Diploma de Bacalaureat din altă țară, primită de absolvenții secțiilor bilingve din școli cu curriculum românesc pentru același program de studii, nu va fi echivalată, ci recunoscută de drept pe teritoriul României – proiect

1.485 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică pe 29 aprilie, proiectul de ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României, activități de învățământ preuniversitar. Una dintre modificările propuse îi vizează pe absolvenții secțiilor bilingve care urmează școli cu curriculum românesc, care primesc două tipuri de diploma de BAC, explică pentru Edupedu.ro Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Diploma din altă țară nu va fi echivalată, ci recunoscută de drept pe teritoriul României, se arată în proiectul CNRED.

Elevii care învață într-o școală la secție bilingvă, iar școala emite o diplomă de bacalaureat din România și o diplomă de bacalaureat din altă țară pentru același program de studii, nu va putea echivala diploma străină dar va fi recunoscută pe teritoriul României, prevede un articol din proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României.

Art. 8 În cazul în care unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerului Educației emit o diplomă de bacalaureat din România și o diplomă de bacalaureat din altă țară pentru același program de studii, aceasta nu este supusă procesului de recunoaștere sau echivalare și este recunoscută de drept pe teritoriul României”. 

Explicația a venit din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, la solicitarea Edupedu.ro. “Articolul 8 reglementează situația absolvenților unei instituții de învățământ din rețeaua Ministerului Educației (curriculum românesc), Secțiile bilingve care, în baza unor acorduri, emit 2 tipizate de diplome (un tipizat românesc și un tipizat specific respectivului stat)”.

Alte modificări propuse în proiect:

Art. 5 alin (1) În procedura de evaluare a actelor de studii, C.N.R.E.D. are în vedere:

a) apartenența actului de studii la categoria actelor de studii naționale, eliberate în sistemul de învățământ preuniversitar din statul de origine;
b) statutul instituției emitente în statul de origine;
c) dreptul la continuarea studiilor în statul de origine, conferit de actul de studii;
d) nivelul calificării corespunzător actului de studii, raportat la Cadrul European al Calificărilor, la ISCED și la alte cadre internaționale de calificare;
e) domeniul de studii şi/sau programul de studii, curriculumul/volumul de muncă/rezultatele învăţării, forma de învățământ, dacă este cazul;
f) durata studiilor.

(2) Recunoașterea sau echivalarea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internaționale se realizează în conformitate cu prevederile acestora.

(3) În procedura de evaluare, C.N.R.E.D. poate lua în considerare deciziile anterioare pronunțate în cazuri similare.

Art. 7 alin (1) Actele de studii se recunosc sau echivalează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) instituția de învățământ care a eliberat actul de studii este acreditată în statul de origine;
b) domeniul și/sau specializarea, curriculumul/volumul de muncă/rezultatele învățării, corespund cu cele din sistemul românesc de învățământ preuniversitar;
c) actul de studii aparține categoriei actelor de studii naționale recunoscute, eliberate în sistemul de învățământ preuniversitar din statul de origine;
d) nivelul calificării corespunzător actului de studii este similar cu cel din sistemul românesc de învățământ preuniversitar;
e) dreptul la continuarea studiilor în statul de origine, conferit de actul de studii

Art. 7 (3) În cazul în care evaluarea elementelor menționate la alin. (1) lit. b) și d) evidențiază diferențe substanțiale prin raportare la sistemul românesc de învățământ preuniversitar, C.N.R.E.D. poate echivala sau recunoaște actele de studii prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv susținerea de examene de diferență și/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul unor programe de studii acreditate în România. 

CNRED a explicat că “elementele menționate la alin. (1) lit. b) și d), respectiv evaluarea domeniului și/sau specializării, curriculumului/volumului de muncă/rezultatelor învățării, sunt evaluate de CNRED în special pentru diplomele de nivel 3 și 5 CNC/EQF obținute în străinătate și care, pentru recunoaștere, trebuie să întrunească condițiile de formare similare cu cele ale absolvenților instituțiilor de același nivel, din România (de exemplu, formarea de asistent medical generalist trebuie să cumuleze o durată de 3 ani de formare, minimum 4.600 ore și competențe specifice, prevăzute inclusiv de legislația europeană pentru profesiile reglementate sectorial). Examenele de diferență se stabilesc de către CNRED în urma evaluării documentelor depuse și se susțin la unități de învățământ de nivel similar din România, de exemplu la o școală postliceală de profil”.

