CRED – un proiect salvator pentru ieșirea din criza implementării școlii online în învățământul preuniversitar românesc

1.659 de vizualizări
Foto: Mircea Bertea / Arhiva Personală
Odată cu închiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19 și trecerea la școala online, mai precis, odată cu încercarea de trecere la școala online și la școala de acasă (pentru că, realmente, sunt două sintagme și două procese diferite pe care încercăm cu greu și, deocamdată, haotic și fără succes, să le experimentăm!), școlile cărora le pasă de soarta învățământului și de elevii lor au inițiat implementarea unor programe (platforme, aplicații) alternative predării față în față, asaltate fiind și de oferte (unele cu plată) din partea unor firme sau ong-uri specializate sau nu pe programe și tehnologii digitale și pe activități online.

Nu vom discuta acum nici despre cât de oportune și de utile au fost sau sunt aceste oferte, nici dacă ele au servit (servesc) prioritar școlilor sau, dimpotrivă, dacă au fost și sunt doar acțiuni de promovare a unor firme sau organizații neguvernamentale, cu sau fără sprijinul inspectoratelor școlare sau al ministerului de resort. Dimpotrivă, ne propunem să vă prezentăm alternativa viabilă și oportună, la îndemână, instituțional vorbind, pentru experimentarea și implementarea cu succes a școlii online în România. Este vorba despre un proiect implementat chiar de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu inspectoratele școlare ale județelor Bihor, Iași și București și cu casele corpului didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București. Proiectul se numește ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” și are, după cum se poate observa cu ușurință, o acoperire națională evidentă. Câteva detalii tehnice și de anvergură a impactului acestui proiect:

Proiectul CRED, cod SMIS 2014+:118327, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, fiind parte integrantă a Strategiei Europa 2020 prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii și având la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție „România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educației”. Bugetul alocat proiectului este de 196.586.777 lei prin finanțare din fonduri europene (POCU). Perioada implementării proiectului:  15.11.2017 – 14.11.2021. Proiectul și-a propus abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial), în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, prin organizarea a 2.750 grupe de formabili care să beneficieze de 330.000 de ore de formare la nivel național, implicând aportul a până la 900 de experți-formatori. De asemenea, proiectul prevede elaborarea a 18 ghiduri metodologice care să acopere toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial și crearea și încărcarea pe platforma dedicată a proiectului a 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele din planurile de învățămnt ale ciclurilor primar și gimnazial.

Obiective specifice ale proiectului:

 • Facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe în rândul decidenților și partenerilor educaționali, în vederea asigurării de oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip a doua șansă;
 • Promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial;
 • Creșterea calității și relevanței activităților din școli cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie a cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale;
 • Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor-cheie (instrumente – broșuri de test), între care și documentul de politici educaționale ”Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”.

Un proiect grandios și irealizabil în România, veți spune, având în vedere eșecul total al repetatelor ”reforme” educaționale ale celor 28 de miniștri ai educației din ultimii 30 de ani.

Și totuși, spre deosebire de alte două proiecte cu bani mulți ale ministerului, megaproiectul CRED, după un start întârziat, se profilează deja (semnele și rezultatele sunt, veți vedea ceva mai jos) ca un real succes în formarea profesională și a resurselor educaționale deschise pentru învățământul preuniversitar românesc.

CRED este un proiect grandios nu atât prin numărul mare de participanți, cât prin noutatea, eficacitatea și eficiența programelor de formare, prin structura, metodologia și instrumentele digitale de valorificare și obiectivare a formării, prin platformele, resursele educaționale deschise și prin exemplele de bune practici în implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale și, ca elemente de noutate certă, promovarea și experimentarea de parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu sau au abandonat școala pe parcursul învățământului obligatoriu, cu deosebire a elevilor din zonele sau regiunile defavorizate ale țării.

