igienizarea și dezinfectarea bibliotecii și a fondului de carte, în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță după reluarea cursurilor.

5. Administratorul de patrimoniu:
– coordonează activitatea personalului nedidactic din subordine: paznici, îngrijitori, muncitori, șoferi;
– supraveghează personalul nedidactic în vederea igienizării spațiilor din unitate în urma dezinfecțiilor efectuate de firmele specializate, cât și cu materialele primite;
– întocmește referate către directorul unității în vederea aprobării celor necesare, precum și contractele de achiziții;
– efectuează comenzi de manuale;
– operează în SICAP pentru achiziționarea materialelor de întreținere, curățenie, dezinfectanți, dispensere în baza referatelor aprobate.

6. Personalul nedidactic
– asigură siguranța și paza clădirilor (nu toate clădirile sunt dotate cu camere audiovideo conectate la poliția locală) – paznicii (iar acolo unde nu există normate posturi de paznici și nu există nici firme de pază, această activitate o desfășoară alte categorii de personal nedidactic);
– realizează dezinfecția și igienizarea corespunzătoare a clădirilor (clase, grupuri sanitare, holuri, birouri, laboratoare, cancelarie etc.) și a terenurilor unităților, pentru a primi în condiții de siguranță copiii/elevii în momentul reluării cursurilor – îngrijitoarele și, în unele situații, muncitorii de întreținere;
– realizează reparații curente pentru întreținerea spațiilor și igienizarea spațiilor de învățământ (prin lucrări de zugrăvit și vopsitorie) – muncitorii de întreținere și îngrijitoarele;
– realizează dezinfecția și igienizarea compartimentelor bucătăriei/cantinei/blocului alimentar – bucătăresele și îngrijitoarele;
– în mediul rural/zone izolate, materialul lemnos achiziționat este tăiat, stivuit, pregătit pentru iarnă – tot personalul nedidactic.
În grădinițe, în perioada următoare, se vor desfășura acțiuni de dezinfectare a fiecarui obiect (jucarii, instrumente de scris, veselă, lenjerie etc.) – operațiuni care nu se vor putea realiza în condițiile în care personalul nedidactic va intra in șomaj tehnic.”

Apoi sunt redate și atribuțiile altor angajați, după care urmează angajații administrativi din învățământul universitar.

Estimare: Aproape 60 de mii de angajați din învățământul preuniversitar, vizați de șomajul tehnic și diminuarea veniturilor, anunțate de premier


7 comments
 1. Doamnelor,domnilor trebuie sa intelegem bibliotecarii,laborantii sa fie normati cu ore peste program ,ca stim ca in aceasta perioada ,mai mult decat in timpul anului scolar ,de fapt ca si in normalitate,muncesc asa mult , stau elevii la coada la biblioteca scolii pentru a imprumuta carti ,stau la usa laboratoarelor nerabdatori ,pentru a face experiente la orele care le efectueaza profesorii de specialitate.
  Doamnelor,domnilor cei care mai muncesc sunt contabilii,secretarii ,ca trebuie sa mai fie si cativa prosti care muncesc,sa le de salariile,sa plateasca utilitati,sa elibereze documente scolare,sa utilizeze aplicatiile on line etc.,ca ei trebuie sa faca totul perfect pentru scoli. Doamnelor,domnilor ganditi va ca si cei de la intatamantul prescolar trebuie platiti suplimentar ,deoarece mult muncesc ,in aceasta perioada ,ca si in celelalte perioade,cred ca au facut bataturi in palme de la cat material didactic realizeaza pentru copii.Editurile si comisioanele de 25% sa traiasca!
  Doamnelor,domnilor profesorii de la invatamantul gimnazial si ei trebuie rasplatiti suplimentar,ca oricum 75% dintre ei nu fac nimic cu elevii lor,au anumite discipline doar ca sa fie normati profesorii-ed.tehnologica,ed.mzicala,ed.plastica,religie,dirigentie ,ed.sociala unde elevii merg la scoala sa piarda vremea si sa socializeze,profesorii socializeaza ,stau pe telefon si ei dar pe bani multi.Vezi si ed.fizica care este importanta pentru sanatatea natiunii ,dar profesorii stau 90% dintre ei la ore pe telefon.Vezi celelalte discipine,sa nu va inchipuiti ca astia muncesc pe rupte,la ei este mai evident faptul ca nu stiu carte in ceea ce priveste materiile pe care le predau si asi putea sa le gasesc tot atatea,, calitati “profesionale,cu multa nemunca ,lene,superficialitate ,neimplicare,indolenta,autosuficienta etc.Cand a fost aprobata lege in 2019,pentru reducerea orelor la clase ce s au opus profesorii si cei de la sindicat ,ca ei sunt utili,necesari toti si toate disciplinele pe care le predau,chiar mai multe daca se poate,iar acum remarcati si dumneavoastra dragi parinti cat de necesari si cat de implicati au fost in perioada 11.03-04.04.2020.Afluenta mare de lectii si interes deosebit pentru toti profesorii.
  Doamnelor,domnilor cat de cat ,implicarea cea mai mare este la invatamantul primar,unde notiunile de baza in educatie sunt achizitionate,citit ,scris,socotit ,gandire rationala,practica etc.
  Doamnelor,domnilor nu ma pot pronunta la invatamantul liceal,deoarece in calitate de parinte am avut colaborare cu inv.prescolar ,primar si gimnazial.
  Doamnelor,domnilor inchei,recunosc ca asi avea mult mai multe exemple negative, din colaborarea in calitate de parinte al copiilor mei.
  P.S.Radiografia contine si aspecte pozitive dar ponderea celor negative este covarsitoare.Sanatate tuturor si mai multa implicare si tragere la raspundere pentru toti profesorii ,in folosul elevilor si a natiunii in timp.

