Ce prevede ghidul pentru gimnaziu și liceu: Orele vor avea două pauze, iar notele și prezența vor fi trecute pe agendele personale ale profesorilor, care nu vor mai aduce cataloagele la clasă

47.770 de vizualizări
Ghidul pentru gimnaziu și liceu
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Fiecare oră va avea două pauze, una de 5 minute pentru ca profesorii să schimbe clasele și alta de 10-15 minute pentru elevi, dar această pauză mai mare nu va fi organizată simultan pentru toate clasele ca până acum, ci la momente diferite, astfel încât să nu fie aglomerație mare pe holuri sau la toalete, potrivit ghidului pentru gimnaziu și liceu, publicat astăzi de Ministerul Educației. Realizarea acestui orar este la decizia fiecărei unități de învățământ. De asemenea, profesorii nu vor mai plimba cataloagele de la o clasă la alta, ci vor scrie prezența și notele într-o agendă proprie, urmând ca acestea să fie trecute în cataloage după un program stabilit la nivelul unității de învățământ.

În cazul scenariului galben, pentru reducerea contactului între elevi, în special în orașele mari, cu număr maxim de elevi la clasă, Ministerul Educației recomandă împărțirea claselor în jumătăți fixe, fără posibilități de „transfer”. De exemplu, în loc de clasele a IX-a Ași a IX-a B, vor exista clasele 9A1, 9A2, 9B1, 9B2.

Ghidul pentru gimnaziu și liceu

În ceea ce privește orele video, ghidul spune că ar trebui favorizată folosirea diacriticelor pe calculator, iar profesorii ar trebui să fie atenți ca elevii să nu prescurteze cuvintele așa cum fac atunci când comunică rapid prin mesaje între ei.

Nu în ultimul rând, lecțiile video nu pot fi distribuite în afara spațiului virtual al clasei fără acordul cadrului didactic și al părinților elevilor. „Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi”, se arată în ghid.

Descarcă ghidul pentru gimnaziu și liceu aici.

Principalele prevedri pentru organizarea orelor:

Pauzele dintre ore vor fi de 5 (cinci) minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite și folosirea toaletelor să fie făcută în condiții de distanțare;

Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, cadrul didactic va organiza activități recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, în aer liber, activități care să includă mișcare;

Personalul didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă;

În pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisă numai circulația profesorilor pe holuri, de la o clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă;

În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectării acestora pentru noile clase/grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor către și dinspre aceste săli se face la începutul și la sfârșitul orelor de 55 de minute, însoțiți de către cadrul didactic;

Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiași zile. Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanță pentru informarea profesorilor diriginți și a părinților sau, unde este posibil, catalogul electronic.

Ministerul Educației mai propune organizarea de orare modulare astfel:

Orarul modular se poate realiza cel puțin pe parcursul unui semestru, prin însumarea orelor de la fiecare disciplină și programarea unor perioade (module);

Într-o perioadă, elevii au câte 2 (două) ore pe zi, în fiecare zi, la o disciplină. Elevii au astfel, în funcție de planurile-cadru ale clasei respective, numai 2 (două) sau 3 (trei) discipline simultan.

La discipline cu un număr mare de ore pe săptămână se organizează câte 2 (două), 3 (trei) sau 4 (patru) module pe semestru; de exemplu, pentru 4 (patru) ore pe săptămână, în 17 săptămâni sunt 68 de ore care pot fi planificate în 2 (două) module de câte 2 (două) săptămâni și unul de (aproape) 3 (trei) săptămâni.

Scenariul verde – S1

Scenariul galben – S2

Scenariul roșu – S3

Organizarea școlilor în cazul scenariului verde (S1):

În situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceștia, părinții pot stabili împreună cu reprezentanții unității de învățământ aplicarea unor scenarii alternative pentru copiii proprii, în perioade determinate de timp . În funcție de numărul acestor cazuri, este posibil ca existența acestor situații să favorizeze rezolvarea problemelor de spațiu în vederea menținerii distanței de siguranță pentru elevii care vin la școală.

În cazul unor contexte care favorizează adoptarea S2, clasele de sfârșit de ciclu, care urmează să aibă examene și clasele formate din elevi de început de ciclu de învățământ, care nu se cunosc între ei, respectiv cadre didactice, vor avea prioritate pentru aplicarea S1.

Unitățile de învățământ care dispun de resursele necesare pot adapta S1 la forme mai flexibile care să reducă riscurile asociate pandemiei. Pot fi preluate elemente din organizarea S2 pentru unele clase sau grupuri de elevi sau pentru protejarea unor elevi sau cadre didactice care sunt supuse unui risc epidemiologic ridicat și ar putea preda de la distanță claselor de elevi, în condițiile în care poate fi organizată comunicarea între elevii aflați în clasă și cadrul didactic aflat acasă sau în carantină, respectiv între cadrul didactic și elevii aflați în clasă, pe de o parte, și elevii aflați acasă, pe de altă parte.

