DOCUMENT Actele pentru bursele de studiu și de ajutor social se pot depune până pe 31 ianuarie la școală, prin e-mail sau poștă, anunță Ministerul Educației / Bursele de merit, pentru cei cu media 9,50 în anul școlar trecut – precizări despre ce înseamnă revizuirea semestrială a listei beneficiarilor și ce venituri sunt luate în calcul la bursele de studiu

114.460 de vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
Actele pentru bursele de studiu și de ajutor social se pot depune până pe 31 ianuarie 2022 la școală, prin e-mail sau poștă, anunță Ministerul Educației într-un set de precizări pentru aplicarea noilor criterii de burse trimis în școli vineri, obținut de Edupedu.ro. Documentul a fost cerut de reprezentanții elevilor și de către cei ai părinților, care acuzau faptul că noile criterii de acordare a burselor nu ar fi interpretate unitar în toate școlile.

Ministerul Educației anunță că termenul de primire a dosarelor de bursă este 31 ianuarie, inclusiv, iar în condițiile actuale pandemice dosarele de bursă pot fi depuse chiar prin e-mail sau poștă.

„Având în vedere situația epidemiologică actuală, depunerea la unitatea de învățământ a cererilor și actele care dovedesc dreptul de acordare a bursei, după caz, pentru obținerea bursei de studiu, respectiva bursă de ajutor social, în semestrul al doilea se poate realiza inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, scanate sau fotocopiate, pe adresa de e-mail comunicată de unitatea de învățământ sau prin poștă, cu confirmare de primire până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv”, precizează documentul.

Școala va confirma primirea documentelor prin e-mail transmis pe adresa comunicată.

Unul dintre cele mai interpretate criterii de acordare a burselor din noul ordin a fost cel care prevedea că în semestrul al II-lea lista beneficiarilor este revizuită „în funcție de situația școlară a elevilor”.

Ministerul Educației susține că este vorba despre o revizuire doar pentru clasele a V-a și a IX-a, deși în ordin nu există această precizare. Mai mult, Ministerul Educației susține că prin revizuire a vrut să scrie că înseamnă și eliminarea elevilor care nu mai sunt elevi în acea școală.

„Revizuirea semestriala lista beneficiarilor, în funcție de modificările survenite în situația școlară a elevilor, prevăzută la articolul 8 alineatul 3 presupune adăugarea elevilor de clasa a V-a, adăugarea sau eliminarea elevilor de clasa a IX-a, precum și eliminarea elevilor care nu mai au calitatea de elevă respectiva unitate de învățământ”, se arată în precizările oficiale.

Documentul explică și cum se acordă bursele în acest semestru, pe baza mediilor de la finalul anului trecut. Cu alte cuvinte, doar cei care au avut în anul școlar 2020-2021 media 9.50 și peste, iau de acum bursa de merit, deși pe primul semestru au luat această bursă toți cei care au avut media 8.50 și peste.

„Începând din anul 2011, fără întrerupere, la acordarea burselor de merit și a burselor de studiu se are în vedere situația școlară a elevului din anul școlar precedent. Excepție fac elevii din clasele a V-a și a IX-a, care pot beneficia de bursă din semestrul al II-lea, conform prevederilor articolului 8 alineatul 1 litera a, b și litera c, respectiv ale articolului 10 alineatul 1, litera a, b și c. Media generală sau media de pe semestrul I prevăzută la articolul 8 alineatul 1, literele a, b, și c, respectiv articolul 10 alineatul 1, literele a, b și c reprezintă media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor semestriale de la toate disciplinele și de la purtare. Conform prevederilor articolului 9, acordarea burselor de merit nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens”, se mai arată în documentul trimis de Ministerul Educației în toate școlile.

Completări și pentru bursele sociale

„În categoria elevilor care pot beneficia de bursa socială prevăzută la articolul 14 alineatul 1, litera b se încadrează elevii orfani sau elevii crescuți de un singur părinte, sau elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială dispusă de către Comisia pentru protecția copilului sau, după caz instanța judecătorească, în condițiile legii.

Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte; autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte”, potrivit clarificărilor.