 2. Faptul ca profesorii nu intra in somaj tehnic mi se pare o lipsa de solidaritate cu ceilalti bugetari!!! Macar contabilii, secretarii mai fac cate ceva in acest timp, asigura cu salarii pe cei care chiar stau acasa. Oare cadrelor didactice nu le este jena, ca altii sa intre in somaj si sa primeasca salarii intregi, atatea luni?
  Ati avut fratilor vacanta de Craciun si Anul Nou, vacanta intersemestriala, zile multe libere cand au fost zapezi si frig, scoala altfel, vacanta de Paste, vacanta de vara acusica…
  Nu mai vorbin de programul vostru de 4-5 ore/zi, cu ferestre, de faptul ca nu faceti ce ar trebui sa faceti si acasa, de faptul ca multi sunt nepregatiti sa lucreze cu elevii online, ca nu aveti habar sa cautati pe un site, sau unii nici nu stiu ce e ala internet. Daca vi se prelungeste perioada pana la 1 iunie, iaca mai faceti si voi 1 luna maxim de carte, incheiati niste medii, si gata anul scolar! In total, 2 luni de munca pe an, din 12, dar cu salar intreg.
  Dar leafa merge, ca noi suntem cei mai smecheri si sa munceasca prostimea, alte categorii de bugetari cu leafa taiata si cu program normal de lucru.
  Unde este Educatia, domnilor profesori? Oare nu ar trebui sa fiti un exemplu pentru copii, sa-i invatati despre solidaritate, respect, empatie? Dar noi suntem cei mai smecheri, avem sindicat puternic, munciti fraierilor si pentru noi!!! A trecut vremea cand popa, invatatorul si primarul erau spuma comunitatii si alte categorii de oameni nu mai exista! Stiu ce o sa spuneti: “Noi v-am pus stiloul in mana, noi v-am invatat carte, fara noi nu ajungeati nicaieri!” Ati fost platiti pentru asta, ca fiecare om care munceste. Sanatate sa avem!

 3. Cauza colapsului din învățământul românesc este reprezentat de o confuzie voita care se face la nivelul Ministerului Educației, care a înlocuit responsabilii din administrativ cu profesori, care sunt foarte ușor de manipulat. Așadar grupurile de interese nu au decât să mulgă școlile și părinții, pentru că nu vorbim de educație, la noi, ci de dresaj. Copii ne sunt abrutizati în școli precum în Evul Mediu, (violența este în principal psihologică), dar cata vreme Consiliile Administrative din Școli sunt formate doar din “sugaci” (ai banului public) de profesori, evident nu se poate vorbi de educație. Și acum se vede cum stă treaba: diriginții și profesorii sunt paraleli cu copii noștrii.
  Pe de altă parte, personalul auxiliar face parte integrantă din școală. În lipsa lor, cursurile nu pot fi ținute, să zicem, mult mai bine de către un elev decât de nenumăratele profesoare isterice. Baza școlii este, în fapt, personalul administrativ… prin aceștia sunt asigurate siguranța și funcționalitatea școlilor.
  Actualii profesori nu mai au ce căuta în școli, cel puțin nu atâta vreme cât nu au habar ce au de făcut.

