Cum se trec corect notele în catalog și în ce condiții se motivează absențele, potrivit Ministerului Educației: Nu se admit modificări de note în catalogul școlar

45.129 de vizualizări
Foto: captură – catalog
Profesorii sunt obligați să noteze zilnic absențele elevilor în rubricile rezervate la fiecare disciplină, potrivit unor norme pentru completarea catalogului clasei. Documentele precizează că învățătorul sau dirigintele trebuie să întocmească catalogul clasei, în primele în primele zile după deschiderea anului școlar. Vezi mai jos cum pot fi motivate absențele.

Amintim că, pentru anul școlar 2022-2023 sunt noi modele de cataloage școlare și de carnete de elev. Acestea au fost publicate de Ministerul Educației din luna iulie. – detalii aici

Iată cum se notează absențele, conform sursei citate: „IX: 15, 17, 18 etc.; XII: 4, 5, 6 etc.; II: 15, 17 etc.”

Cum se face motivarea absențelor

Motivarea absenţelor se face de învăţător sau diriginte, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră, pe baza documentelor prezentate de elevi/părinţi. De menționat este că absenţele puse elevilor care au întârziat la orele de curs din cauze obiective se motivează la sfârşitul orei de către profesorul respectiv.

 • Scoaterea catalogului din unitatea de învăţământ este interzisă.

Potrivit noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, dirigintele informează părinții sau reprezentanții legali, dacă elevul are obsențe nemotivate. Informarea se face în scris, iar numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.

Iată ce prevede art 94 alin (1) din ROFUIP 2022: „Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție”.

„În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său”, conform ROFUIP.

Care sunt actele medicale pe baza cărora se motivează absențele

La art. 94 alin. (4) din regulamentul-cadru apare că „actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor”.

Cum se trec notele în catalog

Pentru învățământul primar, elevii primesc calificative (foarte bine, bine, suficient și insuficient), iar acestea sunt trecute în catalog cu cerneală albastră, fiind trecută ziua și luna. Notele elevilor din învățământul gimnazial și liceal, de la 1 la 10, se trec în cifre, tot cu cerneală albastră, conform normelor menționate. Exemplu: 7/8 X

Numărul notelor pentru fiecare disciplină

Cu noile modificări aduse structurii anului școlar (5 module de învățare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

Cum se trec și se calculează mediile în catalog

Potrivit Ministerului Educației, mediile se trec în cifre şi litere, cu cerneală roşie. Pentru clasele I-IV, calificativele anuale pe discipline se trec cu cerneală roşie.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”, conform art. 109 alin. (1) din ROFUIP.

Calificativele anuale pentru clasele I-IV

Art. 110 din sursa citată anterior menționează că la clasele I—IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu. Calificativul pe disciplină se stabilește astfel: „se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor criterii:

 • a) progresul sau regresul elevului;
 • b) raportul efort-performanță realizată;
 • c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;
 • d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.”
Cum pot fi anulate notele sau mediile greșite

De precizat este că nu se admit modificări de note în catalogul şcolar. Notele sau mediile înscrise greşit în catalog se anulează, barându-se cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu note/medii corespunzătoare, înscrise cu cerneală roşie, sub semnătura profesorului şi a directorului care aplică sigiliul, după cum apare în documentul cu normele pentru completarea catalogului.

Cum se calculează media anuală generală

“Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, se arată în actul normativ.

Secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru EduPedu.ro cum se calculează media anuală, potrivit ROFUIP 2022: “Media are două zecimale ca până acum. O medie de 9,46, la final de an, nu se rotunjește la 9,00, cum nici o medie de 9,87 nu se rotunjește la 10,00, așa cum s-a înțeles din câteva titluri din presă”, a precizat oficialul. “Rotunjirea la care se referă alineatul 4 este rotunjirea unei medii anuale generale de 9,458 la 9,46, adică intră în discuție a treia zecimală.