În funcție de resursele disponibile, va fi încurajată utilizarea formei electronice a manualelor și a materialelor auxiliare și se va reduce la minimum transmiterea de materiale în format fizic între elevi și cadrele didactice.

Organizarea școlilor în cazul scenariului galben (S2):

Învățarea prin combinarea prezenței fizice și a activității online are mai multe forme. Se vorbește despre blended learning atunci când sunt alternate etapele de prezență cu etapele de activități online și despre hybrid learning atunci când elementele de tip online sunt folosite ca sprijin pentru învățarea cu prezența fizică, uneori fiind uzitate elementele online chiar în timpul orelor, alteori ca sprijin pentru comunicare și exersare între ore. În practică, sistemul de învățământ va avea nevoie de alternativa online pentru:

 • Reducerea numărului de elevi prezenți efectiv în clasă, în vederea respectării distanțării fizice;
 • Comunicarea cu elevii sau profesorii care nu pot sau cărora nu le este permis să vină la școală;
 • Completarea explicațiilor și a exercițiilor de la clasă cu alternative online accesibile oricând.

În organizarea eficientă a S2, se va ține seamă de condițiile locale. Orientativ, presupunem că o parte dintre elevii unei clase sunt prezenți la școală, în timp ce colegii lor participă la aceleași cursuri online, în timp real și în interacțiune cu cadrele didactice și colegii sau urmăresc orele după înregistrarea și încărcarea lor pe un grup online, la care au acces numai membrii comunității respective.

În orice situație, este nevoie de acordul cadrului didactic, conform prevederilor LEN, iar elevii și părinții trebuie informați în legătură cu consecințele legale ale distribuirii acestor înregistrări în afara grupului, respectiv fără acordul cadrului didactic și al părinților elevilor. Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi.

Pentru reducerea contactului inutil între elevi, îndeosebi în orașele mari, cu număr maxim de elevi la clasă, este recomandabilă împărțirea claselor în jumătăți fixe, fără posibilități de „transfer”. De exemplu, în loc de clasele a IX-a Ași a IX-a B, vor exista clasele 9A1, 9A2, 9B1, 9B2 șamd. Prin această procedură, fără a se interveni asupra catalogului claselor, elevii din 9A1 nu vor intra în contact fizic în perioada restricțiilor impuse de pandemie nici cu cei din 9A2, nu numai cu cei din 9B. Didactic, este de preferat ca în săptămâna 1 (întâi) de cursuri să participe fizic 9A1 și online 9A2, apoi în săptămâna 2 (a doua), fizic 9A2 și online 9A1 șamd. Dacă autoritățile sanitare consideră că fiind mai sigur ca perioadele de alternare să fie mai lungi, de 2 (două) sau 3 (trei) săptămâni, unitățile de învățământ se pot adapta acestor cerințe.

Organizarea școlilor în cazul scenariului roșu (S3):

Unitățile de învățământ sunt încurajate să organizeze folosirea unor platforme comune de către toată colectivitatea școlară, scop pentru care se vor organiza activități de formare inclusiv la nivelul unității de învățământ, prin care cadrele didactice mai experimentate în folosirea platformelor online vor asigura transferul de competențe către colegi.

Unitățile de învățământ vor realiza baze de date care să cuprindă informații complete privind resursele de care dispun cadrele didactice și elevii, inclusiv informații referitoare la prezența camerelor video pe echipamentele respective și a lățimii de bandă de internet disponibile. În funcție de resursele disponibile, elevii vor avea obligația de a se conecta la comunicarea online în forma solicitată de către cadrul didactic în fiecare moment, cu sau fără imagine.

Comunicarea online în cadrul orelor reprezintă un spațiu privat, accesibil numai comunității respective, formate din elevii clasei sau grupei și cadrul didactic. În măsura în care spațiul de acasă disponibil permite, părinții, frații elevilor sau alte persoane prezente în locuință trebuie să asigure intimitatea și liniștea elevului aflat la cursuri online. Cadrele didactice vor îndruma părinții cu privire la conduita optimă referitoare la sprijinirea elevilor.

În vederea sprijinirii dezvoltării competențelor de scriere, în măsura în care resursele materiale și de timp permit, cadrele didactice de la toate disciplinele vor favoriza, în cadrul comunicării în scris de tip „chat” cu elevii, folosirea diacriticelor și a propozițiilor formate din cuvinte întregi, fără prescurtări. Dezvoltarea competențelor TIC de către toți elevii poate fi promovată cu această ocazie, inclusiv în sensul competențelor de a găsi surse online credibile de informații în domeniul fiecărei discipline și de a deosebi între calitatea unor surse și a altora.

Cadrele didactice pot adapta planificările calendaristice în sensul Scenariul roșu favorizării pentru perioada S3 a acelor competențe și conținuturi care nu au/au mai puțin de suferit în abordarea online și concentrarea exersării celorlalte competențe și conținuturi pentru perioadele de aplicare a S1 sau S2.