„Criteriile generale de acordarea burselor de ajutor social pentru categoriile de elevi prevăzute la articolul 14 alineatul 1 literele b, c și d nu condiționează acordarea acestora de venitul net lunar pe membru de familie.

Prevederea se aplică pentru categoria de beneficiar stipulată la articolul 14 alineatul 1 litera a”.

Elevii pentru care nu se condiționează acordarea burselor sociale de venitul net lunar pe membru de familie sunt următorii:

 • ”elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  • I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
  • II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
  • III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
  • IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
  • V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
  • VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
  • VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
  • VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
  • IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
  • X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
  • XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
  • XII. boli genetice;
  • XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
  • XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
 • elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”.

Pentru ceilalți elevi, care nu sunt în categoriile de mai sus, bursa socială se poate acorda dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculat în semestrul II, se arată în document. În venituri intră alocațiile și bursele fraților sau surorilor.

„Conform articolului 13 alineatul 1, bursele de ajutor social să stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii majori sau părinții elevilor minori proveniți din familii al cărui venit s-a modificat pe parcursul semestrului I, astfel încât să corespundă criteriilor generale prevăzute la articolul 14, pot depune cerere pentru acordarea burse sociale în semestrul al II-lea.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la articolul 10 alineatul 4, se iau în considerare toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementare pentru copii, precum și venitul din bursă acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neîntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul”, potrivit documentului.

Ce venituri sunt folosite la calculul pentru bursele de ajutor social și de studiu

„În aplicarea prevederilor articolului 10 alineatul 1 și respectiv articolului 14 alineatul 1 litera a pentru acordarea burse de studiu, respectiv a bursei de ajutor social, începând cu semestrul al II-lea, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie – decembrie 2021 pentru bursa de studiu și ianuarie – decembrie 2021 pentru bursa de ajutor social, astfel: 1.524 lei, respectiv 1.540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană, 1.556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1.572 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane și 1.604 lei pentru salariatul care are patru sau mai multe persoane în întreținere”, precizează ministerul.

”Toate categoriile de elevi prevăzute la articolul 18 primesc bursă de ajutor social și în perioada vacanței lor școlare”.

Aceste categorii sunt:

 • elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;
 • absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
 • elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
Precizările integrale aici:

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


34 comments
 1. Termenul pentru depunerea a dosarelor este 31. Școala unde învață copiii i au anunțat abia azi adică,pe 27-01-2022. Când se poate face acel dosar daca la notar durează 2 zile iar la primărie se da ancheta sociala după o săptămână deci,clar că nu ne încadrăm in timp și adio bani de la școala.Dar nu răspunde nimeni sa dea un răspuns aici,vad.

 2. buna ziua, am inteles de la scoala unde este copilul meu ca bursa de merit nu se mai cumuleaza cu bursa de studiu…Nimeni nu a spus nimic despre asta…..
  pe site-ul scolii se specifica ca trebuie sa optezi pt una dintre burse, ori cea d merit este pt media generala iar cea de studiu pt venituri…
  poate explica cineva? Multumesc

  1. Bună seara, bursa de merit nu se cumulează cu cea de studiu, este clar cine se încadrează la cea de merit se încadrează și la cea de studiu, bursa sociala se poate cumula cu cea de merit sau studiu, să fii necăjit financiar și in același timp să înveți bine, sa ai medie pentru una din cele două e chiar de admirat.

   1. In vechiul ordin se se puteau primi împreună
    Articolul 18
    (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
    (2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.
    (la 25-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018 )
    (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
    În ordinul actual, la art. 17,alineatul 2 ,au copiat alineatul 3 al articolului 18 din vechiul ordin si l-au modificat puțin : ,,(3) Elevii ((care se încadrează în prevederile alin. (2) și ))care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit SAU DE STUDIU, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

 3. Bună ziua. Unde putem lua legătura pentru probleme punctuale? Înțeleg din conținut că pentru bursa socială este nevoie, in unul dintre cazuri, de hotărâre judecătorească unde se specifică că autoritatea tutelară rămâne în sarcina unui singur părinte. Mai jos se specifică grija ambilor părinți. Vă rog clarificări. Este suficientă hotărârea judecătorească? Mulțumesc anticipat.