Catalog învățământ primar – clasele I-IV:

Catalog învățământ gimnazial – clasele V-VIII:

Catalog învățământ liceal:

Citește și:
Cum se calculează mediile anuale ale elevilor în noul an școlar, împărțit pe module? Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: A treia zecimală este cea în funcție de care se rotunjește media generală
OFICIAL Noile modele de cataloage și carnete de elev pentru anul școlar structurat pe module, publicate de Ministerul Educației / Descarcă noile documente școlare în 2022-2023 pentru toate formele și ciclurile de învățământ, în format .pdf

4 comments
 1. Bună dimineața.
  Am și eu o întrebare notele clasa 1 cum se pun în cartierul de note pe merit sa0u toți uau Fb

 2. Buna, nu sunt de acord cu ora sau orele ținute de la ora 19 și/sau după această oră în clasele de gimnaziu.Motivele sunt cunoscute de toată lumea.Cu respect.

 3. Nu va exista corectitudine la notarea elevilor. Niciodată nu a existat așa ceva. Profesorii vor nota, în funcție de preferințe, de cadourile primite de la părinții elevilor și dacă acei elevi fac meditații cu profesorii, restul vor fi dezavantajați foarte mult, indiferent dacă sunt semestre sau module.

  1. ca unii profi sunt lichele, știu și eu, am cunoscut, dar e obligatoriu sa primim toti cadouri de la părinții care pt ca se simt vinovați încearcă sa ne bage pe gat atentii ca să compenseze lipsa de atenție către proprii copii??? mie mi e greata de acești lingăi ca si de colegii care pretind aceste jegoșenii cu tupeu. Dar ca suntem toți profii asa, nu ti se pare o exagerare????

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Inspectorii școlari, trimiși în școli de Ministerul Educației să verifice criteriile specifice de înscriere la clasele pregătitoare, a V-a, a IX-a și grupa mică de grădiniță și creșă, după ce ar fi fost reclamații că „depășesc cadrul legal”

Inspectoratele școlare trebuie să verifice dacă școlile aplică noile prevederi privind repartizarea aleatorie a elevilor la clasele pregătitoare, a V-a, a IX-a și grupa mică de grădiniță. Potrivit unei note…
Vezi articolul

Consiliul Național al Elevilor: Școala trebuie să-și ia rolul în serios, anume acela de a forma caractere, de a transmite valori / Salvați Copiii: 82% dintre elevi au asistat în calitate de martori la situaţii de bullying în şcoala în care învaţă

Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor, atrage atenția asupra rolului pe care ar trebui să îl aibă școala și profesorii în privința formării caracterelor elevilor. Semnalul de alarmă confirmă…
Vezi articolul

Profesorii care vor să facă parte din grupurile de lucru care elaborează planurile-cadru pentru liceu pot depune online dosarul de înscriere, până luni, 18 septembrie. Ghid pentru completarea dosarului

Luni, 18 septembrie, este termenul limită până la care trebuie să se înscrie online profesorii care vor să participe în grupurile de lucru pentru constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea…
Vezi articolul

Material susținut de BCR

VIDEO Un coș plin cu mere, material didactic la clasa a IV-a / Director: Este o secvență pe care o putem integra la orice disciplină, validă atunci când tu, dascălul, rezonezi cu nevoile copilului

Educația financiară nu este ruptă din realitatea de zi cu zi, este tocmai parte a acestei realități, spun profesorii implicați în programul LifeLab by BCR. Practic, acesta este unul dintre…
Vezi articolul

Regulile de înscriere la clasa pregătitoare 2021: Copiii vor fi repartizați alfabetic sau prin tragere la sorți în clasele pregătitoare și anul acesta. Evaluarea psihosomatică este anulată pentru copiii sub 6 ani care au fost la grădiniță

UPDATE: Regulile oficiale pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021, publicate prin ordinul 3.473 din 10 martie 2021 pot fi găsite aici, la fel și modele de cereri, plus conținutul dosarului…
Vezi articolul