Cu o structură de formare de tip blended-learning (îmbinând activitățile față în față cu activitățile de învățare și dezvoltare online), ceea ce reprezintă în concepția experților în educație viitorul învățării școlare, la care se adaugă webinarele, utilizarea resurselor educaționale deschise din banca de date și din biblioteca virtuală proprie proiectului, beneficiind de asistență tehnică și educațională expertă și de implicarea activă a actorilor și partenerilor proiectului, CRED este, la aproape un an de activitate cu toate pânzele sus, cu mult mai mult decât un proiect și chiar decât un megaproiect. Este o comunitate educațională de tip digital ce însumează aproximativ 20.000 de membri activi. Dintre aceștia 18.390 de cadre didactice din primar și gimnazial (836 de grupe) sunt sau au fost cursanți, aproximativ 11.000 încheind deja programul de formare, restul fiind în curs de finalizare. Proiect de dimensiune națională, CRED integrează în structura sa formatori, experți și cursanți din toate județele țării. Pe harta formării de pe site-ul proiectului, la adresa https://www.educred.ro/formarile-cred/harta-formarilor/, se pot obține informații oficiale referitoare la numărul de cursanți, la structura acestora pe județe și distribuția lor pe discipline de predare și formare, inclusiv la categoria STEM.

Cunoscând din interior complexitatea și fundamentarea pedagogică și metodologică a proiectului, tipul și categoria de formare, competențele dobândite de cursanți și resursa extraordinară pe care o reprezintă cele 18.390 de cadre didactice care au absolvit sau sunt în curs de absolvire a programului, la care se adaugă superexpertiza specialiștilor de la (ex)Institutul de Științe ale Educației și managementul performativ al proiectului, putem înțelege și putem fi de acord cu ideea că proiectul CRED poate și trebuie să devină alternativa imediată, eficace și eficientă pentru pregătirea expertă a implementării școlii online în aceste momente de criză și în învățământul românesc.

Desigur, proiectul CRED nu a fost gândit și conceput pentru această criză. Se întâmplă însă ca prin structură, modernitate și suportul puternic digitalizat al resurselor proiectului CRED acesta să fie în concordanță cu nevoile școlii noastre acum. Și nu numai în concordanță, ci și în participare, în implicare. Acesta este și motivul pentru care, după închiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” a organizat zilnic webinare, adresate cadrelor didactice din România, în care au prezentate, explicate și exersate programe, aplicații și instrumente de lucru și de predare online (inclusiv cu revenire, cu ”lecții” de recapitulare și consolidare), gratuite, utile pentru școala online/școala de acasă din această perioadă: Teams/Office365, Google Meet, Youtube live, Zoom, Livresq, Webex, Google Classroom,  Moodle pentru învățarea colaborativă, Whiteboard, Sway, Paint 3D etc.

Ca recunoaștere a eficacității și eficienței proiectului CRED, la data de 25 martie a.c. Ministerul Educației și Cercetării a lansat portalul online digital.educred.ro, un spațiu creat pentru toate cadrele didactice din România implicate în activități de învățare la distanță cu elevii, portal dezvoltat de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (ISE), al formatorilor din proiect și al unor cadre didactice cu expertiză în utilizarea platformelor, programelor și instrumentelor online din învățământul nostru preuniversitar. În acest  spațiu virtual sunt oferite informații despre tipuri de platforme, aplicații și instrumente digitale, împreună cu sugestii practice de utilizare, precum și exemple de resurse educaționale deschise (RED-uri) utile cadrelor didactice care proiectează și desfășoară activități online cu elevii. Prin acest portal oficial cadrele didactice sunt încurajate să se implice în colaborare și sprijin online la nivel național, să împărtășească cu colegii de breaslă resursele dezvoltate. În acest scop, portalul digital.educred.ro a inclus și o secțiune specială dedicată comunităților de învățare în care fiecare profesor poate primi sau oferi idei, experiențe și resurse digitale de învățare colaborativă. De menționat că toate resursele din portal sunt gratuite.