 4. In ce conditii beneficiază copiii de bursa socială daca ei învață în altă localitate decât cea de domiciliul?

 5. Dacă am transferat copilul la alta școala și localitate are dreptul la bursa de la actuala școala ? Având media sem 1 de 9,62! Întreb pt ca de la actuala școala mi sa transmis ca nu va intra la bursa pt ca este media de la cealalata școala nu sunt rezultatele obținute in școala lor! Multumesc

  1. Bună ziua! Și eu am transferat copilul la o altă școală, într-o altă localitate dar a beneficiat de bursă! Este meritul copilului nu al instituției (are bursă de merit – 9,94)! Din contră, doamnele director și dirigintă i-au solicitat înaintea celorlalți colegi să întocmească dosarul! În situația dvs, nu știu ce să zic, probabil vorbim despre rea voință!
   Vă doresc succes!

 6. Bine că ați dat banii pe teste, iar la sclaveții de elevi care încearcă să mai reziste cu acest sistem de învățământ infect nu le dați nici alocații mărite și nici burse. 90% dintre sclaveții de elevi din România sunt la limita subzistenței atât din punct de vedere psihic cât și din punct de vedere material.
  Acele burse de “merit” sau pe românește “nesimțite” se vor împărți tot la acea mică parte de 10% adică elevi de ștabi și de bani gata… Că asta e România! Promovăm prostia, bunul simț deloc!

 7. Buna ziua!Bursa de merit se acorda lunar pt toate lunile in care sunt cursuri?Si am inteles ca bursa de merit pentru media 10 este de 600 ron,pentru 9,99-9,95 este 300 ron si pt 9,95-9,50 este de 200 ron/luna fara vacante.Este adevarat ?Multumesc!

 8. La pct 7,, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie – decembrie 2021 pentru bursa de studiu și ianuarie – decembrie 2021 pentru bursa de ajutor social, astfel: 1.524 lei, respectiv 1.540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană, 1.556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane, 1.572 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane și 1.604 lei pentru salariatul care are patru sau mai multe persoane în întreținere.,. Sumele de 1524, 1540, 1556, 1572 și 1604 sunt calculate din venitul minim brut pe 2022 nu din venitul minim brut pt perioada Oct-dec 2021 respectiv ian-dec 2021.Cum o fi corect??

 9. După atâta rumoare, au apărut Precizările nr. DGIP 109 / 21.01.2022 ale DGIP din Ministerul Educației care, în opinia mea, aduc alte neclarități / neconcordanțe din punct de vedere juridic în vederea aplicării Ordinul Ministerului Educației nr. 5870 / 22 dec. 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 8 / 04.01.2022, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, versus OMECTS nr. 5576 / 2011 cu modificările și completările ulterioare
  Problemele ridicate sunt următoarele:
  1. Conform ambelor ordine, pentru elevii claselor a VI-a – a VIII-a, bursele de merit se acordă începând cu semestrul I, pe baza rezultatelor din anul școlar anterior. Corect! In acest context se poate reveni asupra a ce s-a stabilit la începutul anului școlar?
  2. Noul ordin se aplică doar elevilor din clasele a V-a sau și celor din clasele a IX-a?
  3. Dacă se aplică exact așa cum a fost emis, se vor plăti retroactiv bursele elevilor din clasele a IX-a care au mediile de admitere de cel puțin 9.50? Dacă, în acest caz, nu se poate aplica retroactive (pentru că, paradoxal, ar fi în favoarea elevului, chiar dacă orice prevedere legală nu poate fi aplicată retroactiv!), atunci cum pot intra sub incidența acestui ordin elevii cărora li s-a stabilit bursa de merit, la începutul anului școlar, pe baza altor criterii?
  4. Care este înțelesul art. 8,(3) ”Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1), lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.”?
  Spre exemplu:
  a. o elevă a avut bursă de merit in semestri I pentru media 9.35 din anul școlar trecut (conform OMECTS nr. 5576 / 2011). La sfârșitul semestrului I are media 9.68 (zero absențe). Poate lua bursă de merit în sem. al doilea, încadrându-se ca medie în criteriile noi? Sau este pedepsită că a înregistrat un progres școlar, la școala față în față (cu teze semestriale), fără șă știe că regulile se vor schimba ”în timpul jocului”?
  b. un elev a fost audient în primele săptămâni din sem. I în vederea echivalării studiilor din sistemul privat, fapt ce nu i-a permis să depună dosarul pentru acordarea bursei de merit în termenul prevăzut de lege, la începutul anului școlar, desi după examenele de echivalare a obținut media generală a clasei a VI-a – 9.52, La sfârșitul primului semestru din clasa a VII-a a obținut media 9.68. Poate depune dosar pentru bursa de merit în sem. al doilea?