Alin (4) C.N.R.E.D. poate dispune recunoașterea cu diploma de nivel bacalaureat a actelor de studii din străinătate care permit accesul numai la anumite programe de studii în țara de origine, în vederea înscrierii la programe de studii similare în România sau la alte programe de studii în baza criteriilor stabilite de instituția de învățământ.

“Acest articol reglementează situația diplomelor de nivel bacalaureat obținute în străinătate, care permit accesul numai la anumite programe de studii in țara de origine. De exemplu, diploma Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife din R.F. Germania permite accesul doar la programe de studii universitare tehnice. În acest caz, CNRED recunoaște dreptul dobândit în țara de origine, de continuare a studiilor în domeniul tehnic absolvit”, explică CNRED în răspunsul pentru Edupedu.ro.

Ce trebuie să conțină dosarul pentru echivalare sau recunoaștere

(1) Dosarul pentru recunoașterea sau echivalarea actelor de studii obținute de către categoriile de cetățeni prevăzute la art. 3 lit. a), care solicită continuarea studiilor în România și/sau accesul pe piața forței de muncă din România, cuprinde următoarele documente:

a) cerere;
b) actul de identitate și dovada schimbării numelui titularului (dacă este cazul);
c) actul de studii;
d) în cazul actelor de studii de nivel profesional sau postliceal, documente care să menționeze durata studiilor, competențele dobândite, denumirea și descrierea cursurilor absolvite;
e) dovada taxei de evaluare, conform normelor legale în vigoare;
f) alte documente, dacă este cazul.

(2) Pentru cetățenii prevăzuți la art. 3 lit. b) care solicită accesul pe piața forței de muncă din România, dosarul cuprinde următoarele documente:
a) cerere;
b) actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
c) actul de studii;
d) dovada achitării taxei de evaluare, conform normelor legale în vigoare;
e) adresă din partea instituției organizatoare a programului de formare profesională;
f) alte documente, dacă este cazul.
(3) Actele solicitate în procedura de recunoaștere se depun, în copie, pentru documentele emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și italiană. Pentru celelalte limbi străine, actele se depun în copie și traducere legalizată în limba română, în copie. În cazul unor îndoieli justificate, C.N.R.E.D. poate solicita prezentarea de către titular a actelor de studii și/sau a traducerii legalizate, în original.

Art. 3
Recunoașterea și echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:

a) cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state membre ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, cetățeni din state terțe care beneficiază de egalitate de tratament cu cetățenii români și persoane care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României, conform legii, în ceea ce privește accesul la educație, formare profesională și piața muncii;

b) cetățeni din state terțe numai în vederea accesului pe piața forței de muncă din României

Proiectul de ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Emilia Șercan, în scandalul tezei de doctorat a premierului Ciucă: CNATDCU este singura instituție în măsură să emită verdicte privind titlul de doctorat, nu Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), unde a cerut premierul o analiză a tezei

Comisia de etică a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, (UNAp) poate legal emite doar un punct de vedere, care are valoare juridică zero, scrie jurnalista Emilia Șercan pe pagina…
Vezi articolul

Consiliul Elevilor, după măsurile anunțate vineri de autorități: în localitățile cu peste 6 infectări la 1000 de locuitori, școala să fie exclusiv online / Elevii să se poată testa în școală, atunci când apare un caz într-o clasă

Consiliul Național al Elevilor a reacționat, sâmbătă dimineață, la măsurile anunțate vineri de guvern cu privire la deschiderea școlii. Organizația arată că e vorba doar de propuneri, deși mai sunt…
Vezi articolul

Subiecte și răspunsuri Olimpiada de Limba maghiară, etapa județeană. Descarcă ce au primit elevii la „Mikes Kelemen” 2024, de la școlile cu predare în limba maghiară sau în română

Subiectele și baremele de corectare pentru Olimpiada de Limbi materne – maghiară (ONLLMMK), de la etapa județeană de sâmbătă, 23 martie, au fost publicate de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro. Edupedu.ro redă…
Vezi articolul

Liceeni din Buzău, aduși de senatoarea Nicoleta Pauliuc la un eveniment în Parlament în care industria tutunului și două cercetătoare de la SNSPA au promovat politici publice mai blânde pentru produsele din tutun încălzit / Autoritățile avertizează că un număr mare de minori fumează

Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), cunoscută pentru susținerea politicilor de combatere a cancerului, a organizat în luna aprilie un eveniment la Palatul Parlamentului, bazat pe un studiu care recomandă, printre altele,…
Vezi articolul