Prin OMEC nr. 4135/21.04.2020, Ministerul Educației și Cercetării a operaționalizat portalul digital educred.ro ca totalitate a programelor e-learning și a resurselor de învățare online asigurate, validate și recomandate de către Minister, destinate formării și susținerii cadrelor didactice în vederea proiectării, realizării, evaluării și gestionării activităților cu elevii pe platformele de învățare online. Decizie corectă și de esență.

Revenind, o informație de breaking news: de curând, proiectul CRED a fost promovat ca poveste de succes și, implicit, model de bună practică, din punctul de vedere al implementării la nivel național, prin propunerea înaintată de Ministerul Fondurilor Europene către Comisia Europeană – CE, urmând ca modelul de bune practici promovat de acest proeict să fie vizibil și valorificat la nivelul întregii Uniuni Europene.

Un semn bun și un motiv (puternic) în plus să CRED-em în Educație în România, chiar dacă mai sunt decidenți în domeniu care o consideră încă și o tratează ca pe o Cenușăreasă.

__________________________________

Despre autor:

Mircea Bertea este Directorul Colegiului Național Pedagogic “Gh. Lazăr” din Cluj-Napoca, profesor asociat la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, membru al Centrului Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare Paris, expert al Uniunii Europene pentru Educație și Cultură.


1 comment
 1. Buna Seara Domnule Profesor,

  Am citit si recitit cu atentie deosebita textul publicat!
  Apreciez interesul dvs pentru invatamantul preuniversitar din Romania, cu aceasta ocazie doresc sa va spun, cunosc bine sistemul di tara dar si inca cateva sisteme din tarile civilizate !

  Romania incearca pe orice cale sa se FARDEZE sa MIMEZE cu evolutia si reevaluarea sistemului !

  Sistemul din Romania este un sistem FEUDAL, cu mici retusuri cel dela reforma comunista !

  Domnule Profesor,

  Mi ar face placere sa comunicam, de altfel, spre deosebire de dvs am transmis Doamnei Ministru si Domnului Stas Marian exacte ce este de facut si nu fraze !!!

  O comunicare cu Domnia Vostra ar merge sigur si precis a misca SCHIMBAREA in INV. PREUNIVERSITAR!

  Merci
  SRA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Copiii care au învățat combinat știința, matematica și citirea, pe bază de proiect, în câteva zeci de școli din SUA au înregistrat rezultate mai bune la știință și o dezvoltare socio-emoțională mai bună – studiu

Învățarea pe bază de proiect, ce combină științele cu matematica și citirea, întărește rezultatele elevilor din școala primară și dezvoltarea lor socială și emoțională, arată un nou studiu realizat în…
Vezi articolul

VIDEO Copiii au nevoie să fie ascultați și e nevoie de multe ori să taci și pur și simplu, să fii acolo pentru ei și ei își vor da voie să se exprime – Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București

Nevoia elevilor de a fi sprijiniți în etape de profundă schimbare în evoluția lor, când poate nici părinții, nici profesorii nu știu exact cum să îi abordeze pe copii a…
Vezi articolul

Mircea Miclea, despre noile reguli de evaluare a școlilor doctorale: Marea greșeală este că s-a mers pe criterii minimale. Uniformizează, nu stimulează deloc competiția. Se evită din nou rankingul, adică să arătăm unde se face doctorat de calitate

Universitățile încep procesul de evaluare a școlilor doctorale, după 10 ani în care nu au fost inspectate și după scandaluri de plagiat care au zguduit din temelii învățământul superior și…
Vezi articolul

Educația din România cu greu furnizează suficienți absolvenți care au competențele necesare dezvoltării adecvate a sectorului public și nu e suficient conectată la acesta – raport OCDE

Sistemul românesc de educație întâmpină greutăți în a furniza suficienți absolvenți care să aibă competențele necesare sectorului public, sector ce are nevoie de reforme majore inclusiv în învățământ, pentru a-și…
Vezi articolul