  Dacă citim punctul 2 din Precizările DGIP pentru a ne lămuri (!?!), respectiv ”… Revizuirea semestrială a listei beneficiarilor, în funcție de modificările survenite în situația școlaă a elevilor, …, presupune adăugarea elevilor de clasa a V-a, adăugarea / eliminarea elevilor de clasa a IX-a, ….”, nedumeririle cresc și mai tare: cu elevii claselor a V-a e clar, dar ce inseamnă eliminarea elevilor de clasa a IX-a? Când au fost introduși? Retroactiv? Ar fi foarte bine, că e meritul lor, așadar li se vor plăti bursele din perioada sem. 1, 2021 – 2022?!? Susținem!
  Cum rămâne însă cu elevii din clasele VI – VIII și X – XII care au fost în listele de burse stabilite la începutul anului școlar (pe baza criteriilor de atunci), iar acum îndeplinesc condiția prevăzută la art. 8, (1), a) și b) din noul ordin publicat in ian. 2022, înainte de începerea sem. II, respectiv au media cel puțin 9.50? Ce, cum și când, sau pe cine revizuim? Ce înseamnă însă, REVIZUIRE în limba română? Sau din punct de vedere JURIDIC?

  5. Atât consiliul elevilor cât și Consiliul Reprezentativ al Părinților au ridicat această problemă:
  având în vedere perioada critică generată de pandemie, anterioară emiterii acestui ordin, se consideră că pentru aplicarea art. 5, 6, 8 și 9 din noul ordin nu au fost asigurate condițiile necesare și șanse egale tuturor elevilor în vedrea participării la Olimpiade și concursuri de orice fel organizate de Ministerul Educației, tocmai pentru că nu au fost organizate de M.E. din mai 2020, ignorându-se teoria inteligențelor multiple. Ori aplicarea parțială a unui act normative (a / b / c), din pricina emitentului, constituie viciu de procedură, ceea ce atrage de la sine anularea acestei decizii.
  Sunt reamintite în acest sens:
  – OMEC nr. 4304 / 21.05.2020 pentru anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a calendarelor activităților educative naționale și regionale și a competițiilor sportive naționale și regionale organizate în anul școlar 2019 – 2020,
  – OMEC nr. 5924 / 03.11.2020 privind prorogarea, pentru anul școlar 2021 – 2022, a prevederilor Ordinului nr. 3035 / 2012 de aprobare a Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților educative școlare și extrașcolare. In acest context se pune întrebarea cine poate lua burse de performanță în acest an școlar? Dacă anularea calendarelor in 2020 și prorogarea acestora pentru 2021 – 2022 a avut ca justificare discrimanarea elevilor care nu au resurse pentru online și dorința de a oferi șanse egale tuturor, acum cum e? Desfășurarea preferențială a unor competiții, fără a fi făcut public calendarul acestora nu este discriminare?

  Astfel că, în accepțiunea elevilor și părinților, având în vedere că tocmai emitentul actelor normative nu oferă șanse egale tuturor elevilor, având în vedere că nu pot fi aplicate și criteriile prevăzute la art. 8, alin (1), lit. d) și e), se impune ca prezentul Ordin nr. 5870 / 22 dec. 2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 8 / 04.01.2022, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat să fie aplicat începând cu anul școlar 2022 – 2023.
  Așa cum este precizat în Legea educației, toate ordinele cu referire la organizarea învățământului, mai ales cele referitoare la acordarea unor drepturi ale elevilor pe baza rezultatelor școlare, trebuie emise și cunoscute de beneficiari înainte de inceperea anului școlar, respectiv cel târziu la 31 august din fiecare an.