Durata orelor va fi cea reglementată, însă cadrele didactice vor împărți orele în așa fel încât o bună parte din oră să fie dedicată realizării de activități de către elevi, individual sau în grupe, ale căror rezultate să fie transmise cadrului didactic, de preferat, până la sfârșitul orei curente, cu asigurarea unui feedback din partea profesorului, în aceeași oră sau în ora următoare. În acest fel se poate evita pasivizarea elevilor, se reduce timpul alocat unor prezentări online realizate de către profesor și se poate evalua activitatea elevilor la ore. Activitatea cadrului didactic nu se concentrează asupra unor prezentări în timpul orei, ci este de preferat ca aceasta să se desfășoare preponderent înaintea orelor, pentru pregătirea sarcinilor de lucru pentru elevi, astfel încât aceștia să înțeleagă și să își dezvolte competențele prevăzute în programe prin rezolvarea unor sarcini de lucru. Se recomandă stabilirea unor repere de timp alocat activităților elevilor în afara orelor (echivalentul temelor pentru acasă) prin colaborare între cadrele didactice care constituie consiliul clasei sau prin stabilirea unor reguli generale în Consiliul profesoral, care să țină cont de ponderea orelor pentru fiecare disciplină în planurile-cadru și de clasa în care se află elevii, respectiv vârsta lor și apropierea unor examene.

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


4 comments
 1. Ce nu spune nimeni este cum se procedează când un profesor este în grupa de risc și nu vine la școală: cum predă de acasă? Sunt orele disciplinei lui în orarul copiilor? Dacă da, cine introduce elevii în clasă? Cine merge cu ei la toaletă? Cine-i supraveghează în fiecare oră dintre cele 3-4-5-6 câte are profesorul într-o zi? Cine aduce laptopul, se conectează/deconectează la platforma la care trebuie să se conecteze și profesorul de acasă și eventualii elevi care nu sunt în clasă? Cine-și asumă responsabilitatea supravegherii elevilor(fac zgomot, nu stau la locuri, ies pe coridoare, pleacă de la școală și iau o mașină în brațe, etc…)? Dacă orele profesorului nu sunt trecute în orar și el trebuie să le facă online după-amiaza, după un orar stabilit/convenit cu conducerea școlii(altfel cum e normat și plătit?) crede cineva că elevii vor mai asista și la orele online de după-amiaza după cele de dimineața? Și atunci care este soluția?

 2. Elevii care sunt onlinecum ii trecem?Absenți sau prezenți?Cei care sunt in clasa sunt prezenți dar cei online …sunt acasă.
  Iar ne lasa sa ne descurcam cu ce avem.Eu am folosit un telefon până l-am virusat cu tot ce am descărcat pentru clase.Dar…cui ii pasă?Profesorii trebuie să facă performanță, sa asigure echipament,platforme si sa fie gratis.

 3. Și mai sunt și directori care cheamă profesorii buluc, 50 inși simultan într un spațiu de 20 metri pătrați… Sunt curios… cine răspunde dacă ne îmbolnăvim când mergem la munca în aceste condiții??? De măști sau alte masuri de prevenție nici nu mai poate fi vorba…

 4. Teoría sună bine, dar nu există timpul necesar studierii ghidurilor in detaliu si implementarii pt ca ce sa vezi MEC abia acum le-a facut publice.
  In conferința de presa Anisie vorbea de modificarea Rofuip, care nu apare nicăieri. Manualele de cls a 8-?

  Realizarea schemelor orare si circuitelor separate, decalarea orelor si punerea în funcțiune a echipamentelor pt predare mixtă ( dacă ai echipamente) este practic imposibilă în 13 zile.
  Sa nu uităm că MEC nu a fost in stare sa cumpere tablete in 6 luni si ca ,,formarea profesorilor” a constat in cateva lectii televizate despre G suite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cîmpeanu, apostrofat de Ciucă după ce a spus că nu e nicio legătură între calitatea educației și toaleta din curtea școlii: Aceste toalete nu trebuie să mai existe în România anului 2024. Mi se pare absolut incredibil

Grupurile sanitare din curtea școlii nu trebuie să mai existe în România anului 2024, a declarat premierul Nicolae Ciucă. Acesta a spus că i-a atras atenția ministrului Cîmpeanu pentru declarația…
Vezi articolul

Elevii din Republica Moldova vor putea participa la olimpiadele din România, plus: 2.550 de burse pentru școală și facultate, inclusiv rezidențiat. Protocol de colaborare în educație între România și Republica Moldova, semnat de miniștrii Sorin Cîmpeanu și Anatolie Topală într-o ședință comună a celor două guverne organizată în premieră la Chișinău

Elevii din Republica Moldova vor putea să participe la olimpiadele și concursurile organizate în România, iar programul de burse de studii pentru elevii și studenții din România și din Republica…
Vezi articolul