DEFINITIVAT 2021 Regulile pentru noua sesiune, publicate în Monitorul Oficial: Prima inspecție are loc în Semestrul I / Profesorii vor semna un “acord privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal”, iar perioada concediului de maternitate și a întreruperii cursurilor se consideră vechime la catedră

11.852 de vizualizări
Calendar oficial mobilitate
Foto: OECD
Prima inspecție se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecție în semestrul al II-lea, iar profesorii vor semna un “acord privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal” la depunerea dosarului de înscriere, prevede noua metodologie pentru examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, publicată în Monitorul Oficial. O altă modificare față de metodologia precedentă este accea că perioada concediului de maternitate se consideră vechime la catedră.

“Prima inspecție se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecție în semestrul al II-lea. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile”, prevede metodologia pentru examenul național de definitivare.

În metodologia pentru examenul din 2020 această condiție nu exista. Prevederea de la Articolul 15, alineatul 1 de până acum era aceasta: “Inspecțiile de specialitate se susțin în perioada prevăzută în calendar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și al directorului unității de învățământ primitoare”.

Tot la Articolul 15 apare un nou alineat, care prevede că dacă nu sunt inspectori metodiști în județ, de o anumită specialitate, care să participe la inspecțiile pentru definitivat, pot fi delegați profesori titulari cu grad didactic II sau profesori titulari cu definitivat, ori chiar cadre didactice din alte județe cu experiență în predarea/evaluarea disciplinei respective.

“În situația în care pentru anumite discipline nu se identifică la nivelul județului metodiști în condițiile precizate la alin. (6) lit. a), inspectorul școlar general poate delega în comisia de inspecție profesori titulari având gradul didactic II sau profesori titulari având definitivarea în învățământ sau cadre didactice din învățământul universitar/preuniversitar din alte județe, cu experiență în predarea/evaluarea predării disciplinei respective. Desemnarea în comisia de inspecție a profesorilor titulari având doar definitivarea în învățământ se face cu avizul Comisiei naționale”, prevede documentul.

În privința portofoliului profesional personal, apare mențiunea că “se poate realiza și pe baza activităților privind predarea-învățarea-evaluarea în sistem blended learning/online”.

Extrasul fișei de înscriere la Definitivat 2021 va “include acordul privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal”, iar candidatul va primi și va semna documentul în momentul în care datele din fișa de înscriere clasică sunt introduse în sistemul informatizat, potrivit procedurilor din noua metodologie aprobată prin ordinul 5211/2020.

Articolul 14, alineatul 2 prevede: “Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatizat. Candidatul primește și semnează extrasul fișei de înscriere din aplicația electronică, care include acordul privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal”.

În vechea metodologie acest acord privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal nu apărea.

O altă noutate este adăugarea la articolul 12, alineatul 3, pentru calculul vechimii efective la catedră, pentru obținerea definitivării în învățământ a prevederii următoare: “perioada concediului de maternitate se consideră vechime la catedră”. În metodologia valabilă la examenul trecut nu exista această mențiune.

Dacă se vor suspenda cursurile, evaluarea se poate realiza și online: “în situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, probele prevăzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie”.

Perioada suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ.

Concusul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Foto: OECD


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Ghid Practic pentru Profesori – Combaterea Discriminării în Clasă, lansat de CNCD / Cum descoperim cazurile de bullying? Exemple de traume care trebuie să atragă atenția cadrelor didactice și sfaturi pentru implicarea părinților

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Institutul pentru Politici Publice au publicat un ghid practic pentru profesorii din școlile primare și gimnaziale și directorii școlilor, util în identificarea situațiilor de…
Vezi articolul

Definitivat 2024. Programele de examen pentru educatorii și puericultorii din creșele și grădinițele cu predare în limba maternă au fost publicate în Monitorul Oficial. Descarcă bibliografia pe care o au de pregătit candidații

Programele de examen pentru candidații la sesiunea 2024 a Definitivatului, educatori-puericultori – predare în limbile materne, au fost publicate în Monitorul Oficial, printre alte 25 de programe pentru discipline dintr-o listă…
Vezi articolul