  Să recitim art. 7 din prezentul ordin? ”Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor …. în funcție de rezultatele lor la învățătură” ?!?
  Chiar nu știm ce să mai înțelegem! Parcă bursele de merit se acordă pentru criteriile de la art. 8 (1), lit. a) – ”învățătura”, b), c), d) și e), iar pentru bursa de studiu trebuie îndeplinite 3 condiții: ”învățătura” – adică media minima de 7.50, disciplina (maximum 10 absențe) și venitul net pe membru de familie din ultimele 3 luni (maxim egal cu salariul minim net pe economie). Oare cum este apreciat un elev cu media sem. I (sau la sfârșitul anului școlar precedent) de 9.47 și cu un venit pe membtru de familie mai mare cu 5 lei față de salariul minim net? Conform prevederilor noului ordin nu au dreptul la nimic. Ce sentimente vor avea acești elevi? Ce va genera această frustrare? Progres? Ambiție? Mi-e teamă că …., nici nu vreau să mă gândesc! Iertați-ne, domnilor, dar nu mai înțelegem nimic!
  În contextual dat, credem că cel mai potrivit ar fi să retrageți ordinul, sau să îl aplicați numai în favoarea elevilor pentru acest an școlar, cu scuzele de rigoare pentru turbulențele emoționale create.

  1. Eu cred că s-a creat un artificiu, ca să nu zic o ,,capcana întinsă elevilora” pentru a face o economie la bugetul de stat.
   Cererile pentru obținerea burselor de studiu în sem.II al anului școlar 2021-2022 sunt respinse pentru elevii din clasele VI-VIII.
   Art.9 din N.C.Civ. prevede că
   ,, Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială.”
   Ministul Educației a dat o interpretare ordinului emis iar Consiliile de Administrație din școli au dat o altă interpretare, conform recomandărilor transmise de Biroul juridic al ISJ prin directori.
   Concret. Elevii claselor VI-VIII în sem.I care au luat bursă de merit trebuia să opteze pentru bursa de studiu pentru ca în sem.II acesta să fie revizuită. În lipsa unui dosar constitut pt.sem.I, nu se aprobă alte dosare în sem.II, chiar daca nu mai primești bursa de merit.
   „(…) am profitat de ocazie să îi rog pe reprezentanții părinților să popularizeze șansa elevilor care au peste 7,50 și se încadrează în criteriile pentru obținerea bursei de studiu să depună cerere pentru a obține această bursă în semestrul 2 al acestui an școlar.În termen de 10 zile de la începutul semestrului 2, ei trebuie să depună solicitări pentru a obține bursă de studiu care se acordă de la 7,50 și are un cuantum de 150 de lei, mai mare decât bursa de merit alocată anul trecut.”, a declarat Sorin Cîmpeanu.
   Sursa: https://playtech.ro/stiri/ce-pot-face-elevii-care-au-pierdut-bursa-de-merit-anuntul-zilei-de-la-sorin-cimpeanu-451813

   ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021
   privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
   Articolul 11
   ,, Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.”

 10. Copilul meu este in clasa a VI-a,anul trecut a terminat cu media 9,72 ,acum are media 9,82 pe sem I.Ne încadram la bursa de merit?Am depus dosarul la începutul clasei a VI-a si a fost respins pe motiv ca nu sunt fonduri suficiente(asa ne-a transmis dl director).Este legal?

  1. Pentru bursa de merit,nu se de pune nici un fel de act. Nu știu cât de legal sau nelegal este sa nu primească bănuții,dar din moment ce s-a stabilit la nivel național ar trebui sa facă im asa fel încât sa achite bursele.

 11. Ministerul e intr- o grava eroare! Bursele s – au acordat începând cu 2011 ,astfel: pe primul semestru se raportează la media de la sfârșitul anului școlar anterior, cu excepția celor din clasa a 5 asi a 9 a, elevi care pot primi burse de boala si de orfan si in semestrul ,,2 se raportează la media din semestrul I,intrând si cei de în V a si a Ix a..După ce au făcut – o lata, au abramburit metodologia inca de la început nu mai vor sa recunoască! Ce amesteca media din anul scolar anterior pentru semestrul II al anului scolar in curs???? La sfârșitul sem I se revizuiesc in funcție de semestrul I!! Așa era in trecut!!!!