 4. Fac mișto de noi cu toate acele sarcini din fișa postului.
  Câte școli au platforme educationale la nivel de scoala? Mulți s – au descurcat cu whattsup sau orice altceva; taman ptr ca nu a existat o coordonare /organizare…
  Câte tururi virtuale sau comenzi de manuale ?
  Câte fise matricole ale absolventilor….
  Nene, gradatiile contează….si meditatiile (transferate mai nou in on line).
  Să trăiască inspectoratele populate de politruci!
  Ca și în sistemul sanitar, acum se vede ce am semănat…Nu înseamnă că vom ține minte. Fiecare e pe cont propriu în fiecare zi; unirea crește cand e vb de bani!

 5. O gramada care plimba ibricul cu cafea din birou in birou. Daca o unitate necomerciala are atatea activitati administrative, atunci de restul ce sa zicem. Iar de salariul minim in mana nici vorba in invatamant. Avantajele sunt date de sindicatele puternice pe care le au avut intotdeauna. La argumentari au fost buni intotdeauna, dar de rezultate, de calitatea actului didactic ce a devenit rarisima azi ce puteti spune? Scoala a devenit o institutie de colecta publica din banii parintilor pentru diverse.(dotari, cadouri, excursii, chefuri si alte asemenea evenimente). Tot administrativul le gestioneaza si pe astea?

 6. Administratorul de patrimoniu nu egevtueaza comenzile de manuale!!!!in nicio scoala.informatia este eronata!!

  1. Chiar???? Știi tu???… Întâi informează te și apoi deschide gura… De fapt administratorul întocmește necesarul de manuale și îl trimite mura în gura secretariatului sau directiunii sa îl trimită mai departe, sau chiar îl trimite semnat și parafat, personal.. Multe acte sunt întocmite de administrator, alții le iau fata întocmite, își pun numele și sem atura pe ele și uite asa, o persoana ca tine, habar nu are cine a lucrat de fapt a ea situație.. Asa ca nu vorbiți dacă nu știți!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Cum vor colecta profesorii feedback obligatoriu de la elevi din clasa a V-a până la a XII-a, numai după ce se încheie mediile, ce rol au diriginții, ce se întâmplă cu raportul respectiv și cum poate fi folosit de conducerea școlii – metodologia de feedback aprobată de minister

Metodologia de colectare a feedback-ului asupra activității profesorilor, de la elevi, a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.864 din 31.05.2021. Documentul a fost publicat de portalul sindicatului FSE…
Vezi articolul

Modificări la Titularizare: Fișa de înscriere, publicată de inspectorate. Cererea de înscriere, schimbată în ultima zi cu o cerere din 25 iunie. Documentele depuse online au condiție de rezoluție minimă

Modificări la Titularizare în ultimul moment. Inspectoratele școlare județene au aufișat Fișa de înscriere la Titularizare, după ce Edupedu.ro a scris în această dimineață că acest document central al dosarului…
Vezi articolul

Principalele schimbări din legile Educației, adoptate parlamentari și care s-ar aplica începând cu generația de elevi care intră la toamnă în clasa a V-a: examen de admitere la liceu pentru 50% dintre locuri, posibilitatea exmatriculării temporare, religia ca disciplină opțională la Bac

Cele mai controversate schimbări aduse prin noile legi ale Educației, votate de Senat luni, sunt legate de admiterea la liceu, printr-un examen suplimentar, pe lângă Evaluarea Națională, pentru 50% dintre…
Vezi articolul

Mesajul unui profesor pentru liderii sindicali din Educație: Trebuie să negociați cu cârmuitorii țării, pentru a reda demnitatea, inclusiv sub aspect salarial, dascălului din România. Altfel, nu veți mai fi lideri, pentru că Sindicatul din Învățământ se va face… praf și pulbere

Un mesaj transmis liderilor sindicali din Educației, cei aflați în aceste zile la negocieri cu Guvernul, a fost trimis pe adresa redacție@edupedu.ro de profesorul Ioan Țiplea, profesor de științe socio-umane…
Vezi articolul