 12. Unde este Asociația Părinților acum? Dacă e bursa de studiu atunci să fie de studiu, după munca lui. Ce treabă are venitul?!

 13. Stimate domn Cimpeanu, dvs se pare ca nu cunoasteti deloc legea!!!
  Cu privire la bursa acordata elevului crescut de un singur parinte, din comunicatul dvs., reiese ca este borba de custodie exclusiva!
  Este o mare aberatie intrucat chiar daca parintele are custodie exclusiva, tatal este obligat la plata pensiei alimentare chiar daca mama are custodie exclusiva. Acelasi lucru se intampla si la custodia in comun.
  Conchizand, nu vad scopul acestui argument…copilul ce este crescut doar de un singur parinte, stiind ca exista foarte putine cazuri de custodie exclusiva, v-ati gandit sa furati tot de la copiii ai caror parinti au custodie comuna, insa acest lucru nu are relevanta, pt ca indiferent de custodie..exclusiva sau comuna, intrucat obligatia parintelui la care nu sta copilul in a plati pensia alimentaratot este obligatorie.(la fel si cum ati facut cu introducerea mediei de 9.50).
  Este discriminatoriu argumentul dvs.!!!

  1. Așa este! Autoritatea tutelară nu este același lucru cu grija ! Ori este autoritate tutelară ori este “in grija”.

 14. Deci daca un elev a avut media peste 9.50 semestrul trecut (semestrul I, anul 2021-2022), si mai mica de 9.50 in anul scolar 2020-2021, acesta nu va mai lua bursa?

  1. se pare ca sistemul penalizeaza efortul celor care-si depasesc performantele de la un an la altul si nu le mai acorda bursa celor care au muncit mai mult in primul semetru cu prezenta fizica .In schimb trambiteaza sus si tare ca vor performanta si se plang ca onlinul nu este eficient dar media aritmetica in baza careia se decide bursa este compusa din notele anului anterior , adica exact din online ( supraevaluate )Incredibil [comentariu editat pentru a înlătura majusculele]

 15. Pentru un copil cu un singur părinte la școală mi s-a spus ca nu se da deoarece nu e depus de la începutul anului școlar. La începutul anului școlar cazul copiii cu un singur părinte nu era prevăzut în legea veche. De ce nu pot lua bursa din semestrul 2?

 16. Copilul meu a obținut la Evaluarea Nationala media 9,67. În semestrul I al acestui an scolar are media 9,47. Pot depune cerere pentru bursa de merit, pentru semestrul I? Folosindu-ma de media Evaluării și sa ia bursa doar pt sem I? Astept un raspuns, eu înțeleg din lege ca ar putea lua.

  1. Pentru clasa a 9.a se conteaza media pe semestrul I deci puteti depune, aveati dreptul si pe semestrul I avand in vedere media de admitere.

   1. Nu dezinformati: art 8 alin.1 lit c din Ordin spune:”c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;” . E musai să ia min 9.50 si pe sem I

    1. Adică cei care au medie de Evaluare nationala de peste 9,5, plus medie sem I de peste 9,5, vor lua bursa atat pt sem I, cat si pt sem II???

  1. Buna seara! Am 2 copii la scoala ,unul la liceu și unul la școală primară.Copiii fac scoala in alta localitate decât cea de domiciliul.Intrebatea mea este beneficiază sau nu de bursa de ajutor social și care sunt conditiile?Tin sa precizez ca fiecare unitate școlară au stabilit alte criterii decât cele mentionate de d-vs in articolul de mai sus…Eu cred ca ordinul dat de sus nu se respecta si Se pun foarte multe condiții numa ca elevii să nu beneficieze…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

TOP 5 cele mai „căutate” meserii în învățământul profesional și tehnic. Producem peste 11 mii de tehnicieni ecologi și sunt doar 16 firme cu astfel de angajați

Cei mai mulți elevi sunt înscriși la calificarea „tehnician în activități economice”, potrivit platformei meserii.ro. Este vorba despre 14% din totalul elevilor din învățământul profesional din România. Pe locul al…
Vezi articolul